Договір купівлі – продажу нежитлових приміщень Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися: Товариство з обмеженою відповідальністю „ ” icon

Договір купівлі – продажу нежитлових приміщень Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися: Товариство з обмеженою відповідальністю „ ”НазваДоговір купівлі – продажу нежитлових приміщень Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися: Товариство з обмеженою відповідальністю „ ”
Дата конвертації26.07.2014
Розмір53.25 Kb.
ТипДокументи
джерело

ДОГОВІР

купівлі – продажу

нежитлових приміщень
Місто Київ, __________ дві тисячі десятого року
Ми, що нижче підписалися: Товариство з обмеженою відповідальністю „________”, ідентифікаційний код - _________, місцезнаходження – _________, в особі ___________, яка мешкає за адресою: _____________ та діє на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Джуринською Л.В., __________ року, за реєстровим № __________, надалі Продавець та

___________, індивідуальний ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків – __________, зареєстрована за адресою: ____________-, надалі Покупець, що в подальшому разом іменуються як Сторони, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті та діючи добровільно, володіючи українською мовою, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору, уклали цей договір про наступне:

^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець передав у власність, а Покупець прийняв у власність належні Продавцю нежитлові приміщення другого поверху площею _______ кв.м., що складає 75/100 частин від нежитлових приміщень пл. _________ кв.м., та знаходяться за адресою: ___________-.

1.2. Відчужувані нежитлові приміщення належать Продавцю на підставі Рішення іменем України Господарського суду міста Києва № _______- від _______ року, право власності за яким зареєстровано Комунальним підприємством „Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна” _______ року за реєстровим № _______ та записано в реєстрову книгу № д__________.

1.3. Право власності на нежилі приміщення переходить від Продавця до Покупця з моменту державної реєстрації цього Договору згідно п.4.ст.334 ЦК України.

^ 2. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Продаж здійснено за _________ (_________) гривень 00 копійок з ПДВ, сума ПДВ складає ________ (________) грн. 00 коп., сума без ПДВ складає ________ (________-) грн. 00 коп., які Покупець зобов’язується перерахувати в день підписання цього договору на рахунок Продавця № р/р ________-, відкритий в ___________.

2.2. Відповідно до відомостей, викладених у Довідці-характеристиці, виданій Комунальним підприємством „Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна” ________ року за № __________, вартість нежитлових приміщень, що продаються, становить ________ (___________) гривень _________ копійок.

2.3. Сторонам роз’яснено, що домовленість про ціну є суттєвою умовою договору, і у разі приховування сторонами дійсної ціни, нотаріус не несе відповідальності у разі настання негативних випадків.

2.4. Зазначену в цьому договорі ціну продажу квартири я, Продавець, вважаю вигідною для себе, її розмір не пов’язаний зі збігом якихось важких для мене обставин і повністю мене задовольняє.

^ 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Продавець зобов’язаний:

- передати Покупцю вказані в пункті 1.1 цього договору нежитлові приміщення після нотаріального посвідчення, повного розрахунку з Продавцем та державної реєстрації цього договору;

- повністю звільнити відчужувані ним нежитлові приміщення для вільного користування і безперешкодного володіння ними Покупцем на день укладання цього договору;

- не демонтувати та не заміняти сантехнічне та електротехнічне обладнання, вікна та двері;

- сплатити державне мито в розмірі 1% від вартості нежитлових приміщень;

- Продавець гарантує, що вищезазначені нежитлові приміщення до моменту укладання цього договору нікому іншому не продані, не подаровані, не заставлені, іншим способом не відчужені, під забороною (арештом) не перебувають.

3.2. Покупець зобов’язується:

- оплатити Продавцю вартість відчужуваних по цьому Договору нежитлових приміщень за ціною, у порядку та у строки, встановлені у п. 2.1. цього договору;

- прийняти нежитлові приміщення, зазначені у пункті 1.1 цього договору;

- сплатити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, оплата якого передбачена Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про збір на обов’язкове пенсійне страхування” від 15 липня 1999 року, в розмірі 1% від вартості нежитлових приміщень.

3.3. Відчужувані нежитлові приміщення оглянуті Покупцем. Недоліки, які перешкоджають використанню відчужуваних нежилих приміщень за цільовим призначенням, на момент огляду не виявлено, претензій до Продавця щодо якісних характеристик об‘єкта, що відчужується, Покупець не має.

3.4. Усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням цього договору, сторони сплачує Продавець.

^ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань у випадках і в порядку, передбачених законодавством України та цим договором.

4.2. Зміст ст.ст. 190, 192 Кримінального кодексу України, нотаріусом, сторонам роз’яснено.

^ 5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Зі змістом статей 182, 215-220, 225, 228-236, 668 Цивільного кодексу України, статті 65 Сімейного кодексу України сторони ознайомлені.

5.2. Правові наслідки, пов’язані з умисним заниженням дійсної суми договору, зміст ст. ст. 9 і 11 Закону України “Про систему оподаткування” сторонам роз’яснено.

5.3. __________ довела до відома Продавця той факт, що вона є вдовою, і грошові кошти, що витрачаються нею на придбання нежитлових приміщень за цим договором є її особистою приватною власністю.

5.4. Продавець стверджує, що він ознайомлений із заявою __________ про те, що вона є вдовою та гроші, за які вона купує нежитлові приміщення є її особистою приватною власністю.

5.5. Сторони стверджують, що проект цього договору, який відповідає їх волевиявленню, прочитаний і схвалений ними до його посвідчення, зміст зазначених у п. 7.1. договору статей Цивільного кодексу України та Сімейного кодексу України їм зрозумілий, жодних нез’ясованих питань у них немає.

5.6. Правовідносини сторін, не врегульовані цим договором, регламентуються чинним законодавством України.

5.7. Всі спори, котрі можуть виникнути з даного договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а у разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів - у судовому порядку.

5.8. Цей договір складено у трьох примірниках, один з яких зберігається у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, Джуринської Л.В., а інші видаються Сторонам.

Підписи:

Продавець___________________ Покупець________________________

Посвідчувальний напис нотаріусаСхожі:

Договір купівлі – продажу нежитлових приміщень Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися: Товариство з обмеженою відповідальністю „ ” iconШлюбний договір Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися
Ми, що нижче підписалися:, зареєстрована за адресою:, індивідуальний ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб –...
Договір купівлі – продажу нежитлових приміщень Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися: Товариство з обмеженою відповідальністю „ ” iconДоговiр купівлі-продажу малого судна мiсто Київ, п’ятого листопада дві тисячі десятого року
Ми, що нижче підписалися
Договір купівлі – продажу нежитлових приміщень Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися: Товариство з обмеженою відповідальністю „ ” iconДоговіроренд и місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа. Ми, що нижче підписалися: з однієї сторони піб
Місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа
Договір купівлі – продажу нежитлових приміщень Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися: Товариство з обмеженою відповідальністю „ ” iconДоговір купівлі-продажу частки квартири
Місто, дві тисячі року
Договір купівлі – продажу нежитлових приміщень Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися: Товариство з обмеженою відповідальністю „ ” iconДоговір купівлі-продажу квартири з залишенням права власності за продавцем до повного розрахунку
Місто, дві тисячі року
Договір купівлі – продажу нежитлових приміщень Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися: Товариство з обмеженою відповідальністю „ ” iconДоговір купівлі продажужилогобудинк у
Місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа
Договір купівлі – продажу нежитлових приміщень Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися: Товариство з обмеженою відповідальністю „ ” iconДоговір купівлі – продаж у квартир и
Місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа
Договір купівлі – продажу нежитлових приміщень Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися: Товариство з обмеженою відповідальністю „ ” iconДоговір купівлі – продаж у гараж у
Місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа
Договір купівлі – продажу нежитлових приміщень Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися: Товариство з обмеженою відповідальністю „ ” iconДоговір купівлі продаж у транспортногозасоб у
Місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа
Договір купівлі – продажу нежитлових приміщень Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися: Товариство з обмеженою відповідальністю „ ” iconДоговір про відступлення шляхом купівлі – продаж у частки в статутному капіталі
Місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи