Лабораторна робота №2. Тема: Access. Робота з формами. Мета: Уміти створювати форми, вставляти у форми елементи керування, вводити дані у форму, створювати підпорядковані форми. План icon

Лабораторна робота №2. Тема: Access. Робота з формами. Мета: Уміти створювати форми, вставляти у форми елементи керування, вводити дані у форму, створювати підпорядковані форми. ПланНазваЛабораторна робота №2. Тема: Access. Робота з формами. Мета: Уміти створювати форми, вставляти у форми елементи керування, вводити дані у форму, створювати підпорядковані форми. План
Дата конвертації03.07.2013
Розмір69.86 Kb.
ТипЛабораторна робота
джерело

Розділ: Система керування базами даних Access

Лабораторна робота №2.

Тема: Access. Робота з формами.

Мета: Уміти створювати форми, вставляти у форми елементи керування, вводити дані у форму, створювати підпорядковані форми.

План

 1. Створити форму, що відповідає таблиці Оцінки.

 2. Вставити у форму текст заголовка і картинку.

 3. Вставити у форму нове поле Сума, де буде обчислюватися сума балів студента з усіх предметів.

 4. Розмістити елементи керування: кнопки Вперед, Назад, Створити новий запис, Закрити форму.

 5. Вставити підпорядковану форму в основну.

^ Теоретичні відомості

Є два основні способи подання даних з БД для візуального огляду: 1) у вигляді таблиці; 2) у вигляді форми.

Форма подібна до бланка чи карточки. Прикладами форми є будь-який бланк, сторінки з паспорта, карточка з досьє чи бібліографічна карточка на книжку в бібліотеці. У програмі Access прийнято створювати базу даних спочатку у вигляді таблиці, а пізніше відображати її у вигляді форм.

Перехід до форм, окрім кращої візуалізації даних, дає низку додаткових можливостей. Виявляється, що на формі можна зручно розташувати поля типу OLE з картинками, фотографіями тощо; елементи керування: кнопки, перемикачі тощо; надписи: заголовки форми, рубрик (а також розрисувати форму чи задати фоновий рисунок-заставку: сутінки, глобус, хмари тощо); обчислювальні поля (це також елементи керування) для відображення результатів обчислень, виконаних на базі наявних полів; закладки (багатосторінкові форми, де поля групують за змістом на різних закладках); підпорядковані форми тощо.

Є декілька способів створення форм, а саме: автоматично за допомогою команди Автоформа; за допомогою майстра форм; вручну за допомогою конструктора форм; комбінованим способом. Наприклад, виконавши команду Автоформа - У стовпець, отримаємо форму, в якій усі поля з таблиці будуть розташовані в стовпець і вирівняні до лівого краю.

Використання майстра форм дає змогу швидко відібрати потрібні поля з таблиці для розміщення на формі або розташувати на одній формі поля з різних таблиць. Для створення стандартних баз даних: адресних книжок, телефонних довідників тощо — також є майстри. Достатньо виконати вказівки майстра і структура бази даних готова (часто їх недоліком є надлишкова кількість полів).

Початківцям створювати форму вручну не рекомендують. Спочатку варто створити форму командою Автоформа або Майс­тер форм, а пізніше зробити зміни у формі за допомогою конст­руктора форм. Такий спосіб називається комбінованим.

Щоб вставити елемент керування, його треба вибрати на панелі і клацнути на формі у точці вставляння. За допомогою кнопки Запуск майстра можна в діалоговому режимі вставити у форму інші елементи: кнопки, перемикачі тощо.

З метою виконання обчислень над полями у формі створюють нове поле, наприклад з назвою Сума (для обчислення суми балів учня з усіх предметів), і задають йому значення у вигляді формули: =[Мат]+[Інф]+[Фіз]+[Літ]+[Мова]. Кутові дужки можна не писати, якщо назви полів не містять пропусків. Ввести конкретні дані у форму можна в режимі форми за допомогою команд з меню Записи - Ввести дані.

Щоб добитися естетичного вигляду, об'єкти на формі вирівню­ють чи переміщують у режимі конструктора. Для вирівнювання вибраних об'єктів використовують команду Вирівняти з меню Формат. Для переміщення вибраного об'єкта вказівник миші треба навести на його межу і, коли він набуде вигляду долоні, виконати перетягування. Поле буде переміщатися разом зі своїм підписом. Щоб ці елементи перемістити окремо, вказівник потріб­но навести на верхній лівий маркер поля або підпису, де він має набути вигляду вказівного пальця піднятого вгору, і виконати переміщення.

Хід роботи

 1. Відкрийте БД, у якій є ваша таблиця Оцінки.

 2. Створіть форму для таблиці Оцінки. У головному вікні БД виберіть закладку Створити і виберіть метод створення.

 3. Активізуйте майстра форм і виконайте всі його вказівки (кроки). У вікні Нова форма виберіть майстра форм і обов'язково задайте у полі списку джерело даних — таблицю Оцінки - ОК.

 4. Виберіть поля, які повинні бути у вашій формі (крок 2). Виберіть усі поля серед доступних і натисніть Далі.

 5. Виберіть зовнішній вигляд форми (крок 3). Задайте вигляд в один стовпець - Далі. Які ще є способи розташування полів у формі?

 6. Виберіть стиль форми (фон, заставку): камінь або глобус (крок 4). Які є стилі форми? Який стиль вам найбільше до вподоби?

 7. Надайте формі ім'я (крок 5). Уведіть ім'я: Оцінки - Увімкніть режим автовідкривання форми (перший вимикач) - Готово.

 8. Перегляньте усі записи. Користуйтеся кнопками гортання у нижній частині форми.

 9. Вставте новий запис. Для цього скористайтесь відповідною кнопкою серед кнопок гортання.

 10. Перейдіть у режим конструктора для вставляння нових елементів у форму.

 11. Збільшіть розміри вікна конструктора і його частин методом перетягування границь.

 12. Форма може містити заголовок і примітки. Підготуйте форму для введення заголовка і приміток. Наведіть вказівник миші на розмежувальні лінії частин форми і перетягніть їх, щоб під­готувати місце для вставляння об'єктів.

 13. Уведіть заголовок форми і розмалюйте його. Уведіть великими буквами заголовок: ОЦІНКИ СТУДЕНТІВ. Для цього натисніть на кнопку Аа на панелі елементів і клацніть у полі заголовка, введіть текст заголовка, натисніть на клавішу вводу. Клацніть над текстом, щоб перетворити заголовок в об'єкт. Відформатуйте заголовок: змініть його розміри і розташування; змініть розмір шрифту і його стиль, кольори букв, фону, меж тощо.

 14. У правому нижньому куті форми вставте текст з назвою групи (великим шрифтом).

 15. У полі приміток форми вставте текст: Виконав (-нала) прізвище. Якщо немає вільного місця у частинах форми, то треба пере­тягнути об'єкти у формі на інші місця, щоб звільнити місце.

 16. У поле заголовка вставте картинку з ClipArt Gallary або фотографію групи як рисунок з файлу. Клацніть мишею у полі заголовка. Виконайте команди з меню Вставити - Об'єкт - Microsoft ClipArt - Виберіть і вставте картинку. Змініть розміри рамки і правильно впишіть картинку у вибрану рамку командами Вигляд - Властивості - Макет - Задання розмірів - Зі списку значень цього параметра виберіть За розмірами рамки. Перегляньте результати роботи на екрані, задавши режим форми, і поверніться в режим конструктора.

 17. Вставте у форму обчислювальний елемент керування. Вставте поле з назвою Сума, значення якого є сумою балів одного студента з усіх предметів. Для цього на панелі елементів натис­ніть на кнопку аб/. Клацніть на формі там, де має бути значення поля Сума. Перемістіть об'єкти, якщо треба, на вільні місця. Введіть ліворуч назву (підпис) поля Сума, а в рамку праворуч — формулу для обчислення суми оцінок =[Мат] + [Інф] + [Фіз] + [Літ] + [Мова].

 18. Розташуйте на формі кнопку для огляду наступного запису і назвіть її Вперед. Натисніть на кнопку Кнопка на панелі елементів і клацніть на формі, де треба розмістити кнопку. Кнопка Запуск майстра також має бути натиснутою. Відкриється вікно майстра створення кнопок. У категорії Переходи по записах виберіть дію Наступ­ний запис Далі. Введіть текст підпису кнопки: Вперед, і виберіть рисунок кнопки з меню зразків. Робочу назву кнопці можете не давати => ГОТОВО.

 19. Розташуйте на формі кнопки з назвами Назад, Створити новий запис, а також кнопку Закрити форму з категорії Робота з формою.

 20. Перейдіть у режим форм і погортайте записи, користую­чись своїми кнопками. Уведіть один новий запис у режимі форм.

 21. Вставте в основну форму Оцінки підпорядковану форму, що міститиме номери телефонів даного студента. Перейдіть у режим конструктора. Клацніть на кнопці Підпоряд­кована форма/звіт на панелі елементів керування і в основній формі обведіть контур для підпорядкованої форми. Виконуючи вказівки майстра, зв'яжіться з таблицею Телефони і відберіть для підпорядкованої форми лише поля Прізвище, Телефон і Типтел, задайте зв'язок між даними з двох таблиць по полю Прізвище (перетягніть це поле з першої таблиці на відповідне поле в другій), натисніть на кнопку ГОТОВО. Поверніться в режим форм і погор­тайте форми. Стежте за змінами в підпорядкованій формі.

 22. Перейдіть у режим конструктора і методом перетягування і вирівнювання розташуйте всі об'єкти на формі якнайкраще. Перейдіть у режим форми і продемонструйте результат викладачеві.

 23. Закрийте базу даних, зберігаючи форму. Здайте звіти.

Контрольні запитанняЩо таке форма?

 1. Яке призначення форм?

 2. Які є способи відображення даних з БД для візуального огляду?

 3. З чого складається форма?

 4. Що таке обчислювальний елемент керування?

 5. Які є способи створення форми?

 6. Форма — це файл з даними чи спосіб відображення даних?

 7. Яке призначення конструктора форм?

 8. Що таке елемент керування? Які є елементи керування?

 9. Які дані наводять у вигляді форми?

 10. Які переваги таблиць над формами?

 11. Які дані можна розмістити у формі?

 12. Які переваги використання майстра форм над конструктором?

 13. Як вставити заголовок у форму?

 14. Як виконати обчислення в формах?

 15. Як нарисувати у формі прямокутник?

 16. Як ввести у форму деякий текст?

 17. Які є стилі форм?

 18. Що таке комбінований спосіб створення форми?

 19. Які переваги форм над таблицями?

 20. Як переміщати об'єкти по полю даних конструктора форми?

 21. Як вставити кнопку у форму?

 22. Як створити підпорядковану форму?

 23. Як змінити розміри складових форми?

 24. Як можна гортати форми?

 25. Для чого у форму вставляють елементи керування?

 26. Як ввести будь-який текст у форму?

 27. Як вилучити запис у формі? Чи буде він вилучений з бази даних?

 28. Як приписати створюваній кнопці конкретну дію?

 29. Як створити форму з закладками?

 30. Як у форму вставити свою фотографію?

 31. Що спільного між таблицями і формами?

 32. Як видрукувати форму? Як вставити новий запис у форму?

 33. Як вставити у форму картинку?

 34. Як редагувати дані у формі?Схожі:

Лабораторна робота №2. Тема: Access. Робота з формами. Мета: Уміти створювати форми, вставляти у форми елементи керування, вводити дані у форму, створювати підпорядковані форми. План iconЛабораторна робота №1. Тема: Access. Створення бази даних у вигляді реляційних таблиць. Мета: Уміти створювати структуру таблиці, модифікувати її, вводи­ти дані в таблицю. План
Мета: Уміти створювати структуру таблиці, модифікувати її, вводи­ти дані в таблицю
Лабораторна робота №2. Тема: Access. Робота з формами. Мета: Уміти створювати форми, вставляти у форми елементи керування, вводити дані у форму, створювати підпорядковані форми. План iconЛабораторна робота №4. Тема: Access. Реляційні таблиці, запити, форми. Оформлення звітів
Мета: Уміти створювати реляційні запити, оформляти звіти, нала­годжувати реляційні зв'язки між таблицями
Лабораторна робота №2. Тема: Access. Робота з формами. Мета: Уміти створювати форми, вставляти у форми елементи керування, вводити дані у форму, створювати підпорядковані форми. План iconЛабораторна робота №3. Тема: Access. Робота з фільтрами і запитами. Мета: Уміти конструювати фільтри і запити для
Мета: Уміти конструювати фільтри І запити для відшукання інфор­мації у базі даних. Знати різницю між запитами: на вибірку, параметричними,...
Лабораторна робота №2. Тема: Access. Робота з формами. Мета: Уміти створювати форми, вставляти у форми елементи керування, вводити дані у форму, створювати підпорядковані форми. План iconДокументи
1. /Журналы/Проект_Журнал виклик_в.doc
2. /Журналы/Проект_Журнал...

Лабораторна робота №2. Тема: Access. Робота з формами. Мета: Уміти створювати форми, вставляти у форми елементи керування, вводити дані у форму, створювати підпорядковані форми. План iconЗатверджено наказ моз україни 02. 09. 2009 №657 Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації №240-2/о «Результат культурального дослідження (посіву) попередній тб 06а»
Кдл або бактеріологічних лабораторій 2-го та 3-го рівнів протитуберкульозних закладів І лікарень незалежно від форми власності та...
Лабораторна робота №2. Тема: Access. Робота з формами. Мета: Уміти створювати форми, вставляти у форми елементи керування, вводити дані у форму, створювати підпорядковані форми. План iconЛабораторна робота Робота із масиви Мета роботи
Мета роботи: вивчити засоби мови Сі для оголошення масивів даних, звернення до їх елементів за допомогою індексів, введення масивів...
Лабораторна робота №2. Тема: Access. Робота з формами. Мета: Уміти створювати форми, вставляти у форми елементи керування, вводити дані у форму, створювати підпорядковані форми. План iconЛабораторна робота Тема: Вивчення палітри компонентів. Мета: Розробити додаток для виконання арифметичних операцій. Хід роботи: I. 1

Лабораторна робота №2. Тема: Access. Робота з формами. Мета: Уміти створювати форми, вставляти у форми елементи керування, вводити дані у форму, створювати підпорядковані форми. План iconМодулів навчальної дисципліни “Теплотехніка”, їх оцінювання в балах, форми і терміни поточного контролю навчальної роботи студентів 3 семестр, 1 четверть для спеціальностей “ТЦ”
Лекція1 Енергетика,її значення в промисловості. Основні поняття термодинаміки. Параметри стану робого тіла. Основні закони іг-рівняння...
Лабораторна робота №2. Тема: Access. Робота з формами. Мета: Уміти створювати форми, вставляти у форми елементи керування, вводити дані у форму, створювати підпорядковані форми. План iconЛабораторна робота №4 Тема : Чисельне інтегрування
Мета: Набуття практичних навичок обчислення визначеного інтегралу методами прямокутників, трапецій та Сімпсона
Лабораторна робота №2. Тема: Access. Робота з формами. Мета: Уміти створювати форми, вставляти у форми елементи керування, вводити дані у форму, створювати підпорядковані форми. План iconЛабораторна робота №4. Робота з рядками. Мета
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи