Заповнити та надіслати до 01. 07. 2010 р. Заявка на участь у ІV міжнародній науково-технічній конференції «Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті (cmsee-2010)» icon

Заповнити та надіслати до 01. 07. 2010 р. Заявка на участь у ІV міжнародній науково-технічній конференції «Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті (cmsee-2010)»НазваЗаповнити та надіслати до 01. 07. 2010 р. Заявка на участь у ІV міжнародній науково-технічній конференції «Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті (cmsee-2010)»
Посада (науковий ступінь
Дата конвертації26.04.2013
Розмір62.17 Kb.
ТипДокументи
джерело

Заповнити та надіслати до 01.07.2010 р.


ЗАЯВКА


на участь у ІV Міжнародній

науково-технічній конференції

«Комп’ютерна математика

в науці, інженерії та освіті


(CMSEE-2010


ПІБ автора

Посада (науковий ступінь, учене звання)


Телефон (______)

Факс (______)

E-mail

ПІБ інших авторів (за наявності)


Організація (установа)


Адреса


Назва доповіді (статті)


Кількість сторінок

Тематичний напрям


Необхідна кількість збірників наукових праць конференції_____________________


Національна академія наук України

Російська академія наук

Міністерство освіти і науки України

Академія технологічних наук України

Інститут проблем математичних
машин і систем НАН України

Інститут прикладної математики імені М.В. Келдиша РАН

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Укрсофт плюс

^ ІV МІЖНАРОДНА


НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

КОМП’ЮТЕРНА МАТЕМАТИКА

в науці, інженерії та освіті

CMSEE-2010”


присвячена 80-річчю Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка


1 – 31 жовтня 2010 року


Перше інформаційне повідомлення


Полтава 2010

^ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Співголови

Морозов А. О.

директор Інституту проблем ма­те­ма­тичних машин і систем НАН України, член-кор. НАН України

Онищенко В. О.

ректор Полтавсь­кого націо­наль­­ного технічного універ­си­те­­ту імені Юрія Кондратюка, д.е.н., проф.

Заступники

Клименко В. П.

заступник директо­ра з наукової робо­ти Інституту проб­лем ма­те­матичних ма­шин і систем НАН України, д. ф.-м. н.

Ляхов О. Л.

зав. кафедри комп’ютерних та інформа­­ційних технологій і систем ПолтНТУ, д.т.н., проф.

^ Члени програмного комітету

Анісімов А. В.

НУ імені Тараса Шевченка, декан факультету кібернетики, д.ф.-м.н., проф.

Боровін Г.К.

ІПМ імені М.В. Келдиша РАН, д.ф.-м.н., професор МВТУ.

Вижва С.А.

НУ ім. Т. Шевченка, зав. ка­фед­­ри геофізики, д.г.н., проф.

Дьяконов В.П.

зав. кафедри інформатики та електро-радіотехніки Смоленського державного університету, д.т.н., проф.

Єфімов Г. Б.

ІПМ імені М.В. Келдиша РАН, к.ф.-м.н., с.н.с.

Казимир В.В.

ІПММС НАН України, д.т.н., п.н.c.

Литвинов В. В.

ІПММС НАН України, д.т.н., проф.

Молчанов О. А.

НТУ „КПІ”, зав. кафедри при­клад­ної математики, д.т.н., проф.

Павліков А.М.

зав. кафедри залізобетонних і каменних конструкцій та опору матеріалів ПолтНТУ, д.т.н., проф.

Пашинський В.А.

проректор з наукової та інно­ва­цій­ної роботи ПолтНТУ, д.т.н., проф.

Перевозчикова О. Л.

ІК імені В.М. Глушкова, член-кор. НАН України, зав. відді­лом.


^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова

Ляхов О. Л.


ПолтНТУ, д.т.н., проф.

Одарущенко О.М.

ПолтНТУ, декан ФІТТС, к.т.н.

Коровицький Ю.Г.

ІПММС НАН України, н.с.

Швалюк Т. М.

ІПММС НАН України, н.с

Секретар

Гайтан О.М.


ПолтНТУ


^ Шановні колеги!


Оргкомітет запрошує всіх зацікав­лених науковців, інженерів та студентів узяти участь у ІV міжнародній науково-технічній кон­ференції „Комп’ю­тер­на математика в науці, інженерії та освіті (CMSEE-2010)”, яка відбудеться 1 – 31 жовтня 2010 року.


Конференція буде проводитися із застосуванням технології дистанційного обговорення доповідей
^

Мета конференції:


– апробація нових наукових ідей та прак­тичних результатів використання ком­п’ю­терної математики в науці, інже­не­рії та освіті;

– активізація впровадження науково-тех­ніч­них розробок і програмних продук­тів у виробництво, науку та освіту;

– презентація програмних продуктів.


Основні напрями конференції:

 • Системи КМ:

  • теорія, вхідні мови та алгоритми;

  • програмне забезпечення;

  • інтелектуалізація програмного забез­печення.

 • Системи КМ у науці та техніці:

  • математика;

  • природничі науки;

  • економіка;

  • інженерія;

  • геоінформатика.

 • Системи КМ у вищій школі:

  • нові освітні технології із викорис­танням комп’ютерної математики;

  • вивчення систем КМ у вищій школі;

  • засоби навчання КМ.


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Порядок проведення конференції:

 • Конференція „CMSEE-2010” буде проводитися у жовтні 2010 року в м. Полтава методом дистанційного обговорення доповідей на сайті конференції.

 • Для обговорення доповідей буде забезпечена публікація текстів доповідей на порталі конференції у вигляді анотацій та повних текстів у pdf-форматі.

 • Передбачається публікація тез допові­дей у збірнику наукових праць конференції.


Збірники тез доповідей будуть надіслані учасникам конференції до початку проведення конференції.


За бажанням авторів матеріали доповіді будуть надруковані у вигляді статей у фаховому виданні:

Журнал «Математичні машини і системи» ІПММіС НАН України.


Важливі дати:

 • подання заявок на участь у конференції – до 1 липня;

 • розсилання другого інформаційного повідомлення – до 15 липня;

 • надання текстів доповідей (статті для друку) та актів експертизи про можливість відкритої публікації – до 1 вересня;

 • розсилання запрошень – 10  вересня;

 • сплата оргвнеску – до 20 вересня;

 • робота конференції – 1 – 31  жовтня.

Увага! Матеріали конференції після зазначених термінів прийматися не будуть!


Тези надсилаються:

оригінали поштою – на адресу орг­комітету;

– електронна копія – на адресу cmsee@pntu.edu.ua.

Указівки щодо оформлення тез:

 • Об’єм – 1 повна стор. формату А4; усі поля – 2,8 см; міжрядковий інтервал – одинарний, вирівню­вання – по ширині; шрифт – Times New Roman, 14 пт; абзацний відступ – 1,27 см.

 • Структура документа: у лівому куту вказується УДК доповіді; назва доповіді (великими „напівжирними” літерами) зазначається в центрі, у наступному рядку наводяться ініціали та прізвища авторів, далі – назва організації (курсивом), e-mail автора, після вільного рядка починається текст доповіді; після тексту доповіді бажано навести перелік використаної літератури.

 • В окремому документі навести анотацію доповіді (бажано українською, російською та англійською мовами).^ Вартість участі:

Організаційний внесок для учасника конференції становить 45 грн. У вартість орг­внес­ку входить: отримання комплекту матеріалів учасника поштою; орга­нізаційні витрати.

Вартість друкування та розсилання кожного додаткового збірника наукових праць конференції становить 15 грн.

Рахунок для сплати оргвнеску буде повідомлений додатково у другому інформаційному повідомленні.


Контактна інформація:

Секретар оргкомітету –

Гайтан Олена Миколаївна

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Першотравневий проспект, 24,

36011, Україна, м. Полтава


тел. (0532) 56-98-02, тел/факс (05322) 2-98-75,

сайт конференції: http://kits.pntu.edu.ua/cmsee/

e-mail: cmsee@pntu.edu.uaСхожі:

Заповнити та надіслати до 01. 07. 2010 р. Заявка на участь у ІV міжнародній науково-технічній конференції «Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті (cmsee-2010)» iconЗаявка на участь у III міжнародній науково-технічній конференції Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті cmsee-2009
Номер секції
Заповнити та надіслати до 01. 07. 2010 р. Заявка на участь у ІV міжнародній науково-технічній конференції «Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті (cmsee-2010)» iconЗаполнить и прислать до 01. 07. 2010 г. Заявка на участие в ІV международной научно-технической конференции «Компьютерная математика в науке, инженерии и образовании (cmsee-2010)»
Полтавского национального технического университета им. Юрия Кондратюка, д э н., профессор
Заповнити та надіслати до 01. 07. 2010 р. Заявка на участь у ІV міжнародній науково-технічній конференції «Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті (cmsee-2010)» iconПро затвердження Державної програми " Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки Кабінет Міністрів України постановляє
...
Заповнити та надіслати до 01. 07. 2010 р. Заявка на участь у ІV міжнародній науково-технічній конференції «Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті (cmsee-2010)» iconЗаявка на участие в III международной научно-технической конференции Компьютерная математика в науке, инженерии и образовании cmsee-2009
Секция
Заповнити та надіслати до 01. 07. 2010 р. Заявка на участь у ІV міжнародній науково-технічній конференції «Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті (cmsee-2010)» iconЗаявка на участь у конференції
...
Заповнити та надіслати до 01. 07. 2010 р. Заявка на участь у ІV міжнародній науково-технічній конференції «Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті (cmsee-2010)» iconЗаявка на участь у конференції
...
Заповнити та надіслати до 01. 07. 2010 р. Заявка на участь у ІV міжнародній науково-технічній конференції «Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті (cmsee-2010)» iconЗаявка на участь у конференції
Прошу зареєструвати заявку на участь у конференції «Інвестиції в енергоефективні технології основа розвитку енергоємних підприємств»...
Заповнити та надіслати до 01. 07. 2010 р. Заявка на участь у ІV міжнародній науково-технічній конференції «Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті (cmsee-2010)» iconЗаявка на участь у конференції
Прошу зареєструвати заявку на участь у конференції «Інвестиції в енергоефективні технології основа розвитку енергоємних підприємств»...
Заповнити та надіслати до 01. 07. 2010 р. Заявка на участь у ІV міжнародній науково-технічній конференції «Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті (cmsee-2010)» iconЗаявка на участь у 16-й Конференції Користувачів esri в Україні «гіс в управлінні територіальним розвитком» Україна. Крим. Судак. Ток «Судак» 28 травня 1 червня 2012 року
Увага: Заявка на участь у конференції приймається до 18 травня 2012 року і є гарантією оплати замовлених послуг
Заповнити та надіслати до 01. 07. 2010 р. Заявка на участь у ІV міжнародній науково-технічній конференції «Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті (cmsee-2010)» icon15-17 вересня 2010 року на базі Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького Тематичні напрями роботи конференції
Запрошують Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Геоекологічні проблеми басейну Азовського моря та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи