Положення про дисциплінарний суд публічного акціонерного товариства Східно-Європейська фондова біржа Київ 2011 Визначення Член сєфб: будь-яка юридична особа, що визначається Правилами Біржі. 2 icon

Положення про дисциплінарний суд публічного акціонерного товариства Східно-Європейська фондова біржа Київ 2011 Визначення Член сєфб: будь-яка юридична особа, що визначається Правилами Біржі. 2НазваПоложення про дисциплінарний суд публічного акціонерного товариства Східно-Європейська фондова біржа Київ 2011 Визначення Член сєфб: будь-яка юридична особа, що визначається Правилами Біржі. 2
Дата конвертації05.06.2013
Розмір104.23 Kb.
ТипПоложення
джерело


«ПОГОДЖЕНО»

Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від «08» вересня 2011 року

№ 1262

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Біржової ради

Публічного акціонерного товариства

«Східно-Європейська фондова біржа»

від «25» липня 2011 року

Протокол №04\11

Голова Комісії


Д.М. Тевелєв

Президент Біржової ради


В.М. Прокуратов^

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДИСЦИПЛІНАРНИЙ СУД


Публічного акціонерного товариства

«Східно-Європейська фондова біржа


Київ 2011


1. Визначення


1.1. Член СЄФБ: будь-яка юридична особа, що визначається Правилами Біржі.


1.2. Відповідач: Товариство – Член СЄФБ, проти якого порушене дисциплінарне провадження.


1.3. Позивач: Східно-Європейська фондова біржа (СЄФБ), в особі представника, що має відповідні повноваження.


1.4. Сторона: Позивач або Відповідач в судовому процесі.


1.5. Дисциплінарне провадження: Процес встановлення Дисциплінарним судом факту одного чи більше порушень Статуту чи Правил СЄФБ і винесення рішення з цього питання, рішень Арбітражної комісії.


1.6. Дисциплінарний процес: Слухання, що проводяться Дисциплінарним судом з метою встановити факти порушень Статуту і Правил СЄФБ і необхідністю накладення дисциплінарного стягнення.


1.7. Представники відповідача: Одна чи більше осіб, які представляють інтереси відповідача на всіх етапах дисциплінарного процесу.


2. Загальні положення


2.1. Дисциплінарний суд є органом біржового самоуправління, створеним для розгляду питань додержання членами Біржі та іншими особами, що мають відношення до біржових угод, Правил Біржі та притягнення порушників до дисциплінарної відповідальності.

2.2. Дисциплінарний суд діє на підставі цього Положення, затвердженого рішенням Біржової ради.


^ 3. Дисциплінарна відповідальність


3.1. Сторони притягуються до дисциплінарної відповідальності перед дисциплінарним судом за дії, що полягають у порушенні ними своїх обов’язків, обумовлених Правилами Біржі.

3.2. Дисциплінарними стягненнями є:

 • попередження;

 • грошовий штраф;

 • припинення повноважень спеціаліста;

 • тимчасове припинення права участі у торгах;

 • виключення з членів Біржі.^ 4. Порядок призначення членів Дисциплінарного суду


4.1. Дисциплінарний суд призначається Радою директорів на термін два роки у складі семи осіб, які визнані Радою директорів достатньо кваліфікованими для виконання функцій членів Дисциплінарного суду, з числа фізичних осіб – представників Членів СЄФБ, що мають високий рівень теоретичних та практичних знань у галузі права, економіки та фінансів.

4.2. Дисциплінарний суд складається з Голови суду, п’яти членів суду та секретаря-контролера. Член суду автоматично виключається зі складу суду, якщо до юридичної особи, в якій він працює, застосовувалися санкції за правопорушення на ринку цінних паперів або член суду був позбавлений сертифікату на здійснення відповідного виду діяльності, виданого ДКЦПФР .

4.3. Голова суду призначається Радою директорів на термін 2 роки.


^ 5. Вимоги до членів Дисциплінарного суду


5.1. Безсторонність членів дисциплінарного суду. Член Дисциплінарного суду має право брати участь у дисциплінарному слуханні, виключно якщо:

- він не працює безпосередньо чи по контракту з будь-яким відповідачем, або будь-якою філією або юридичною особою, що має відношення до відповідача;

- він не має прямих чи опосередкованих фінансових інтересів у відповідача;

- він не може отримати фінансову чи іншу вигоду в прямому чи опосередкованому вигляді від результатів рішення Дисциплінарного суду;

- йому не відомі жодні факти або обставини, які можуть перешкоджати прийняттю об’єктивних та неупереджених рішень.

5.2. Постійним обов’язком усіх членів Дисциплінарного суду є інформування Голови суду про існування будь-яких підстав для відводу.


^ 6. Дисциплінарний висновок


6.1. Процедура подання і зміст дисциплінарного висновку. Усі дисциплінарні висновки подаються секретарем-контролером Дисциплінарного суду Голові Дисциплінарного суду. Кожен висновок повинен містити наступну інформацію:

6.1.1. Зведений перелік порушень, які мали місце і по яким було подано висновок;

6.1.2. Короткий виклад того, як фактично було порушено розслідування і як воно було проведене (включаючи назви фірм та прізвища осіб, яких опитували під час розслідування);

6.1.3. Детальний опис того, як сталося кожне порушення;

6.1.4. Короткий опис пояснень свідків і письмових доказів, які є підставою для дисциплінарного висновку;

6.1.5. Рекомендація щодо можливості накладення санкцій (рекомендація не є обов’язковою до виконання);

6.1.6. Копії всіх документарних доказів, які були підсумовані відповідно до п.6.2.4. цього Положення, необхідно включити в додаток до даного висновку.

6.2. Перегляд дисциплінарних висновків. У строк не пізніше п’яти (5) робочих днів після отримання дисциплінарного висновку Голова суду повинен, виключно на основі перегляду дисциплінарного висновку, визначити чи існує достатньо фактичних підстав для того, щоб його підтвердити.

6.2.1. Якщо Голова суду встановив, що існує достатньо фактичних підстав для того, щоб підтвердити дисциплінарний висновок, він повинен порушити дисциплінарне провадження.

6.2.2. Якщо Голова суду встановив, що підстав для підтвердження дисциплінарного висновку недостатньо, дисциплінарне провадження не порушується. Голова суду подає таке рішення у письмовому вигляді відповідачу (відповідачам). Голова суду може подати рішення виключно секретарю-контролеру Дисциплінарного суду з тим, щоб той провів додаткове розслідування чи зібрав додаткові докази і надіслав Голові суду новий дисциплінарний висновок. 1. Дисциплінарний процес


7.1. Повідомлення відповідачів. Після винесення Головою Дисциплінарного суду рішення про порушення дисциплінарного провадження, Голова суду повинен:

Поінформувати всіх відповідачів протягом двох (2-х) робочих днів про рішення порушити дисциплінарне провадження і одночасно надіслати примірник дисциплінарного висновку кожному відповідачу, проти якого порушується провадження;

Надіслати повідомлення про дату слухання справи Сторонам не пізніше, ніж за 10 днів до початку слухання.

7.2. Процедура. Відповідно до даного Положення, Дисциплінарний суд може проводити розгляд у такому порядку, який є на його думку доцільним, виходячи з того, що дисциплінарні слухання повинні завжди проводитися на справедливій та рівноправній основі, поважаючи обидві сторони.

Місце проведення дисциплінарних слухань визначає Голова суду, як правило проведення слухань здійснюється в приміщенні СЄФБ.

7.2.1. Перед наданням усних свідчень кожному свідку роз’яснюється його обов’язок давати правдиві покази.

7.2.2. Кожна Сторона Дисциплінарного процесу має право особисто з’являтися на розгляд для того, щоб давати свідчення, або опитувати будь-яку іншу сторону чи свідка, або для того, щоб вивчити усі відповідні документарні докази, які були пред’явлені суду.

7.2.3. Дисциплінарні слухання та засідання Дисциплінарного суду правомочні, якщо на них присутні 2/3 складу суду.

7.2.4. Після закінчення слухання суд приймає рішення на закритому засіданні.

7.3. Записи. Засідання Дисциплінарного суду повинні оформлюватися протоколом.

7.3.1. Будь-яка сторона дисциплінарного процесу має право одержати копію протоколу засідання, на якому розглядалася її справа.

7.4. Конфіденційність. Усі засідання Дисциплінарного суду, обговорення, а також будь-які апеляційні скарги щодо дисциплінарного процесу вважаються закритими і конфіденційними. За заявою відповідача Дисциплінарним судом може бути прийнято рішення про проведення відкритих слухань. В цьому випадку умови конфіденційності щодо наданих документів та інформації не застосовуються.

7.4.1. Усі записи, свідчення, протоколи, документи, інформація або докази, які були підготовлені чи використані у зв’язку з будь-яким аспектом дисциплінарного процесу (включно з апеляцією) вважаються конфіденційними.

7.4.2. Жодна інформація, яка має відношення до будь-якої частини дисциплінарного процесу, не може бути оприлюднена третій стороні, окрім випадків:

 • попередньої згоди сторін - учасниць процесу;

 • винесення судової ухвали;

 • надання, у передбачених діючим законодавством випадках,

 • інформації Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку.

7.4.3. Дане положення про конфіденційність не поширюється на повідомлення про порушення дисциплінарного процесу.

7.5. Повноваження Дисциплінарного суду. Дисциплінарний суд повинен визначити усі процедурні питання.

7.5.1. Рішення суду. Усі рішення Дисциплінарного суду приймаються більшістю голосів.

7.5.2. Свідки та документація. Дисциплінарний суд вправі - через керівництво Членів СЄФБ - направляти виклики на засідання суду будь-якій уповноваженій особі, співробітнику чи представнику керівництва і вимагати подання будь-якої інформації чи документів, що мають відношення до розглядуваної справи.

7.6. Свідчення. Будь-яка сторона має право подавати на розсуд суду як свідчення будь-які документи та інформацію, які мають відношення до питань, що вирішуються Дисциплінарним судом. Вага, що надається свідченню, повністю покладається на розсуд Дисциплінарного суду.

7.6.1. Примірники всіх документів і записів, які передбачається подати Дисциплінарному суду як свідчення, одна Сторона повинна надіслати протилежній Стороні щонайменше за сім календарних днів до дати слухання, на якому передбачається використати дані свідчення.

7.7. Повідомлення. Не може бути односторонньої передачі повідомлень - в усній чи письмовій формі - між будь-якою стороною та будь-яким членом Дисциплінарного суду стосовно дисциплінарних питань, що розглядаються.

7.7.1. Усі повідомлення Дисциплінарному суду подаються у письмовій формі тільки через Голову Дисциплінарного суду.

7.7.2. Голова Дисциплінарного суду повинен негайно надавати примірники усіх письмових повідомлень членам Дисциплінарного суду та всім сторонам, що приймають участь у слуханні, або їх призначеним представникам.


^ 8. Рішення Дисциплінарного суду


8.1. Рішення. Усі рішення Дисциплінарного суду приймаються у письмовій формі, як зазначено в даному Положенні, відразу ж після завершення засідання суду.

8.1.1. Усі дисциплінарні рішення повинні бути підписані кожним членом суду.

8.1.2. Голова Дисциплінарного суду повинен своєчасно надати примірник будь-якого рішення усім сторонам дисциплінарного процесу та/або призначеним представникам.

8.2. Зміст рішень. Усі дисциплінарні рішення повинні містити наступні складові:

 • зведений перелік виявлених порушень, а також порушень, які були відхилені судом;

 • короткий виклад того, як було започатковано розслідування і як воно проходило;

 • короткий опис того, як трапилось порушення, що було доведене;

 • аналіз свідчень (письмових чи усних), що підтверджують висновок про доведене порушення;

 • формулювання відповідних санкцій, які накладаються судом;

 • будь-яка окрема думка, що була подана у письмовій формі будь-яким членом Дисциплінарного суду або Радою директорів;

 • коротке письмове пояснення будь-якої поправки до рішення Дисциплінарного суду, чи санкції, що накладається Радою директорів по апеляційній скарзі.

8.3. Контроль виконання рішень. Контроль за виконанням рішень Дисциплінарного суду покладається на секретаря-контролера Дисциплінарного суду.

8.4. Наслідки невиконання рішень Дисциплінарного суду. В разі невиконання рішень Дисциплінарного суду в установлений судом термін, секретар-контролер подає на розгляд суду відповідний дисциплінарний висновок.


^ 9. Оприлюднення Дисциплінарних рішень


9.1. Внутрішнє поширення інформації про рішення. Голова Дисциплінарного суду повинен надіслати примірники дисциплінарних рішень усім відповідачам.

9.2. Зовнішнє поширення інформації про рішення. Короткий опис дисциплінарного рішення а також накладених санкцій друкується у офіціальному органі СЄФБ після дати, коли виникло право на апеляцію. У випадку подання апеляційної скарги, факт такого подання необхідно включити в опис дисциплінарного рішення. Примірник дисциплінарного рішення надсилається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 5 (п'яти) робочих днів.


^ 10. Апеляційна скарга


10.1. Подання апеляційної скарги. Будь-який відповідач, відносно якого було прийнято дисциплінарне рішення, може подати апеляцію.

10.1.1. Рішення суду можуть бути оскаржені в Раді директорів шляхом подання протягом 10 робочих днів письмової апеляційної скарги Генеральному директору. Генеральний директор повинен надіслати по одному примірнику апеляційної скарги кожному відповідачу і секретарю-контролеру Дисциплінарного суду не пізніше двох днів з моменту надходження скарги.

10.1.2. Протилежна сторона може надіслати письмове подання у відповідь на апеляційну скаргу не пізніше 10 днів з моменту одержання від Ради директорів примірника апеляційної скарги.

10.1.3. Письмове подання повинно містити або посилатися тільки на ті свідчення чи докази, які були подані Дисциплінарним судом на розгляд.

10.1.4. Рішення Ради директорів є остаточними і можуть бути оскаржені в суді.

10.2. Остаточний характер рішення. Дисциплінарні рішення, які не були оскаржені протягом встановленого терміну, а також рішення, по яким апеляційні скарги залишились без задоволення, набирають силу і мають остаточний характер.

10.2.1. Всі дисциплінарні рішення і санкції стають обов’язковими до виконання з моменту, коли вони вважаються остаточними.

10.2.2. Рада директорів може переглянути остаточне рішення за власною ініціативою.


^ 11. Термін позовної давності


11.1. Дисциплінарне судочинство не проводиться:

 • якщо від здійснення проступку минуло більше року;

 • по закінченні 6 місяців від моменту, коли дисциплінарний звинувач одержав відомості про проступок.

11.2. Якщо проступок містить ознаки кримінального злочину, термін дисциплінарної давності не настає раніше, ніж термін кримінальної давності згідно Кримінального кодексу України.

11.3. Дію дисциплінарного строку давності перериває кожна пов’язана з ним дія секретаря-контролера Дисциплінарного суду.


Президент Біржової ради В.М. Прокуратов

Схожі:

Положення про дисциплінарний суд публічного акціонерного товариства Східно-Європейська фондова біржа Київ 2011 Визначення Член сєфб: будь-яка юридична особа, що визначається Правилами Біржі. 2 iconПравила публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» (нова редакція) Київ 2012 Зміс т № стор
Iii. Порядок допуску цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі на Біржі без внесення до біржового реєстру. Порядок...
Положення про дисциплінарний суд публічного акціонерного товариства Східно-Європейська фондова біржа Київ 2011 Визначення Член сєфб: будь-яка юридична особа, що визначається Правилами Біржі. 2 iconПравила публічного акціонерного товариства «фондова біржа «перспектива» (нова редакція) м. Дніпропетровськ 2013 р. Зміст
Розділ 4: порядок доступу до etс біржі, члени Біржі та учасники біржових торгів
Положення про дисциплінарний суд публічного акціонерного товариства Східно-Європейська фондова біржа Київ 2011 Визначення Член сєфб: будь-яка юридична особа, що визначається Правилами Біржі. 2 iconПоложення про правління публічного акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», затвердженого загальними зборами акціонерів відкритого акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод»
Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної...
Положення про дисциплінарний суд публічного акціонерного товариства Східно-Європейська фондова біржа Київ 2011 Визначення Член сєфб: будь-яка юридична особа, що визначається Правилами Біржі. 2 iconПовідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Публічне акціонерне товариство «Східно-Європейська фондова біржа» Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Східно-Європейська фондова біржа"
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Східно-Європейська фондова біржа"
Положення про дисциплінарний суд публічного акціонерного товариства Східно-Європейська фондова біржа Київ 2011 Визначення Член сєфб: будь-яка юридична особа, що визначається Правилами Біржі. 2 iconПротокол №02/11 від 11 липня 2011 р. Стату т публічного акціонерного товариства
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів пат «Київська міжнародна фондова біржа»
Положення про дисциплінарний суд публічного акціонерного товариства Східно-Європейська фондова біржа Київ 2011 Визначення Член сєфб: будь-яка юридична особа, що визначається Правилами Біржі. 2 iconПоложення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення
О товариства «Кредит Оптима Банк» (далі Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки...
Положення про дисциплінарний суд публічного акціонерного товариства Східно-Європейська фондова біржа Київ 2011 Визначення Член сєфб: будь-яка юридична особа, що визначається Правилами Біржі. 2 iconДоговір № О/2012
Публічне акціонерне товариство «Східно-Європейська фондова біржа» (далі – Біржа) в особі
Положення про дисциплінарний суд публічного акціонерного товариства Східно-Європейська фондова біржа Київ 2011 Визначення Член сєфб: будь-яка юридична особа, що визначається Правилами Біржі. 2 iconПоложення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Севастопольський морський завод» (нова редакція) Севастополь 2011 преамбула
Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Севастопольський морський завод» (надалі Положення) розроблено відповідно...
Положення про дисциплінарний суд публічного акціонерного товариства Східно-Європейська фондова біржа Київ 2011 Визначення Член сєфб: будь-яка юридична особа, що визначається Правилами Біржі. 2 iconНайменування послуги Тариф, грн
Згідно протоколу №11/04/01-01 засідання біржової ради публічного акціонерного товариства ”Фондова біржа ”Перспектива” від «01» квітня...
Положення про дисциплінарний суд публічного акціонерного товариства Східно-Європейська фондова біржа Київ 2011 Визначення Член сєфб: будь-яка юридична особа, що визначається Правилами Біржі. 2 iconПоложення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положення
Це Положення Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі – Положення)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи