Положення про загальний відділ кіровської міської ради загальні положення icon

Положення про загальний відділ кіровської міської ради загальні положенняНазваПоложення про загальний відділ кіровської міської ради загальні положення
Дата конвертації02.08.2014
Розмір165.85 Kb.
ТипПоложення
джерело


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

КІРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1.Положення про ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – відділ) - нормативний акт, який визначає завдання, обов’язки, права, відповідальність і організацію роботи загального відділу.

Положення відноситься до безстрокових: діє до його відміни або затвердження нового документа. Зміни та доповнення вносяться у разі зміни нормативно-правових актів України, внутрішніх регламентних документів міської ради.

Положення затверджується рішенням міської ради. Проекти рішення міської ради про затвердження Положення, про внесення до нього змін та доповнень розробляються керівником загального відділу.

Датою набрання чинності цього Положення є дата його затвердження рішенням міської ради.
1.2.Загальний відділ міської ради згідно з Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” утворюється міської радою. Ліквідація та реорганізація загального відділу міської ради здійснюється на підставі рішення міської ради.
1.3.Загальний відділ міської ради є одним із структурних підрозділів апарату міської ради.

Загальний відділ міської ради є підзвітним і підконтрольним Кіровській міській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету, міському голові.
1.4.У своїй діяльності загальний відділ міської ради керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Донецької обласної ради, розпорядженнями голови Донецької обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативно – правовими актами України.
1.5.Загальний відділ міської ради планує та виконує свою роботу у відповідності з планами роботи міської ради, її виконавчого комітету, доручень керівництва міської ради, функцій відділу. Плани роботи загального відділу міської ради затверджуються керуючим справами виконкому.
1.6. Загальний відділ міської ради має просту круглу печатку “Загальний відділ”.
1.7. Загальний відділ міської ради правами юридичної особи не володіє.

^ 2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ МІСЬКОЇ РАДИ

2.1.Реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування в апараті міської ради та її виконавчих органів без статусу юридичної особи. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.

2.2.Забезпечення обліку, бронювання військовозобов’язаних апарату міської ради та її виконавчих органів без статусу юридичної особи, робота з ними.

2.3.Організація діловодства в апараті міської ради та її виконавчих органах без статусу юридичної особи та ведення архівної справи в апараті міської ради.

2.4.Організація роботи щодо розгляду скарг громадян, одержаних поштою та на особистому прийомі у керівництва міської ради.

2.5.Надання методичної допомоги в організації роботи з питань, віднесених до компетенції відділу.

2.6.Впровадження та підтримка системи управління якістю та постійне поліпшення її результативності відповідно до вимог стандарту.


^ 3.ФУНКЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ МІСЬКОЇ РАДИ
3.1.Реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування в апараті міської ради та її виконавчих органів без статусу юридичної особи
3.1.1.Розробляє проекти Комплексної програми роботи з кадрами в апараті міської ради та її виконавчих органах без статусу юридичної особи, яка затверджується рішенням виконкому міської ради в січні відповідного року. Звітує перед виконавчим комітетом міської ради про хід виконання цієї програми в січні наступного року.

3.1.2.Організаційно-технічно забезпечує проведення засідань конкурсної комісії міської ради по заміщенню вакантних посад посадових осіб апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи, керівників виконавчих органів міської ради із статусом юридичної особи.

3.1.3.Здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії щодо проведення атестації посадових осіб апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи, керівників виконавчих органів міської ради із статусом юридичної особи.

3.1.4.Здійснює організаційне забезпечення проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи, керівниками виконавчих органів міської ради із статусом юридичної особи покладених на них завдань i обов’язків; аналізує та узагальнює підсумки вищевказаних оцінок.

3.1.5.Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи та керівниками виконавчих органів міської ради із статусом юридичної особи відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе і членів своєї сім'ї, в тому числі і за кордоном. Здійснює прийом декларацій вищевказаних категорій посадових осіб та їх збереження з врахуванням вимог щодо конфіденційності інформації, що міститься в деклараціях.

3.1.6.Веде облік, контролює терміни присвоєння чергових рангів посадовим особам апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи, керівникам виконавчих органів міської ради із статусом юридичної особи, своєчасно розробляє проекти розпорядчих документів з питань присвоєння рангів; аналізує стан роботи з цього питання.

3.1.7.Оформлює документи про прийняття Присяги посадовими особами місцевого самоврядування апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи, керівниками виконавчих органів міської ради із статусом юридичної особи

3.1.8.Формує особові справи посадових осіб апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи, формує копії особових справ керівників виконавчих органів міської ради із статусом юридичної особи, забезпечує їх збереження; своєчасно вносить відповідні зміни та доповнення; ознайомлює працівників з записами в особових справах.

3.1.9.Виконує роботу, пов’язану з обліком, збереженням трудових книжок працівників апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи, керівників виконавчих органів міської ради із статусом юридичної особи, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста (крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів), своєчасно вносить до них відповідні записи; ознайомлює працівників з записами в трудових книжках.

3.1.10.Обчислює страховий стаж роботи та стаж служби в органах місцевого самоврядування посадових осіб апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи, керівників виконавчих органів міської ради із статусом юридичної особи. Обчислює страховий стаж роботи службовців, робітників апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи.

3.1.11.Веде облік відпусток працівників апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи, розробляє щорічно в грудні попереднього року графік відпусток на наступний рік; не менш як за два тижні письмово узгоджує з працівниками конкретну дату виходу у відпустку; готує розпорядчі документи щодо надання відпусток працівникам апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи.

3.1.12.В грудні щорічно розробляє проект розпорядження міського голови про затвердження кадрового резерву на підставі пропозицій працівників апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи, керівників виконавчих органів міської ради із статусом юридичної особи. Аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву.

3.1.13.Розглядає та вносить пропозиції щодо проведення стажування на посадах працівників апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи; розробляє розпорядчі документи щодо проведення стажування.

3.1.14.Щорічно не пізніше грудня розробляє проект розпорядження міського голови про затвердження схеми заміщення працівників апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи (за виключенням керівництва міської ради) на час їх тимчасової відсутності (відрядження, відпустка, хвороба тощо).

3.1.15.Оформляє і видає службові посвідчення працівникам апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи, керівникам виконавчих органів міської ради із статусом юридичної особи, довідки з місця роботи.

3.1.16.Здійснює облік та оформлення відповідних розділів листків тимчасової непрацездатності працівників апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи.

3.1.17.Розробляє проекти розпоряджень міського голови щодо продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування посадових осіб апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи, керівників виконавчих органів міської ради із статусом юридичної особи.

3.1.18.Розробляє проекти розпорядчих документів про призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи, керівників виконавчих органів міської ради із статусом юридичної особи, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста (крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів);

3.1.19.Оформлює документи, пов’язані з проведенням службового розслідування, застосуванням заходів дисциплінарного впливу, застосуванням дисциплінарних стягнень.

3.1.20.Формує замовлення на підвищення кваліфікації працівників апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи.

3.1.21.Готує документи щодо призначення пенсій працівникам апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи.

3.1.22.Здійснює організаційне забезпечення роботи Ради з питань служби в органах місцевого самоврядування при міському голові.

3.1.23.Розробляє проекти розпоряджень міського голови щодо направлення у відрядження працівників апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи.

3.1.24.Веде встановлену звітно-облікову документацію, надає державну статистичну звітність з кадрових питань стосовно апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи. Проводить аналіз якісного складу посадових ociб апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи та керівників виконавчих органів міської ради із статусом юридичної особи.

3.1.25.Контролює хід виконання рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань кадрової роботи та у сфері служби в органах місцевого самоврядування. За дорученням керівництва міської ради, на виконання розпорядчих документів здійснює перевірки стану роботи з питань кадрової роботи у виконавчих органах із статусом юридичної особи, на підприємствах, в установах, організаціях комунальної власності територіальної громади міста.
3.2.Забезпечення обліку, бронювання військовозобов’язаних апарату міської ради та її виконавчих органів без статусу юридичної особи, робота з ними
3.2.1.Забезпечує персональний облік військовозобов’язаних і призовників, які працюють в апараті міської ради, її виконавчих органах без статусу юридичної особи, своєчасно i якісно проводить звірки з військовозобов’язаними, призовниками та вiдповiдними рай(мiськ)вiйськкоматами їх сімейного стану, стану здоров’я, адреси, освіти, місця роботи i посади, вносить відповідні зміни до карток первинного обліку.

3.2.2.Повiдомляє у вiдповiдні рай(мiськ)вiйськкомати про всiх вiйськовозобов'язаних i призовникiв заново прийнятих на роботу чи звiльнених з роботи з апарату міської ради та її виконавчих органів без статусу юридичної особи.

3.2.3.Бере на облiк вiйськовозобов'язаних i призовникiв, якi заявили про змiни в станi здоров'я.

3.2.4.Подає щороку в груднi до вiдповiдних рай(мiськ)вiйськкоматiв списки юнакiв, якi пiдлягають приписцi до призовних дільниць

3.2.5.Оповіщає на вимогу вiдповiдних рай(мiськ)вiйськкоматiв військовозобов’язаних, призовників апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи про їх виклик до військових комісаріатів.

3.2.6.Роз’яснює військовозобов’язаним, призовникам апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи права і обов’язки щодо військового обліку i здійснює контроль за виконанням правил військового обліку.

3.2.7.Надає державну статистичну звітність, доповідає Донецькій обласній державній адміністрації, вiдповiдним рай(мiськ)вiйськкоматам про стан військового обліку в апараті міської ради, її виконавчих органах без статусу юридичної особи, за встановленими формами та у встановлені терміни.

3.2.8.Своєчасно оформляє бронювання військовозобов’язаних з числа працівників апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи.

3.3.Організація діловодства в апараті міської ради та її виконавчих органах без статусу юридичної особи та ведення архівної справи в апараті міської ради
3.3.1.Здійснює прийом, реєстрацію, попередній розгляд, облік вхідної кореспонденції, адресованої керівництву міської ради, передає кореспонденцію виконавцям згідно зазначеної резолюції.

3.3.2.Здійснює прийом від працівників міської ради, реєстрацію, облік вихідної кореспонденції, підписаної керівництвом міської ради.

3.3.3.Здійснює прийом в електронному вигляді інформації, яка надходить до міської ради.

3.3.4.Веде реєстраційні картотеки вхідної і вихідної кореспонденції, рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

3.3.5.Доводить організаційно-розпорядчі документи виконавчого комітету, міського голови до відома відповідних виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій згідно складених виконавцями реєстрів на розсилку. Видає копії, виписки з прийнятих документів на підставі письмової заяви з відповідною резолюцією міського голови.

3.3.6.Разом з організаційним відділом забезпечує технічну підготовку засідань міської ради, виконавчого комітету.

3.3.7.Здiйснює оформлення, облік i зберігання протягом встановленого строку розпоряджень міського голови, протоколів засідань сесій міської ради, її виконавчого комітету, передачу закінчених діловодством справ постійного і тривалого зберігання до архівного відділу міської ради.

3.3.8.Приймає вiд апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи на зберiгання архiвні документи.

3.3.9.Складає зведену індивідуальну номенклатуру справ міської ради, перевiряє вiдповiдність формування документiв у справи затвердженiй номенклатурі.

3.3.10.Приймає участь у проведенні експертизи наукової та практичної цінності документів, що утворюються у діяльності апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи, під час їх відбору на державне зберігання.

3.3.11.Веде державний облiк документiв Нацiонального архiвного фонду, які зберігаються в архівному підрозділі міської ради, подає вiдомості про їх кiлькiсть за встановленою формою архiвному вiддiлу мiської ради.

3.3.12.Створює та вдосконалює довідковий апарат до архiвних документiв, які зберігаються в архівному підрозділі міської ради.

3.3.13.Здійснює облiк, зберiгання, знищення документiв, справ, видань, магнiтних та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави та надійшли на адресу або утворилися в діяльності апарату міської ради, її виконавчих органів без статусу юридичної особи.

3.3.14.Узагальнює i аналізує відомості щодо документообігу, аналізує стан документообігу в апараті міської ради, її виконавчих органах без статусу юридичної особи.

3.3.15.Розробляє інструкцію з діловодства, організує її вивчення працівниками апарату міської ради, її виконавчих органах без статусу юридичної особи, контролює дотримання вимог вищевказаної Інструкції.

3.3.16.Забезпечує надання до облдержадміністрації, прокуратури протоколів засідань виконавчого комітету; протоколів сесії міської ради.

3.3.17.Контролює хід виконання рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань діловодства та архівної справи. За дорученням керівництва міської ради, на виконання розпорядчих документів здійснює перевірки стану роботи з питань діловодства та архівної справи у виконавчих органах із статусом юридичної особи, на підприємствах, в установах, організаціях комунальної власності територіальної громади міста.
3.4. Організація роботи щодо розгляду скарг громадян, одержаних поштою та на особистому прийомі у керівництва міської ради
3.4.1.Організує прийом громадян керівництвом міської ради у відповідності із затвердженим графіком прийому, запитує у виконавчих органах міської ради, установах, на підприємствах, незалежно від форм власності необхідні для прийому громадян матеріали або запрошує їх представників для пояснень.

3.4.2.Надає консультації i роз’яснення громадянам, що звертаються на особистий прийом до керівництва міської ради, про порядок вирішення їх питань згідно з вимогами діючого законодавства.

3.4.3.Забезпечує реєстрацію і облік скарг громадян, що надійшли на адресу керівництва міської ради, здійснює контроль за їх розглядом. Веде реєстраційні картотеки.

3.4.4.Здiйснює попередній розгляд скарг громадян, готує їх в установленому порядку на розгляд міському голові.

3.4.5.Органiзує i забезпечує здійснення (у необхідних випадках) перевірок на місцях фактів, викладених у скаргах громадян.

3.4.6.Складає щомісячні, квартальні, піврічні і річні звіти, а також довідкові матеріали з питань розгляду скарг громадян, аналізує стан цієї роботи.

3.4.7.Здійснює систематичний контроль за своєчасним вирішенням скарг громадян, які направляються на виконання виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам, організаціям згідно резолюцій керівництва міської ради.

3.4.8.Організаційно-технічно забезпечує проведення засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян.

3.5.Надання методичної допомоги в організації роботи з питань, віднесених до компетенції відділу
3.5.1 Вивчає, аналізує, узагальнює і розповсюджує позитивний досвід з питань, віднесених до компетенції відділу.

3.5.2.Вивчає, аналізує, узагальнює стан роботи з питань, віднесених до компетенції загального відділу.

3.5.3.Розробляє i вносить на розгляд міської ради, її виконавчого комітету, керівництва міської ради проекти програм, рішень, розпоряджень, інструкцій з питань, віднесених до компетенції відділу.

3.5.4.Вносить пропозиції до проектів планів роботи, заходів міської ради, її виконавчого комітету з питань, віднесених до компетенції відділу.

3.5.5.Haдaє методичну допомогу з питань, що віднесені до компетенції загального відділу міської ради, виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам, організаціям, що належать до комунальної власності територіальної громади міста.

3.5.6.Організує, готує та проводить семінарські заняття з посадовими особами місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, з питань, віднесених до компетенції відділу.
3.6.Впровадження та підтримка системи управління якістю та постійне поліпшення її результативності відповідно до вимог стандарту
3.6.1.Визначає підтримуючі процеси, потрібні для надавання внутрішніх послуг, виконання яких віднесено до компетенції загального відділу.

3.6.2.Визначає послідовність і взаємодію вищевказаних підтримуючих процесів; здійснює опис цих процесів, здійснює моніторинг, вимірювання та аналізування цих процесів.

3.6.3.Виконує необхідні дії для одержання запланованих результатів і постійного поліпшування цих процесів.

3.6.4.Забезпечує виконання дій, необхідних для досягнення цілей якості, які відносяться до компетенції загального відділу та передбачені політикою якості Кіровської міської ради, її виконавчих органів.

^ 4.СТРУКТУРА ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ МСЬКОЇ РАДИ

4.1.Структура, штатна чисельність, фонд оплати праці працівників загального відділу міської ради затверджується рішенням міської ради в загальній структурі, штатній чисельності, фонду оплати праці апарату міської ради та її виконавчих органів.
4.2.Керівник відділу, спеціалісти, службовці відділу призначаються на посаду розпорядженням міського голови за процедурою, визначеною діючим законодавством, та звільняються з посади розпорядженням міського голови.

^ 5.ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ МІСЬКОЇ РАДИ

5.1 Загальний відділ міської ради має право:

5.1.1.Запитувати та отримувати згідно встановленого порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності інформацію, документи, матеріали, від міського відділу статистики дані (безоплатно) для виконання повноважень відділу.

5.1.2.Скликати в установленому порядку наради, проводити конференції, „Круглі столи”, семінари з питань, що належать до компетенції відділу. Проводити інструктування, консультації, розробляти та надсилати методичні рекомендації виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам, організаціям комунальної власності територіальної громади міста з питань, віднесених до повноважень відділу.

5.1.3.Контролювати виконання діючого законодавства з питань, віднесених до компетенції загального відділу міської ради, на підприємствах, в установах, організаціях комунальної власності територіальної громади міста; у виконавчих органах міської ради.

5.1.4.Здійснювати за дорученням керівництва міської ради перевірки діяльності виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади міста.

5.1.5.Повертати на доробку проекти організаційно-розпорядчих документів та додатків до них, якщо в них мають місце порушення інструкції з питань діловодства, відсутні візи, передається не повний пакет документів.

5.1.6.Повертати відправнику або пересилати за належністю неправильно оформлені, незасвідчені, пошкоджені, надіслані не за адресою документи.

5.1.7.Залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

5.1.8.Вносити керівництву міської ради пропозиції з питань, віднесених до компетенції відділу.

5.1.9.Вимагати чіткого дотримання законодавства з питань, віднесених до компетенції відділу.

5.1.10. Вимагати створення необхідних умов для підвищення ефективності роботи. Вимагати від коменданта забезпечення санітарно-гігієнічних та естетичних елементів робочого місця (нормальне освітлення; усунення шумів; озеленення приміщення; забезпечення у повному обсязі канцелярським приладдям, витратними матеріалами для комп’ютерів; меблями; швидкий та якісний ремонт друкарських машин та комп’ютерів, обладнання та ін.) .

5.1.11.Брати участь з питань, віднесених до повноважень відділу, у роботі засідань виконавчого комітету, у нарадах, що проводяться міським головою, керівниками міської ради.

5.2.Працівники загального відділу міської ради зобов’язані:

5.2.1.Діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України.

5.2.2.Додержуватися Конституції і законів України, інших нормативно - правових актів, забезпечувати ефективну діяльність загального відділу, виконавчого комітету.

5.2.3.Зберігати інформацію про громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню.

5.2.4.Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації.

^ 6.НАЧАЛЬНИК ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ МІСЬКОЇ РАДИ

Начальник загального відділу міської ради:

-здiйснює керівництво діяльністю загального відділу, визначає обов’язки працівників загального відділу, контролює їх роботу, дотримання виконавської та трудової дисципліни;

-подає пропозицiї міському голові щодо прийняття на роботу, переведення, звiльнення працiвникiв загального відділу, їх заохочення або притягнення до вiдповiдальностi згiдно iз законодавством;

-за дорученням керівництва представляє міську раду в установах, організаціях, на підприємствах;

-взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у межах своїх повноважень при розгляді питань, віднесених до повноважень відділу;

-залучає у встановленому порядку за погодженням з керівництвом міської ради окремих фахівців для розробки відповідних документів та виконання завдань, що покладені на загальний відділ міської ради;

-вносить на розгляд керівництву міської ради пропозиції щодо вдосконалення роботи загального відділу міської ради з питань, що стосуються його діяльності;

-здiйснює особистий прийом громадян з питань, які стосуються роботи загального відділу міської ради, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій (зауважень), заяв, скарг.

^ 7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ МІСЬКОЇ РАДИ

7.1.Працівники загального відділу несуть відповідальність за невиконання покладених на них повноважень, дії чи бездіяльність.
7.2.За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники загального відділу притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством..
8.ВЗАЄМОДІЯ
У своїй діяльності загальний відділ взаємодіє з усіма виконавчими органами міської ради, з управліннями, відділами Донецької обласної державної адміністрації з питань, віднесених до повноважень загального відділу.
Схожі:

Положення про загальний відділ кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ промисловості, охорони праці, екології кіровської міської ради загальні положення
Відділ промисловості, охорони праці, екології кіровської міської ради (далі відділ) утворюється рішенням міської ради згідно з Законом...
Положення про загальний відділ кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ фізичної культури та спорту кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу фізичної культури та спорту кіровської міської ради
Відділ фізичної культури та спорту утворюється, реорганізовується та ліквідується рішенням міської ради згідно Законів України «Про...
Положення про загальний відділ кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ містобудування та архітектури кіровської міської ради загальні положення
Це Положення регулює питання дiяльностi відділу містобудування та архітектури кіровської міської ради (далі – відділ містобудування...
Положення про загальний відділ кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ з питань внутрішньої політики кіровської міської ради загальні положення
Відділ з питань внутрішньої політики кіровської міської ради (далі – відділ з питань внутрішньої політики) створюється з метою забезпечення...
Положення про загальний відділ кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ з надання муніципальних послуг кіровської міської ради загальні положення
Це Положення регулює питання діяльності відділу з надання муніципальних послуг кіровської міської ради (далі – відділ з надання муніципальних...
Положення про загальний відділ кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про службу у справах дітей кіровської міської ради загальні положення
Служба у справах дітей кіровської міської ради (далі-служба), є виконавчим органом Кіровської міської ради, утворена рішенням Кіровської...
Положення про загальний відділ кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про організаційний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi організаційного відділу кіровської міської ради (далі організаційний відділ)
Це Положення регулює питання дiяльностi організаційного відділу кіровської міської ради (далі – організаційний відділ)
Положення про загальний відділ кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про архівний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання діяльності архівного відділу кіровської міської ради (далі архівний відділ)
Це Положення регулює питання діяльності архівного відділу кіровської міської ради (далі архівний відділ)
Положення про загальний відділ кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про юридичний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi юридичного відділу кіровської міської ради (далі юридичний відділ)
Це Положення регулює питання дiяльностi юридичного відділу кіровської міської ради (далі – юридичний відділ)
Положення про загальний відділ кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ економіки кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу економіки кіровської міської ради (далі відділ економіки)
Це Положення регулює питання дiяльностi відділу економіки кіровської міської ради (далі – відділ економіки)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи