Наказ №163 Про експертну комісію Міністерства освіти і науки України icon

Наказ №163 Про експертну комісію Міністерства освіти і науки УкраїниНазваНаказ №163 Про експертну комісію Міністерства освіти і науки України
Дата конвертації23.05.2013
Розмір66.53 Kb.
ТипНаказ
джерело

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАКАЗ

м. Київ

07 03 2006р. № 163


Про експертну комісію

Міністерства освіти і науки України

З метою організації і проведення попередньої експертизи цінності та відбору документів міністерства на державне зберігання, відповідно до ст.13 Закону України від 24.12.1993 р. №3814-ХП "Про національний архівний фонд і архівні установи", постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р.№1739 "Деякі питання формування і функціонування Національного архівного фонду"

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити положення "Про експертну комісію Міністерства освіти і науки України" (далі - положення), що додається.

2. Затвердити склад експертної комісії Міністерства освіти і науки України для проведення попередньої експертизи цінності документів міністерства та документів з грифом "ДСК" (далі - комісія), що додається.

3.Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.) довести даний наказ до керівників департаментів та структурних підрозділів міністерства.

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра Б.М. Жебровський

^

Додаток №1

ЗАТВЕРДЖЕНО


наказом Міністерства освіти і

науки України

від”_07_” ___03___2006р.

__163__

ПОЛОЖЕННЯ


про експертну комісію для проведення попередньої експертизи цінності документів міністерства та документів з грифом "ДСК"

1. Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи", положення Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. №1739 "Деякі питання формування і функціонування Національного архівного фонду", у Міністерстві освіти і науки створюється постійно діюча експертна комісія (ЕК) для проведення попередньої експертизи цінності документів міністерства та подання її результатів на затвердження експертно-перевірних комісій (ЕПК) Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО).

2. ЕК є дорадчим органом. Рішення ЕК затверджується Міністром освіти і науки України, після чого є обов’язковим для виконання структурними підрозділами міністерства.

3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією України, Конституційним Договором між Президентом України та Верховною Радою України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України та цим Положенням. З питань організації та методики проведення експертизи цінності документів ЕК керується правилами, інструкціями і рекомендаціями Державного комітету архівів України.

4. ЕК працює у відповідності з річним планом, який затверджується Міністром освіти і науки України і звітується перед ним про проведену роботу.

5. Основними завданнями ЕК є:

а) розгляд питань та прийняття рішень про схвалення та подання на погодження в установленому Держкомархівом України порядку:

- описів документів на різних видах носіїв інформації, віднесених попередньою експертизою цінності документів до Національного архівного фонду;

- номенклатури справ поточного діловодства міністерства, актів про вилучення документів міністерства на віднесених за результатами попередньої експертизи цінності документів до Національного архівного фонду;

б) організація і проведення спільно з адміністративно-господарським департаментом та архівом міністерства щорічного відбору документів для подальшого зберігання та знищення, здійснення контролю за організацією документів у діловодстві;

в) участь у підготовці та розгляді зведеної номенклатури справ міністерства, експертизи цінності документів, надання методичної допомоги в організації документообігу структурним підрозділам міністерства;

г) розгляд пропозицій структурних підрозділів міністерства про зміну термінів зберігання окремих документів, не передбачених діючими переліками, та подання з цих питань на затвердження ЕПК відповідної державної архівної установи;

д) проведення інструктажу і консультацій працівників міністерства з питань організації документів у діловодстві, експертизи цінності документів на різних видах носіїв інформації та їх підготовки до передачі на подальше зберігання;

6. Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:

а) давати вказівки і рекомендації керівникам структурних підрозділів і окремим працівникам міністерства, які відповідають за організацію роботи з документами, проведення експертизи цінності документів та їх підготовку до передачі на архівне зберігання;

б) вимагати від керівників структурних підрозділів розшуку відсутніх документів Національного архівного фонду та надання письмових пояснень у випадку втрати цих документів;

в) вимагати від структурних підрозділів міністерства відомостей та висновків, необхідних для визначення цінностей і термінів зберігання документів;

г) заслуховувати на своїх засіданнях інформації керівників та діловодів структурних підрозділів та архіву міністерства про якість оформлення документів і формування справ у діловодстві, стан обліку та схоронності документів Національного архівного фонду та документів довгострокового (понад 10 років) зберігання;

д) запрошувати на засіданнях у якості консультантів, досвідчених спеціалістів структурних підрозділів міністерства, а у разі необхідності - працівників відповідної державної архівної установи;

е) інформувати керівництво міністерства з питань, що входять до компетенції ЕК;

7. До складу ЕК, який затверджується Міністром освіти і науки України, включаються заступники керівників та досвідчені працівники структурних підрозділів і архіву. Головою ЕК призначається, як правило, заступник міністра, а секретарем - працівник архіву міністерства.

Секретар ЕК за вказівками голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів і окремих осіб рішення комісії, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереження.

8. Засідання ЕК проводяться не рідше одного разу на рік і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин складу членів комісії.

9. Рішення ЕК приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформляються протоколом, який підписується головою (або його заступником) і секретарем комісії, та набувають чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК міністром.

^

Додаток №2

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністра освіти і

науки України

від”_07_” ____03____2006р.

№ ___163___
СКЛАД

експертної комісії Міністерства освіти і науки України для

проведення попередньої експертизи цінності документів міністерства

та документів з грифом "ДСК"Жебровський

Борис Михайлович


- Перший заступник Міністра голова комісії

Пославський

Іван Володимирович


- заступник директора адміністративно-господарського департаменту,

заступник Голови комісії


Члени комісії

Бойчарова

Анжеліка Григорівна

- головний спеціаліст відділу документального забезпечення адміністративно-господарського

департаменту

Бровченко

Наталія Василівна

- секретар комісії, зав. архівом

Васечко

Тетяна Костянтинівна

- начальник юридичного відділу

Вінник

Анатолій Михайлович

- завідувач спецсектором

Дудник

Юрій Павлович

- заступник начальника управління ліцензування, акредитації та нострифікації, начальник нормативно-правового відділу

Карлаш

Юрій Васильович

- заступник директора департаменту науково-технічного розвитку

Корнієнко

Яків Порфирійович

- заступник директора департаменту загальної середньої та дошкільної освіти

Коровайченко

Юрій Миколайович

- заступник директора департаменту вищої освіти, начальник відділу природничої та технічної освіти

Миргородський

Валентин Ларіонович

- начальник контрольно-ревізійного сектору

Омельченко

Станіслав Данилович

- директор департаменту роботи з кадрами вищої школи та державної служби

Смоляний

Борис Маркіянович

- заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення у сфері науки і технологій адміністративно-господарського департаменту

Степаненко

Володимир Іванович

- завідувач сектором безпеки життєдіяльності департаменту економіки та соціального розвитку

Супрун

В’ячеслав Васильович

- заступник директора департаменту професійно-технічної освіти

Трохименко

Любов Василівна

- заступник начальника управління бухгалтерського обліку і звітності

Шик Василь Петрович

- заступник директора департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції

Щербатюк

Валентина Олександрівна

- провідний спеціаліст відділу документального забезпечення адміністративно-господарського департаментуСхожі:

Наказ №163 Про експертну комісію Міністерства освіти і науки України iconНаказ №230 Про внесення змін у додаток №2 наказу мон від 04. 03. 2006 р. №163 "Про експертну комісію Міністерства освіти І науки України" у зв'язку із зміною кадрового складу апарату міністерства, наказую
Додаток №2 до наказу мон від 04. 03. 06 р. №163 "Про експертну комісію Міністерства освіти І науки України" викласти у новій редакції...
Наказ №163 Про експертну комісію Міністерства освіти і науки України iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи наказ міністерства освіти І науки України від 14 січня 2002 р. №16 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 2002 р за №81/6369
Про затвердження Положення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи
Наказ №163 Про експертну комісію Міністерства освіти і науки України iconНаказ №39 Про затвердження Положення про Телефон довіри у новій редакції
України (наказ Міністерства освіти України від 03. 05. 1999 №127) зі змінами та доповненнями (наказ Міністерства освіти і науки України...
Наказ №163 Про експертну комісію Міністерства освіти і науки України iconПоложення про апеляційну комісію Українського центру оцінювання якості освіти n 1130, 22. 10. 2012, Наказ, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України затверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Це Положення визначає основні функції та особливості діяльності апеляційної комісії Українського центру оцінювання якості освіти...
Наказ №163 Про експертну комісію Міністерства освіти і науки України iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів наказ
Порядок здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг
Наказ №163 Про експертну комісію Міністерства освіти і науки України iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів наказ
Порядок здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг
Наказ №163 Про експертну комісію Міністерства освіти і науки України iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів наказ
Порядок здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг
Наказ №163 Про експертну комісію Міністерства освіти і науки України iconНаказ №207 Про роботу
Міністерства освіти і науки України від 02. 07. 2009 №616), Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи...
Наказ №163 Про експертну комісію Міністерства освіти і науки України iconНаказ №226 Про роботу
Міністерства освіти і науки України від 02. 07. 2009 №616), Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи...
Наказ №163 Про експертну комісію Міністерства освіти і науки України iconПоложення про експертну кадрову комісію з розгляду питань діяльності керівників вищих навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки, що додається
З метою регулювання трудових відносин з керівниками вищих навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки, посилення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи