Правила публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» (нова редакція) Київ 2012 Зміс т № стор icon

Правила публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» (нова редакція) Київ 2012 Зміс т № сторНазваПравила публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» (нова редакція) Київ 2012 Зміс т № стор
Сторінка1/6
Дата конвертації04.06.2013
Розмір1.11 Mb.
ТипПравила
джерело
  1   2   3   4   5   6
«ЗАРЕЄСТРОВАНО»

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від «04» вересня 2012 р.

1183

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Біржової ради

Публічного акціонерного товариства

«Східно-Європейська фондова біржа»

від «25» липня 2012 р.

Протокол № 14\12

Голова Комісії


Д.М.Тевелєв

Президент Біржової ради


В.М. ПрокуратовПРАВИЛА

^ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»


(нова редакція)


Київ 2012З м і с т

№ стор.

Зміст

2

Глава І. Загальні положення.

4

Розділ 1. Загальні положення.

4

Розділ 2. Загальні терміни та визначення.

4

Глава ІІ. Порядок допуску Членів Біржі та інших осіб до біржових торгів.

9

Розділ 3. Члени Біржі.

9

Розділ 4. Доступ до біржових торгів.

12

Глава III . Порядок допуску цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі на Біржі без внесення до біржового реєстру. Порядок лістингу та делістингу цінних паперів.

14

Розділ 5. Допуск до торгівлі на Біржі цінних паперів та інших фінансових інструментів без внесення до біржового реєстру, лістинг та делістинг цінних паперів.

14

Глава IV. Порядок котирування, організації та проведення біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами за технологіями проведення торгів, у тому числі із застосуванням електронної системи торгів. Порядок котирування цінних паперів, інших фінансових інструментів та оприлюднення біржового курсу цінних паперів.

19

Розділ 6. Порядок котирування та організації торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами та оприлюднення біржового курсу цінних паперів. Порядок котирування, організації та проведення біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами із застосуванням електронної системи торгів.

20

Розділ 7. Порядок проведення торгів та котирування без попереднього блокування активів.

23

Розділ 8. Порядок проведення торгів та котирування з попереднім блокуванням активів.

25

Розділ 9. Порядок проведення торгів та котирування при односторонньому аукціоні «з голосу».

27

Розділ 10. Порядок організації та проведення біржових торгів на первинному ринку. Аукціони з продажу в процесі приватизації пакетів акцій акціонерних товариств

29

Розділ 11. Порядок котирування та проведення торгів державними цінними паперами.

35

Розділ 12. Розрахунки за угодами, що укладаються на Біржі.

37

Розділ 13. Надзвичайні обставини. Порядок прийняття рішень про призупинення, припинення та поновлення торгів. Порядок призупинення або припинення торгів за рішенням державного представника

38

Розділ 14. Маркет-мейкери.

41

Глава V. Порядок здійснення контролю за дотриманням Членами Біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, Правил Біржі. Процедура запобігання маніпулюванню та укладанню нестандартних біржових угод.

41

Розділ 15. Нагляд та контроль. Запобігання маніпулюванню та укладанню нестандартних біржових угод.

41

Глава VI. Порядок розкриття інформації про діяльність Біржі та її оприлюднення.

43

Розділ 16. Розкриття інформації про діяльність Біржі та її оприлюднення.

43

Глава VII. Порядок розв'язання спорів між Членами Біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно з законодавством.

46

Розділ 17. Вирішення спорів та форс-мажорні обставини.

46

Глава VIII. Порядок накладення санкцій за порушення Правил Біржі.

46

Розділ 18. Накладення санкцій за порушення Правил Біржі.

47

Глава IX. Порядок подання торговцями цінними паперами інформації про всі вчинені ними правочини з цінними паперами.

48

Розділ 19. Порядок подання Членами Біржі інформації про всі вчинені ними правочини з цінними паперами.

48

Розділ 20. Порядок подання на Біржу адміністративних даних торговцями цінними паперами, які не мають статусу Члена Біржі.

49

Глава X. Порядок про Котирувальну комісію.

49

Розділ 21. Котирувальна комісія.

49

Додатки.

52Глава І. Загальні положення

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Правила Публічного акціонерного товариства «Східно-Європейська фондова біржа» (далі – Правила) розроблені відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1542 від 19.12.2006 року та інших актів законодавства України.

1.2. Правилами визначаються процедури лістингу та делістингу, умови допуску до торгів цінних паперів та інших фінансових інструментів, порядок допуску до участі в торгах, умови та порядок укладання та виконання угод, процедури нагляду та контролю за дотриманням учасниками торгів вимог та стандартів діяльності, порядок вирішення спорів, порядок оприлюднення інформації про торги.

1.3. Правила, а також зміни та доповнення до них, затверджуються Біржовою радою та є дійсними після їх реєстрації в Національній /Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

1.4. Вимоги Правил є обов’язковими для виконання учасниками біржових торгів, членами фондової біржі, емітентами, цінні папери яких унесені до біржового реєстру.
  1   2   3   4   5   6Схожі:

Правила публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» (нова редакція) Київ 2012 Зміс т № стор iconПравила публічного акціонерного товариства «фондова біржа «перспектива» (нова редакція) м. Дніпропетровськ 2013 р. Зміст
Розділ 4: порядок доступу до etс біржі, члени Біржі та учасники біржових торгів
Правила публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» (нова редакція) Київ 2012 Зміс т № стор iconПоложення про дисциплінарний суд публічного акціонерного товариства Східно-Європейська фондова біржа Київ 2011 Визначення Член сєфб: будь-яка юридична особа, що визначається Правилами Біржі. 2
Відповідач: Товариство – Член сєфб, проти якого порушене дисциплінарне провадження
Правила публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» (нова редакція) Київ 2012 Зміс т № стор iconДоговір № О/2012
Публічне акціонерне товариство «Східно-Європейська фондова біржа» (далі – Біржа) в особі
Правила публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» (нова редакція) Київ 2012 Зміс т № стор iconПовідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Публічне акціонерне товариство «Східно-Європейська фондова біржа» Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Східно-Європейська фондова біржа"
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Східно-Європейська фондова біржа"
Правила публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» (нова редакція) Київ 2012 Зміс т № стор iconПоложення про правління публічного акціонерного товариства «оксі банк» (нова редакція)
Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «оксі банк» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Правила публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» (нова редакція) Київ 2012 Зміс т № стор iconПоложення про загальні збори публічного акціонерного товариства «оксі банк» (нова редакція)
Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "оксі банк" (далі Положення) розроблено відповідно до...
Правила публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» (нова редакція) Київ 2012 Зміс т № стор iconПоложення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Севастопольський морський завод» (нова редакція) Севастополь 2011 преамбула
Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Севастопольський морський завод» (надалі Положення) розроблено відповідно...
Правила публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» (нова редакція) Київ 2012 Зміс т № стор iconПоложення про спостережну раду публічного акціонерного товариства "оксі банк" (нова редакція)
Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства "оксі банк" (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Правила публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» (нова редакція) Київ 2012 Зміс т № стор iconПротокол №02/11 від 11 липня 2011 р. Стату т публічного акціонерного товариства
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів пат «Київська міжнародна фондова біржа»
Правила публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» (нова редакція) Київ 2012 Зміс т № стор iconТарифи на надання послуг Учасникам біржових торгів пат «Фондова біржа «Перспектива» (з 01. 03. 2013 р.) на фондовому ринку
Згідно протоколу №13/01/28-01 засідання біржової ради публічного акціонерного товариства ”Фондова біржа ”Перспектива” від «28» січня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи