Шлюбний договір Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися icon

Шлюбний договір Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалисяНазваШлюбний договір Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися
Дата конвертації26.07.2014
Розмір58.64 Kb.
ТипДокументи
джерело

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР
Місто Київ, __________ дві тисячі десятого року
Ми, що нижче підписалися: _________, зареєстрована за адресою: ____________, індивідуальний ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків – ___________, (надалі - дружина), з однієї сторони, та

___________, зареєстрований за адресою: м__________, індивідуальний ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків – __________-, (надалі –чоловік), з іншої сторони (надалі разом іменуються "Подружжя"), перебуваємо у шлюбі з ________ року, зареєстрованого ____________, маючи намір врегулювати майнові права та обов’язки подружжя як за час перебування у шлюбі, та і за випадок розлучення, керуючись положенням ст.ст. 97-103 Сімейного кодексу України,

уклали цей договір про таке.

1. Ми, ________ та _________-, обираємо майновий режим, при якому кожен із подружжя володіє своїм особистим майном.

2. Нам нотаріусом роз’яснено режим роздільного майна подружжя, а саме ст. 57-59 Сімейного кодексу України.

Нотаріусом роз’яснено також ч. 4 ст. 93 Сімейного кодексу України, відповідно до якої шлюбний договір не може ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище.

3. Майно, набуте кожним з подружжя до укладення шлюбу, є особистою приватною власністю кожного з подружжя.

4. Все майно, отримане одним з подружжя за договором дарування або в спадщину за час шлюбу, належатиме на праві особистої приватної власності тому з подружжя, ким це майно буде отримане або на кого воно буде зареєстроване чи оформлене, як за час шлюбу, так і у випадку його розірвання. Таке майно не може бути визнане спільною сумісною власністю подружжя, та при його відчуженні (продаж, міна, дарування), передачі в оренду (найм) згода другого з подружжя не потрібна.

5. В період шлюбу нами придбане таке майно:

а) земельна ділянка, площею _________ га, яка розташована за адресою: ___________ та зареєстрована на ім’я ________, на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серія _________, виданий ________ районним відділом земельних ресурсів, __________ року. Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № ___________;

б) земельна ділянка, площею _________ га, яка розташована за адресою: _______ та зареєстрована на ім’я _________, на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серія ________, виданий ___________ районним відділом земельних ресурсів, _________ року. Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № __________-;

в) трикімнатна квартира, яка розташована за адресою: _________, квартира _________ (_______), загальною площею _________ кв.м, житловою площею __________ кв.м, зареєстрована на ім’я _________ на підставі Договору купівлі-продажу квартири, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ___________, _______ року, за реєстровим № _________.

6. Ми, _________ та __________, цим договором встановлюємо такий правовий режим набутого нами за час шлюбу майна:

- земельна ділянка, вказана в пп. «а» пункту 5 цього Договору, є виключно особистою приватною власністю _________.

__________ не вправі претендувати на цю земельну ділянку за правом власності як в період шлюбу, так і після його розірвання від того, за чиєю ініціативою і за яких причин шлюб буде розірваний.

___________ вправі розпоряджатися земельною ділянкою на власний розсуд, вправі здавати її в оренду, найм, заставляти, а також здійснювати її відчуження в будь-який час і в будь-якій формі без згоди ___________.

- земельна ділянка вказана в пп. «б» пункту 5 цього Договору, є виключно особистою приватною власністю ______________.

___________ не вправі претендувати на цю земельну ділянку за правом власності як в період шлюбу, так і після його розірвання від того, за чиєю ініціативою і за яких причин шлюб буде розірваний.

___________ вправі розпоряджатися земельною ділянкою на власний розсуд, вправі здавати її в оренду, найм, заставляти, а також здійснювати її відчуження в будь-який час і в будь-якій формі без згоди ____________.

- трикімнатна квартира, яка розташована за адресою: ___________, будинок ___________, квартира ____________, загальною площею ________ кв.м, житловою площею _________ кв.м, зареєстрована на ім’я _________, після розірвання шлюбу переходить у власність _________, шляхом укладання цивільно-правової угоди.

На момент укладання цього договору, трикімнатна квартира, яка розташована за адресою: _________, будинок __________, квартира ___________, загальною площею ___________ кв.м, житловою площею __________ кв.м, зареєстрована на ім’я _________, перебуває в іпотеці Акціонерного комерційного банку «__________» під забороною.

__________-, бере на себе зобов’язання виплачувати належні платежі за договором про надання споживчого кредиту № ________ від ___________ року за власні кошти з відповідним підтвердженням.

7. Майно, що належить кожному з подружжя за законом чи відповідно до положень цього договору, не може бути визначене спільною власністю подружжя на тій підставі, що за час шлюбу воно істотно збільшилося у своїй вартості внаслідок спільних трудових чи грошових затрат подружжя.

8. Кожен з подружжя вправі укладати правочини стосовно належного йому рухомого або нерухомого майна, право власності на яке зареєстроване на його ім’я, без згоди іншого з подружжя.

9. Кожен з подружжя вправі укладати правочини стосовно придбання майна без згоди іншого з подружжя.

10. Кожен з подружжя має право користуватися майном іншого з подружжя, що належало йому до вступу в шлюб, або майном, набутим за час шлюбу, за згодою одного з подружжя.

11. Розпорядження спільним майном подружжя здійснюється за згодою іншого з подружжя.

12. Кожен з подружжя зобов‘язаний дотримувати прав і законних інтересів іншого з подружжя, встановлених цим договором або законом, як за час шлюбу, так і після його розірвання.

13. Кожен з подружжя зобов‘язаний утримуватися від вчинення ризикованих правочинів. Під ризикованими правочинами розуміється правочини, невиконання зобов‘язань за якими може призвести до втрати значної частини спільного майна або до істотного скорочення доходів подружжя.

14. Кожен з подружжя зобов‘язаний повідомляти своїх кредиторів про укладення, зміну чи про розірвання шлюбного договору.

15. Всі питання, не врегульовані цим договором, регулюються чиним законодавством України.

16. Всі спори, що виникають при виконанні умов цього договору або у зв‘язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів.

17. Подружжя ознайомлене нотаріусом з правовими наслідками обраного ним правового режиму майна.

18. Подружжя має право відмовитися від шлюбного договору. У такому разі за вибором подружжя права та обов‘язки, встановлені шлюбним договором, припиняються з моменту його укладення або в день подання нотаріусу заяви про відмову від нього. Одностороння відмова від шлюбного договору не допускається.

19. Шлюбний договір може змінюватися. Такі зміни можуть бути внесені протягом існування шлюбу за згодою сторін договором, який підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.

Одностороння зміна умов шлюбного договору не допускається.

20. Якщо шлюбним договором порушені права та інтереси одного з подружжя, то шлюбний договір за рішеняням суду з підстав, встановлених Цивільним кодексом України, та на вимогу одного з подружжя може бути визнаний недійсний.

21. Шлюбний договір припиняється з моменту припинення шлюбу за винятком положень, які регулюють відносини після припинення шлюбу.

22. Цей договір набирає чинності в день його підписання та нотаріального посвідчення.

23. Нам нотаріусом роз'яснено зміст ст. ст. 57—59 (право особистої приватної власності дружини та чоловіка), ст. ст. 60— 74 (право спільної сумісної власності подружжя), ст. 75 (право одного з подружжя на утримання), ст. 100 (зміна умов шлюбного договору), ст. 101 (право на відмову від шлюбного договору), ст. 102 (розірвання шлюбного договору), ст. 103 (визнання шлюбного договору недійсним) Сімейного кодексу України.

Нотаріусом роз'яснено також ч. 4 ст. 93 Сімейного кодексу України, згідно з якою шлюбний договір не може ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище.

24. Витрати, пов'язані з укладенням цього договору, сторонни сплачують за домовленістю.

25. Цей договір складено і підписано в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник договору зберігається у справах приватного нотаріуса Джуринської Л.В., а два інших примірники видаються Сторонам договору.

Підписи:
Дружина ____________ Чоловік ____________

Посвідчувальний напис нотаріусаСхожі:

Шлюбний договір Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися iconДоговір купівлі – продажу нежитлових приміщень Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися: Товариство з обмеженою відповідальністю „ ”
Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Джуринською Л. В., року, за реєстровим №,...
Шлюбний договір Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися iconДоговiр купівлі-продажу малого судна мiсто Київ, п’ятого листопада дві тисячі десятого року
Ми, що нижче підписалися
Шлюбний договір Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися iconДоговіроренд и місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа. Ми, що нижче підписалися: з однієї сторони піб
Місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа
Шлюбний договір Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися iconШлюбний договір ( укладений до реєстрації шлюбу) місто двадцять третього травня дві тисячі десятого року
Рв умвс в 01. 01. 07 року), 03. 06. 1997 року народження, яка зареєстрована за адресою: м, вул буд. №, кв. № (Дружина) разом – подружжя,...
Шлюбний договір Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися iconДоговір про відшкодування заподіяної шкоди в наслідок дорожньо – транспортної пригоди. Місто  ,  , дві тисячі сьомого року. Ми що нижче підписалися
Я, гр.   (умовно винуватий) та ми,   і  , батьки Потерпілого, діючи, як законні представники Потерпілого, цим договором встановлюємо...
Шлюбний договір Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися iconДоговірзастав и місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа. Ми, що нижче підписалися: гр., проживаю в м по вул., буд., кв., ідентифікаційний номер паспорт серії N, виданий у області р., надалі Заставодавець
Заставодержатель, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому...
Шлюбний договір Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися iconЗапові т місто Київ, дві тисячі десятого року. Я
Зміст ст ст. 1217-1267, 1307 Цивільного кодексу України мені нотаріусом роз'яснено
Шлюбний договір Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися iconДовіреніст ь Місто Київ, дві тисячі десятого року Я, гр
Тз серія, виданого року,, автомобілем марки, модель, тип – легковий сєдан, року випуску, шасі (кузов, рама, коляска) №, колір, реєстраційний...
Шлюбний договір Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися iconМісто Київ, дві тисячі десятого року
Орендодавець:, який мешкає в м. Києві,, індивідуальний ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків,...
Шлюбний договір Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися iconДоговір дарування квартир и
Місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи