Положення про відділ житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку кіровської міської ради загальні положення icon

Положення про відділ житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку кіровської міської ради загальні положенняНазваПоложення про відділ житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку кіровської міської ради загальні положення
Дата конвертації02.08.2014
Розмір107.29 Kb.
ТипПоложення
джерело


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,

ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ

КІРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку міської ради є одним із виконавчих органів міської ради. Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку міської ради є підконтрольним, підзвітним міській раді, її виконавчому комітету, міському голові, безпосередньо підпорядковується першому заступнику міського голови.

1.2.Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку міської ради гідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» утворюється міською радою. Начальник відділу, спеціалісти відділу призначаються на посаду за висновками конкурсу, стажування або з кадрового резерву та звільняються з посади розпорядженням міського голови.

1.3.Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку міської ради керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Донецької обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами.

1.4.Положення про відділ житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку міської ради затверджується рішенням міською радою.

1.5.Структура, штатна чисельність та фонд оплати праці відділу житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку міської ради затверджується рішенням міської ради.

1.6.Посадові інструкції працівників відділу житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку міської ради розроблюються керівником відділу, у разі відсутності керівника першим заступником міського голови, затверджуються міським головою. Посадову інструкцію керівника відділу житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку міської ради розробляє перший заступник міського голови, затверджує міський голова.

1.7.Ліквідація та реорганізація відділу житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку міської ради здійснюється на підставі рішення міської ради.

1.8.Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку міської ради правами юридичної особи не володіє.
^ 2.ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ВІДДІЛУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ МІСЬКОЇ РАДИ

2.1.Контроль за об’єктами комунального господарства, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, забезпечення їх належного утримання.

2.2.Підготовка проектів програм соціально-економічного розвитку з урахуванням заходів щодо утримання та ремонту об’єктів комунальної власності. Контроль за виконанням вищевказаних заходів, контроль за діяльністю комунальних підприємств.

2.3.Визначення правових, економічних, організаційних та соціальних основ діяльності транспорту.

2.4.Здійснення контролю за додержанням законодавства на транспорті.

2.5.Здійснення контролю за додержанням транспортними засобами відповідних вимог безпеки, охорони праці, державних стандартів.

2.6.Забеспечення повсюдного надання телекомунікаційних послуг достатнього асортименту, обсягу та якості. Контроль за своєчасним, повним та якісним задоволенням потреб населення у сфері телекомунікаційних послуг.

2.7.Організація та контроль за виконанням робіт по збиранню, транспортуванню, утилізації та знешкодженню побутових відходів.

2.8.Реалізація державної політики в області поховання в порядку, встановленому законом, затвердження необхідного мінімального переліку вимог про порядок організації поховання і ритуальне обслуговування населення, затвердження типового положення про ритуальну службу, встановлення вимог по утриманню та охороні місць поховання.
^ 3.ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ
3.1.Відділ здійснює контроль за належним утриманням та ефективною працею, необхідного рівня та якості послуг населенню житлово-комунальними підприємствами.

3.2.Здійснює контроль за заходами щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства.

3.3.Здійснює відповідно до законодавства контроль за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства.

3.4.Веде облік, згідно з законом, житлового фонду, здійснює контроль за його утриманням.

3.5.Здійснює контроль за правильністю надання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг.

3.6.Розробляє місцеві програми у сфері житлово-комунальних послуг.

3.7.Створює умови для покращення якості утримання житлових будинків, вдосконалення системи управління об’єктами житлово-комунального господарства.

3.8.Приймає участь в розробці програм соціально-економічного розвитку міста, аналізує, контролює хід виконання відповідних програм.

3.9.Розробляє програму реформування житлово-комунального господарства.

3.10.Залучає на конкурсних засада підприємства усіх форм власності та суб’єктів підприємницької діяльності до обслуговування прибудинкової території.

3.11.Здійснює контроль за комплексним розвитком комунального господарства з метою задоволення потреб населення і народного господарства у всіх видах комунальних послуг.

3.12.Спільно з відповідними структурними підрозділами органів державної виконавчої влади сприяє розвитку зовнішньо-економічної діяльності підприємств і організацій комунальної власності.

3.13.Контролює забезпечення соціально-комунальних закладів, які належать до комунальної власності територіальної громади, а також населення електроенергією, газом та іншими енергоносіями, вирішує питання водопостачання та водовідведення.

3.14.Веде облік нежилих приміщень на відповідній території, незалежно від форм власності, вносить пропозиції їх власникам щодо використання таки приміщень для задоволення потреб територіальної громади.

3.15.Вирішує питання збирання, транспортування, утилізації, знешкодження побутових відходів; знешкодження та захоронення трупів тварин.

3.16.В межах своїх повноважень веде контроль за додержанням законодавства на транспорті.

3.17.Виконує повноваження щодо соціального та економічного розвитку транспорту.

3.18.Спільно з органами управління транспортом здійснює програми захисту навколишнього природного середовища, розробляє і проводить узгоджені заходи для забезпечення безперебійної роботи транспорту у разі стихійного лиха, аварії, катастроф та під час ліквідації їх наслідків, координує роботу, пов’язану із запобіганням аваріям і правопорушенням на транспорті, а також організує взаємодію різних видів транспорту з метою більш ефективного їх використання, підвищення якості обслуговування.

3.19.Розробляє маршрути і графіки руху пасажирського транспорту незалежно від форм власності у випадках, передбачених законодавством.

3.20.Залучає на договірній засаді підприємства, установи та організації, що не належать до комунальної власності територіальної громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту.

3.21.Здійснює контроль за заходами щодо розширення та вдосконалення розвитку транспорту.

3.22.Здійснює відповідно до законодавства контроль за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення транспортом.

3.23.Залучає на договірній засаді підприємства, установи та організації, що не належать до комунальної власності територіальної громади, до участі в обслуговуванні населення засобами зв’язку.

3.24.Забезпечує повсюдне надання телекомунікаційних послуг достатнього асортименту, обсягу та якості шляхом обмеженого регулювання ринкових відносин для сприяння ефективному функціонуванню відкритого і справедливого конкурентного ринку.

3.25.Здійснює контроль за якістю телекомунікаційних послуг.

3.26.Здійснює контроль за додержанням суб’єктами ринку телекомунікацій законодавства, стандартів та інших нормативних актів у сфері телекомунікацій.

3.27.В межах своїх повноважень створює сприятливі умови для функціонування розвитку телекомунікаційних мереж загального користування та повноцінного надання телекомунікаційних послуг.

3.28.Здійснює облік громадян, які відповідно до законодавства мають право на поліпшення житлових умов, розподіл та надання відповідно до законодавства житла, вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків, споруд, що належать до комунальної власності.

3.29.Надає відповідно до Закону громадянам, які потребують соціального захисту, житло за доступну для них плату.

3.30.Здійснює контроль за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на території міста, незалежно від форм власності.

3.31.Видає ордера на заселення жилої площі в будинках державної та комунальної форми власності.

3.32.Сприяє створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

3.33.Веде реєстрацію створених об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

3.34.Здійснює контроль за належним утриманням та ефективною працею, наданням необхідного рівня та якості послуг населенню об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків.

3.35.Здійснює відповідно до законодавства контроль за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків.

3.36.Надає засобам масової інформації та відділу внутрішньої політики міської ради інформацію щодо діяльності житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку.

3.37.Здійснює контроль за виконанням капітального та поточного ремонту доріг міста.

3.38.Встановлює перелік та здійснює контроль щодо об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації.

^ 4.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ
4.1.Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку очолює начальник.

4.2.Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку міської ради планує та виконує свою роботу у відповідності з планами роботи міської ради, її виконавчого комітету, доручень керівництва міської ради, функцій відділу. Плани роботи відділу житлово-комунального господарства міської ради затверджуються першим заступником міського голови.

4.3.Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку міської ради взаємодіє з іншими структурними підрозділами, виконавчими органами міської ради, використовує в своїй роботі статистичну та оперативну довідкову інформацію, яка підготовлена ними.

^ 5.ПРАВА ВІДДІЛУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ МІСЬКОЇ РАДИ
5.1.Відділ має право:

5.1.1.Представляти інтереси ради в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції.

5.1.2.Брати участь у контролі (перевірці) дотримання законодавства підприємствами, установами, організаціями різних форм власності згідно чинного законодавства з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку.

5.1.3.Готувати запити на отримання відповідної статистичної інформації та інших даних, необхідних для виконання роботи відділу від підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності.

5.1.4.Отримувати згідно встановленого порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності інформацію, документи, розпорядження, матеріали, від міського відділу статистики дані для виконання доручених йому питань.

5.1.5.Діловодство відділу житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку міської ради ведеться згідно з номенклатурою справ відділу, інструкціями з діловодства.

5.1.6.Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи свого відділу.

5.1.7.Мати необхідні умови для ефективності роботи та своєчасного надання необхідної інформації.

5.1.8.Скликати в установленому порядку наради, проводити конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції.

5.1.9.Приймати участь в роботі постійних депутатських комісій міської ради, виконавчого комітету, апаратних нарадах при міському голові, інших заходах, що проводяться органами управління міста.

5.1.10.Контролювати виконання діючого законодавства з питань, віднесених до компетенції відділу житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку міської ради, на підприємствах, установах, організаціях міста, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, у виконавчих органах міської ради.

5.1.11.Залучати спеціалістів інших підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

5.1.12.Перевіряти за дорученнями керівників міської ради стан роботи з питань, що належать до компетенції відділу, у структурних підрозділах міської ради, на підприємства, в установах, організаціях міста, виконувати аналіз роботи.

5.1.13.Вносити керівництву ради пропозиції з питань, віднесених до компетенції відділу.

5.1.14.Вимагати чіткого дотримання законодавства з питань, віднесених до компетенції відділу.

5.1.15.Вимагати створення необхідних умов для підвищення ефективності роботи. Вимагати від коменданта забезпечення санітарно-гігієнічних та естетичних елементів робочого місця (нормальне освітлення; усунення шумів; озеленення приміщення; забезпечення у повному обсязі канцелярським приладдям, витратними матеріалами для комп’ютерів; меблями; швидкий та якісний ремонт друкарських машин та комп’ютерів, обладнання та інше).

5.2.Начальник відділу має право:

5.2.1.За дорученням керівництва представляти міську раду в установах, організаціях, на підприємствах.

5.2.2.Залучати у встановленому порядку за погодженням з керівництвом міської ради окремих фахівців для розробки відповідних документів та виконання завдань, що покладені на відділ житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку міської ради.

5.2.3.Вносити на розгляд керівництву міської ради пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу міської ради питань, стосуються його діяльності.

5.2.4.Організовувати розгляд пропозицій (зауважень), заяв, скарг з боку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міської ради та компетенції відділу міської ради.

5.2.5.Здійснювати особистий прийом громадян з питань, які стосуються роботи відділу житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку міської ради, та вживати заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозиції (зауважень), заяв, скарг. Вести ділове листування з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до компетенції відділу міської ради.

5.3.Начальник відділу повинен знати:

5.3.1.Конституцію України; акти законодавства та нормативні документи щодо діяльності органів місцевого самоврядування.

5.3.2.Практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу.

5.3.3.Порядок складання встановленої звітності.

5.3.4.Трудове законодавство.

5.3.5.Системну оцінку персоналу.

5.3.6.Правила ділового етикету.

5.3.7.Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

5.3.8.Основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

5.3.9.Інструкцію з діловодства.

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ МІСЬКОЇ РАДИ
6.1.Працівники відділу житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку міської ради несуть відповідальність за невиконання покладених на них повноважень.

6.2.За порушення трудової, виконавської дисципліни працівники відділу притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Схожі:

Положення про відділ житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ промисловості, охорони праці, екології кіровської міської ради загальні положення
Відділ промисловості, охорони праці, екології кіровської міської ради (далі відділ) утворюється рішенням міської ради згідно з Законом...
Положення про відділ житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про загальний відділ кіровської міської ради загальні положення
Положення про загальний відділ міської ради (далі – відділ) нормативний акт, який визначає завдання, обов’язки, права, відповідальність...
Положення про відділ житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ фізичної культури та спорту кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу фізичної культури та спорту кіровської міської ради
Відділ фізичної культури та спорту утворюється, реорганізовується та ліквідується рішенням міської ради згідно Законів України «Про...
Положення про відділ житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ містобудування та архітектури кіровської міської ради загальні положення
Це Положення регулює питання дiяльностi відділу містобудування та архітектури кіровської міської ради (далі – відділ містобудування...
Положення про відділ житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ з питань внутрішньої політики кіровської міської ради загальні положення
Відділ з питань внутрішньої політики кіровської міської ради (далі – відділ з питань внутрішньої політики) створюється з метою забезпечення...
Положення про відділ житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ з надання муніципальних послуг кіровської міської ради загальні положення
Це Положення регулює питання діяльності відділу з надання муніципальних послуг кіровської міської ради (далі – відділ з надання муніципальних...
Положення про відділ житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про службу у справах дітей кіровської міської ради загальні положення
Служба у справах дітей кіровської міської ради (далі-служба), є виконавчим органом Кіровської міської ради, утворена рішенням Кіровської...
Положення про відділ житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про юридичний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi юридичного відділу кіровської міської ради (далі юридичний відділ)
Це Положення регулює питання дiяльностi юридичного відділу кіровської міської ради (далі – юридичний відділ)
Положення про відділ житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про архівний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання діяльності архівного відділу кіровської міської ради (далі архівний відділ)
Це Положення регулює питання діяльності архівного відділу кіровської міської ради (далі архівний відділ)
Положення про відділ житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про організаційний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi організаційного відділу кіровської міської ради (далі організаційний відділ)
Це Положення регулює питання дiяльностi організаційного відділу кіровської міської ради (далі – організаційний відділ)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи