Посадова інструкція вихователя дитячого оздоровчого закладу icon

Посадова інструкція вихователя дитячого оздоровчого закладуНазваПосадова інструкція вихователя дитячого оздоровчого закладу
Дата конвертації02.06.2013
Розмір37.4 Kb.
ТипДокументи
джерело

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВИХОВАТЕЛЯ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

І. Загальні положення

1.1. Вихователя дитячого оздо­ровчого закладу «...» профспілко­вого комітету ... (далі — вихова­тель) приймають на посаду і зві­льняють із посади за розпоря­дженням голови профспілкового комітету з подання начальника дитячого оздоровчого закладу
(далі — заклад) з числа повноліт­ніх осіб.

1.2. Кваліфікаційні вимоги:
спеціальна педагогічна освіта або проходження спеціального курсу педагогічної підготовки і стаж практичної роботи з дітьми та під­літками не менше одного року.

 1. Структурно підлеглий на­чальнику закладу, працює під ке­рівництвом заступника начальни­ка закладу з виховної роботи, старшого вихователя.

 2. На період тимчасової від­сутності його заміщує вихователь, або заміщує іншого вихователя на час його відсутності.

У своїй діяльності керуєть­ся Положенням про дитячий оздо­ровчий заклад (Статутом), затвер­дженим постановою профспілко­вого комітету, законами, нормати­вними актами державних органів, що регламентують діяльність ди­тячих оздоровчих закладів, мето­дичними та інструктивними мате­ріалами профспілкових органів, зокрема обласної ради профспі­лок, а також дійсною інструкцією.

 1. Є матеріально відповіда­льною особою.

 2. З урахуванням специфіки діяльності дитячого оздоровчого закладу і відповідно до Правил його внутрішнього розпорядку вихователь зобов'язаний постійно бути на території дитячого оздо­ровчого закладу і залишати її тіль­ки з дозволу начальника закладу.

^ II. Обов'язки Вихователь зобов'язаний:

 • до заїзду в дитячий оздо­ровчий заклад пройти обов'язко­вий медичний огляд на право ро­боти в ньому, належним чином оформити особисту санітарну кни­жку і здати її лікарю закладу;

 • пройти обов'язковий ін­структаж в обсязі, необхідному для здійснення своїх функціональних обов'язків;
 • дотримуватися вимог Поло­ження (Статуту) дитячого оздоро­вчого закладу, виконувати Прави­ла внутрішнього розпорядку;

 • здійснювати цілеспрямова­ну діяльність з профілактики ди­тячого травматизму і нещасних випадків;

 • здійснювати цілеспрямова­ну роботу з профілактики право­порушень серед дітей та підлітків, не допускати самовільних походів дітей з території закладу, з місця проведення заходів;

 • організувати корисну діяль­ність довіреного йому колективу дітей протягом оздоровчої зміни, сприяти організації змістовного відпочинку і дозвілля дітей та під­літків;

— брати разом із загоном участь у масових, спортивно-оздо­ровчих заходах закладу, залучати дітей до їх підготовки і прове­дення;

 • разом з органами дитячого самоврядування планувати діяль­ність колективу (загону) на зміну, відповідати за результати вико­нання планів;

 • здійснювати щоденне пла­нування діяльності загону, відпо­відати за результати виконання плану, вести щоденник педаго­гічних спостережень;

 • брати участь у плануванні виховної та оздоровчої роботи закладу, брати безпосередню участь у реалізації намічених пла­нів роботи;

організовувати і проводити загонові заходи

 • інструктувати довірених йому дітей щодо Правил внутрі­шнього розпорядку закладу, пра­вил техніки безпеки, інших орга­нізаційно-нормативних докумен­тів;

 • уважно стежити за станом здоров'я дітей у загоні, вживати оперативних заходів з надання допомоги хворим, потерпілим;

 • разом з органами дитячого самоврядування оформити заго­нове місце, організувати випуск загонової стіннівки;

 • організувати чергування в загоні, стежити за санітарним ста­ном спальних корпусів, прилеглої території;

 • контролювати дотримання норм видачі їжі на харчоблоці, сте­жити за процесом приймання їжі дітьми в їдальні;

 • організувати проведення оздоровчих процедур;

 • брати участь у щоденних плануваннях;

 • негайно доповідати началь­нику про всі події в загоні;

 • брати участь у доправленні дітей у дитячий оздоровчий за­клад від місця їх збору та із закла­ду до місця призначення;

 • контролювати дотримання санітарно-гігієнічних правил і норм у загоні, брати участь в організації лазневих днів;

 • виконувати інші доручення й обов'язки, віднесені до його компетенції за розпорядженням адміністрації закладу.

III. Права
Вихователь має право:.

 • подавати пропозиції щодо вдосконалення системи виховної та оздоровчої роботи закладу;

 • звертатися до керівництва закладу, профспілкового коміте­ту з питаннями про захист своїх професійних інтересів, інтересів дітей і закладу в цілому;

 • знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльності дитячих оздоровчих закладів, на­казами начальника закладу, що стосуються ділянки виконуваної ним роботи, вносити відповідні пропозиції до них;

 • підписувати і візувати до­кументи в межах своєї компетен­ції.

^ IV. Відповідальність
Вихователь несе дисциплінар­ну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у рамках чинного законодавства за:

 • збереження життя, здоро­в'я, повагу честі, гідності й недото­рканності дітей, які перебувають у дитячому оздоровчому закладі, в межах своїх посадових обов'язків;

 • недбале ставлення до ви­конання своїх посадових обов'яз­ків;

 • результати виховної та оздоровчої роботи загону;

 • нещасні випадки серед ді­тей, випадки травматизму, в разі встановлення його безпосеред­ньої провини в рамках чинного законодавства;

 • дотримання трудової дис­ципліни, норм охорони праці й техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки;

порушення Правил внутрі­шнього розпорядку, поведінку, несумісну з поняттями педагогіч­ної етики.


Схожі:

Посадова інструкція вихователя дитячого оздоровчого закладу iconПосадова інструкція начальника дитячого оздоровчого закладу I. Загальні положення
Начальник дитячого оздоро­вчого закладу профспілково­го комітету (далі — начальник) є уповноваженим профспілковим комітетом керівником...
Посадова інструкція вихователя дитячого оздоровчого закладу iconПосадова інструкція помічника нотаріуса
Посадова інструкція визначає посадові обов'язки, повноваження та відповідальність, а також умови праці Помічника
Посадова інструкція вихователя дитячого оздоровчого закладу iconВ. О. Сухомлинського примірна посадова інструкція біблютекаря-медіаспеціаліста навчального закладу
Призначення на посаду бібліотекаря-медіаспеціаліста та звільнення з неї здійснюється наказом директора навчального закладу (далі...
Посадова інструкція вихователя дитячого оздоровчого закладу iconПосадова інструкція вчителя початкових класів
Під час розробки інструкції враховані рекомендації з організації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти...
Посадова інструкція вихователя дитячого оздоровчого закладу iconДержавний професійно-технічний навчальний заклад «Роменське вище професійне училище» Посадові обов’язки суб’єктів організації навчально-виховного процесу
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики заступника директора (керівника, на­чальника,...
Посадова інструкція вихователя дитячого оздоровчого закладу iconПосадова інструкція юрисконсульта
Юрисконсульт призначається і звільняється з займаної посади наказом Голови правління
Посадова інструкція вихователя дитячого оздоровчого закладу iconПосадова інструкція
Директор дюсш організовує навчання І виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час
Посадова інструкція вихователя дитячого оздоровчого закладу iconІнструкція з охорони праці № для вихователя гуртожитку загальні положення
Вихователь несе пряму відповідальність за дотримання техніки безпеки та охорони життя учнів в гуртожитку
Посадова інструкція вихователя дитячого оздоровчого закладу iconПосадова інструкція інспектора з кадрів
Призначається на посаду та звільняється з неї наказом директора підприємства за поданням начальника відділу
Посадова інструкція вихователя дитячого оздоровчого закладу iconСпівпраця вихователя і вчителя-логопеда в логопедичній групі
Успішність корекційної логопедичної роботи з дошкільнятами в логопедичній групі багато в чому залежить від взаємозв’язку, наступності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи