Публічне а кціонерне т овариство «міжнародний інвестиційний банк» icon

Публічне а кціонерне т овариство «міжнародний інвестиційний банк»НазваПублічне а кціонерне т овариство «міжнародний інвестиційний банк»
Дата конвертації31.07.2014
Розмір291.38 Kb.
ТипДокументи
джерелоПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів


Тарифи чинні з:15.03.2013 р.
Назва:

^ Тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів

з/п

Найменування послуги

Вартість послуги

ПДВ

Примітки

1

^ ВІДКРИТТЯ, ЗАКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ

1.1.

Відкриття поточного рахунку

1.1.1

першого поточного рахунку

100 грн.

без ПДВ

Плата стягується одноразово.

1.1.2

кожного наступного поточного рахунку

25 грн.

без ПДВ

1.1.3

рахунку для формування статутного фонду

не тарифікується
 

1.2.

Закриття поточного рахунку

1.2.1

за ініціативою клієнта

100 грн.

без ПДВ

Плата стягується одноразово. Плата не стягується у випадку закриття рахунку при перереєстрації клієнта, за умови відкриття нового поточного рахунку у банку.

1.2.2

за ініціативою банку (за умов договору банківського рахунку)

не тарифікується

 

 

1.3.

Обслуговування рахунків

1.3.1.

Обслуговування поточного рахунку

50 грн.

без ПДВ

Плата стягується за кожний поточний рахунок щомісячно при наявності обороту за рахунком протягом звітного місяця (за винятком платежів на користь банку) . 0бслуговування рахунку включає: надання щоденних виписок за рахунком (в тому числі на паперовому носії, у голосовому режимі телефонними каналами зв’язку) та додатків до них; надання бланків карток із зразками підписів, у тому числі під час переоформлення юридичної справи; відправлення електронною поштою повідомлень, що пов`язані з уточненням платіжних реквізитів, на запит банку отримувача платіжного документа; розрахункове обслуговування клієнтів із застосуванням системи передачі електронних платежів.

1.3.2.

Переоформлення рахунку

50 грн.

без ПДВ

Плата стягується у випадку відкриття нового рахунку в зв'язку з перереєстрацією, реорганізацією, зміною назви або організаційно-правової форми.

1.3.3.

Надання довідок

1.3.3.1

Довідка про відкриті рахунки (перша)

не тарифікується
Довідка надається одночасно при відкритті поточних рахунків в банку.

1.3.3.2.

Довідка про відкриті рахунки (наступна)

20 грн.

без ПДВ

Довідка надається наступного робочого дня після отримання належним чином оформленого запиту від клієнта.

1.3.3.3.

Інші довідки, пов’язані з розрахунково-касовим обслуговуванням клієнтів

75 грн.

без ПДВ

Плата стягується за надання інформації кожного виду. Довідка надається впродовж 3-х робочих днів після отримання належним чином оформленого запиту від клієнта.

1.3.3.4

Надання інформації по запиту клієнта з використанням програм пошуку:

- за 1 місяць

- від 1 місяця до 1 року

-1-2 роки

- більше 2 років40 грн.

100 грн.

150 грн.

200 грн.


без ПДВ


Плата стягується за надання інформації кожного виду. Довідка надається впродовж 3-х робочих днів після отримання належним чином оформленого запиту від клієнта.

1.3.3.5.

Відповідь на запит аудиторів клієнта

300 грн.

без ПДВ

Довідка надається впродовж 5-и робочих днів після отримання погоджувального листа від клієнта належним чином оформленого.

1.3.3.6.

Довідка іншого змісту

500 грн.

в т.ч. ПДВ-83,35 грн.

Довідка надається впродовж 3-х робочих днів після отримання належним чином оформленого запиту від клієнта.

1.3.3.7.

Плата за терміновість

подвоєний тариф

без ПДВ

Подвоєний тариф від тарифу, вказаного в п.1.3.3.2., п.1.3.3.3., п.1.3.3.4. та 1.3.3.6.

1.3.4.

Надання дублікату виписки по рахунку

10 грн.

без ПДВ

Плата сплачується за надання дублікату по кожному рахунку за кожний період.

1.3.5.

Надання копій/дублікатів  розрахункових та касових документів клієнта, які зберігаються в архіві

10 грн.

без ПДВ

Плата стягується за кожну копію/дублікат платіжного доручення в національній валюті, валютного платіжного доручення, заяви про купівлю валюти, заяви про продаж валюти, заяви про обмін (конвертацію) іноземної валюти, касового документу.

1.3.6.

Надання копії картки із зразками підписів, завіреної Банком на вимогу Клієнта

20 грн.

без ПДВ

Плата стягується у день надання послуги.

1.3.7.

Заміна карток із зразками підписів

20 грн.

без ПДВ

Плата стягується у день надання послуги

1.3.8.

Плата за оформлення та підтвердження платіжного доручення по перерахуванню державного мита

20 грн.

без ПДВ

Плата стягується у день надання послуги за кожне платіжне доручення.

1.3.9.

Плата за оформлення та передачу дебетових та інформаційних повідомлень з розрахунково – касового обслуговування

20 грн.

без ПДВ

За запитом клієнта, плата стягується у день надання послуги за кожне повідомлення.

1.4.

Обслуговування кредиту від нерезидента

1.4.1.

Надання згоди на обслуговування кредиту від нерезидента

1 000 грн.

в т.ч. ПДВ-166,67 грн.

Плата стягується одноразово за надання банком листа про згоду на обслуговування кредиту від нерезидента.

1.4.2.

Обслуговування кредиту від нерезидента

60 грн.

в т.ч. ПДВ-10 грн.

Плата стягується щомісячно за кожний кредит.

1.4.3.

Штраф за несвоєчасне подання щомісячної звітності

100 грн.

без ПДВ

Штраф стягується у випадку, якщо клієнт не подав звітність протягом 2-х календарних днів після кінцевого терміну. Кінцевим терміном вважається 2-ге число календарного місяця, наступним за звітним періодом.

1.4.4.

Штраф за неподання щомісячної звітності

200 грн.

без ПДВ

Штраф стягується у випадку, якщо клієнт не подав звітність по закінченню 4 календарних днів після кінцевого терміну. Кінцевим терміном вважається 2-ге число календарного місяця, наступним за звітним періодом.

1.4.5.

Надання згоди на обслуговування кредиту від нерезидента з урахуванням змін, що надаються при оформленні додатку до реєстраційного свідоцтва НБУ

200 грн.

в т.ч. ПДВ-33,33 грн.

Плата стягується одноразово у день надання послуги.

1.4.6.

Надання довідки на вимогу НБУ про стан рахунків по кредитам, отриманим від нерезидентів

950 грн.

без ПДВ

Плата стягується у день надання послуги.

2

^ РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

2.1.

В національній валюті

2.1.1.

Зарахування коштів на рахунки

не тарифікується
 

2.1.2.

Виконання платіжного доручення на паперовому носії:

 
 

2.1.2.1.

на користь клієнтів інших банків протягом операційного часу

5 грн.

без ПДВ

Плата стягується за кожне платіжне доручення.

2.1.2.2.

на користь клієнтів інших банків в післяопераційний час

0,1% (min 10 грн., max 300 грн.)

без ПДВ

Плата стягується за кожне платіжне доручення.

2.1.2.3.

на користь Банку та клієнтів банку

не тарифікується2.1.3.

Виконання платіжного доручення, переданого системою iFOBS:

 
 

2.1.3.1.

на користь клієнтів інших банків протягом операційного часу

2 грн.

без ПДВ

 Плата стягується за кожне платіжне доручення.

2.1.3.2.

на користь клієнтів інших банків в післяопераційний час

0,1% (min 10 грн., max 300 грн.)

без ПДВ

Плата стягується за кожне платіжне доручення.

2.1.3.3.

на користь Банку та клієнтів банку

не тарифікується2.1.4

Переказ коштів клієнтами за рахунок надходжень протягом операційного дня


0,1% (min 10 грн., max

100 грн.)

без ПДВ

Від суми безготівкових перерахувань протягом дня, що перевищує залишок на рахунку на початок операційного дня плюс комісія за переказ коштів. Комісія не нараховується на суми, що були перераховані клієнтом протягом поточного операційного дня на рахунки в ПАТ "МІБ", на рахунки клієнтів ПАТ "МІБ", а також за рахунок надходження коштів від продажу іноземної валюти; за рахунок коштів, які були повернуті з депозитних рахунків клієнта відкритих в Банку; за рахунок надходження коштів, внесених готівкою фізичними/ юридичними особами; за рахунок надходження коштів від інкасації торгівельних точок Клієнта Банком; за рахунок надходження кредитних коштів, якщо клієнт отримує кредит в Банку.

2.1.5.

Запити на вимогу Клієнта за платежами

20 грн.

без ПДВ

Плата стягується за кожний запит.

2.2.

В іноземній валюті

2.2.1.

Зарахування коштів на рахунки

не тарифікується
 

2.2.2.

Виконання платіжного доручення в іноземній валюті на користь клієнтів банку (крім переказів на користь Банку)

не тарифікується2.2.3.

Виконання платіжного доручення у доларах США на користь клієнтів інших банків у звичайні строки (дата валютування не пізніше Т + 2)


2.2.3.1.

загальна комісія за рахунок відправника (OUR)

0,2% (min 30 USD max 100 USD)

без ПДВ

Плата стягується за кожне платіжне доручення. Сума комісійної винагороди банку відправника за проведення операції стягується у національній валюті за офіційним курсом НБУ на день здійснення операції.

2.2.3.2.

комісія банку за рахунок відправника, інші комісії - за рахунок одержувача (SHARE)

0,15% (min 20 USD max 75 USD)

без ПДВ

Плата стягується за кожне платіжне доручення. Сума комісійної винагороди банку відправника за проведення операції стягується у національній валюті за офіційним курсом НБУ на день стягнення комісії.

2.2.3.3.

загальна комісія за рахунок одержувача (BEN)

20 USD
Комісія банку стягується у валюті платежу за рахунок зменшення суми платежу.

2.2.4.

Виконання платіжного доручення в Євро на користь клієнтів інших банків у звичайні строки (дата валютування не пізніше Т + 2)


2.2.4.1.

загальна комісія за рахунок відправника (OUR)

0,2% (min 30 EUR max 100 EUR)

без ПДВ

Плата стягується за кожне платіжне доручення. Сума комісійної винагороди банку відправника за проведення операції стягується у національній валюті за офіційним курсом НБУ на день здійснення операції. Додатково сплачуються комісії іноземних банків, якщо такі виникають, за офіційним курсом НБУ на день стягнення комісії.

2.2.4.2

комісія банку за рахунок відправника, інші комісії - за рахунок одержувача (SHARE)

0,15% (min 20 EUR max 100 EUR)


без ПДВ

Плата стягується за кожне платіжне доручення. Сума комісійної винагороди банку відправника за проведення операції стягується у національній валюті за офіційним курсом НБУ на день здійснення операції. Додатково сплачуються комісії іноземних банків, якщо такі виникають, за офіційним курсом НБУ на день стягнення комісії.

2.2.4.3.

загальна комісія за рахунок одержувача (BEN)

30 EUR
Комісія банку стягується у валюті платежу за рахунок зменшення суми платежу.

2.2.5.

Виконання платіжного доручення в інших валютах на користь клієнтів інших банків у звичайні строки (дата валютування не пізніше Т + 2)


2.2.5.1.

загальна комісія за рахунок відправника (OUR)

0,2% (min 20 USD max 100 USD)

без ПДВ

Плата стягується за кожне платіжне доручення. Сума комісійної винагороди банку відправника за проведення операції стягується у національній валюті за офіційним курсом НБУ на день здійснення операції.

2.2.5.2.

комісія банку за рахунок відправника, інші комісії - за рахунок одержувача (SHARE)

0,15% (min 20 USD max 100 USD)

без ПДВ

Плата стягується за кожне платіжне доручення. Сума комісійної винагороди банку відправника за проведення операції стягується у національній валюті за офіційним курсом НБУ на день здійснення операції. Додатково сплачуються комісії іноземних банків, якщо такі виникають, за офіційним курсом НБУ на день стягнення комісії.

2.2.5.3.

загальна комісія за рахунок одержувача (BEN)

20 USD
Комісія банку стягується у валюті платежу за рахунок зменшення суми платежу.

2.2.6.

Термінове виконання платіжного доручення в іноземній валюті (дата валютування не пізніше Т + 0)

 подвоєний тариф

без ПДВ

 Подвоєний тариф від тарифу, вказаного в п. 2.2.3., п. 2.2.4. та п. 2.2.5.

2.2.7.

Запити, внесення змін, анулювання за платежами в іноземній валюті на вимогу клієнта

50 грн. + комісія іншого Банку

без ПДВ

Плата стягується за кожний запит, внесення змін, анулювання.

2.2.8.

Надання підтверджень по відправленим платежам в іноземній валюті

25 грн.

без ПДВ

За запитом клієнта, плата стягується у день надання послуги за кожне підтвердження.

2.2.9.

Надання листів, довідок та інших документів, що підтверджують проведення операції в іноземній валюті

60 грн.

без ПДВ

За запитом клієнта, плата стягується у день надання послуги за кожний запит.

2.2.10.

Проведення розрахунків клієнтів з забезпеченням доставки платежу до банку бенефіціара в повній сумі (тип комісії OUR) :

в USD

30 USD

без ПДВ

Плюс комісія за виконання платіжного доручення у доларах США п. 2.2.3.1. Плата стягується за кожне платіжне доручення. Сума комісійної винагороди банку стягується у національній валюті за офіційним курсом НБУ на день здійснення операції.
в EUR

30 EUR

без ПДВ

Плюс комісія за виконання платіжного доручення у ЄВРО п. 2.2.4.1. Плата стягується за кожне платіжне доручення. Сума комісійної винагороди банку стягується у національній валюті за офіційним курсом НБУ на день здійснення операції.

2.3.

Валютообмінні операції на МВРУ

2.3.1.

Продаж іноземної валюти:

 

 

 

 

для сум від 0,01 до 300 000,00 доларів США (або еквівалент в інших валютах)

0,15% ( min 50 грн.)

без ПДВ

Від суми гривневого еквіваленту проданої іноземної валюти за курсом продажу.


 

для сум понад 300 000,00 доларів США (або еквівалент в інших валютах)

0,10%

без ПДВ

Від суми гривневого еквіваленту проданої іноземної валюти за курсом продажу.


2.3.2.

Купівля іноземної валюти:

 

 

 
від 0,01USD до 50 000,00USD (або еквівалент в інших валютах)

0,50% ( min 50 грн.)

без ПДВ

Від суми гривневого еквіваленту купленої іноземної валюти за курсом купівлі.

від 50 000,01USD до 250 000,00USD (або еквівалент в інших валютах)

0,35%

без ПДВ

Від суми гривневого еквіваленту купленої іноземної валюти за курсом купівлі.

від 250 000,01USD до 500 000,00USD (або еквівалент в інших валютах)

0,25%

без ПДВ

Від суми гривневого еквіваленту купленої іноземної валюти за курсом купівлі.

500 000,01USD і більше (або еквівалент в інших валютах)

0,15%

без ПДВ

Від суми гривневого еквіваленту купленої іноземної валюти за курсом купівлі.


2.3.3.

Конверсія іноземної валюти в іншу іноземну валюту

0,25% min 100 грн.

без ПДВ

Від суми валюти, яка підлягає обміну. Комісія  банку стягується  у національній валюті за офіційним курсом  НБУ на день здійснення операції. 

2.3.4.

Термінове зарахування коштів у гривнях від продажу іноземної валюти

0,1%

без ПДВ

Від суми гривневого еквіваленту проданої іноземної валюти за курсом продажу. Кошти у гривнях від продажу іноземної валюти зараховуються на поточний рахунок Клієнта не пізніше 12:00 години поточного операційного дня за умови надання клієнтом заяви про продаж іноземної валюти, що містить відповідну позначку, до 10:00 годин дня продажу цієї іноземної валюти.

2.4.

Касові операції

2.4.1.

Прийом готівки для зарахування на рахунок


2.4.1.1

В національній валюті на свій рахунок від клієнтів банку

не тарифікується

 

 

2.4.1.2.

В національній валюті від фізичних, юридичних осіб на рахунки клієнтів банку (при відсутності окремого договору з приймання платежів з клієнтом банку)

1% ( min 5 грн.

max 300 грн.)

без ПДВ

Комісія сплачується готівкою Платником в момент приймання банком готівкових коштів

2.4.1.3.

В іноземній валюті

не тарифікується2.4.2.

Видача готівки з рахунку в національній валюті :

До 50 000,00 грн.

1,00%

без ПДВ

Плата стягується з поточного рахунку в гривнях
Від 50 000,01 грн. до 100 000,00 грн.

0,7%

без ПДВ

Плата стягується з поточного рахунку в гривнях.
Від 100 000,01 грн.

0,5%

без ПДВ

Плата стягується з поточного рахунку в гривнях.

2.4.3.

Видача готівки з рахунку в іноземній валюті

1,00%

без ПДВ

Плата стягується з поточного рахунку в гривнях за офіційним курсом НБУ на день здійснення касової операції.

2.4.4.

Оформлення чекової книжки

50 грн.

без ПДВ

Чекові книжки на 25 аркушів.

2.4.5.

Продаж бланків простих та переказних векселів

10 грн.

в т.ч. ПДВ-1,67 грн.

Плата стягується за кожний вексель.

2.4.6.

Інкасо зношених банкнот іноземних валют

5% (min 50 грн.)

без ПДВ

Плата стягується в гривнях за офіційним курсом НБУ на день здійснення касової операції.

2.4.7.

Комісія за повернення неоплачених банкнот іноземної валюти, що були прийняті на інкасо

0,1% min 50 грн.

без ПДВ

Плата стягується в гривнях за офіційним курсом НБУ на день здійснення касової операції.

2.4.8.

Прийом готівки в національній валюті для зарахування на свій рахунок в післяопераційний час

0,2 % (min 10 грн.)

без ПДВ

Плата стягується з поточного рахунку в гривнях.

2.4.9.

Видача готівки з рахунку в національній валюті в післяопераційний час

1 % (min 10 грн.)

без ПДВ

Плюс плата за видачу готівки з рахунку в національній валюті п. 2.4.2. Плата стягується з поточного рахунку в гривнях.

2.4.10.

Обмін розмінної монети на банкноти

2% (min 10 грн.)

без ПДВ

Тільки для національної валюти України. Плата стягується з поточного рахунку в гривнях.

3.

^ CИСТЕМА КЛІЄНТ-БАНК iFOBS

3.1.

Підключення до системи Клієнт-Банк (iFOBS)

150 грн.

без ПДВ

Плата стягується одноразово при підключенні Клієнта до системи Клієнт-Банк (iFOBS).

3.1.1.

Генерація ключа електронного цифрового підпису при підключенні до системи Клієнт-Банк (iFOBS)


3.1.1.1

на захищений носій "USB Token"

370 грн.

Без ПДВ

Плата стягується за кожен наданий носій для однієї відповідальної особи клієнта, яка вповноважена розпоряджатися рахунком. Послуга надається Банком Клієнту за його окремою заявою.

3.1.1.2

на захищений носій смарт-картку (комплект включає зчитувач карток)

360 грн.

Без ПДВ

Плата стягується за кожен наданий носій для однієї відповідальної особи клієнта, яка вповноважена розпоряджатися рахунком, та включає вартість зчитувача карток для одного робочого місця клієнта. Послуга надається Банком Клієнту за його окремою заявою.

3.1.1.3

на додатковий захищений носій смарт-картку

190 грн.

Без ПДВ

Плата стягується за кожен наданий додатковий носій (при наявності на робочому місці клієнта зчитувача карток) для однієї відповідальної особи клієнта, яка вповноважена розпоряджатися рахунком. Послуга надається Банком Клієнту за його окремою заявою.

3.2.

Абонентська плата за виконання операцій за допомогою системи Клієнт-Банк (iFOBS)

75 грн.

без ПДВ

Плата стягується щомісячно.

3.3.

Надання sms-повідомлень про рух грошових коштів

0,5 грн.

без ПДВ

Плата стягується за кожне sms-повідомлення. Плата за надання sms-повідомлень про рух грошових коштів (списання та зарахування) та суму залишку грошових коштів  на поточному рахунку на один мобільний телефон визначеної підприємством особи. Послуга надається Банком Клієнту за його окремою заявою.

4.

^ ЗАРПЛАТНИЙ ПРОЕКТ

4.1.

Обслуговування за переказ коштів для подальшого зарахування на карткові рахунки в рамках зарплатного проекту

1%

без ПДВ

Відсоток від фактично перерахованих в рамках зарплатного проекту сум, належних до виплат.

5.

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1.

Умови будь-якого окремого договору, укладеного між Банком та Клієнтом, можуть відрізнятися від стандартних умов обслуговування. В такому випадку переважатимуть умови, зазначені у такому договорі.

5.2.

Комісії та інші платежі, передбачені Тарифами, сплачуються Клієнтом самостійно або списуються Банком в національній або іноземній валюті згідно чинному законодавству. Комісії, інші платежі, встановлені в іноземній валюті, можуть бути сплачені або списані Банком в національній валюті по офіційному курсу гривні щодо іноземних валют Національного банку України на дату такого платежу / списання.

5.3.

Комісії за платежі в національній та іноземній валюті, а також інші одноразові комісії підлягають сплаті Клієнтом або можуть бути списані з рахунку Клієнта в день проведення операції. Комісія за відкриття рахунку сплачується/списується одноразово протягом місяця, в якому відкрито рахунок. Комісії, вказані в п.1.3.1, 1.4.2 та 3.2. нараховуються щомісячно за період з 25 числа попереднього місяця по 24 число поточного місяця та сплачуються/ списуються з рахунку клієнта щомісячно, з 25 числа по останній робочий день поточного місяця.
Клієнт ___________________Банк___________________

Тарифи на послуги з РКО корпоративних клієнтів ПАТ «МІБ» Стор.


Схожі:

Публічне а кціонерне т овариство «міжнародний інвестиційний банк» iconПублічне а кціонерне т овариство «міжнародний інвестиційний банк»
Тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб – підприємців
Публічне а кціонерне т овариство «міжнародний інвестиційний банк» iconІнформації про власників істотної участі в банку Найменування банку публічне акціонерне товариство «міжнародний інвестиційний банк» Місцезнаходження банку Україна, м. Київ, вул. Лаврська, 16 № з/п
Найменування банку публічне акціонерне товариство «міжнародний інвестиційний банк»
Публічне а кціонерне т овариство «міжнародний інвестиційний банк» iconПублічне акціонерне товариство "міжнародний інвестиційний банк"

Публічне а кціонерне т овариство «міжнародний інвестиційний банк» iconПублічне акціонерне товариство «Міжнародний Інвестиційний Банк»

Публічне а кціонерне т овариство «міжнародний інвестиційний банк» iconПублічне акціонерне товариство «міжнародний інвестиційний банк»
Тарифи на відкриття й обслуговування рахунків юридичних осіб за платіжними картками Visa International
Публічне а кціонерне т овариство «міжнародний інвестиційний банк» iconПублічне акціонерне товариство «міжнародний інвестиційний банк»
Тарифи на відкриття й обслуговування рахунків фізичних осіб за платіжними картками Visa International
Публічне а кціонерне т овариство «міжнародний інвестиційний банк» iconПублічне акціонерне товариство «міжнародний інвестиційний банк»
Тарифи на відкриття й обслуговування рахунків фізичних осіб за платіжними картками Visa International
Публічне а кціонерне т овариство «міжнародний інвестиційний банк» iconПублічне акціонерне товариство «міжнародний інвестиційний банк»
Тарифи на відкриття й обслуговування рахунків фізичних осіб за платіжними картками Visa International
Публічне а кціонерне т овариство «міжнародний інвестиційний банк» iconПублічне акціонерне товариство «міжнародний інвестиційний банк»
Тарифи на відкриття й обслуговування пенсійних та соціальних рахунків фізичних осіб за платіжними картками Visa International
Публічне а кціонерне т овариство «міжнародний інвестиційний банк» iconПублічне акціонерне товариство «міжнародний інвестиційний банк»
Банку, отримання коштів з депозитних рахунків та рахунків нарахованих відсотків за депозитами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи