Програма підготовки за спеціальністю Для студентів інституту, які навча­ються за спеціальністю \"Облік і аудит\", викладається комплекс фундамен­тальних та професійно-орієнтованих дисциплін icon

Програма підготовки за спеціальністю Для студентів інституту, які навча­ються за спеціальністю "Облік і аудит", викладається комплекс фундамен­тальних та професійно-орієнтованих дисциплінНазваПрограма підготовки за спеціальністю Для студентів інституту, які навча­ються за спеціальністю "Облік і аудит", викладається комплекс фундамен­тальних та професійно-орієнтованих дисциплін
Дата конвертації26.04.2013
Розмір60.07 Kb.
ТипПрограма
джерело


Програма підготовки за спеціальністю
Для студентів інституту, які навча­ються за спеціальністю "Облік і аудит", викладається комплекс фундамен­тальних та професійно-орієнтованих дисциплін:

 • Економіка підприємства

 • Фінансовий менеджмент

 • Податковий менеджмент

 • Маркетинг

 • Фінансове право

 • Теорія бухгалтерського обліку

 • Фінансовий облік

 • Управлінський облік

 • Аудит

 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті

 • Бухгалтерський облік в галузях
  народного господарства

 • Контроль і ревізія

 • Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності

 • Організація обліку на підприємствах

 • малого бізнесу

 • Облік і аудит в банках

 • Основи обліку в бюджетних організаціях

 • Інформаційні системи в аналізі і аудиті

 • Звітність підприємства

 • Облік і аналіз в будівельному виробництві

 • Облік і аналіз у торговельній діяльності

 • Облік інвестиційної діяльності

 • Статистика

 • Аудит в зарубіжних країнах

 • Податковий облік


Д
ля вступу подаються сертифікати


Українського центру оцінювання

якості освіти з дисциплін:


українська мова та література

математика або історія України


^ Контактні телефони:

Приймальна комісія (0536)77-35-81

Кафедра обліку

та аудиту (05366)5-37-34(дод.208)


Україна, 39623, м.Кременчук,

вул.60 років Жовтня, 79

сайт КІ ДУЕП: www.ki-duep.com

Е-mail: oblik@ki-duep.com^ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ІНСТИТУТ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ

ТА ПРАВА


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ІНСТИТУТ

Сертифікат про акредитацію ВНЗ в цілому

Серія РІ-IV № 041562 від 28.04.05р.

Ліцензія АВ № 420908 від 25.11.08р.


Ректор університету

^ ХОЛОД БОРИС ІВАНОВИЧ

доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки

Директор інституту

Сокуренко Петро Іванович

кандидат економічних наук, доцент

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

^ ОБЛІК І АУДИТ

Сертифікат про акредитацію спеціальності

Серія HI-IV № 046506 від 18.11.08р.


Завідувач кафедри

КОВАЛЕНКО АЛІНА ГРИГОРІВНА

кандидат економічних наук, доцент


Термін навчання

за денною та заочною формою:

бакалавр – 4 роки

спеціаліст – 1 рік

ХАРАКТЕРИСТИКА

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Бухгалтерський облік – це основа управлінської інформаційної системи. Без нього неможливе функціонування підприємств і організацій різних галузей та форм власності. Недаремно у світі бухгалтерський облік називають "мовою бізнесу".

Управлінський і фінансовий облік. Бухгалтер працює за наймом на підприємствах різних галузей і форм власності. Його основне завдання - забезпечити керівництво інформацією, необхідною для прийняття виважених управлінських рішень. Він бере участь в аналізі результатів роботи, встановленні пріоритетів підприємства, забезпеченні відповідності прибутків і видатків, формуванні зовнішньої і внутрішньої фінансової звітності.

Незалежна бухгалтерська діяльність. Бухгалтер працює як незалежний спеціаліст і надає такі послуги: ведення обліку і складання фінансової звітності, аудит, відновлення бухгалтерського обліку, оподаткування, складання форм податкової звітності, консультації з управління, судово-бухгалтерська експертиза.

Бюджетний облік. Робота бухгалтера в державних установах, органах влади і управління, податкових адміністраціях, комісіях з цінних паперів, контрольно-ревізійних управліннях, казначействах, лікарнях, коледжах, вищих навчальних закладах, благодійних товариствах тощо.

Наукова і педагогічна діяльність. Робота викладачем бухгалтерського обліку в середніх та вищих навчальних закладах. Підготовка бухгалтерів – творча і почесна професія. Особливо актуальною є наукова діяльність в галузі становлення національного обліку на базі міжнародних стандартів і впровадження автоматизації обліку з використанням комп'ютерної техніки та інформаційних технологій.

Унікальну можливість працювати за різними напрямками бухгалтерського обліку Ви забезпечите собі, здобувши престижну освіту в нашому інституті.

^ ДЕ І КИМ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ ВИПУСКНИК


ВИКЛАДАЧІ

ТА ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
Вивчаючи спеціальність "Облік і аудит", Ви відкриєте для себе таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, оволодієте мистецтвом бухгалтера і аудитора. Це надасть Вам унікальну можливість отримати сучасну освіту, що поєднує багатогранні знання фінансиста і економіста, аналітика і ревізора, менеджера і наукового працівника. Такі знання необхідні кожному керівнику і приватному підприємцю, будь-якій освіченій людині.

Отримавши диплом за спеціальністю "Облік і аудит", ^ Ви станете професіоналом у галузях:

 • бухгалтерського обліку як інформаційної моделі економічного суб'єкта, його виробничо-господарської і фінансової діяльності;

 • аналізу і прогнозування фінансово-економічних ситуацій;

 • планування, контролю і мінімізації оподаткування підприємства;

 • використання бухгалтерської інформації для прийняття управлінських рішень як перспективного, так і поточного характеру

Фахівець з обліку і аудиту може працю­вати на підприємствах різних форм власності:

 • акціонерних товариствах,

 • спільних підприємствах,

 • концернах, страхових компаніях,

 • банках,

 • контрольно-ревізійних службах,

 • вітчизняних і міжнародних аудиторських фірмах,

 • науково-дослідних організаціях і вищих навчальних закладах на посадах:

  • фінансового директора,

  • головного бух­галтера,

  • бухгалтера-ревізора,

  • керівника аудиторської фірми,

  • економіста,

  • судово-бухгалтерського експерта,

  • викладача облікових дисциплін,

  • податкового інспектора,

  • фінансового аналітика,

  • консультанта з антикризових питань,

  • спеціаліста з інвестиційного менеджменту,

  • облікових фахівців страхових компаній, банківських установ, державних фондів соціального страхування,

  • спеціалістів з облікових питань в державній податковій адміністрації та податковій міліції,

  • керівників підприємств малого бізнесу.

Зі студентами працюють висококва­ліфіковані, досвідчені спеціалісти. Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, за новітніми методиками, в аудиторіях із сучасним обладнанням. Студенти мають можливість працювати у комп'ютерних класах, опановуючи найсучасніші програмні продукти, вивчають програму 1С: Підприємство 8.0, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців.

Навчання спеціаліста передбачає вивчення двох іноземних мов і посилену комп'ютерну підготовку.
0блік і аудит — це визнана історією спеціальність!Схожі:

Програма підготовки за спеціальністю Для студентів інституту, які навча­ються за спеціальністю \"Облік і аудит\", викладається комплекс фундамен­тальних та професійно-орієнтованих дисциплін iconПрограма підготовки за спеціальністю
Для студентів інституту, які навча­ються за спеціальністю "Переклад", викладається комплекс фундамен­тальних та професійно-орієнтованих...
Програма підготовки за спеціальністю Для студентів інституту, які навча­ються за спеціальністю \"Облік і аудит\", викладається комплекс фундамен­тальних та професійно-орієнтованих дисциплін iconПрограма підготовки за спеціальністю
Для студентів інституту, які навчаються за спеціальністю „Міжнародна економіка, викладається комплекс фундаментальних та професійно...
Програма підготовки за спеціальністю Для студентів інституту, які навча­ються за спеціальністю \"Облік і аудит\", викладається комплекс фундамен­тальних та професійно-орієнтованих дисциплін iconПрограма підготовки за спеціальністю Для студентів інституту, які навчаються за напрямом підготовки «Маркетинг»
Для студентів інституту, які навчаються за напрямом підготовки «Маркетинг», викладається комплекс фундаментальних та професійно –...
Програма підготовки за спеціальністю Для студентів інституту, які навча­ються за спеціальністю \"Облік і аудит\", викладається комплекс фундамен­тальних та професійно-орієнтованих дисциплін iconСеред них: Актуарні розрахунки
Для студентів інституту, які навчаються за спеціальністю „Економічна кібернетика, викладається комплекс фундаментальних та професійно...
Програма підготовки за спеціальністю Для студентів інституту, які навча­ються за спеціальністю \"Облік і аудит\", викладається комплекс фундамен­тальних та професійно-орієнтованих дисциплін iconХерсонський національний технічний університет кафедра обліку І аудиту
Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр за спеціальністю підготовки:...
Програма підготовки за спеціальністю Для студентів інституту, які навча­ються за спеціальністю \"Облік і аудит\", викладається комплекс фундамен­тальних та професійно-орієнтованих дисциплін icon«Фінанси і кредит»
«Фінанси і кредит», викладається комплекс фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін
Програма підготовки за спеціальністю Для студентів інституту, які навча­ються за спеціальністю \"Облік і аудит\", викладається комплекс фундамен­тальних та професійно-орієнтованих дисциплін iconТестові завдання зі вступних випробувань за фахом для осіб, які вступають на скорочений курс навчання в мегі за спеціальністю 050106 Облік І аудит
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Програма підготовки за спеціальністю Для студентів інституту, які навча­ються за спеціальністю \"Облік і аудит\", викладається комплекс фундамен­тальних та професійно-орієнтованих дисциплін iconТестові завдання зі вступних випробувань за фахом для осіб, які вступають на скорочений курс навчання в мегі за спеціальністю 050106 Облік І аудит
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Програма підготовки за спеціальністю Для студентів інституту, які навча­ються за спеціальністю \"Облік і аудит\", викладається комплекс фундамен­тальних та професійно-орієнтованих дисциплін iconЗатверджую голова приймальної комісії хнту ю. М. Бардачов 2014 р. Програма
Програма фахових вступних випробувань розроблена для перевірки знань абітурієнтів, які засвоїли комплекс дисциплін згідно навчального...
Програма підготовки за спеціальністю Для студентів інституту, які навча­ються за спеціальністю \"Облік і аудит\", викладається комплекс фундамен­тальних та професійно-орієнтованих дисциплін iconПроскуріна неля миколаївна
Донецький інститут радянської торгівлі за спеціальністю "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності"; у 2002...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи