Розрахунок конструкцій підсилення цегляної кладки icon

Розрахунок конструкцій підсилення цегляної кладки



НазваРозрахунок конструкцій підсилення цегляної кладки
Сторінка2/12
Дата конвертації30.07.2014
Розмір2.05 Mb.
ТипРозрахунок
джерело
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

^ ДОДАТОК Д

(обов'язковий)
ВИЗНАЧЕННЯ ТИСКУ ПІД ПІДОШВОЮ

ПІДСИЛЮВАНОГО ФУНДАМЕНТУ
Д.1 Розрахунок тисків під підошвою підсилюваного фундаменту необхідно робити для кожної стадії провадження робіт.
Д.2 Розрахунок тисків передбачає:
а) визначення тиску під підошвою існуючого фундаменту в період підсилення від но-рмативних навантажень і власної ваги фундаменту, при цьому слід дотримуватися умов:




(Д.1)

де Rt - розрахунковий опір ґрунту основи існуючого фундаменту з урахуванням тривалої його експлуатації, й риття котловану при його підсиленні, кПа (тс/м2);

Р0 - середній тиск під підошвою існуючого фундаменту, кПа (тс/м2);

Px max, Py max - максимальні крайові тиски при дії згинальних моментів уздовж осей х та у відповідно, кПа (тс/м2);

Pxy max - максимальний тиск у кутовій точці відцентрове навантаженого фундаменту, Па (тс/м );
б) визначення тиску під підошвою підсиленого фундаменту від додаткових навантажень що прикладаються до фундаменту. При цьому слід враховувати співвідношення t, модулів загальної деформації грунту під існуючою та новою частинами підсиленого фундаменту;
( Д.2)
де .
и - визначаються відповідно за формулами (Е.2) и (Е.7) додатка Е до даних Норм, а визначення R0,, R0t, и див. там же.

Напруження під підошвою фундаменту від додаткового вертикального навантаження Nдод, кН (тс), дорівнює





(Д.3)


де А1 - площа підошви наявної частини фундаменту, м2;

A2 - площа підошви нової частини фундаменту, м2;

р1 сер - середній тиск під існуючим фундаментом, кПа (тс/м2);

Р2 cep - те саме під новою частиною підсиленого фундаменту, кПа (тс/м2).
Напруження під підошвою фундаменту від додаткових згинальних моментів Мдод, кН·м (тсм), уздовж кожної осі фундаменту дорівнюють




;

(Д.4)

;

,

де Р11 -тиск під підошвою старого фундаменту на межі з новою його частиною, кПа (тс/м2);

р12 - тиск під підошвою нової частини фундаменту на межі зі старим фундаментом, кПа (тс/м2);

р2 - крайовий тиск під підошвою підсиленого фундаменту, кПа (тс/м2);




(Д.5)

;
де l1, b1 - розміри існуючого фундаменту уздовж і поперек осі дії згинального моменту, м;

l2, b2 - те саме для підсиленого фундаменту, м;
в) перевірку виконання обмежень тисків біля країв підошви фундаменту від дії на нього сумарних навантажень після підсилення.

Для стовпчастих фундаментів, розширюваних в одному і двох напрямках, обмеження контактних тисків наведені на рис. Д.1,а і Д.1,б.
г) перевірку обмежень для середніх тисків під старою і новою частинами підсилюваного фундаменту від дії сумарних навантажень після підсилення
(Д.6)


д) обмеження мінімальних крайових тисків, що приймаються в залежності від призначення фундаменту за п.2.207 “Посібника з проектування основ будинків і споруд” до СНіП 2.02.01.





Рис.Д.1. Обмеження контактних тисків для стовпчастих фундаментів

Для стрічкових фундаментів обмеження тисків під подошвою наведені на рис.Д.2.



Рисунок Д.2. - Обмеження тисків під підошвою стрічкових фундаментів
^ ДОДАТОК Е

(обов'язковий)
ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВОГО ОПОРУ ҐРУНТУ

ТРИВАЛО НАВАНТАЖЕНОЇ ОСНОВИ
Е.1 Розрахунковий опір ґрунту тривало навантаженої основи Rt, кПа (тс/м2), визнача­ється за формулою

, (E.1)

де R0 - розрахунковий опір ґрунту основи, кПа (тс/м2), за СНіП 2.02.01 при значеннях кута внутрішнього тертя II = 0 , град. і питомого зчеплення сІІ = с0, кПа (тс/м2) що відповідають ненавантаженій основі;

е0 - модуль деформації ґрунту ненавантаженої основи, МПа (кгс/м2);

- максимальний модуль деформації ґрунту тривало навантаженої основи, МПа кгс/м2), при середньому тиску під підошвою Pо, кПа (тс/м2);

Rot - розрахунковий опір ґрунту основи за СНіП 2.02.01 при характеристиках міцності грунту II = t і сІІ = сt , що відповідають тривало навантаженій основі, кПа (тс/м2).
Е.2 Розрахункові міцнісні і деформаційні характеристики ґрунту тривало навантаженої основи залежать від виду ґрунту, тривалості навантаження t (років) і інтенсивності середнього тиску

. (E.2)

Кут внутрішнього тертя ґрунту t , град.

, (Е.3)

де - ступінь обтиснення основи існуючого фундаменту додатковим тиском

; (Е.4)

а - інтенсивність вертикального побутового тиску грунту на рівні підошви фундаменту

; (Е.5)

Питоме зчеплення грунту сt, кПа (тс/м2)

(E.6)

Максимальний модуль деформації грунту , МПа

, (E.7)


де d - глибина закладання підошви фундаменту, м;
- розрахункове значення питомої ваги грунту, що залягає вище підошви фундаменту, кН/м3 (тс/м3);
P, Рс, Ре - безрозмірні коефіцієнти, що визначаються за формулами:
; (Е.8)

(Е.9)

(Е.10)

де: e  коефіцієнт пористості;

 показник текучості для глинистих ґрунтів, а для піщаних  = 0;

, c, E – коефіцієнти, прийняті за табл. Е.1

Таблиця Е.1 - Значення коефіцієнтів , c, E



Коефіцієнт

Найменування грунтів

Піски

Пилувато-глинисті



крупні, середні

дрібні, пилуваті

супіски


суглинки


глини




0,070

0,090

0,055

0,040

0,035

c

0,250

0,350

0,110

0,070

0,040

E

0,200

0,300

0,100

0,060

0,035



ЗМІСТ

С.

1 Загальні вимоги 1

2 Бетонні і залізобетонні конструкції. 5

2.1 Загальні вимоги .............................. 5

2.2 Матеріали .................................... 6

2.3 Класифікація способів ремонту і підсилення залізобетонних конструкцій 8

2.4 Проектування ремонту і підсилення конструкцій ............. 10

2.5 Розрахунок і конструювання елементів підсилення ............ 18

2.6 Вимоги до провадження робіт . ........................ 20

2.7 Контроль якості і приймання робіт. ..................... 22

3 Кам'яні й армокам'яні конструкції......................... 23

3.1 Загальні вимоги. .............................. 23

3.2 Матеріали................................... 24

3.3 Класифікація способів підсилення...... 24

3.4 Проектування ремонту і підсилення конструкцій ............. 24

3.5 Розрахунок конструкцій підсилення .................... 28

3.6 Вимоги до провадження робіт ....................... 30

3.7 Контроль якості і приймання робіт ..................... 31

3.8 Захист конструкцій від природних і техногенних впливів .......... 32

4 Сталеві конструкції ............................... 32

4.1 Загальні вимоги ............................... 32

4.2 Матеріали. .......... ....................... 33

4.3 Класифікація способів ремонту і підсилення................ 33

4.4 Проектування підсилення сталевих конструкцій .............. 35

4.5 Розрахунок конструкцій підсилення ..................... 36

4.6 Вимоги до провадження робіт. ........................ 37

4.7 Контроль якості і приймання робіт . ..................... 39

4.8 Захист конструкцій від природних і техногенних впливів. ......... 39

5 Дерев'яні конструкції ............................... 39

5.1 Загальні вимоги ............................... 39

5.2 Матеріали.................................. 40

5.3 Класифікація способів ремонту і підсилення ................ 40

5.4 Підсилення конструкцій ........................... 41

5.5 Розрахунок конструкцій підсилення. ..................... 43

5.6 Вимоги до провадження робіт ....................... 44

5.7 Контроль якості і приймання робіт. ..................... 45

5.8 Захист конструкцій .............................. 45
6 Основи і фундаменти ............................ 46

6.1 Загальні вимоги ................................... 46

6.2 Вихідні дані для проектування. ....................... 47

6.3 Закріплення ґрунтів основ ........................... 47

6.4 Способи ремонту і підсилення фундаментів .................... 50

6.5 Розрахунок і проектування підсилення фундаментів і основ .......... 52

6.6 Особливості проектування і провадження робіт із підсилення основ і

фундаментів у просадних ґрунтах ....................... 54
6.7 Особливості ремонту і підсилення основ, фундаментів і надземних

конструкцій на підроблюваних територіях. ................... 57
6.8 Вимоги до провадження робіт .......................... 60
Додаток А Терміни і визначення. ...................... 63

Додаток Б Перелік нормативних актів і документів, на які наведені посилання у

даних нормах. ........................ 65
Додаток В Розрахунок конструкцій підсилення цегляної кладки. ........ 67
Додаток Г Перевірка міцності і стійкості елементів сталевих конструкцій з

урахуванням змінних геометричних характеристик перерізу. .... 71
Додаток Д Визначення тиску під підошвою підсилюваного фундаменту........ 75

Додаток Е Визначення розрахункового опору ґрунту довгостроково наванта­женої основи.......................... 79

Науково-дослідний інститут будівельного виробництва

Держбуду України

03680, МСП, Київ, Червонозоряний пр.,51

E-mail: ndibv@visti.com

Тел. 248-88-89; Fax: 248-88-84


^ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

Эксплуатация конструкций и инженерного оборудования

зданий и сооружений и систем жизнеобеспечения
^ РЕМОНТ И УСИЛЕНИЕ

НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

И ОСНОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ДБН В. 3.1-1-2002


Издание официальное

Государственный комитет Украины

по строительству и архитектуре

Киев 2003

РАЗРАБОТАНЫ НИИ строительного производства (А. П. Баглай, к.т.н.;

В.С.Балицкий, д.т.н.; А.И. Велигура, инж.; В.Д.Капалет инж.;

А.Д.Лучко, к.т.н.; В.С.Могильный, к.т.н.; С.М.Пенкисович, к.т.н.;

С.А.Полонская, к.т.н.; С.В.Романов, к.т.н.; В.И.Снисаренко,

д.т.н.; И.В.Шихненко, к.т.н.; Г.Я.Яременко, к.т.н.)
при участии: ОАО "УкрНИИпроектстальконструкция им.

В.Н. Шимановского" (М.А.Микитаренко, к.т.н.; А.В.Перельмутер,

д.т.н.; В.Н.Шимановский , д.т.н.; А.В.Шимановский, д.т.н.); ^ НИИ

строительных конструкций (А.Б.Голышев,д.т.н.; Ю.А.Катруца,

к.т.н.; П.И.Кривошеев, к.т.н.; И.В.Матвеев,к.т.н.; И. А. Розенфельд,

к.т.н.); Харьковского ПромстройНИИпроекта (Н.Ф. Довгий,

инж.; Ю. Д. Коломийченко, инж.; И.Я. Лучковский, д.т, н.;

В.В.Пушкаренко, инж.; Е. А. Рабинович , к.т.н.; О.О.Роханский,

инж.; Н.П.Рунцо. к.т.н.) ^ НИПИ реконструкции зданий и

сооружений (П.Ф.Вахненко , д.т.н.: А.С.Файвусович, д.т.н.;

О.А.Черных, к.т.н.; А.Л. Шагин, д.т.н.); НИИпроектреконструкции

(Б.С.Дамаскин, инж.); Донецького ПромстройНИИпроекта

(В. В. Азараев, инж.; В. В. Волынский, инж.; М. X. Кац, инж.;

А.А.Петраков, д.т.н.; А.П.Сердюк, инж.)


ВНЕСЕНЫ И Управлением научно-технической политики в строительстве и

ПОДГОТОВЛЕНЫ Управлением промышленной застройки, проблем строи-

К УТВЕРЖДЕНИЮ тельства в сложных инженерно-геологических условиях и

ЧАЭС Госстроя Украины

УТВЕРЖДЕНЫ : Приказом Госстроя Украины от 02.12.2002 № 85 и введены

в действие с 01.07.2003

^ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ
Эксплуатация конструкций и инженерного оборудования ДБН В 3.1-1-2002

зданий и сооружений и систем жизнеобеспечения
Ремонт и усиление несущих и ограждающих строительных Вводятся впервые

конструкций и оснований промышленных зданий и

сооружений


Настоящие нормы распространяются на проектирование, производство и приемку работ по ремонту и усилению несущих и ограждающих бетонных, железобетонных, каменных, армокаменных, стальных и деревянных конструкций и фундаментов (далее – строительных конструкций), а также оснований промышленных зданий и сооружений.
Целью усиления элементов зданий или сооружений, а также их ремонта и реконструкции должно быть приведение их в состояние, отвечающее требованиям действующих норм по несущей способности, эксплуатационной пригодности и долговечности.
Проектирование, производство и приемку работ по ремонту и усилению строительных конструкций и оснований следует выполнять с учетом действующих строительных норм, санитарных, противопожарных и экологических нормативов, а также Положения о единой государственной системе предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера.
Требования настоящих Норм являются обязательными для органов государственного

управления, контроля и экспертизы, местного и регионального самоуправления, предприятий и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, юридических и физических лиц, выполняющих проектирование и организацию ремонта и усиления строительных конструкций и оснований.
Термины и определения приведены в приложении А.
Перечень нормативных актов и документов, на которые имеются ссылки в настоящих Нормах, приведен в приложении Б.
^ 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1 Ремонт и усиление строительных конструкций с целью восстановления или увеличения их несущей способности и эксплуатационной пригодности следует проектировать на основе данных, полученных при их обследовании в соответствии с “Нормативными документами по вопросам обследований, паспортизации, надежной и безопасной эксплуатации производственных зданий и сооружений”, а также результатов инженерных изыскания, выполненных в соответствии со СНиП 1.02.07.
Объем и номенклатуру изысаний и обследований совместно с заказчиком определяет специализировання организация в зависимости от технических особенностей планируемых мероприятий по ремонту, усилению и степени ответственности зданий (сооружений).
В аварийных ситуациях с целью предотвращения обрушения строительных конструкций допускается разработка проектов временного страховочного закрепления (разгружения) или усиления этих конструкций без полных материалов обследования.
1.2 Все получаемые при обследовании и используемые в расчетах строительных конструкций параметры, характеризующие нагрузки и воздействия, а также прочность и
деформативность материалов должны иметь доверительную вероятность в соответствии с действующими стандартами на проектирование. Обеспеченность нормативных значений прочностных характеристик материалов должна быть, как правило, не менее 0,95.
Материалы результатов инженерных изысканий и обследований конструкций должны содержать данные, необходимые для обоснованного выбора способов и принятия надёжных технических решений по ремонту и усилению конструкций, в том числе генеральный план, составленный на современной топооснове, и данные бюро технической инвентаризации, ка-сающиеся поэтажных планов и возраста ремонтируемого сооружения.
Инженерно-геологические изыскания для разработки рабочей документации проводят в одну стадию согласно заданию проектной организации и в соответствии со СНиП 1.02.07. Характеристики инженерно-геологических элементов должны иметь обеспеченность не ниже 95 %.
Инженерно-геологические выработки следует назначать в непосредственной близо- сти от усиливаемых фундаментов и строительных конструкций в местах проявления дефор- маций и замачиваний грунтов, с учетом необходимой диагностики состояния инженерно- геологического массива.
1.3 Расчётные модели зданий и сооружений, а также расчётные схемы строительных конструкций и оснований должны отражать их фактическое состояние, условия работы, ус- тановленные в результате обследований, принятые методы ремонта и усиления. В особо сложных и ответственных случаях, если расчетные схемы конструкций не отражают в пол- ной мере фактическое состояние конструкций и не представляется возможным сделать про-гноз изменения их технического состояния без натурных испытаний, а также если возникает опасность для жизни людей или экологических последствий, допускается проверять усилен- ные конструкции пробной нагрузкой по действующим стандартам или специально разрабо- танной программе.
1.4 При расчёте строительных конструкций и оснований, усиление которых выполня- ют под нагрузкой, следует учитывать напряжения, существующие в сохраняемых конструк- циях и основаниях в момент усиления, и последовательность включения в работу элемен- тов усиления.
1.5 Нагрузки и воздействия определяют в соответствии со СНиП 2.01-07. Временные снеговые и ветровые нагрузки уточняют по результатам изысканий (обследований), а также в соответствии с Нормами проектирования соответствующих строительных конструкций.
1.6 При проектировании и выполнении ремонта и усиления строительных конструкций и оснований следует руководствоваться действующими нормами и стандартами, приведенными в приложении Б, а также настоящими Нормами.
1.7 Усиливаемые конструкции на всех стадиях производства работ (частичная раз-борка, временное удаление связей и т.п.) должны отвечать требованиям прочности и устой- чивости. В необходимых случаях они должны быть раскреплены либо разгружены.
1.8 Выбор способа ремонта или усиления следует производить на основе технико- экономического сравнения вариантов с учётом:

- требуемой степени увеличения (восстановления) несущей способности;

- возможности реализации принятого способа в конкретных производственных усло- виях (пожаро- и взрывоопасность, химическая агрессивность среды т.п.);

- ограничений, налагаемых действующим производством;

- степени надёжности и долговечности конструкций;

- перспективы дальнейшего развития производства;

- местных условий и опыта проектирования и строительства.

Решение об усилении конструкций следует принимать после того, как установлено, что другие способы обеспечения надёжности, такие как перераспределение или снижение нагрузок, использование временных разгружающих элементов и устройств, необходимых для монтажа-демонтажа оборудования, невозможны или нецелесообразны.

1.9 При выборе способа усиления следует учитывать следующие условия, затруд-няющие производство работ:

- возможность остановки производственных процессов;

- необходимость устройства подмостей и лесов для установки элементов усиления;

- необходимость разборки стеновых и кровельных ограждений;

- необходимость временного выключения из работы основных несущих конструкций и контроля за их напряженно-деформированным состоянием.
1.10 Ремонт и усиление строительных конструкций следует производить на основа- нии проектной документации, разработанной специализированной проектной организацией. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации опреде-ляют в соответствии с ДБН А.2.2-3.
1.11 При разработке проектной документации на ремонт и усиление следует учиты- вать требования по технологии и организации строительного производства при реконструк- ции и техническом переоснащении предприятий, а также требования по охране окружающей среды в соответствии с ДБН А.3.1-5. Выполнение работ по усилению конструкций следует осуществлять с соблюдением требований безопасности труда в строительстве согласно СНиП ІІІ-4. Кроме того, следует соблюдать особые требования, связанные со спецификой и условиями выполнения работ, оговоренные в проекте усиления и ППР.
1.12 При ремонте и усилении строительных конструкций и оснований сложных и уни-кальных объектов, если ремонт и усиление связаны с использованием нетрадиционных под-ходов и технологий, с необходимостью применения материалов, устройств, оборудования, не предусмотренных нормативными документами, совместным решением проектной органи- зации и заказчика, помимо системы контроля качества, предусмотренной в главе 8 ДБН А.3.1-5, может также осуществляться специальный контроль качества по программе, разработанной автором проекта или научной организацией, с учетом местных условий вы-полнения работ, а также опыта проектирования и строительства в аналогичных условиях.
1.13 Усиление и ремонт конструкций с использованием приёмов (схем), впервые внедряемых в производство или впервые осваиваемых строительной организацией, а также новых конструкций и технологий, следует производить при участии в отработке технологии работ и /или её опытной проверке автора проекта.
1.14 С целью сокращения объёмов работ по ремонту и усилению, а в некоторых слу- чаях и отказа от таких работ, следует выявлять и использовать резервы несущей способно- сти конструкций путём:

- уточнения усилий, действующих в наиболее напряженных элементах за счёт учёта пространственной работы каркаса, фактических условий работы соединения и закрепления, учёта фактических значений нагрузок, воздействий и их сочетаний;

- уточнения прочностных характеристик материалов конструкций и соединений;

- учёта фактических размеров сечений и габаритов элементов;

- включения в работу ограждающих конструкций или других вспомогательных эле-ментов зданий и сооружений.
При этом одновременно с ремонтом или усилением следует осуществлять меро-приятия поулучшению условий работы несущих конструкций путём:

- изыскания возможности уменьшения нагрузок, действующих на здание в целом или на его отдельные элементы (ограничение грузоподъёмности кранов, степени их сбли- жения между собой, ограничение хода тележки, изменение схемы расположения кранов на подкрановых путях, изменение конфигурации кровли для уменьшения снеговых мешков, ис-пользование мероприятий по борьбе с отложением промышленной пыли и т.п.);

- уменьшения нагрузок от веса ограждающих конструкций посредством их замены более лёгкими, в особенности в тех случаях, когда замена этих конструкций связана с их не-удовлетворительным состоянием.
1.15 При разработке проекта усиления следует отразить в рабочих чертежах сле- дующие вопросы производства работ:
- последовательность выполнения работ по усилению конструкции в целом и её от-дельных элементов, если эта последовательность сказывается на напряженно- деформированном состоянии конструкции;

- увязку работ по выполнению усиления с технологическим процессом (oгpaничeния по нагрузкам и воздействиям) и условиями их проведения (например, температурный ре- жим);

- меры по обеспечению прочности и устойчивости конструкции на всех этапах произ- водства работ, включая указания об устройстве временных опор и раскреплений, и требова- ния к значениям монтажных нагрузок и воздействий;

- перечень конкретных зон, узлов, конструктивных элементов и технологических опе- раций, для которых требуется соблюдение определённой последовательности и параметров технологических процессов (режим сварки, регламент предварительного напряжения и т.п.);

- меры по обеспечению безопасного производства работ в условиях ремонта, усиле-, ния и реконструкции зданий действующих предприятий, особенно на объектах, находящих- ся в аварийном состоянии;

- перечень работ и операций, которые следует принимать по актам на скрытые рабо- ты, или требующих промежуточного контроля.
1.16 При разработке проекта усиления строительных конструкций, эксплуатирующих- ся в условиях накопления повреждений или способствующих накоплению повреждений, следует указать предельный срок реализации проекта, после которого проектные peшения должны быть уточнены или пересмотрены. Время между выдачей и реализацией проекта не должно превышать установленный проектом срок его реализации.
1.17 При усилении конструкций с использованием способов регулирования усилий (напряжений) в проектной документации следует указать допустимые отклонения усилий ре-гулирования или задаваемых перемещений, а также места и способы контроля параметров регулирования и напряженно-деформированного состояния конструкций.
1.18 При разработке проекта ремонта и/или усиления строительных конструкций сле- дует устанавливать соответствие норм и правил, по которым осуществлялось проектирова- ние и строительство, действующим нормативным документам, а в случае отклонения от них приводить необходимые научно-технические обоснования.
1.19 Во время ремонта и усиления строительных конструкций следует проводить комплекс мероприятий по приведению их предела огнестойкости и предела распростране- ния огня к показателям, отвечающим степени огнестойкости здания.
1.20 Качество и надёжность восстанавливаемых и усиливаемых отдельных строи- тельных конструкций или реконструируемых зданий и сооружений в целом заказчикам – про- ектным организациям следует обеспечивать в процессе обследования, разработки проектов производства работ и контроля качества готовых конструкций.
1.21 Строительные организации должны обеспечивать качество и надёжность вос- станавливаемых и реконструируемых конструкций и сооружений путём осуществления ком- плекса технических и организационных мер контроля на всех стадиях создания строитель- ной продукции.
1.22 Производственный контроль качества ремонта и усиления строительных конст- рукций должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования; операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ в соответствии со СНиП 3.01.03, СНиП 3.03.01 и других соответствующих нормативных доку- ментов.
1.23 При приёмке отремонтированных или усиленных конструкций и основний должна быть представлена следующая документация:

- рабочие чертежи;

- паспорта, сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество материалов;

- документы о согласовании допущенных отступлений от проекта;

- акты приёмки скрытых работ, оговоренные в ППР;

- журналы производства работ;

- документы о контроле качества сварных соединений;

- документы о величинах предварительных напряжений;

- акты, удостоверяющие качество защитных покрытий;

- акты на скрытые работы, удостоверяющие расположение и количество арматурных стержней,соединений,креплений;

- акты, которыми дополнительно оформляются особые требования проекта, в том числе результаты ультразвуковой диагностики кладки при производстве инъекционных ра- ­бот.

1.24 Использование новых, не применявшихся ранее материалов, допускается толь­- ко в соответствии с техническими условиями и инструкциями, согласованными со специали­зированными исследовательскими и контролирующими организациями в установленном по­рядке, а также с органами государственного пожарного, санитарного и природоохранного надзора по месту нахождения объекта.
1.25 При проектировании реконструкции предприятий, зданий и сооружений следует разработать материалы ОВОС (ДБН А.2.2-1), целью которых является экологическое обос­нование целесообразности реконструкции.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12



Схожі:

Розрахунок конструкцій підсилення цегляної кладки iconТимчасові технічні вказівки із застосування габіонів для підсилення земляного полотна залізниць розроблено з використанням матеріалів зат «Габіони Маккаферрі»
У тимчасових технічних вказівках наведені рекомендації щодо вибору конструкцій, проектування та розрахунку габіонних підтримуючих...
Розрахунок конструкцій підсилення цегляної кладки iconРозрахунок на міцність та довговічність композитних пластинчастих елементів конструкцій складної форми з тріщинами
На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю
Розрахунок конструкцій підсилення цегляної кладки iconРозрахунок та проектування просторових конструкцій
Реєстрація учасників та робота колоквіума буде проходити в конференц-залі пансіоната «Південний» за адресою: Херсонська обл., м....
Розрахунок конструкцій підсилення цегляної кладки iconОсвітньо-кваліфікаційна характеристика учня впу №7 м. Калуша Професія – 7129. 2 «Монтажник гіпсокартонних конструкцій»
Гкп до каркасу, до основи стіни; способи приготування розчинових сумішей; способи шпаклювання швів, поверхонь облицювань; вимоги...
Розрахунок конструкцій підсилення цегляної кладки iconРозрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку
Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової...
Розрахунок конструкцій підсилення цегляної кладки iconРозрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку
Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової...
Розрахунок конструкцій підсилення цегляної кладки iconТехнические тетради
Необходимо, однако, выполнять несколько основных рекомендаций, которые помогут избежать ошибок и позволят рационально использовать...
Розрахунок конструкцій підсилення цегляної кладки iconПрограма „ Розрахунок об'ємів земляних робіт в середовищі
Програма „Розрахунок об'ємів земляних робіт в середовищі Land Desktop або Civil 3d gvalue”
Розрахунок конструкцій підсилення цегляної кладки iconДетальное описание товара
Блок прост в технологии кладки, а специально разработанная ребристая поверхность (гребень\паз) обеспечивает надежное сцепление блоков...
Розрахунок конструкцій підсилення цегляної кладки iconІнформація Дані Таблиці Графік1 Графік2 Структ. Рем. Цик Графік3 Лист2 Розрахунок оптимальної тривалості міжремонтного періоду за критерієм витрат на ремонт і технічне обслуговування
Розрахунок оптимальної тривалості міжремонтного періоду за критерієм витрат на ремонт і технічне обслуговування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи