Положення про організаційний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi організаційного відділу кіровської міської ради (далі організаційний відділ) icon

Положення про організаційний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi організаційного відділу кіровської міської ради (далі організаційний відділ)НазваПоложення про організаційний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi організаційного відділу кіровської міської ради (далі організаційний відділ)
Дата конвертації02.08.2014
Розмір104 Kb.
ТипПоложення
джерело


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

КІРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1.Це Положення регулює питання дiяльностi ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ КІРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – організаційний відділ).

1.2.Організаційний відділ утворюється, реорганізовується та ліквідується рішенням міської ради.

Міська рада зобов'язана створювати умови для належної роботи i пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв організаційного відділу, забезпечувати їх окремим примiщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнiкою, транспортом для виконання службових обов'язкiв, нормативно-правовими актами i довiдковими матерiалами, iншими посiбниками та лiтературою з правових питань, електронною системою iнформацiйно-правового забезпечення, а також доступом до iнформацiйних баз.

1.3.Організаційний відділ є самостійним структурним підрозділом апарату міської ради.

1.4.Організаційний відділ керується у своїй діяльності Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної та міської ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконкому, цим Положенням та іншими нормативними актами.

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, проводить заходи і здійснює виконання вищеназваних документів із питань організаційної роботи, забезпечує дотримання організаційних норм у діяльності відділів і управлінь міської ради.

1.5.Положення про організаційний відділ затверджується рішенням міської ради.

1.6.Посадові інструкції працівників відділу затверджує міський голова.

1.7.Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення міської ради.

1.8.Відділ правами юридичної особи не володіє.
^ 2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ
2.1.Організаційне забезпечення діяльності міської ради та її виконкому, підготовка матеріалів з питань організаційної роботи для внесення на розгляд міського голови, міської ради та виконавчого комітету.

2.2.Здійснення зв’язку міської ради з органами самоорганізації населення міста.

2.3.Забезпечення нагородження.

2.4.Здійснення організаційно-методичної роботи.

2.5 Впровадження та підтримка системи управління якістю та постійне поліпшення її результативності відповідно до вимог стандарту.
^ 3. ФУНКЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ

3.1.Планує організаційну роботу апарату міської ради та її виконавчих органів.

3.1.1.Розробляє проекти організаційно-розпорядчих документів про плани роботи міської ради, її виконавчого комітету шляхом узагальнення пропозицій щодо перспективних, квартальних, календарних планів роботи міської ради, виконкому та виконавчих органів. Аналізує стан виконання вищевказаних планів, підготовляє проекти рішень організаційно-розпорядчих документів про виконання планів роботи за відповідний термін.

3.1.2.Аналізує та підготовляє зведений план заходів, що проводяться виконавчими органами міської ради, в який входить перелік основних заходів загальноміського значення і здійснює оперативний контроль за його виконанням.

3.1.3.Підготовляє план роботи відділу на квартал, на місяць, на тиждень, з врахуванням попереднього плану роботи та узгоджує з керуючим справами виконкому. Аналізує виконання плану роботи.

3.1.4.Підготовляє графіки та матеріали для звіту міського голови про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

3.1.5.Організовує разом з виконавчими органами міської ради проведення масових громадсько-політичних заходів на території міста. Аналізує проведення цих заходів.
3.2 Робота з органами самоорганізації населення
3.2.1.Підготовка документів для реєстрації у встановленому порядку органів самоорганізації населення, які створюються і діють відповідно до законодавства.

3.2.2.Внесення пропозицій щодо створення органу самоорганізації населення, повноважень та умов їх здійснення, території, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення, на розгляд міської ради.

3.2.3.Виконує моніторинг діяльності органів самоорганізації населення, вносить пропозиції міській раді, її виконкому, міському голові щодо покращення цього напрямку роботи. Розробляє проекти організаційно-розпорядчих документів щодо дострокового припинення повноважень органів самоорганізації населення.

3.2.4.Вносить пропозиції та готує проекти відповідних рішень міської ради щодо наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування.
3.3.Робота з нагородження
3.3.1.Визначає кількість та категорії ветеранів Великої Вітчизняної війни, які згідно з вимогами діючого законодавства можуть бути нагороджені медалями та орденами.

3.3.2.Отримує від облдержадміністрації необхідну кількість нагород. Забезпечує вручення нагород.

3.3.3.Аналізує стан роботи з нагородження ветеранів, вносить пропозиції керівництву міської ради щодо вдосконалення цієї роботи та усунення можливих помилок.

3.3.4.Веде облік медалей та орденів, звітує перед облдержадміністрацією про їх вручення за встановленими формами.

3.3.5.Розглядає клопотання органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, господарчих структур, об’єднань громадян, творчих та інших союзів, розташованих на території міста та вносить в установленому порядку міському голові подання про нагородження державними нагородами України, нагородами Донецької обласної адміністрації, Донецької обласної ради, Почесним знаком та Почесною грамотою Донецької обласної ради.

3.3.6.Підготовляє документи для нагородження, веде відповідний облік, забезпечує своєчасне врученням нагород.

3.3.7.Підготовляє матеріали щодо вручення Подяки міського голови, нагородження Почесними Грамотами та Подяками Кіровської міської ради, забезпечує своєчасне вручення.
3.4.Організаційне забезпечення проведення в місті виборів, референдумів у відповідності з чинним законодавством.
3.5 Організаційне забезпечення засідань міської ради та її виконавчого комітету
3.5.1.Вносить пропозиції щодо порядку денного засідань міської ради та її виконкому, залучення до цього відділів, управлінь та служб, апарату міської ради, депутатів міської ради, а також посадових осіб підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста.

3.5.2.Готує проекти розпоряджень міського голови щодо скликання сесій міської ради, засідань виконавчого комітету.

3.5.3.Доводить до відома зацікавлених осіб про час і місце засідань постійних комісій сесій, засідань міської ради, виконавчого комітету, а також питань, що виносяться на розгляд міської ради та виконкому.

3.5.4.Вносить пропозиції керівництву міської ради щодо створення робочих груп з вивчення та підготовки питань, що виносяться на розгляд міської ради, її виконавчого комітету. Готує проекти розпоряджень міського голови з цих питань.

3.6.Надання методичної допомоги виконавчим органам міської ради щодо удосконалення форм і методів організаційної роботи:

3.6.1.Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян, що надходять до виконкому відносно питань, що належать до компетенції відділу, забезпечує підготовку відповідних довідок і пропозицій.

3.6.2.В межах наданих повноважень контролює діяльність комісій, робочих груп, рад, створених рішеннями виконкому міської ради та розпорядженнями міського голови. За дорученням міського голови перевіряє планування роботи вищевказаних комісій, аналізує їх діяльність, вимагає від керівників комісій своєчасного внесення змін та доповнень у склади цих комісій у зв’язку з кадровими змінами. Вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету про звітування комісій, робочих груп.

3.6.3.Вивчає позитивний досвід з питань, віднесених до повноважень відділу, аналізує його та вносить пропозиції до міської ради, виконавчого комітету, керівництву міської ради щодо покращення організаційної роботи.

3.6.4.За дорученням керівництва міської ради, її виконкому підготовляє та надає відповідну інформацію, довідки до органів державної влади вищого рівня.

3.6.5.Приймає участь у розробці та підготовці звіту про виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку міста.

3.6.6.Разом з іншими виконавчими органами міської ради здійснює координацію діяльності підприємств, установ, організацій при проведенні загальноміських заходів, свят. Вивчає позитивний досвід, аналізує хід проведення загальноміських заходів, свят; виявляє помилки, вносить пропозиції щодо недопущення попередніх помилок, вдосконалення цієї роботи.

3.6.7.Надає практичну, методичну допомогу працівникам виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій з питань, віднесених до повноважень відділу.

3.6.8.Надає методичну, практичну допомогу депутатам міської ради у здійсненні ними своїх повноважень.

3.6.9.Надає методичну допомогу органам самоорганізації, проводить загальноміські семінари з керівниками органів самоорганізації населення, контролює їх діяльності.

3.7..Організація роботи відділу

3.7.1.Відділ очолює начальник, який призначається за процедурою, передбаченою чинним законодавством і звільняється з посади розпорядженням міського голови.

3.7.2.Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює їх роботу. Контролює стан виконавської та трудової дисципліни.

3.7.3.Керує роботою з підготовки документів для розгляду керівництвом.

3.7.4.На вимогу депутатів, постійних депутатських комісій організовує допомогу у здійсненні ними своїх повноважень, забезпеченні їх необхідною інформацією за розпорядженням керівництва.

3.7.5.Робота відділу ведеться згідно плану, який складається на основі плану роботи міської ради, її виконавчого комітету та затверджується керуючим справами виконкому.

3.7.6.Відділ підзвітний у своїй роботі керуючому справами виконкому.

3.7.7.Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ відділу та інструкцією з діловодства.

^ 4.СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ

4.1.Структура, штатна чисельність, фонд оплати праці працівників організаційного відділу затверджується рішенням міської ради в загальній структурі, штатній чисельності, фонду оплати праці апарату міської ради та її виконавчих органів.

4.2.Працівники організаційного відділу призначаються за процедурою, передбаченою чинним законодавством та звільняються з посади розпорядженням міського голови.

^ 5. ПРАВА І ОБО’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

Відділу надаються права:

5.1.Брати участь у роботі засідань міської ради, виконкому, у нарадах і семінарах, що проводяться міською радою, виконкомом та його відділами.

5.2.Надавати міській раді та її виконкому, керівництву міської ради пропозицій, проекти рішень та розпоряджень з питань організаційної роботи.

5.3.За дорученням керівництва міської ради :

5.3.1.Проводити перевірки організаційної роботи відділів, управлінь, інших підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади міста, з питань, що належать до компетенції відділу, і вимагати від них необхідні матеріали й відомості. Надавати практичну допомогу щодо усунення на місцях виявлених недоліків.

5.3.2.Залучати працівників відділів, управлінь міської ради (за згодою їх керівників) до обговорення питань організаційної роботи, а також питань, що готуються до розгляду міським головою, міською радою та виконавчим комітетом.

5.3.3 Запитувати й одержувати від працівників виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності необхідну інформацію, довідки, пояснення, статистичні та інші матеріали з питань, віднесених до повноважень міської ради
^ 6.НАЧАЛЬНИК ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ

6.1.Начальник організаційного відділу має право:

6.2.За дорученням керівництва міської ради представляти міську раду та її виконком в інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції.

6.3.У встановленому порядку запитувати та безкоштовно отримувати від виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань що стосуються діяльності відділу.

6.4.Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, міської ради та її виконавчих органів.

6.5.Здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності відділу, та вживати заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

6.6.Начальник відділу повинен знати Конституцію України, акти законодавства, що стосуються державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідних сфер управління, основи державного управління, методи контролю рішень та доручень, основи політики держави, форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.
^ 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

7.1.Працівники організаційного відділу несуть відповідальність за невиконання покладених на нього повноважень.

7.2.За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники відділу можуть бути притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством.
8.ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ

8.1.Відділ взаємодіє з іншими відділами, управліннями та службами міської ради, організаційним управлінням Донецької обласної адміністрації, використовує у своїй роботі статистичну та оперативну довідкову інформацію, яка підготовлена ними.
Схожі:

Положення про організаційний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi організаційного відділу кіровської міської ради (далі організаційний відділ) iconПоложення про юридичний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi юридичного відділу кіровської міської ради (далі юридичний відділ)
Це Положення регулює питання дiяльностi юридичного відділу кіровської міської ради (далі – юридичний відділ)
Положення про організаційний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi організаційного відділу кіровської міської ради (далі організаційний відділ) iconПоложення про відділ економіки кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу економіки кіровської міської ради (далі відділ економіки)
Це Положення регулює питання дiяльностi відділу економіки кіровської міської ради (далі – відділ економіки)
Положення про організаційний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi організаційного відділу кіровської міської ради (далі організаційний відділ) iconПоложення про відділ містобудування та архітектури кіровської міської ради загальні положення
Це Положення регулює питання дiяльностi відділу містобудування та архітектури кіровської міської ради (далі – відділ містобудування...
Положення про організаційний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi організаційного відділу кіровської міської ради (далі організаційний відділ) iconПоложення про відділ обліку та звітності кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу обліку та звітності кіровської міської ради (далі -відділ обліку та звітності)
Це Положення регулює питання дiяльностi відділу обліку та звітності кіровської міської ради (далі –відділ обліку та звітності)
Положення про організаційний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi організаційного відділу кіровської міської ради (далі організаційний відділ) iconПоложення про відділ фізичної культури та спорту кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу фізичної культури та спорту кіровської міської ради
Відділ фізичної культури та спорту утворюється, реорганізовується та ліквідується рішенням міської ради згідно Законів України «Про...
Положення про організаційний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi організаційного відділу кіровської міської ради (далі організаційний відділ) iconПоложення про архівний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання діяльності архівного відділу кіровської міської ради (далі архівний відділ)
Це Положення регулює питання діяльності архівного відділу кіровської міської ради (далі архівний відділ)
Положення про організаційний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi організаційного відділу кіровської міської ради (далі організаційний відділ) iconПоложення про відділ місцевого розвитку кіровської міської ради загальні положення 1 Це Положення регулює питання діяльності відділу місцевого розвитку кіровської міської ради (далі відділ місцевого розвитку)
Це Положення регулює питання діяльності відділу місцевого розвитку кіровської міської ради (далі – відділ місцевого розвитку)
Положення про організаційний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi організаційного відділу кіровської міської ради (далі організаційний відділ) iconПоложення про відділ з питань торгівлі та захисту прав споживачів кіровської міської ради загальні положення
Це Положення регулює питання дiяльностi відділу з питань торгівлі та захисту прав споживачів кіровської міської ради (далі – відділ...
Положення про організаційний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi організаційного відділу кіровської міської ради (далі організаційний відділ) iconПоложення про відділ з надання муніципальних послуг кіровської міської ради загальні положення
Це Положення регулює питання діяльності відділу з надання муніципальних послуг кіровської міської ради (далі – відділ з надання муніципальних...
Положення про організаційний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi організаційного відділу кіровської міської ради (далі організаційний відділ) iconПоложення про загальний відділ кіровської міської ради загальні положення
Положення про загальний відділ міської ради (далі – відділ) нормативний акт, який визначає завдання, обов’язки, права, відповідальність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи