Наказ №125 Про організацію роботи щодо доступу до публічної інформації у Херсонському обласному управлінні лісового та мисливського господарства icon

Наказ №125 Про організацію роботи щодо доступу до публічної інформації у Херсонському обласному управлінні лісового та мисливського господарстваНазваНаказ №125 Про організацію роботи щодо доступу до публічної інформації у Херсонському обласному управлінні лісового та мисливського господарства
Дата конвертації28.07.2014
Розмір141.24 Kb.
ТипНаказ
джерело


ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
НАКАЗ


30.09.2013

м. Херсон

125
Про організацію роботи щодо

доступу до публічної інформації

у Херсонському обласному управлінні

лісового та мисливського господарства

Відповідно до статей 14, 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та враховуючи подання прокуратури Херсонської області від 17.09.2013 № 23-62вих-12,
Н А К А З У Ю:
1. Виконання обов’язків щодо забезпечення доступу запитувачів до інформації покласти на завідувача сектору кадрової роботи управління Цвєт І.В.

2. Визначити відповідальним за реєстрацію, облік та систематизацію запитів на інформацію сектор кадрової роботи (Цвєт І.В., Іваннікову С.В.).

3. Визначити адрес електронної пошти для отримання запитів на інформацію khelis@rambler.ru.

4. Визначити відповідальним за оприлюднення публічної інформації, розпорядником якої є Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства головного спеціаліста із зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації відділу лісового господарства, охорони та захисту лісу Романову О.А.

5. Визначити спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, хол на ІІІ поверху адміністративного будинку, розташованого за адресою м. Херсон, вул. Полякова, 2.

6. Затвердити перелік публічної інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства, що додається (додаток 1).

7. Затвердити порядок складання і подання запитів на інформацію та форму запиту на інформацію, що додаються (додатки 2, 3).

8. Директорам підпорядкованих підприємств забезпечити розроблення форми запиту на інформацію та порядок складання і подання запитів на інформацію, їх розміщення на інформаційних стендах.

9. Вважати таким, що втратив чинність наказ управління від 14.07.2011 № 130 «Про затвердження форми запиту на інформацію та порядку складання та подання запитів на інформацію».

10. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника управління Михайленка В.Д.
Начальник управління В.В.Тищенко
Додаток 1

до наказу управління

від 30.09.2013 № 125

Перелік

публічної інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства

№№

Назва розділу інформаційного наповнення

Підрозділи обласного управління, відповідальні за подання та актуалізацію інформації

1

2

3

1

Інформація про організаційну структуру Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства

Сектор кадрової роботи

2

Інформація про місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності, нормативно-правові засади діяльності Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства

Сектор кадрової роботи

3

Інформація про фінансові ресурси (кошторис, порядок та механізми їх витрачання тощо)

Сектор економіки, фінансування та планування, сектор бухгалтерського обліку та звітності

4

Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних), прийняті Херсонським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності

Структурні підрозділи та спеціалісти управління в межах своєї компетенції

5

Перелік та умови отримання послуг, що надаються Херсонським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, форми і зразки документів, правила їх заповнення

Структурні підрозділи та спеціалісти управління в межах своєї компетенції

6

Порядок складання, подання до Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства запиту на інформацію, в тому числі інформація про номери засобів зв’язку (факс, телефон, електронна пошта) осіб, відповідальних за забезпечення доступу запитувачів до інформації. Порядок оскарження рішень посадових осіб Херсонського обласного управління лісового господарства, їх дій чи бездіяльність

Сектор кадрової роботи

7

Інформація про систему обліку, види інформації, якою володіє Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства

Сектор кадрової роботи

8

Інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства

Структурні підрозділи управління в межах своєї компетенції

9

Плани проведення засідань колегії Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства

Сектор кадрової роботи

10

Загальні правила роботи Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства, правила внутрішнього трудового розпорядку

Сектор кадрової роботи

11

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

Сектор кадрової роботи

12

Інформацію про діяльність Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства, а саме про:

місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

прізвище, ім’я по батькові, службові номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти обласного управління та підпорядкованих підприємств;

розклад роботи та графік прийому громадян керівництвом Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства

Сектор кадрової роботи

13

Вакансії, порядок і умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

Сектор кадрової роботи


Додаток 2

до наказу управління

від 30.09.2013 № 125

ПОРЯДОК

складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію,

розпорядником якої є Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства
^ 1. Складання та подання запитів на публічну інформацію

1.1. Запит на отримання публічної інформації (далі-запит) подається Херсонському обласному управлінню лісового та мисливського господарства (далі – Управління) фізичною або юридичною особою, об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи в усній або письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом чи телефоном.

1.2. Запит складається в довільній формі.

1.3. Запит повинен містити:

Прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер контактного телефону (якщо такий є);

Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

Підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

1.4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму запиту, яку можна отримати:

в Управлінні за адресою: 73000, м.Херсон, вул.Полякова, 2, ІІІ поверх, сектор кадрової роботи, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку (з понеділка по четвер з 8.00 по 12.00 та з 12.45 по 17.00, у п’ятницю з 8.00 по 12.00 та з 12.45 по 15.45) або на офіційному веб-сайті Управління (www.khersonlis.com.ua) в розділі «Доступ до публічної інформації»;

1.5. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувач не може подати письмовий запит, його оформлює завідувач сектору кадрової роботи, який в установленому порядку організовує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

1.6. Запит може бути поданий:

на поштову адресу: 73000, м. Херсон, вул. Полякова, 2;

на електронну адресу: khelis@rambler.ru;

телефаксом: (0552) 26-29-87;

телефоном: (0552) 26-29-87, 22-99-17.
^ 2. Реєстрація запитів на публічну інформацію

3.1. Запити, незалежно від форми, отримані Управлінням, підлягають обов’язковій реєстрації.

3.2. Реєстрацію запитів здійснює спеціаліст з діловодства сектору кадрової роботи у книзі обліку запитів доступу до публічної інформації.

3.3. Після реєстрації спеціаліст з діловодства передає запит керівництв Управління для його розгляду та визначення відповідальної особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, для подальшого опрацювання та підготовки відповіді запитувачу.

3.4. У разі, якщо запитувана інформація знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів Управління, керівництвом Управління визначається особа, відповідальна за узагальнення та надання відповіді на запит.

3.5. Після визначення відповідальної особи за розгляд запиту, особа, відповідальна за реєстрацію, фіксує у книзі обліку запитів доступу до публічної інформації, відповідального за опрацювання запиту, термін виконання та передає запит на виконання.
^ 3. Розгляд запитів на інформацію

3.1. Відповідь на запит готується відповідальною особою, визначеною керівництвом Управління, за підписом начальника або відповідного заступника начальника Управління згідно із розподілом обов’язків та виготовляється у трьох екземплярах. Другий екземпляр відповіді на запит, після реєстрації, в обов’язковому порядку надається завідувачу сектору кадрової роботи.

3.2. Відповідь на запит підлягає обов’язковій реєстрації у завідувача сектору кадрової роботи.

3.3. Запити та документи щодо їх розгляду централізовано зберігаються у завідувача сектору кадрової роботи, копії – у виконавців.

3.4. Відповідь на запит на публічну інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її в іншій формі.

3.5. У разі надходження письмової кореспонденції, яка одночасно містить ознаки запиту на інформацію та звернення громадянина, така кореспонденція розглядається згідно з порядком, встановленим Законом України «Про звернення громадян» в частині, що не суперечить вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації». Кореспонденція, яка за своїм характером не є зверненням громадянина, розглядається згідно з порядком, визначеним Законом України «Про доступ до публічної інформації».
^ 4. Плата за надання інформації

4.1. Інформація на запит надається безкоштовно.
5. Строки розгляду запитів на інформацію

5.1. Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

5.2. У разі, якщо запит на публічну інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

5.3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

5.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач інформується в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

5.5. Строк розгляду запиту на публічну інформацію продовжується керівництвом Управління за обґрунтованим поданням безпосереднього виконавця, з обов’язковим повідомленням запитувача.
^ 6. Відмова в задоволенні запиту на публічну інформацію

6.1. Управління має право відмовити в задоволенні запиту в разі, якщо:

- не володіє і не зобов’язане відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;

- не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

6.2. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається у письмовій формі і має містити:

- прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

- дату відмови;

- мотивовану підставу відмови;

- порядок оскарження відмови;

- підпис керівника Управління, або особи що його заміщує.
^ 7. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію

7.1. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

7.2. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на публічну інформацію має бути зазначено:

- прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

- дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

- причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;

- строк, у який буде задоволено запит;

- підпис керівника Управління, або особи що його заміщує.
^ 8. Направлення запиту на публічну інформацію за належністю

8.1. У разі, якщо Управління не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності йому відомо, хто володіє такою інформацією, Управління зобов’язано направити цей запит протягом двох робочих дні з дня отримання запиту належному розпоряднику, з одночасним повідомленням про це запитувача.
9. Відповідно до статті 23 рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
Завідувач сектору

кадрової роботи І.В.ЦвєтДодаток 3

до наказу управління від

30.09.2013 № 125^

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ


Розпорядник інформації 

Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства

Запитувач 

________________________________________________________________________
                          (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
________________________________________________________________________
                               прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних
________________________________________________________________________
                                 осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
________________________________________________________________________
                                     поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон) 


^ ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

     Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати


_____________________________________________________________________________________
                                       (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

     Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити)


на поштову адресу 

________________________________________________________________
                              (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
________________________________________________________________
                                                          будинок, корпус, квартира) 

на електронну адресу 

________________________________________________________________

телефаксом 

________________________________________________________________

за телефоном 

________________________________________________________________

__________      ___________
        (дата)                        (підпис) 

ГРАФІК

^ ПРИЙОМУ ЗАПИТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЇ

У ХЕРСОНСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Сектор кадрової роботи, який відповідальний за забезпечення доступу до публічної інформації здійснює прийом запитувачів в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

з понеділка по четвер з 8.00 по 12.00 та з 12.45 по 17.00;

у п’ятницю з 8.00 по 12.00 та з 12.45 по 15.45
Приймання запитів та надання інформації

Відповідно до вимог статті 19 Закону країни «Про доступ до публічної інформації» запити на інформацію можуть подаватися на вибір запитувача в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою). Запит може бути індивідуальним або колективним. Письмовий запит подається в довільній формі.

Робота із запитувачами інформації проводиться у робочий час.

Запити на інформацію подаються на:

поштову адресу: 73000, м. Херсон, вул. Полякова, 2, хол на ІІІ поверху адміністративного будинку;

електронну адресу: khelis@rambler.ru;

телефаксом: (0552) 26-29-87;

телефоном: (0552) 26-29-87, 22-99-17.
Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.
3) підпис і дата за умови подання запиту в письмовій формі.
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію Управлінням розроблено відповідну форму запиту, яку можна отримати в секторі кадрової роботи та на веб-сайті Управління (www.khersonlis.com.ua).

У разі, якщо з поважних причин особа не може подати письмовий, їй буде надана допомога в оформленні запиту відповідальним працівником сектору кадрової роботи, який в установленому порядку організовує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.
Інформація на запит надається безкоштовно.
Відповідно до статті 23 рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.Схожі:

Наказ №125 Про організацію роботи щодо доступу до публічної інформації у Херсонському обласному управлінні лісового та мисливського господарства iconНаказ №168 Про призначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Херсонському обласному управлінні лісового та мисливського господарства
Р. №3206 – ІV, постанови Кабінету Міністрів України від 04. 09. 2013 р. №706 «Питання запобігання та виявлення корупції», з метою...
Наказ №125 Про організацію роботи щодо доступу до публічної інформації у Херсонському обласному управлінні лісового та мисливського господарства iconПоложення про організацію роботи телефонної «гарячої лінії» Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства
Особисту відповідальність за організацію роботи телефонної «гарячої лінії» обласного управління та координацію її взаємодії з підпорядкованими...
Наказ №125 Про організацію роботи щодо доступу до публічної інформації у Херсонському обласному управлінні лісового та мисливського господарства iconНаказ №11 Про створення телефону «гарячої лінії» в Херсонському обласному управлінні лісового та мисливського господарства
Закону України «Про звернення громадян» та з метою забезпечення оперативного реагування на звернення громадян, наказу Державного...
Наказ №125 Про організацію роботи щодо доступу до публічної інформації у Херсонському обласному управлінні лісового та мисливського господарства iconІнформація про організаційну структуру Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства 25. 09. 2013 Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства

Наказ №125 Про організацію роботи щодо доступу до публічної інформації у Херсонському обласному управлінні лісового та мисливського господарства iconНаказ №115 Про забезпечення доступу до публічної інформації в центрі
«Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в апараті, структурних підрозділах обласної державної адміністрації...
Наказ №125 Про організацію роботи щодо доступу до публічної інформації у Херсонському обласному управлінні лісового та мисливського господарства iconІнформація про організаційну структуру Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства 10. 01. 2014 Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства
Головний спеціаліст, тимчасово в о заступника начальника управління – завідувач сектору
Наказ №125 Про організацію роботи щодо доступу до публічної інформації у Херсонському обласному управлінні лісового та мисливського господарства iconІнформація про організаційну структуру Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства 29. 01. 2014 Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства
Головний спеціаліст, тимчасово виконуюча обов’язки заступника начальника управління – завідувач сектору
Наказ №125 Про організацію роботи щодо доступу до публічної інформації у Херсонському обласному управлінні лісового та мисливського господарства iconПро затвердження Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти І науки, молоді та спорту України з метою реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації»,
Ступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади...
Наказ №125 Про організацію роботи щодо доступу до публічної інформації у Херсонському обласному управлінні лісового та мисливського господарства iconКоллективний договір між адміністарацією та виборним органом первинної профспілкової організації Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства на 2010-2015 роки
Колективний договір (далі Договір) між адміністрацією Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства в особі...
Наказ №125 Про організацію роботи щодо доступу до публічної інформації у Херсонському обласному управлінні лісового та мисливського господарства iconНаказ №68 Про затвердження графіку особистого прийому громадян керівництвом Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи