Повідомлення про проведення та порядок денний річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства \"Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод\", які icon

Повідомлення про проведення та порядок денний річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод", якіНазваПовідомлення про проведення та порядок денний річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод", які
Дата конвертації05.06.2013
Розмір59.75 Kb.
ТипПовідомлення
джерелоПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення та порядок денний

річних загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства "Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод",

які відбудуться 23.04.2013 року


На 23.04.2013 року призначено проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – збори) публічного акціонерного товариства "Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод", ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР 00388079 (надалі – Товариство).

Повне найменування та місцезнаходження Товариства: Публічне акціонерне товариство "Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод"; АР Крим, 98500, м. Алушта, вул. 15 Апреля, буд. 37.

^ У зборах Товариства можуть брати участь особи, що включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Збори відбудуться 23 квітня 2013 р. о 13.00 годині за адресою: АР Крим, 98500, м. Алушта, вул. 15 Апреля, буд. 37, кабінет Наглядової ради Товариства.

Реєстрація акціонерів буде проводитися за переліком акціонерів, які мають право на участь у зборах, що буде складений на 17.04.2013 року відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства», на підставі: для акціонера – паспорта, для представника – паспорта та довіреності.

Час реєстрації: з 11-45 до 12-45.

Контактні телефони для довідок: (06560) 3-12-95, 2-56-77.

Керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», Закони України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Статутом ПАТ "АЕОРЗ", наглядова рада та голова правління ПАТ "АЕОРЗ" запрошують акціонерів взяти участь у зборах та повідомляють про порядок денний загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря зборів.

3. Розгляд звіту Наглядової ради про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-економічної діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

5. Розгляд звіту бухгалтерії Товариства про додержання податкового та платіжного порядку в 2012 році.

6. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2012 рік та затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати за 2012 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 році (розподіл прибутку Товариства за 2012 рік).

9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

10 Внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства "Алуштинський ефіроолійний

радгосп-завод", шляхом затвердження його в новій редакції.

11 Внесення змін до «Положення про Загальні збори акціонерів Товариства», та « Кодексу

корпоративного управління Публічного акціонерного товариства "Алуштинський ефіроолійний

радгосп-завод".

12. Попереднє схвалення значних правочинів, що укладатимуться Товариством у 2013 році.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись підчас підготовки до зборів, а також з усіма документами, необхідними для прийняття рішень з питань зазначеного порядку денного:

- кожний акціонер або його представник подає письмову заяву Голові правління Товариства із зазначенням конкретного переліку матеріалів чи документів, з якими такий акціонер або його представник бажає ознайомитись;

- впродовж п’яти робочих днів Голова правління Товариства або уповноважена ним особа надає акціонеру або його представнику для ознайомлення матеріали чи документи, що були зазначені у відповідній заяві акціонера або його представника;

- про конкретний час для ознайомлення з матеріалами чи документами акціонер або його представник повідомляється Головою правління Товариства або уповноваженою ним особою телефоном, електронною поштою або поштою.

Ознайомлення з матеріалами, з усіма документами, необхідними для прийняття рішень з питань зазначеного порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного, здійснюється у робочі дні з 10-00 до 15-00 за місцезнаходженням Товариства (АР Крим, 98500, м. Алушта, вул. 15 Апреля, буд. 37) в кабінеті відділу кадрів Товариства.

Посадовою особою Товариства, що є відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів або їх представників з усіма документами, необхідними для прийняття рішень з питань зазначеного порядку денного, є Голова правління Товариства, при цьому Голова правління може самостійно визначити іншу посадову особу Товариства, що буде відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів або їх представників з усіма документами, необхідними для прийняття рішень з питань зазначеного порядку денного.

Голова правління Товариства чи визначена ним відповідальна особа має право надавати необхідні матеріали чи документи лише в електронній формі без надання їх на паперових носіях.


^ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

(ТИС. ГРН.)*

Найменування показника

період

Звітний

2012р

Попередній

2011р

Усього активів

10256

10522

Основні засоби

5726

6158

Довгострокові фінансові інвестиції
-

Запаси

470

535

Сумарна дебіторська заборгованість

577

172

Грошові кошти та їх еквіваленти

270

143

Нерозподілений прибуток

(1643)

(1112)

Власний капітал

8141

600

Статутний капітал

937

937

Довгострокові зобов'язання

1053

1053

Поточні зобов'язання

1062

289

Чистий прибуток (збиток)

83

(426)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3748

3748

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

44

52

Данні наведено згідно бухгалтерським звітам, складеним за ПСБО


Голова Наглядової ради ПАТ «АЕОРЗ» ________________ Попков С.В.


Голова правління ПАТ «АЕОРЗ» ________________ Гаврилюк О.І.Схожі:

Повідомлення про проведення та порядок денний річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства \"Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод\", які iconПовідомлення про проведення та порядок денний чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод", які
На 12. 04. 2012 року призначено проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – збори) публічного акціонерного товариства...
Повідомлення про проведення та порядок денний річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства \"Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод\", які iconПротокол №1 річних загальних зборів публічного акціонерного
Час початку роботи чергових (річних) загальних зборів публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»...
Повідомлення про проведення та порядок денний річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства \"Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод\", які iconПротокол №1 річних загальних зборів публічного акціонерного
Час початку роботи річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» -13: 00
Повідомлення про проведення та порядок денний річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства \"Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод\", які iconПоложення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положення
Це Положення Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі – Положення)...
Повідомлення про проведення та порядок денний річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства \"Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод\", які iconПоложення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положення
Це Положення “Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі – Положення)...
Повідомлення про проведення та порядок денний річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства \"Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод\", які iconПоложення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» Це положення є новою редакцією положення про загальні збори публічного акціонерного товариства
Це Положення “Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі – Положення)...
Повідомлення про проведення та порядок денний річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства \"Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод\", які iconПоложення про інформацію Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2012 р. Загальні положення
України, статуту Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі Товариство), Принципів корпоративного...
Повідомлення про проведення та порядок денний річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства \"Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод\", які iconПоложення про Правління Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» Алушта 2011 р. Загальні положення
України, статуту Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі Товариство), Принципів корпоративного...
Повідомлення про проведення та порядок денний річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства \"Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод\", які iconПоложення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положення
України, статуту Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі Товариство), Принципів корпоративного...
Повідомлення про проведення та порядок денний річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства \"Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод\", які iconПублічного акціонерного товариства
«Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» у відкрите акціонерне товариство «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» у відповідності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи