Vi international Dance Sport Festival-Contest \"Kharkiv Mayor’s Cup\" icon

Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"НазваVi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Дата конвертації20.05.2013
Розмір230.46 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /khar2310_doc/16 и старше Е+Д (лат).doc
2. /khar2310_doc/16 и старше Е+Д (стд).doc
3. /khar2310_doc/5-7 Н+Е.doc
4. /khar2310_doc/Command of the cities-brothers.doc
5. /khar2310_doc/WDC Adults (lat).doc
6. /khar2310_doc/WDC Adults (std).doc
7. /khar2310_doc/WDC Juniors 1 (lat).doc
8. /khar2310_doc/WDC Juniors 1 (std).doc
9. /khar2310_doc/WDC Juniors 2 (lat).doc
10. /khar2310_doc/WDC Juniors 2 (std).doc
11. /khar2310_doc/WDC Youth 16-18 (lat).doc
12. /khar2310_doc/WDC Youth 16-18 (std).doc
13. /khar2310_doc/WDC Youth under 21 (lat).doc
14. /khar2310_doc/WDC Youth under 21 (std).doc
15. /khar2310_doc/Молодежь и Взрослые С+В (лат).doc
16. /khar2310_doc/Молодежь и Взрослые С+В (стд).doc
17. /khar2310_doc/Рейтинг клубов (средний).doc
18. /khar2310_doc/Рейтинг клубов (суммарный).doc
19. /khar2310_doc/Сеньоры (лат).doc
20. /khar2310_doc/Список категорий.doc
21. /khar2310_doc/Список клубов-медалистов.doc
22. /khar2310_doc/Список клубов.doc
23. /khar2310_doc/Список пар-финалистов.doc
24. /khar2310_doc/Список судей.doc
25. /khar2310_doc/Статистика по городам и судьям.doc
26. /khar2310_doc/Ювеналы 1 (лат).doc
27. /khar2310_doc/Ювеналы 1 (стд).doc
28. /khar2310_doc/Ювеналы 1Д (лат).doc
29. /khar2310_doc/Ювеналы 1Д (стд).doc
30. /khar2310_doc/Ювеналы 1Е (лат).doc
31. /khar2310_doc/Ювеналы 1Е (стд).doc
32. /khar2310_doc/Ювеналы 1Н.doc
33. /khar2310_doc/Ювеналы 2 (лат).doc
34. /khar2310_doc/Ювеналы 2 (стд).doc
35. /khar2310_doc/Ювеналы 2Д (лат).doc
36. /khar2310_doc/Ювеналы 2Д (стд).doc
37. /khar2310_doc/Ювеналы 2Е (лат).doc
38. /khar2310_doc/Ювеналы 2Е (стд).doc
39. /khar2310_doc/Ювеналы 2Н.doc
40. /khar2310_doc/Юниоры 1+2Н.doc
41. /khar2310_doc/Юниоры 1Д (лат).doc
42. /khar2310_doc/Юниоры 1Д (стд).doc
43. /khar2310_doc/Юниоры 1Е (лат).doc
44. /khar2310_doc/Юниоры 1Е (стд).doc
45. /khar2310_doc/Юниоры 1С (лат).doc
46. /khar2310_doc/Юниоры 1С (стд).doc
47. /khar2310_doc/Юниоры 2Д (лат).doc
48. /khar2310_doc/Юниоры 2Д (стд).doc
49. /khar2310_doc/Юниоры 2Е (лат).doc
50. /khar2310_doc/Юниоры 2Е (стд).doc
51. /khar2310_doc/Юниоры 2С (лат).doc
52. /khar2310_doc/Юниоры 2С (стд).doc
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Wdc al european Championships 2009
Wdc al european Championships 2009
Wdc al european Championships 2009
Wdc al european Championships 2009
Wdc al european Championships 2009
Wdc al european Championships 2009
Wdc al european Championships 2009
Wdc al european Championships 2009
Wdc al european Championships 2009
Wdc al european Championships 2009
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"
Vi international Dance Sport Festival-Contest "Kharkiv Mayor’s Cup"

"Tournament" v.8.8w (c)1996-2009 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net

VI International
Dance Sport Festival-Contest
"Kharkiv Mayor’s Cup"


23-25 october 2009 yr.

Ukraine, Kharkiv

THE COMPETITION’S PROTOCOL

1 day (3 part)


Category:
Programm:16 and older E+D / y.b. ( yrld)/
LatinCouples quantity:
clubs:
cities:

6 (?-4, D-2)
5
5

Place

№№

Gentleman

Lady

City (Country)

Club

Coach

Финал

1

174

Ivanov Alexandr

Stadnik Oksana

Krasnograd /Ukraine/

Konfetti

Matviychuk Alex

2

101

Fedienko Vasil

Chupanina Daria

Kharkov /Ukraine/

Mechta

Kabarukhin Vladimir & Galina

3

60

Zaripov Andrei

Riznychenko Olga

Kyiv /Ukraine/

Supadance

Kobyuk Igor

4

100

Lisovyk Anatoliy

Solovyova Aryna

Kharkiv /Ukraine/

Sputnik

Frantsen Sergey

5

223

Zralko Dmitriy

Sankevich Julia

Sevastopol /Ukraine/

Victoriya

Har’kovaya Olga

6

5

Myronov Oleg

Fursova Elena

Kharkiv /Ukraine/

Sputnik

Dmytryshyna Kateryna

Chairman:

Khavkin Gennadiy (Kharkov /Ukraine/)
Competition’s komissar:

Klyuchivskiy Vasiliy (Kharkov /Ukraine/)

THE ROUND’S RESULTS: Финал


Round’s adjudicators:

Round’s dance programm:

1. (A) Chernenko Timophey (Zaporizhzhya /Ukrain)

1. (Sb) Samba

2. (B) Gritchak Dmitriy (Kyiv /Ukraine/)

2. (Ch) Cha-Cha

3. (C) Kravchenko Valentina (Odessa /Ukraine/)

3. (Rb) Rumba

4. (D) Makoviy Andriy (Vinnitsa /Ukraine/)

4. (J) Jive

5. (E) Tolmachova Nataliya (Nikolayev /Ukraine/)
6. (F) Alekseevskiy Gennady (Sevastopol /Ukraine/)
7. (G) Slisarenko Vladimir (Dnepropetrovsk /Ukra)
8. (H) Bryk Sergey (Poltava /Ukraine/)
9. (I) Kuz`eva Nataliya (Kherson /Ukraine/)Place

NN

Gentleman

Lady

Sb

Ch

Rb

J

Summ

1

174

Ivanov Alexandr

Stadnik Oksana

1.0

2.0

1.0

1.0

5.0

2

101

Fedienko Vasil

Chupanina Daria

2.0

3.0

3.0

2.0

10.0

3

60

Zaripov Andrei

Riznychenko Olga

3.0

1.0

2.0

5.0

11.0

4

100

Lisovyk Anatoliy

Solovyova Aryna

6.0

4.0

4.0

3.0

17.0

5

223

Zralko Dmitriy

Sankevich Julia

4.0

6.0

6.0

4.0

20.0

6

5

Myronov Oleg

Fursova Elena

5.0

5.0

5.0

6.0

21.0


Dance: /Sb/ Samba

NN

Adjudicators

Skating

Place

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

1 - 2

1 - 3

1 - 4

1 - 5

1 - 6

174

1

2

2

1

6

1

2

4

1

-

7

-

-

-

-

1.0

101

6

3

3

3

2

2

5

1

2

-

-

7

-

-

-

2.0

60

5

1

1

5

1

5

3

3

5

-

-

5(9)

-

-

-

3.0

223

3

5

4

2

4

3

6

2

3

-

-

5(13)

-

-

-

4.0

5

4

4

5

6

3

4

4

6

4

-

-

-

6

-

-

5.0

100

2

6

6

4

5

6

1

5

6

-

-

-

-

5

-

6.0


Dance: /Ch/ Cha-Cha

NN

Adjudicators

Skating

Place

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

1 - 2

1 - 3

1 - 4

1 - 5

1 - 6

60

1

1

2

3

1

4

2

6

5

-

5

-

-

-

-

1.0

174

2

4

1

1

3

3

4

3

1

-

-

7

-

-

-

2.0

101

6

3

3

4

2

1

5

1

2

-

-

6

-

-

-

3.0

100

3

5

6

5

4

2

1

4

4

-

-

-

6

-

-

4.0

5

5

2

4

6

5

5

3

5

6

-

-

-

-

7

-

5.0

223

4

6

5

2

6

6

6

2

3

-

-

-

-

5

-

6.0


Dance: /Rb/ Rumba

NN

Adjudicators

Skating

Place

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

1 - 2

1 - 3

1 - 4

1 - 5

1 - 6

174

4

4

1

2

1

4

1

1

2

-

6

-

-

-

-

1.0

60

1

2

4

3

2

5

2

5

3

-

-

6

-

-

-

2.0

101

6

6

2

5

3

1

5

2

1

-

-

5(9)

-

-

-

3.0

100

2

1

3

4

4

3

4

3

5

-

-

5(12)

-

-

-

4.0

5

3

5

6

6

5

2

3

6

4

-

-

-

-

6

-

5.0

223

5

3

5

1

6

6

6

4

6

-

-

-

-

5

-

6.0


Dance: /J / Jive

NN

Adjudicators

Skating

Place

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

1 - 2

1 - 3

1 - 4

1 - 5

1 - 6

174

3

2

1

2

1

3

2

1

1

-

7

-

-

-

-

1.0

101

6

6

2

3

3

1

3

2

2

-

-

7

-

-

-

2.0

100

2

1

6

4

4

2

1

3

5

-

-

5

-

-

-

3.0

223

4

3

4

1

5

6

4

4

6

-

-

-

6

-

-

4.0

60

1

5

3

5

2

4

5

5

3

-

-

-

5

-

-

5.0

5

5

4

5

6

6

5

6

6

4

-

-

-

-

5

-

6.0Схожі:

Vi international Dance Sport Festival-Contest \"Kharkiv Mayor’s Cup\" iconInternational dance sport federation ukrainian dance sport association dancesport club “sport dance”

Vi international Dance Sport Festival-Contest \"Kharkiv Mayor’s Cup\" iconInternational dance sport federation ukrainian dance sport association dancesport club “fortuna”

Vi international Dance Sport Festival-Contest \"Kharkiv Mayor’s Cup\" iconInternational dance sport association european dance sport federation ukrainian dance sport association

Vi international Dance Sport Festival-Contest \"Kharkiv Mayor’s Cup\" iconInternational dance sport association european dance sport federation ukrainian dance sport association

Vi international Dance Sport Festival-Contest \"Kharkiv Mayor’s Cup\" iconInternational dance sport association european dance sport federation ukrainian dance sport association

Vi international Dance Sport Festival-Contest \"Kharkiv Mayor’s Cup\" iconInternational dance sport association european dance sport federation ukrainian dance sport association

Vi international Dance Sport Festival-Contest \"Kharkiv Mayor’s Cup\" iconInternational dance sport association european dance sport federation ukrainian dance sport association

Vi international Dance Sport Festival-Contest \"Kharkiv Mayor’s Cup\" iconInternational dance sport federation ukrainian dance sport association

Vi international Dance Sport Festival-Contest \"Kharkiv Mayor’s Cup\" iconInternational Dance Sport Association

Vi international Dance Sport Festival-Contest \"Kharkiv Mayor’s Cup\" icon13 ноября 2011 Харьков Всеукраинские открытые соревнования по спортивным бальным танцам «Sport & Dance Cup»

Vi international Dance Sport Festival-Contest \"Kharkiv Mayor’s Cup\" icon21 апреля 2012 Харьков Всеукраинские открытые соревнования по спортивным бальным танцам «Sport & Dance Cup»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи