Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни макіївський економіко-гуманітарний інститут рада молодих вчених матеріали XVIII науково-практичної конференції студентів та викладачів Том І економічні науки icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни макіївський економіко-гуманітарний інститут рада молодих вчених матеріали XVIII науково-практичної конференції студентів та викладачів Том І економічні наукиНазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни макіївський економіко-гуманітарний інститут рада молодих вчених матеріали XVIII науково-практичної конференції студентів та викладачів Том І економічні науки
Сторінка1/42
Дата конвертації21.05.2013
Розмір7.61 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
1. /Сборник экономического факультета 6 06.doc
2. /сборник 2 часть.doc
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни макіївський економіко-гуманітарний інститут рада молодих вчених матеріали XVIII науково-практичної конференції студентів та викладачів Том І економічні науки
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни макіївський економіко-гуманіатрний інститут рада молодих вчених матеріали


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


МАКІЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


МАТЕРІАЛИ

XVIII науково-практичної конференції

студентів та викладачів


Том І

Економічні науки


19 квітня 2012 року


Макіївка, 2012


УДК 330

Рекомендовано до друку Радою молодих вчених

Макіївського економіко-гуманітарного інституту

(протокол № 4 від 17.04.2012 р.)


Матеріали XVIII науково-практичної конференції студентів та викладачів (19 квітня 2012 року, м. Макіївка): Том І. Економічні науки [Текст] / Ред. кол. В.І.Веретенников та ін. – Макіївка: МЕГІ. – 2012. – 365 с.


Редакційна колегія:

Балко О.В. – к.е.н., доц. (упорядник); Веретенников В.І. – к.т.н., професор (голова), Должанський І.З. – к.е.н., професор; Луньов В.Є. (упорядник); Маглаперідзе А.С. – к.е.н., професор; Матузова І.Г. (відповідальний секретар); Олійник Ю.Т. – д.е.н., професор; Сьомкіна Т.В – д.е.н., професор (заступник голови); Тарасенко Л.М. – к.е.н., професор; Тарасенко Д.Л. – к.н.держ.упр., доц. (упорядник); Храпкіна В.В. – к.е.н., доц. (заступник голови).


У збірнику висвітлено матеріали доповідей, які було обговорено на XVIII науково-практичної конференції студентів та викладачів МЕГІ за секціями: "Економічна теорія", "Економіка підприємства", "Менеджмент організацій, екологія та БЖД", "Облік і аудит", "Прикладна математика та інформаційні технології", "Фінанси в умовах глобалізації економіки: теорія і практика".

Роботи друкуються в авторській редакції. В збірці максимально зменшено втручання в обсяг та структуру відібраних до друку матеріалів. Редакційна колегія не несе відповідальності за достовірність статистичної та іншої інформації, що надано в рукописах, та залишає за собою право не розподіляти поглядів деяких авторів на ті чи інші питання, які розглянуті на конференції.


ЗМІСТ

СЕКЦІЯ "ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ"

Гетман В.Г

АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

12

Глущенко О.В.

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

14

Дуда Д., Кизилова А.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ УКРАИНЫ В ЕВРОПУ

16

Олексюк В.

УКРАИНА И ВТО: ЗА И ПРОТИВ

19

Свинар Е.

ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

24

Фомина В.

ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В УКРАИНЕ

27

Юденков А.

ДОЛЛАРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

30

СЕКЦІЯ "ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА"

Авдеенкова Е.С., Подгоренко И.И.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ

34

Богдан С.В.

СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

36

Богуславский Д.С.

ФЛЭШМОБ-РЕКЛАМА КАК МЕТОД ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

38

Бондаренко С.Л.

РАЗВИТИЕ ФРАНЧАЙЗИНГА В УКРАИНЕ

40

Будакова Т.Ю.

СОДЕРЖАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

41

Бурда Н.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ПРОБЛЕМ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

44

Гончаренко А.Г.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД

46

Дороніна С.В.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

48

Гизатулин А.М., Карась Р.О.

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

50

Киверский Е.В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

52

Клычева Ю.А.

РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ В КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕБЕЛИ

55

Коваленко С.О., Новікова О.В.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

57

Ковальова Л.С.

РЕФОРМУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В РИНКОВИХ УМОВАХ

59

Кофман Е.І.

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТРУБОЛИВАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

61

Кузнецова О.М.

ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

63

Кузовчикова Н.В.

ВИНИКНЕННЯ І СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

65

Кутіщева А.А.

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

67

Миськив О.Р.

РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АПК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

69

Наливайко О.Є.

ОПТИМІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

72

Нєвєрова О.М.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

74

Помазан О.В.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ У СИСТЕМІ ПІДТРИМКИ УХВАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

76

Пугач Ю.В.

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ, ПОКАЗНИКИ, ЧИННИКИ

78

Рабочая А.П.

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ КАК НЕГАТИВНЫЙ ФАКТОР ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

80

Скуратова Н.В.

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

82

Соломка І.О.

СУТНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

84

Загорна Т.О, Стасюк О.М.

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ХОЛІСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

86

Стеценко Д.Ю.

ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

88

Стреблянская Е.В.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

90

Таран Д.А.

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ

91

Тараненко Я.А.

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

93

Тарасенко О.Ю.

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

97

Ткаленко Г.С.

ОЦІНКА СПІВВІДНОШЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ

98

Удалов В.І.

СУТНІСТЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

100

Учаєва Ю.В.

НАПРЯМИ ГАРАНТУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА


103

Худолій О.В.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНОВИЩА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

105

Чабанюк О.С.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ТА СИСТЕМ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА НІМЕЧЧИНІ

107

Чередниченко О.І.

ПОНЯТТЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ

110

Шаповалов А.П.

ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ АПТЕЧНОЇ МЕРЕЖІ: АДАПТИВНИЙ ПІДХІД

112

Шапошников А.Ю.

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ РЫНОЧНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

114

Шепелев А.С.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ АУТСТАФФИНГА И АУТСОРСИНГА

116

Шестьорка А.В.

ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

117

СЕКЦІЯ "МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЕКОЛОГІЯ ТА БЖД"

Авдеенкова Е.С., Подгорeнко И.И.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ В УКРАИНЕ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

119

Богословский Д.С.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ

121

Васюк В.А.

МЕНЕДЖМЕНТ В ОСВІТІ (НА ПРИКЛАДІ ДОНЕЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УПРАВЛІННЯ)

122

Волошинова Н.О.

РАЦІОНАЛЬНЕ СПОЛУЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ У РЕГУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

125

Гайденко О.М., Подлужна Н.О.

МЕТОДИ І СТИЛІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

127

Ганноченко О.Ю.

ПРОБЛЕМА БЕЗРОБІТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

129

Гончаровa Є.М.

РЕІНЖЕНІРІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ

132

Гур’євських А.С.

СПОРТ ЯК ЧАСТИНА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ І ФАКТОР МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

134

Дилий О.А

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ

135

Дмитров Е.П.

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТЕЛЕЙ

138

Дробышинец Ю.И.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПЕРСОНАЛОМ

140

Емельяненко А.В., Подлужная Н.А

АУТСОРСИНГ В УКРАИНЕ

142

Жульева Е.Ю.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ

144

Зось-Кіор М.В., Клименчукова Н.С.

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ

146

Калашников С.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ УКРАИНЫ

148

Коростельов А. В.

ВПРОВАДЖЕННЯ СRМ-СИСТЕМ ЯК ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ З КЛІЄНТАМИ

150

Косюк Е.С.

ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НА СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

152

Матюхова Т.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

153

Запоганенко А.С.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОКСОХИМИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

155

Виниченко И.К.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ И ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В Г. МАКЕЕВКЕ

157

Севмина А.О.

ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

159

Соколова Л.С., Буйволенкова К.Р.

АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ДИАГНОСТИКА И ПРАКТИКА

161

Соколова Л.С., Гетман В.Г.

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ПЕРИОД КРИЗИСА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

163

М'якоход М. С.

СТРАТЕГІЯ АДАПТАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

166

Полякова Т.

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СІМ'Я

168

Стрижак А.Ю., Плохотнюк О.В.

КАДРОВЫЙ КОНТРОЛЛИНГ КАК СИСТЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ТРАНЗИТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ

168

Стасюк Н.В.

ТЕОРІЯ КОРИСНОСТІ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У ПРОЦЕСАХ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

171

Короп А.О.

МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

174

Полонская Т. И.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА

176

Суднік О.Ю.

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. ВИЯВЛЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

178

Тарасенко О.Ю., Тарасенко А.І., Хричова Н.Л.

СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

180

Тарасенко Л.М., Тарасенко Е.Ю., Середа О.А.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

182

Олексюк В.А.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАРАЖЕННЯ ПОВІТРЯ І МІСЦЕВОСТІ ПРИ АВАРІЯХ НА АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ

185

Родь Л.В.

ВИЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

187

Семененко М.И.

СЕТЕВОЙ МЕНЕДЖМЕНТ

189

Торба М. Ю.

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

190

Туровська А. Е.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

193

Урбонтайтис К.

ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ

195

Федоренко Т.С.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

197

Хілінський К.Р.,

СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМ ЯК МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ

198

СЕКЦІЯ "ОБЛІК І АУДИТ"

Болтян І.А.

РОЛЬ ЗВІТНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

201

Войтова К.Г.

ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

202

Ворона І.В.

ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

204

Глушко К.О.

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

205

Григор’єва О.М., Кузьміна О.В.

КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

207

Дармоєдова К.О.

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ

208

Денисова Л.В. З ОА-16А

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОЇ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

210

Діміджи Н.І.

ВЕКСЕЛЬНА ФОРМА РОЗРАХУНКІВ


212

Дражко Ю.А.

ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ В ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

213

Дуда Д.В., Ерешко Н.В.

ПРОФЕССИЯ БУХГАЛТЕР: ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

216

Євсюкова Т.В.

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

217

Заєць К.І

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБАЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

220

Казакова Н.Є.

ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

221

Калашник І.С.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО

223

Карпова Т.Е.

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ НА УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

225

Кизилова Г.В.

ЗАСТОСУВАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИТРАТ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

227

Ковальчук Е.Г

НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

230

Козлов Д.Б

ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ: ЕВОЛЮЦІЯ, СУТНІСТЬ, ТРАКТУВАННЯ

233

Меркулова А.В.

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

235

Овчинникова І.А.

КОНТРАКТИ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

237

Палкина М.А.

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО БУХГАЛТЕРА

238

Петренко Т.М.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ

241

Польская В.С.

УЧЕТ КОМПЕНСАЦИЙ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

243

Потапова С.В.

СУТНІСТЬ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

245

Романенко А.В.

ОЦІНКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

246

Селюков А.В.

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ

247

Середа У. Р.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

249

Сизоненко К.

ОСНОВНЫЕ МИФЫ О РАБОТЕ БУХГАЛТЕРА

252

Скоропад А.В.

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА УКРАИНЫ

253

Соловйова Н.Л.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЯК ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

255

Синельникова К.В.

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

257

Токаренко Є.Р.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

260

Хафізова Ю.Р.

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

262

Щеглова Ю.Г.

МЕТОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА

264

Юрченко М.О.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ: ВІТЧИЗНЯНІ ТА МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ

267

Ющишена Е.И.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

268

Подзорова К.О.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

270

Сабадашова О.І.

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ

272

Савченко О.Л.

ПРИБУТОК СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ

274

Саєва І.І.

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ ПРИБУТКУ ТА ЙОГО ОПОДАТКУВАННЯ

276

Трапані К.С.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

278

Худолій Н.М.

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

279

Чеботар С. Ю.

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

281

Яковенко Р. Е.

КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ

283

СЕКЦІЯ "ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

Алексеев А.

СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ КРОССВОРДОВ В ПРОГРАММЕ EXCEL

285

Авдеенкова Е., Богуславский Д.

СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФИРМЫ

286

Дмитров Е.П.

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТЕЛЕЙ

289

Зуброва К.С.

ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТТЯ ПОХІДНОЇ В ЕКОНОМІЦІ

291

Козырева М.В

ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАКТАЛІВ

293

Лефтеров Н.

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ НА ЯЗЫКЕ DELPHI. ИГРА "МОНОПОЛИЯ"

295

Медведева В.

СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕСТОВ СРЕДСТВАМИ MS EXCEL

296

Морозов Е.,Кулаков С.В.

ФАЙЛОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ DROPBOX

298

Валерий Н.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РОБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ОШ СРЕДСТВАМИ MS EXCEL

300

Першин П.

СОЗДАНИЕ ТЕСТОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ POWERPOINT

301

Писарева О.Н., Кулаков С.В.

РАБОТА С ФАКТОРАМИ ПРИ СТАТИСТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ДАННЫХ ГРУППЫ БАНКОВСКИХ СОТРУДНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ SPSS

304

Похило М. В.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ NFC В УКРАЇНІ

306

Cибилев Б.В.

НЕЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ. ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ. МЕТОД ШАРПА

307

Сокол А.

ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТТЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА В ЕКОНОМІЦІ

309

Фомина В., Свинар Э.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НЕЛИНЕЙНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ СРЕДСТВАМИ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕССОРА MS EXCEL. ВЫПОЛНЕНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

311

Щеглова Ю.,Балко Е.В.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СТРАНЫ

313

Щеглова Ю.

МОДЕЛИ ДИНАМИКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВУЗА

315

Щербіною В.

НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ВЛАСТИВОСТІ ОПЕРАЦІЙ НАД НИМИ

317

СЕКЦІЯ "ФІНАНСИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА"

Анпілогова І.

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

318

Артюхова О.І.

МЕХАНІЗМИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

321

Бирюков Я.А.

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

324

Буракова К. О.

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

326

Геращенко Н.І.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

328

Гончаровa Є.М.

РЕІНЖЕНІРІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ

В СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ

329

Дремина А.В.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ


331

Єгошина К.О.

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ "ЕНЕРГОХІТ"

334

Ішкова Ю.О.

ЗАСТОСУВАННЯ ФАКТОРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПРИКЛАДІ МСУ "ЕЛЕКТРОМОНТАЖ" № 477

335

Лех Т. А., Зинченко О.И.

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР УВЕЛИЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

337

Кавун С.О.

ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

338

Кладов В.В.

АНТИКРИЗОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНИМ ДЕФІЦИТОМ

339

Ковальова Ю.В.

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

341

Коршунова Е. А., Химченко А. Н.

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИКА С ПОЗИЦИИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЕМЩИКА

343

Крикунова Ю.М.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

345

Кушнір Х.О.

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

347

Макарец Н.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ПРИКЛАДІ ПАТ "ПУМБ"

349

Мамедова Л.Е.

ФІНАНСОВІ РЕЗЕРВИ У ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ

351

Домникова М.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФІНАНСОВІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ У ПРОМИСЛОВОМУ МІСТІ

352

Михайленко В.

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ

355

Олексюк В.

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

357

Поліч С.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА СУТНОСТІ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

358

Федічкіна Н.М.

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

360

Федякіна А.

МІСЦЕ ПРИВАТБАНКУ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

363

Янчук О.

РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ, НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯ

364


Матеріали доповідей секції

"ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ"


УДК 65.012.32

Гетман В.Г.

Макеевский политехнический колледж


АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ


Проблемы предотвращения банкротства предприятий, их выживания в обстановке кризиса очень беспокоит украинское общество. Как показала практика, система мер, именуемая антикризисным менеджментом, в случае ее успешного практического применения способна реально помочь терпящим бедствие компаниям. Но еще более эффективна она при осуществлении мероприятий, направленных на своевременное предотвращение кризисных явлений, на оздоровление экономики предприятия, на упрочение его финансов. Практически все банкротства происходят из-за неудовлетворительного руководства бизнесом. Именно поэтому проблема оптимизации менеджмента, использования всего лучшего, накопленного мировой и украинской практикой в данной области выходит на самый передний план.

Антикризисное управление может и должно обрести свою "нишу" в управленческой теории и практике:

- кризис предприятия означает дефицитность обеспечения текущей хозяйственной и финансовой потребностей в оборотных средствах;

- сущность стабилизационной программы заключается в маневре денежными средствами для заполнения разрыва между расходами и поступлениями.

Проанализировав статьи авторов отечественных и заграничных исследователей, таких как: Г. И. Просветов, К. В. Балдин, И. И. Передеряев, А. В. Рукосуев, Мазур И.И., Томпсон А., Стрикленд А. Данилов, Івашина, Чумаченько, можно сделать вывод, о том что антикризисное управление стало одним из самых "популярных" терминов в деловой жизни компаний, однако его содержание расплывчато. В литературе не фиксируются признаки отличия антикризисного и обычного управления. Внимание, как правило, акцентируют не на "лечении" кризиса, а на мерах по его недопущению и механизме банкротства. Поскольку на достижение этой цели направлена вся управленческая теория и практика, особое содержание антикризисного управления не понятно. Создается впечатление, что единственным обоснованием существования термина являются правительственные постановления, создавшие институт антикризисных управляющих: антикризисное управление – это то, чем занимаются антикризисные управляющие.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни макіївський економіко-гуманітарний інститут рада молодих вчених матеріали XVIII науково-практичної конференції студентів та викладачів Том І економічні науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни макіївський економіко-гуманітарний інститут рада молодих вчених матеріали XVIII науково-практичної конференції студентів та викладачів Том І економічні науки
Матеріали XVIII науково-практичної конференції студентів та викладачів (19 квітня 2012 року, м. Макіївка): Том І. Економічні науки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни макіївський економіко-гуманітарний інститут рада молодих вчених матеріали XVIII науково-практичної конференції студентів та викладачів Том І економічні науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни макіївський економіко-гуманітарний інститут рада молодих вчених матеріали XVIII науково-практичної конференції студентів та викладачів Том І економічні науки
Матеріали XVIII науково-практичної конференції студентів та викладачів (19 квітня 2012 року, м. Макіївка): Том І. Економічні науки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни макіївський економіко-гуманітарний інститут рада молодих вчених матеріали XVIII науково-практичної конференції студентів та викладачів Том І економічні науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міжрегіональної науково-практичної конференції «Науково-навчальний комплекс Кременчуччини «Профільна освіта регіону»: становлення...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни макіївський економіко-гуманітарний інститут рада молодих вчених матеріали XVIII науково-практичної конференції студентів та викладачів Том І економічні науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 001101135, м. Київ, проспект Перемоги
До Міністерства освіти і науки, молоді та спорту надходять численні звернення студентів, громадських організацій щодо затримки із...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни макіївський економіко-гуманітарний інститут рада молодих вчених матеріали XVIII науково-практичної конференції студентів та викладачів Том І економічні науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Ужгороді Студентська рада Закарпатської області при управлінні освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації та Всеукраїнська...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни макіївський економіко-гуманітарний інститут рада молодих вчених матеріали XVIII науково-практичної конференції студентів та викладачів Том І економічні науки iconМіністерство освіти І науки, ЦК профспілки працівників молоді та спорту України освіти І науки України
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни макіївський економіко-гуманітарний інститут рада молодих вчених матеріали XVIII науково-практичної конференції студентів та викладачів Том І економічні науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни макіївський економіко-гуманітарний інститут рада молодих вчених матеріали XVIII науково-практичної конференції студентів та викладачів Том І економічні науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни макіївський економіко-гуманітарний інститут рада молодих вчених матеріали XVIII науково-практичної конференції студентів та викладачів Том І економічні науки iconПро проведення Міжнародної науково-практичної конференції
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни макіївський економіко-гуманітарний інститут рада молодих вчених матеріали XVIII науково-практичної конференції студентів та викладачів Том І економічні науки iconПро проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених та студентів на 2012 рік
У жовтні грудні 2011 року Міністерством освіти і науки, молоді та спорту здійснюватиметься робота щодо формування Плану проведення...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни макіївський економіко-гуманітарний інститут рада молодих вчених матеріали XVIII науково-практичної конференції студентів та викладачів Том І економічні науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи