Пояснювальна записка до вибору теми наукової роботи (дисертації) icon

Пояснювальна записка до вибору теми наукової роботи (дисертації)НазваПояснювальна записка до вибору теми наукової роботи (дисертації)
Дата конвертації19.06.2013
Розмір348.08 Kb.
ТипПояснювальна записка
джерело


Відкрите акціонерне товариство

Український науково-дослідний та проектний інститут

сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ УЧБОВИЙ ПЛАН РОБОТИ АСПІРАНТА
(з відривом від виробництва, без відриву від виробництва)
Прізвище, ім’я, по батькові


Спеціальність
(05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди; 05.23.17 – будівельна механіка – відповідно до номенклатури спеціальності наукових робітників)


Тема наукової роботи (дисертації)Затверджена на науково-технічній раді “_____” ________________ 200__ р., протокол № ____.


^

Науковий керівник

(прізвище, ім’я, по батькові)


(науковий ступінь, вчене звання)

Пояснювальна записка до вибору теми наукової роботи (дисертації)
^

Науковий керівник
(підпис)
(прізвище, ініціали)

ЗАТВЕРДЖУЮ


Голова Нуково-технічної ради,

д.т.н., професор


____________________ О.В.Шимановський


“____” _______________ 200__ р.^

ЗАГАЛЬНИЙ УЧБОВИЙ ПЛАН АСПІРАНТА

Найменування роботи

Короткий зміст роботи

Термін

виконання

Форма звіту

1.

Учбова робота

Кандидатські іспити:

1.

Філософія

2.

Іноземна мова

3.

Спеціальність

4.
2.

Наукова робота

І.

Теоретична
2.

Експериментальна


3.

Інші види робіт

4.

Попередній захист наукової роботиАспірант ____________________ “____” ____________ 200__ р.

(підпис)

Науковий керівник ____________________ “____” ____________ 200__ р.


(підпис)

^ УЧБОВИЙ ПЛАН І-ГО РОКУ НАВЧАННЯНайменування роботи
^

Короткий зміст роботи


Термін

виконання,

форма

звіту

Відмітка про виконання

1.

Учбова робота

Кандидатські іспити:


(вивчення

1.

Іноземна мова


дисципліни та

2.

Філософія


складання

3.

іспитів)

Дисципліни

для вивчення:

1.
2.
3.
2.

Наукова робота

І.

Теоретична
Найменування роботи
^

Короткий зміст роботи


Термін

виконання,

форма

звіту

Відмітка про виконання2.

Експериментальна

3.

Інші види робіт

Аспірант ___________________ “____” ____________ 200__ р.

(підпис)

Науковий керівник ____________________ “____” ____________ 200__ р.


(підпис)
^

Атестація аспіранта науковим керівником


“____” ____________ 200__ р. ______________________________

(підпис наукового керівника)

Аспірант __________________________ атестований рішенням науково-технічної ради від “_____” _________________ 200__ р., протокол № _____.

Атестацію затверджую:

Голова науково-технічної ради,

д.т.н., професор

____________________ О.В.Шимановський


“____” ____________ 200__ р.

^ УЧБОВИЙ ПЛАН 2-ГО РОКУ НАВЧАННЯНайменування роботи
^

Короткий зміст роботи


Термін

виконання,

форма

звіту

Відмітка про виконання

1.

Учбова робота

Кандидатські іспити:


(вивчення

1.

Будівельні конструкції

квітень 2004дисципліни та
складання
іспитів)

Дисципліни

для вивчення

(додатково до загального курсу)

дивись план 1-го року навчання

2.

Наукова робота

І.

Теоретична

1.1

Аналіз визначення динамічної реакції висотних споруд на дію пульсаційної складової за вказівками нормативних документів різних країн

грудень 2004


1.2

Аналіз обчислень та експериментальних даних

грудень 2004


1.3

Розробка рекомендації щодо врахування впливу пульсаційної складової вітрового навантаження

грудень 2004

Найменування роботи
^

Короткий зміст роботи


Термін

виконання,

форма

звіту

Відмітка про виконання2.

Експериментальна

3.

Інші види робіт
Участь у науково-практичних конференціях Публікації результатів досліджень у наукових виданнях


2004рік

Аспірант ___________________ “____” ____________ 200__ р.

(підпис)

Науковий керівник ____________________ “____” ____________ 200__ р.


(підпис)

^

Атестація аспіранта науковим керівником


“____” ____________ 200__ р. ______________________________

(підпис наукового керівника)


Аспірант __________________________ атестований рішенням науково-технічної ради від “_____” _________________ 200__ р., протокол № _____.


Атестацію затверджую:


Голова науково-технічної ради,

д.т.н., професор

____________________ О.В.Шимановський“____” ____________ 200__ р.

^ УЧБОВИЙ ПЛАН 3-ГО РОКУ НАВЧАННЯНайменування роботи
^

Короткий зміст роботи


Термін

виконання,

форма

звіту

Відмітка про виконання

1.

Учбова робота

Кандидатські іспити:


(вивчення

1.

Іноземна мова


дисципліни та

2.

Філософія


складання

3.

іспитів)

Дисципліни

для вивчення:

1.
2.
3.
2.

Наукова робота

І.

Теоретична
Найменування роботи
^

Короткий зміст роботи


Термін

виконання,

форма

звіту

Відмітка про виконання2.

Експериментальна

3.

Інші види робіт

Аспірант ___________________ “____” ____________ 200__ р.

(підпис)

Науковий керівник ____________________ “____” ____________ 200__ р.


(підпис)
^

Атестація аспіранта науковим керівником


“____” ____________ 200__ р. ______________________________

(підпис наукового керівника)

Аспірант __________________________ атестований рішенням науково-технічної ради від “_____” _________________ 200__ р., протокол № _____.

Атестацію затверджую:

Голова науково-технічної ради,

д.т.н., професор

____________________ О.В.Шимановський


“____” ____________ 200__ р.

^ УЧБОВИЙ ПЛАН 4-ГО РОКУ НАВЧАННЯНайменування роботи
^

Короткий зміст роботи


Термін

виконання,

форма

звіту

Відмітка про виконання

1.

Учбова робота

Кандидатські іспити:


(вивчення

1.

Іноземна мова


дисципліни та

2.

Філософія


складання

3.

іспитів)

Дисципліни

для вивчення:

1.
2.
3.
2.

Наукова робота

І.

Теоретична

Найменування роботи
^

Короткий зміст роботи


Термін

виконання,

форма

звіту

Відмітка про виконання2.

Експериментальна

3.

Інші види робіт


Аспірант ___________________ “____” ____________ 200__ р.

підпис

Науковий керівник ____________________ “____” ____________ 200__ р.


підпис


СЛУХАЛИ: Попередній захист наукового дослідження аспірантана тему:


УХВАЛИЛИ:

Аспірантнаукове дослідження завершив / не завершив.

Протокол № ____ засідання науково-технічної ради від “___” _____________ 200__ р.Голова науково-технічної ради,

д.т.н., професор

О.В.Шимановський

^ ПІДСУМОК НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ

Аспірант
повністю виконав індивідуальний учбовий план, пройшов попередній захист дисертаційної роботи.

Дисертація рекомендована до захисту


Голова науково-технічної ради,

д.т.н., професорО.В.ШимановськийЗавідувач аспірантури,

д.т.н., професор


О.І.Оглобля

Схожі:

Пояснювальна записка до вибору теми наукової роботи (дисертації) iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання (1 – 4 класи) Пояснювальна записка
Трудове навчання в початкових класах є першою сходинкою до вибору майбутньої професії
Пояснювальна записка до вибору теми наукової роботи (дисертації) iconТрофимчук О. М. д т. н., проф., заступник директора з наукової роботи ітгіп нану (Київ) Криницький С. Т. д б. н., проректор нлту (Львів) Іщук О.І. – директор тов „Центр гіс аналітик”
Трофимчук О. М. д т н., проф., заступник директора з наукової роботи ітгіп нану (Київ)
Пояснювальна записка до вибору теми наукової роботи (дисертації) iconПояснювальна записка до дипломного проекту на тему
Термін здачі студентом закінченого проекту
Пояснювальна записка до вибору теми наукової роботи (дисертації) iconПояснювальна записка
В основу формування розрахункових показників доходів, видатків та міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів на 2012 рік покладено...
Пояснювальна записка до вибору теми наукової роботи (дисертації) iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Використання водних ресурсів без дотримання екологічних вимог в процесі економічного та соціального розвитку України...
Пояснювальна записка до вибору теми наукової роботи (дисертації) iconПояснювальна записка До проекту Закону України
Про внесення змін до „Цивільного кодексу України”(щодо нотаріального посвідчення та реєстрації договорів найму будівель)
Пояснювальна записка до вибору теми наукової роботи (дисертації) iconПояснювальна записка
Перший з них містить вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки вступника; другий – основні навички яким повинен володіти абітурієнт;...
Пояснювальна записка до вибору теми наукової роботи (дисертації) iconПрограма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
Компетентність є особистісним утворенням, яке формується на основі здобутих знань, досвіду діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій,...
Пояснювальна записка до вибору теми наукової роботи (дисертації) iconПояснювальна записка
Туристичному краєзнавству належить велика роль у здійсненні основних принципів навчання: свідомості й міцності засвоєння знань, науковості,...
Пояснювальна записка до вибору теми наукової роботи (дисертації) iconПояснювальна записка до наказу Мінтрансзв’язку „Про затвердження Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті”
Наказ Мінтрансзв’язку „Про затвердження Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи