Державний стандарт україни межгосударственный стандарт конструкції будинків І споруд icon

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт конструкції будинків І спорудНазваДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт конструкції будинків І споруд
Дата конвертації31.07.2014
Розмір105.83 Kb.
ТипДержавний стандарт
джерелоДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Конструкції будинків і споруд


БЛОКИ ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ

Метод визначення загального коефіцієнта пропускання

світла

ДСТУ Б В.2.6-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99)

БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ

Метод определения общего коэффициента пропускания света

ГОСТ 26602.4-99

Видання офіційне Издание официальное

Державний комітет будівництва, архітектури і житлової політики

України

Межгосударственная научно-техническая

комиссия по стандартизации,

техническому нормированию и

сертификации в строительстве

ДСТУ Б В.2.7-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99) С.


Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Науково-дослідним інститутом будівельної фізики Російської Академії архітектури і будівельних наук, ВАТ "Институт стекла" за участю Федерального центру із сертифі­кації у будівництві при Держбуді Росії
ВНЕСЕНИЙ

Держбудом Росії

2 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації, технічного нормування і сертифікації у будівництві (МНТКБ) 20 травня 1999 р.

За прийняття проголосували:

Найменування держави

Найменування органу

державного управління будівництвом

Республіка

Вірменія

Міністерство містобудування

Республіка

Казахстан

Комітет у справах будівництва Міністерства енергетики, індустрії і торгівлі

Киргизька

Республіка

Державна інспекція з

архітектури і будівництва при Уряді

Республіка

Молдова

Міністерство розвитку територій, будівництва і комунального господарства

Російська

Федерація

Держбуд

Республіка

Таджикистан

Комітет у справах архітектурі та будівництва

Республіка

Узбекистан

Держкомархітектбуд

Україна

Держбуд

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

Научно-исследовательским институтом строительной физики Российской Академии архитектуры и строительных наук, ОАО "Институт стекла" с участием Федерального центра по сертификации в строительстве при Госстрое России

ВНЕСЕН

Госстроем России

2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техничес­кому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 20 мая 1999 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование органа государственного управления строительством

Республика

Армения

Министерство градостроительства

Республика

Казахстан

Комитет по делам строительства Министерства энергетики, индустрии и торговли

Киргизская

Республика

Государственная инспекция по архитектуре и строительству при Правительстве

Республика

Молдова

Министерство развития территорий, строительства и коммунального хозяйства

Российская

Федерация

Госстрой

Республика

Таджикистан

Комитет по делам архитектуры и строительства

Республика

Узбекистан

Госкомархитектстрой

Украина

Госстрой


3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

Наказом Держбуду України від 9.10.2000 р.

№ 226

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕДСТУ Б В.2.7-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99)

Зміст Содержание


1 Галузь використання ................................ 1

2 Нормативні посилання ................................ 1

3 Терміни, позначення та визначення ..........2

4 Апаратура ................................................... 3

5 Зразки .......................................................... 3

6 Визначення загального коефіцієнта

пропускання світла .................................... 4

7 Обробка результатів випробувань ........... 5

8 Оформлення результатів випробувань .... 7

Додаток А

Установка для визначення загального коефіцієнта пропускання світла ............... 9

Додаток Б

Оформлення результатів вимірювань і визначення загального коефіцієнта пропускання світла зразка виробу ......... 10

1 Область применения ............................. 1

2 Нормативные ссылки ........................... 1

3 Термины, обозначения и определения.. 2

4 Аппаратура ............................................. 3

5 Образцы .................................................. 3

6 Определение общего коэффициента пропускания света ................................. 4

7 Обработка результатов испытаний ...... 5

8 Оформление результатов испытаний .... 7

Приложение А

Установка для определения общего коэффициента пропускания света ......... 9

Приложение Б

Оформление результатов измерений и определение общего коэффициента пропускания света образца изделия ..... 10^ ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


Конструкції будинків і споруд

Блоки віконні та дверні

Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла

^ Конструкции зданий и сооружений

Блоки оконные и дверные

Метод определения общего коэффициента пропускания света

Structures of buildings and erections

Windows and doors

Method of determination of total

light transmittance
ДСТУ Б В.2.6-20-2000

( ГОСТ 26602.4-99)


________________________________________________________________

Чинний від 2001-01-01 Дата введения 2000-01-01


^ 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ


Даний стандарт розповсюджується на

віконні та засклені дверні блоки житлових, громадських, виробничих та інших будинків і установлює метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла цих виробів.

Метод може бути застосований для визначення загального коефіцієнта пропускання світла вітражів, вітрин, зенітніх

ліхтаріх та інших світлопрозорих конструкцій та їх фрагментів, що містять в

собі різні комбінації непрозорих і світлопро-

пускних елементів із різних видів скла ( про-

зорого та забарвленого, без покриттів або з

покриттями, візерунчастого, армованого,

багатошарового тощо).
Метод застосовують для класифікаційних,

сертифікаційних, типових та інших періо-

дичних лабораторних випробувань.
^ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті використані посилання на такі стандарти:
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на оконные и остекленные дверные блоки жилых, общественных, производственных и других зданий и устанавливает метод определения общего коэффициента пропускания света этих изделий.

Метод может быть применен для опре-

деления общего коэффициента пропус-

кания света витражей, витрин, зенитных

фонарей и других светопрозрачных кон-

струкций или их фрагментов, включаю-

щих в себя различные комбинации не-

прозрачных и светопропускающих элементов из различных видов стекол

(прозрачных или окрашенных, без по-

крытий или с покрытиями, узорчатых,

армированных, многослойных и т.д.).

Метод применяют для классифика-

ционных, сертификационных, типовых

и других периодических лабораторных

испытаний.

^ 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы

ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.326-89

ГСИ. Метрологическая аттестация средств измерений

ГОСТ 8.332-78

ГСИ. Световые измерения. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения

ГОСТ 2327-89


Выключатели, выключатели-разъединители, переключатели и переключатели-разъединители врубные низковольтные. Общие технические условия

Видання офіційне

Издание официально

е

ДСТУ Б В.2.7-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99) С.2

ГОСТ 2388-70

Фотоэлементы селеновые для фотометрирования и колорирования пиротехнических средств. Общие технические требования

ГОСТ 7721-89


Источники света для измерений цвета. Типы. Технические требования. Маркировка

ГОСТ 8711-93


Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам

ГОСТ 15543-70


Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 19798-74

Фотоэлементы. Общие технические условия

Схожі:

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт конструкції будинків І споруд iconНаціональний стандарт україни конструкції будинків І споруд
Розроблено : Технічними комітетами стандартизації тк „ Будівельні матеріали”, тк-300 «Світлопрозорі конструкції»
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт конструкції будинків І споруд iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт
Науково-дослідним, проектно-конструк-торським і технологічним інститутом бетону та залізобетону
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт конструкції будинків І споруд iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техничес­кому нормированию и сертификации в строительстве
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт конструкції будинків І споруд iconГост 14959-79 межгосударственный стандарт прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали технические условия ипк издательство стандартов москва межгосударственный стандарт
В части норм химического состава стандарт распространяется на все другие виды проката, слитки, поковки и штамповки
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт конструкції будинків І споруд iconНаціональний стандарт україни конструкції будинків І споруд панелі сталеві двошарові покриттів будівель з утеплювачем із пінополіуретану технічні умови
Відкрите акціонерне товариство Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт конструкції будинків І споруд iconДержавний стандарт україни інженерне обладнання будинків І споруд
Е) Polypropylene (PP) pipes Effect of time and temperature on the expected strength, в частині технічних вимог до стійкості при випробуваннях...
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт конструкції будинків І споруд iconНаціональний стандарт україни межгосударственный стандарт
Управлінням науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Держбуду України
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт конструкції будинків І споруд iconДержавний стандарт україни межгосударственный
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию и сертификации
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт конструкції будинків І споруд iconДержавний стандарт україни інженерне обладнання будинків І споруд
Визначення і позначення, розрахункових значень напруження в стінці труб зі структурованого поліетилену (Додаток Б) та діаграми тривалої...
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт конструкції будинків І споруд iconНаціональний стандарт україни інженерне обладнання будинків І споруд сміттєпроводи житлових І громадських будинків загальні технічні умови дсту б в 5-34: 2007
Відкрите акціонерне товариство Український зональний науково-дослідний І проектний інститут по цивільному будівництву (ват "Київзндіеп")...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи