Статут територіальної громади міста Рава-Руська Львівської області м. Рава-Руська 2013 р. Додаток 1 до рішення ххivсесії Рава-Руської міської ради № від 2013р. icon

Статут територіальної громади міста Рава-Руська Львівської області м. Рава-Руська 2013 р. Додаток 1 до рішення ххivсесії Рава-Руської міської ради № від 2013р.НазваСтатут територіальної громади міста Рава-Руська Львівської області м. Рава-Руська 2013 р. Додаток 1 до рішення ххivсесії Рава-Руської міської ради № від 2013р.
Сторінка1/3
Дата конвертації14.06.2013
Розмір458.8 Kb.
ТипРішення
джерело
  1   2   3ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Рава-Руської міської ради

№ __ від «__» _________ 2013р.


СТАТУТ

територіальної громади

міста Рава-Руська

Львівської області


м.Рава-Руська

2013 р.

Додаток 1

до рішення ХХIVсесії

Рава-Руської міської ради

№ «___» від __ ____________ 2013р.

"Про затвердження Статуту територіальної громади міста Рава-Руська "


СТАТУТ

територіальної громади міста Рава-Руська


Преамбула


Рава-Руська міська рада від імені територіальної громади міста Рава-Руська, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, Українським народом, Українською державою, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями равчан, що підтверджує збереження національних, християнських та духовних традицій громади та турботу про майбутнє міста Рава-Руська, виражаючи волю територіальної громади, що викликана гарантованим державою правом самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення, втілюючи принципи демократичного устрою держави та місцевого самоврядування, що забезпечують реалізацію конституційного права громадян брати участь в управлінні справами держави і громади, підтримуючи традиції місцевого самоврядування, що розпочалися в місті Рава-Руська з моменту отримання містом Магдебурзького права, піклуючись про зміцнення територіальної громади, що зумовлює єдність жителів та збереження матеріальної бази громади міста, забезпечуючи права і свободи жителів міста та гідних умов для їх проживання, що гарантують життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпеку людині і визнаються найвищою соціальною цінністю в Україні, дбаючи про збереження та примноження ідеалів та цінностей національних надбань територіальної громади, що здобувались протягом багатовікової історії міста, прагнучи розвивати і зміцнювати духовність, культуру та соціальну політику місцевого самоврядування, що надає кожному жителю можливість вільного і всебічного розвитку своєї особистості та національної свідомості, дотримуючись положень Декларації про державний суверенітет України, Акта проголошення незалежності України, Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Загальної декларації прав людини, Європейської Хартії про місцеве самоврядування, Європейської Хартії міст, враховуючи вікові історичні, національно-культурні та соціально-економічні традиції місцевого самоврядування у місті Рава-Руська, приймає цей Статут, який закріплює в місті Рава-Руська систему місцевого самоврядування, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, статус органів самоорганізації населення.


^ РОЗДІЛ I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Територіальна громада міста Рава-Руська


1. Територіальна громада міста Рава-Руська є первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій та повноважень.

2. Територіальна громада міста Рава-Руська реалізує свої владні повноваження безпосередньо або через органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

3. Територіальна громада міста Рава-Руська має право вирішувати усі питання місцевого значення, які пов'язані з життєдіяльністю членів територіальної громади міста Рава-Руська, а також розвитком міста Рава-Руська, які віднесені Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування.

4. Територіальна громада міста Рава-Руська створює належні умови для діяльності органів самоорганізації населення.

5. Територіальна громада міста Рава-Руська сприяє зміцненню громадської злагоди, забезпеченню прав і свобод людини і громадянина, утворенню у місті Рава-Руська гідних людини умов життя, праці і відпочинку.

6. Громадяни України, які мешкають на території міста Рава-Руська, реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до територіальної громади міста Рава-Руська, яка визначається без будь-яких обмежень і незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на території міста Рава-Руська, мовної чи іншої ознаки.

7. Право на участь у прийнятті рішень з питань місцевого самоврядування у місті Рава-Руська мають громадяни, яким чинним законодавством України надано право голосу.


Стаття 2. Статус міста Рава-Руська

1. Місто Рава-Руська є самостійною адміністративно-територіальною одиницею - міським населеним пунктом, в межах якої громада здійснює міське самоврядування і має органи міського самоврядування, свою комунальну власність та свій місцевий бюджет.

2. Місто Рава-Руська згідно адміністративно-територіального устрою входить до Львівської області.

3. Місто Рава-Руська є містом районного значення і входить до складу Жовківського району Львівської області.


Стаття 3. Адміністративно-територіальний устрій міста Рава-Руська


1. Територія міста Рава-Руська є складовою частиною території України.

2. Територію міста Рава-Руська утворюють земельна площа та водні поверхні, надра та повітряний простір в межах зовнішнього адміністративного кордону, встановленого Верховною Радою України за поданням Рава-Руської міської ради, погодженим з відповідними радами.

3. Встановлення та зміна меж території міста Рава-Руська вирішується Рава-Руською міською радою відповідно до законодавчих актів України.


Стаття 4. Символіка міста Рава-Руська


1. Офіційним символом міста є його Герб та Прапор.

2. Основою Герба міста Рава-Руська є таке зображення:

У синьому полі срібна міська стіна з трьома вежами та відкритими золотими воротами, в яких золотий кадуцей, яке затверджене рішенням Рава-Руської міської ради №6 від 08.06.2010р. «Про затвердження Герба і Прапора м.Рава-Руська».

3. Опис прапора:

«Квадратне полотнище, що складається з двох рівновеликих горизонтальних смуг, розділених зубчасто, посередині прапора – золотисто-синій кадуцей (кольори обернені кольорам смуг), затверджений рішенням Рава-Руської міської ради №6 від 08.06.2010р. «Про затвердження Герба і Прапора м.Рава-Руська».

4. Опис та порядок використання офіційної символіки визначається Положенням про Герб та Прапор м. Рава-Руська, яке затверджене рішенням Рава-Руської міської ради №6 від 08.06.2010р. «Про затвердження Герба і Прапора м.Рава-Руська».


Стаття 5. Пам'ятні дати територіальної громади міста Рава-Руська


1. Пам'ятними датами територіальної громади міста Рава-Руська є:

- третя неділя вересня - День міста Рава-Руська;

2. Порядок проведення міських свят встановлює Рава-Руська міська рада.


Стаття 6. Відзнаки та почесні звання територіальної громади міста Рава-Руська


1. Особам, які зробили значний особистий внесок у соціально-економічний чи культурний розвиток міста Рава-Руська, може бути присвоєне звання "Почесний громадянин міста Рава-Руська".

2. Порядок присвоєння звання "Почесний громадянин міста Рава-Руська" встановлюється Положенням, яке затверджується рішенням Рава-Руської міської ради

3. За вагомі особисті заслуги у розвитку міста Рава-Руська членам територіальної громади міста Рава-Руська та іншим особам за розпорядженням Рава-Руського міського голови можуть вручатися відзнаки, дипломи, подяки, грамоти.

4. Рава-Руська міська рада може запроваджувати інші почесні звання і заохочувальні відзнаки.


Стаття 7. Міста-побратими міста Рава-Руська 


1. Рава-Руська може мати міста-побратими. Вибір міста-побратима здійснюється за рішенням Рава-Руської міської ради на основі двосторонніх угод.


^ РОЗДІЛ II.

 ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ РАВА-РУСЬКА


Стаття 8. Правові засади здійснення народовладдя у місті Рава-Руська


1. Відповідно до Конституції України народовладдя у місті Рава-Руська здійснюється безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

2. Організаційно-правові форми здійснення народовладдя у місті Рава-Руська встановлюються Конституцією, законами України, чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких встановлена Верховною Радою України та іншими нормативно-правовими актами.

3. Міське самоврядування здійснюється на принципах:

- народовладдя;

- законності;

- гласності;

- колегіальності;

- поєднання місцевих і державних інтересів;

- виборності;

- правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законами України та цим Статутом;

- підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою їх органів та посадових осіб;

- державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

- судового захисту прав місцевого самоврядування, дотримання конституційних прав і свобод людини;

4. Пріоритетними напрямками діяльності територіальної громади є :

- дотримання конституційних прав і свобод людини;

- гарантування безпеки та недоторканості життя і здоров'я людини, її честі та гідності;

- збереження історико-культурної спадщини міста та його архітектурної самобутності;

- створення належних комунально-побутових умов проживання населення;

- задоволення національно-культурних потреб населення;

- облаштування місць відпочинку та організація дозвілля;

- відродження історичних пам'яток громади;

- створення умов для повноцінного духовного розвитку населення;

- сприяння розвитку духовних традицій громади;

- підтримання соціально-економічного розвитку економіки міста;

- здійснення охорони навколишнього середовища та поліпшення екологічної ситуації в місті;


Стаття 9. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування у місті Рава-Руська


1. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування і носієм усіх його публічних прав є територіальна громада міста Рава-Руська.

2. Місцеве самоврядування у місті Рава-Руська здійснюється територіальною громадою міста Рава-Руська як безпосередньо, так і через Рава-Руську міську раду та її виконавчі органи.

3. Система місцевого самоврядування у місті Рава-Руська включає:

- територіальну громаду міста Рава-Руська;

- Рава-Руську міську раду;

- Рава-Руського міського голову;

- виконавчий орган Рава-Руської міської ради – її виконавчий комітет;

- органи самоорганізації населення.

4. Члени територіальної громади міста Рава-Руська мають право в установленому порядку організовувати і брати участь у загальних зборах, ініціювати розгляд у раді будь-якого питання місцевого значення, створювати органи територіальної самоорганізації населення.

5. Відносини Рава-Руської міської ради з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Рава-Руська, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності міській раді, її виконавчому комітету та міському голові.

6. Відносини Рава-Руської міської ради з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Рава-Руська, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом.

7. З питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування, на їх вимогу підприємства, установи та організації, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Рава-Руська, надають відповідну інформацію.

8. Рава-Руська міська рада може виступати з ініціативою щодо перевірок, а також організовувати проведення перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності міста, з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.


Стаття 10. Форми безпосереднього здійснення місцевого самоврядування у місті Рава-Руська


1. Територіальна громада міста Рава-Руська безпосередньо здійснює місцеве самоврядування шляхом:

- місцевого референдуму;

- виборів органів і посадових осіб;

- загальних зборів;

- місцевих ініціатив;

- громадських слухань.

2. Порядок безпосереднього здійснення місцевого самоврядування у місті Рава-Руська визначається законами України, цим Статутом, рішеннями Рава-Руської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.


Стаття 11. Загальні збори


1. Загальні збори у місті Рава-Руська є формою безпосередньої участі членів територіальної громади міста Рава-Руська у вирішенні питань місцевого самоврядування.

2. Загальні збори проводяться за місцем проживання членів територіальної громади міста Рава-Руська.

3. Рішення загальних зборів членів територіальної громади міста Рава-Руська, яке прийняте більш, ніж 500 учасниками таких зборів, вважається обов'язковим до розгляду на сесії Рава-Руської міської ради.

4. Ініціатори проведення загальних зборів, рішення яких буде передано до розгляду Рава-Руської міської ради, за 10 днів до дня їх проведення повідомляють Рава-Руського міського голову та (або) секретаря міської ради про питання, які будуть розглядатися на цих зборах, час і місце їх проведення.

5. Загальні збори жителів можуть скликатися Рава-Руським міським головою, Рава-Руською міською радою, її виконавчим комітетом, органами самоорганізації населення, депутатами Рава-Руської міської ради, ініціативними групами членів територіальної громади міста Рава-Руська.

7. З розглянутих питань загальні збори приймають рішення більшістю присутніх на зборах, відкритим або таємним голосуванням. Рішення загальних зборів жителів за місцем проживання підписується головою і секретарем зборів, а з питань, що передаються на розгляд міської ради, - усіма учасниками зборів, які підтримують прийняте рішення.


Стаття 12. Місцеві ініціативи


1. Члени територіальної громади міста Рава-Руська мають право ініціювати розгляд у Рава-Руській міській раді, та в її виконавчому комітеті в порядку місцевої ініціативи будь-якого питання, віднесеного Конституцією України, законами України та цим Статутом до предметів відання місцевого самоврядування у місті Рава-Руська, з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

2. Право на участь в ініціюванні та внесенні питань на розгляд у раді мають члени територіальної громади міста Рава-Руська, які досягли 18 років.

3. Для ініціювання розгляду питань у Рава-Руській міській раді члени територіальної громади створюють ініціативну групу у складі до 10 жителів міста Рава-Руська, про що складають заяву, підписану всіма членами ініціативної групи. Ця заява реєструється міською радою.

У заяві необхідно вказати:

- прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання всіх членів ініціативної групи;

- мету створення ініціативної групи;

- територію, від якої будуть ініціюватися питання на розгляд у міській раді (мікрорайон, вулиця, квартал,будинок, район);

- місце та час проведення зборів громадян за місцем проживання для ініціювання розгляду питань у відповідній раді.

4. Місцева ініціатива оформляється у вигляді письмово викладеної пропозиції про розгляд відповідного питання чи прийняття певного рішення Рава-Руською міською радою або її виконавчим комітетом.

5. Письмові пропозиції, передані на розгляд Рава-Руської міської ради, повинні бути підписані не менш, ніж 100 членами територіальної громади міста Рава-Руська.

6. Місцева ініціатива, внесена у встановленому порядку на розгляд Рава-Руської міської ради чи її виконавчого комітету, підлягає обов'язковому розгляду на відкритому засіданні ради чи виконавчого комітету за обов'язковою участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.

7. Після реєстрації заяви ініціативна група може проводити збори громадян за місцем проживання з питань місцевої ініціативи з обов’язковим запрошенням депутатів відповідної ради. На зборах визначаються конкретні питання місцевої ініціативи для внесення на розгляд ради.

8. Відповідна рада сприяє ініціативній групі у проведенні зборів громадян. Відповідальність за дотримання громадського порядку під час проведення зборів несе ініціативна група, що є обов"язковою умовою проведення таких зборів.

9. Збори громадян за місцем проживання з питань місцевої ініціативи приймають відповідне рішення більшістю громадян, присутніх на зборах, відкритим або таємним голосуванням, що вирішується зборами. Рішення зборів підписується головою та секретарем зборів.

10. За результатами зборів складається протокол, який у двох примірниках подається ініціативною групою у відповідну раду.

11. У протоколі має бути зазначена кількість присутніх громадян, прізвища, ім"я та по-батькові присутніх депутатів відповідної ради, питання місцевої ініціативи, які пропонуються зборами громадян на розгляд ради. До протоколу додається список громадян, які були присутніми на зборах із зазначенням їх місця проживання та дати народження. Протокол підписується головою та секретарем зборів.

12. Якщо питання місцевої ініціативи стосуються внесення змін і доповнень до цього Статуту, то додатково подається письмове звернення, яке підписується не менш як 1000 жителів, присутніх на зборах.

13. У строк, не пізніше, ніж через сім днів після подання у відповідну раду, протокол зборів громадян розглядається радою голів постійних депутатських комісій за участю відповідно міського голови та/або секретаря міської ради. Рада голів постійних депутатських комісій дає доручення відповідній постійній депутатській комісії ради щодо розгляду питання місцевої ініціативи на сесії ради.

14. Рада на своїй сесії, обов’язково на відкритому засіданні, розглядає місцеву ініціативу за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи та приймає відповідне рішення.

15. Рішення Рава-Руської міської ради, прийняті з питань, внесених на їх розгляд шляхом місцевої ініціативи, оприлюднюються в порядку, що визначається відповідною радою при розгляді таких питань. Копія рішення видається ініціативній групі з питань місцевої ініціативи.

16. Ці рішення набувають чинності з дня їх офіційного оприлюднення в міських засобах масової інформації, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.


Стаття 13. Громадські слухання


1. Члени територіальної громади міста Рава-Руська мають право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами Рава-Руської міської ради, а також Рава-Руським міським головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування у місті Рава-Руська, під час яких вони можуть заслуховувати вказаних осіб, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядування у місті Рава-Руська.

2. Порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також порядок врахування їх результатів органами місцевого самоврядування міста Рава-Руська регулюються Положенням «Про громадські слухання у місті Рава-Руська», яке затверджується рішенням Рава-Руської міської ради.

3. Громадські слухання з питань, віднесених до відання Рава-Руського міського голови та Рава-Руської міської ради, проводяться не рідше одного разу на рік.

4. На громадські слухання, окрім ініціаторів їх проведення або їх представників, можуть запрошуватися депутати всіх рівнів, посадові особи місцевого самоврядування, представники органів самоорганізації населення, міських та районних осередків політичних партій та громадських організацій, а також керівники підприємств і організацій, якщо їх діяльність пов'язана з питаннями, що обговорюються.

5. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

6. Виконавчі органи Рава-Руської міської ради надають допомогу у підготовці та проведенні громадських слухань.

7. Про час, місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання, члени територіальної громади міста Рава-Руська сповіщаються через засоби масової інформації.

8. Пропозиції за результатами громадських слухань вважаються внесеними, якщо за них проголосувало більше половини учасників відповідних громадських слухань.

9. Про результати громадських слухань Рава-Руська міська рада інформує членів територіальної громади міста Рава-Руська через засоби масової інформації.


Стаття 14. Місцевий референдум1. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою міста Рава-Руська питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.

2. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами до відання місцевого самоврядування.

3. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.

4. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для виконання на території міста Рава-Руська.

5. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про референдуми.


Стаття 15. Органи самоорганізації населення міста Рава-Руська


1. Органи самоорганізації населення є формою участі територіальної громади міста Рава-Руська у вирішенні окремих питань місцевого значення.

2. Ініціатива в утворенні органів самоорганізації населення належить жителям відповідної території в межах юрисдикції територіальної громади міста Рава-Руська.

3. Органи самоорганізації населення міста Рава-Руська створюються у формі будинкових, вуличних, квартальних комітетів, комітетів мікрорайону. Жителі міста Рава-Руська мають право створювати й інші органи самоорганізації.

4. Всі органи самоорганізації населення міста Рава-Руська, незалежно від розмірів території, на якій вони утворені та здійснюють свою діяльність, мають рівний правовий статус.

5. Органи самоорганізації населення міста Рава-Руська сприяють створенню умов для реалізації кожним равчанином його невід'ємного права на участь у місцевому самоврядуванні, функціонують у взаємодії з територіальною громадою міста Рава-Руська, її органами, об'єднаннями громадян, політичними партіями, а також розташованими на відповідній території підприємствами, установами, організаціями.

6. Порядок створення та діяльність органів самоорганізації населення визначаються Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про органи самоорганізації населення", цим Статутом та рішеннями Рава-Руської міської ради.

7. Порядок надання дозволів на створення органів самоорганізації населення та порядок їх реєстрації визначається Рава-Руською міською радою відповідно до чинного законодавства України.

  1   2   3Схожі:

Статут територіальної громади міста Рава-Руська Львівської області м. Рава-Руська 2013 р. Додаток 1 до рішення ххivсесії Рава-Руської міської ради № від 2013р. iconРішення 19 Про порядок денний 2-го пленарного засідання 18-ої сесії Рава-Руської міської ради 20
Про передачу новозбудованого дитячого майданчика на баланс кп «Рава-Руське будинкоуправління №2» з балансу територіальної громади...
Статут територіальної громади міста Рава-Руська Львівської області м. Рава-Руська 2013 р. Додаток 1 до рішення ххivсесії Рава-Руської міської ради № від 2013р. iconРішення 1 Про порядок денний ХV сесії Рава-Руської міської ради 2 Про затвердження переліку та назв вулиць міста Рава-Руська 3
Про внесення змін до рішення ХІІІ сесії Рава-Руської міської ради №4 від 23. 01. 2012 року «Про затвердження бюджету Рава-Руської...
Статут територіальної громади міста Рава-Руська Львівської області м. Рава-Руська 2013 р. Додаток 1 до рішення ххivсесії Рава-Руської міської ради № від 2013р. iconРішення від "23" вересня 2011 р. №16 м. Рава-Руська Про розроблення генерального плану міста Рава-Руська
Генеральний план міста Рава-Руська затверджений у 1961 році. Зміна за останні роки соціально-економічних передумов та пріоритетів...
Статут територіальної громади міста Рава-Руська Львівської області м. Рава-Руська 2013 р. Додаток 1 до рішення ххivсесії Рава-Руської міської ради № від 2013р. iconРішення від "16" грудня 2010 р. №14 м. Рава-Руська Про планування території міста Рава-Руська
У зв’язку зі зміною за останні роки соціально-економічних передумов та пріоритетів сталого розвитку міста Рава-Руська, керуючись...
Статут територіальної громади міста Рава-Руська Львівської області м. Рава-Руська 2013 р. Додаток 1 до рішення ххivсесії Рава-Руської міської ради № від 2013р. iconРішення 1 Про порядок денний ХХVІ сесії Рава-Руської міської ради vi-го демократичного скликання 2
Про надання в оренду нежитлового приміщення в м. Рава-Руська по вул. Грушевського, 2 для службового користування Відділу прикордонної...
Статут територіальної громади міста Рава-Руська Львівської області м. Рава-Руська 2013 р. Додаток 1 до рішення ххivсесії Рава-Руської міської ради № від 2013р. iconПоложення про громадський контроль у сфері благоустрою міста Рава-Руська Загальні положення
Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України №7 від 16,01. 2007р та Правил благоустрою...
Статут територіальної громади міста Рава-Руська Львівської області м. Рава-Руська 2013 р. Додаток 1 до рішення ххivсесії Рава-Руської міської ради № від 2013р. iconРішення від "30" квітня 2013 р. №4 м. Рава-Руська Про затвердження Комплексної програми запобігання та ліквідації наслідків підтоплення території міста Рава-Руська на період 2013-2015рр
Иторії міста Рава-Руська на період 2013-2015рр., яка передбачає фінансування запланованих заходів з державного та місцевого бюджетів,...
Статут територіальної громади міста Рава-Руська Львівської області м. Рава-Руська 2013 р. Додаток 1 до рішення ххivсесії Рава-Руської міської ради № від 2013р. iconРішення від "20" січня 2011р. №7 м. Рава-Руська Про встановлення розміру та порядку сплати туристичного збору на території Рава-Руської міської ради
Керуючись ст. 10, 268 Податкового кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою виконання...
Статут територіальної громади міста Рава-Руська Львівської області м. Рава-Руська 2013 р. Додаток 1 до рішення ххivсесії Рава-Руської міської ради № від 2013р. iconРішення від "20" січня 2011р. №6 м. Рава-Руська Про встановлення розміру та порядку сплати збору за місця для паркування транспортних засобів на території Рава-Руської міської ради
Керуючись ст. 10, 266 Податкового кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою виконання...
Статут територіальної громади міста Рава-Руська Львівської області м. Рава-Руська 2013 р. Додаток 1 до рішення ххivсесії Рава-Руської міської ради № від 2013р. iconДодаток №1 до рішення 18 сесії Рава Руської міської ради №13 від «15» червня 2011р. Міський голова Верещук І. А. Правила розміщення зовнішньої реклами в місті Рава-Руська
«Типових правил розміщення зовнішньої реклами» затверджених постановою Кабінету Міністрів України №2067 від 29. 12. 2003 р. і регулюють...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи