Регламент проведення щорічного конкурсу icon

Регламент проведення щорічного конкурсуНазваРегламент проведення щорічного конкурсу
Дата конвертації01.06.2013
Розмір105.25 Kb.
ТипРегламент
джерело

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням Правління ПАКУ

від 19.11.2012р. № 31

Голова Правління _________________

/О. Й. Окунєв/


РЕГЛАМЕНТ


проведення щорічного конкурсу

«Корпоративний секретар року»


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Регламент встановлює цілі, принципи, порядок організації та проведення Щорічного конкурсу «Корпоративний секретар року».

1.2. Щорічний конкурс «Корпоративний секретар року» (далі по тексту - Конкурс) є громадською нагородою, яка вручається переможцям за особисті професійні досягнення у сфері корпоративного управління.

1.3. Конкурс заснований і проводиться Професійною Асоціацією Корпоративного Управління України (далі - ПАКУ).

1.4. Цілі Конкурсу:

• впровадження найвищих стандартів та кращих практик корпоративного управління, зокрема, роботи Наглядових рад в українських компаніях;

• підвищення статусу професії корпоративного секретаря;

• оцінка та визнання особистого внеску корпоративного секретаря в розвиток корпоративного управління своєї компанії.

1.5. Основними принципами визначення переможців Конкурсу є об'єктивність і комплексність в оцінці професійної і громадської діяльності учасників.

1.6. Учасниками, номінантами та переможцями Конкурсу можуть стати громадяни України та іноземні громадяни, які здійснюють свою професійну діяльність у сфері корпоративного управління на території України.

1.7. Для організації та проведення Конкурсу Правлінням ПАКУ щорічно формуються робочі органи Конкурсу: Організаційний комітет та Журі.

1.8. Члени Правління ПАКУ, Організаційного комітету та Журі конкурсу не повинні розголошувати відомості, що стали їм відомі у зв'язку з діяльністю робочих органів Конкурсу, а зібрана в процесі цієї діяльності інформація повинна зберігатися та оброблятися в суворій відповідності до вимог чинного законодавства України.

^ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНКУРСУ

2.1. Організаційний комітет є органом, що діє в період підготовки та проведення Конкурсу.

2.2. Склад Організаційного комітету затверджується Правлінням ПАКУ. Діяльність з підготовки та проведення Конкурсу у складі Організаційного комітету для всіх його учасників є добровільною і здійснюється на громадських засадах, без винагороди.

2.3. Організаційний комітет очолює Голова, який організовує його роботу.

2.4. Організаційний комітет:

• здійснює підготовку та проведення Конкурсу, його юридичний та інформаційний супровід;

• затверджує календарний план підготовки і проведення Конкурсу;

• визначає чисельність і попередній склад Журі Конкурсу;

• розробляє проект Методики визначення номінантів Конкурсу;

• організовує загальне інформування про Конкурс, його документи та події;

• забезпечує організаційне і правове супроводження діяльності Журі Конкурсу;

• організовує церемонію урочистого нагородження переможців Конкурсу;

• здійснює взаємодію зі спонсорами, партнерами Конкурсу, а також із засобами масової інформації;

• формує та веде архів Конкурсу, який, по закінченні Конкурсу, передає Правлінню ПАКУ;

• розробляє пропозиції про внесення змін до цього Регламенту та виносить їх на розгляд Правління ПАКУ;

• вирішує інші організаційні, правові, фінансові та технічні питання, пов'язані з організацією Конкурсу.

^ 3. ЖУРІ КОНКУРСУ.

3.1. Склад Журі конкурсу затверджується Правлінням ПАКУ з метою:

• затвердження Методики визначення номінантів Конкурсу;

• безпосереднього визначення переможців за допомогою очного або заочного голосування по кандидатурах номінантів Конкурсу.

3.2. Для формування складу Журі конкурсу Організаційний комітет надсилає запрошення авторитетним представникам бізнес-спільноти, органів державної влади та експертам, які поділяють цінності та принципи корпоративного управління. Також запрошення надсилаються переможцям Конкурсу попереднього року. Включення до складу Журі конкурсу відбувається після отримання згоди осіб, які отримали запрошення.

3.3. Журі конкурсу очолює Голова, який організовує роботу Журі з визначення переможців Конкурсу на основі компетентної й об'єктивної оцінки номінантів. Голова Журі конкурсу підписує протоколи та рішення Журі конкурсу. У разі відсутності Голови його обов’язки виконує Заступник Голови Журі конкурсу.

3.4. Засідання Журі конкурсу є правомочним за умови участі в засіданні 2/3 членів Журі від загального його складу. У засіданнях Журі Конкурсу бере участь Голова Організаційного комітету Конкурсу з правом дорадчого голосу.

3.5. Функції щодо забезпечення ефективної взаємодії Журі конкурсу з Організаційним комітетом покладаються на Секретаря Журі конкурсу. Секретар Журі конкурсу не має права голосу при голосуванні з питань, винесених на розгляд Журі конкурсу.

3.6. Секретар Журі конкурсу:

• здійснює інформаційне забезпечення та документування діяльності Журі конкурсу;

• здійснює прийом документів від учасників Конкурсу;

• здійснює перевірку кандидатів для участі у Конкурсі на відповідність пропонованим вимогами та іншим критеріям, встановленим цим Регламентом;

• попередньо обробляє анкети та есе кандидатів;

• організовує процес голосування з питань, винесених на розгляд Журі конкурсу;

• забезпечує підведення підсумків голосування Журі конкурсу;

• складає і підписує разом із Головою Журі конкурсу протоколи засідань Журі конкурсу.

3.7. Всі члени Журі Конкурсу підписують зобов'язання про дотримання конфіденційності щодо одержуваної ними інформації від учасників Конкурсу. Зазначені зобов'язання підлягають зберіганню в архіві ПАКУ, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

^ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

4.1. Оргкомітет приймає рішення про оголошення Конкурсу, терміни і правила його проведення; здійснює відповідне анонсування, після чого особи, зацікавлені в участі в Конкурсі, заповнюють та подають конкурсну документацію.

4.2. Інформація про терміни і порядок проведення Конкурсу розповсюджується за допомогою інформаційних розсилок, публікується в ділових і професійних ЗМІ. Офіційним сайтом Конкурсу в мережі Інтернет є сайт ПАКУ (www.cgpa.com.ua).

4.3. Про бажання взяти участь у Конкурсі особи, зазначені в п. 1.5., заявляють за допомогою заповнення реєстраційної форми, розміщеної на сайті Конкурсу в мережі Інтернет або отриманої від Організаційного комітету Конкурсу. Заповнена форма надається секретарю Журі конкурсу особисто, поштовим відправленням або електронною поштою за реквізитами, вказаними на сайті Конкурсу.

4.4. Кваліфікаційні вимоги, що пред'являються до учасників Конкурсу:

• Закінчена вища освіта;

• Спеціальна підготовка в галузі корпоративного управління;

• Досвід роботи на посаді Корпоративного секретаря або на посаді, фактично відповідної посаді Корпоративного секретаря, в компанії, яка є резидентом України (українському представництві компанії - нерезидента України) не менше 3-х років.

З метою підтвердження даної інформації, Секретар Журі має право запитувати у кандидатів на участь в Конкурсі копії / скан-копії трудової книжки, дипломів, сертифікатів та інших документів, які можуть підтвердити відповідність кандидата кваліфікаційним вимогам. Відмова у наданні або несвоєчасне надання таких документів кандидатом на участь у Конкурсі вважається відмовою від реєстрації та участі у Конкурсі.

4.5. Секретар Журі конкурсу, розглянувши реєстраційні форми, які надійшли, оцінює інформацію про кандидатів на участь у Конкурсі на предмет їх відповідності кваліфікаційним вимогам, що пред'являються відповідно до п. 4.4. цього Регламенту. Усіх кандидатів на участь, інформація про яких відповідає цим вимогам, Секретар Журі реєструє і включає до Переліку учасників Конкурсу.

4.6. Після реєстрації учасника Конкурсу, Секретар Журі направляє йому в електронному вигляді на адресу електронної пошти, вказану в реєстраційній формі, наступні документи:

1) лист - зобов’язання ПАКУ про нерозголошення одержуваної від учасника інформації відповідно до вимог чинного законодавства;

2) бланк на отримання згоди на обробку персональних даних учасника Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства;

3) рекомендації щодо написання есе учасниками Конкурсу (документа, в якому кандидат повинен розповісти про свій досвід роботи та професійні досягнення).

4.7. Документи, передбачені п. 4.6. цього Регламенту, надаються Секретареві Журі конкурсу особисто або направляються поштовим відправленням (електронною поштою) за реквізитами, вказаними на сайті Конкурсу.

4.8. Кандидат на участь, учасник, номінант Конкурсу має право відмовитися від своєї участі в Конкурсі в будь-який момент проведення Конкурсу, повідомивши про це особисто Секретаря Журі конкурсу або надіславши відповідне повідомлення поштовим відправленням (електронною поштою) за реквізитами, вказаними на сайті Конкурсу.

4.9. Журі Конкурсу має право виключити будь-якого учасника із числа учасників Конкурсу у разі:

• неподання будь-якого з документів, передбачених пунктом 4.5 цього Регламенту,

• виявлення підтвердженого факту надання недостовірної інформації в документах (їхніх копіях), поданих учасником.

^ 5. ОЦІНКА УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ І ВИНАЧЕННЯ НОМІНАНТІВ

Перший етап Конкурсу

5.1. Перший етап Конкурсу полягає в обробці анкет та есе учасників відповідно до Методики визначення номінантів Конкурсу. Дана Методика розробляється Організаційним комітетом і після публічного обговорення на сайті конкурсу, затверджується Журі конкурсу.

5.2. Методика визначення номінантів Конкурсу містить в обов'язковому порядку наступні базові критерії:

1) Відповідність функціоналу корпоративного секретаря, визначеному в чинному законодавстві та Професійному стандарті корпоративного секретаря, затвердженому ПАКУ.

2) Наявний досвід і професійні досягнення учасника у сфері корпоративного управління;

3) Наявність об'єктивних підтверджень популярності та успішності у сфері корпоративного управління компаній (групи компаній), в яких учасник виконує (виконував) функціональні обов'язки корпоративного секретаря;

4) Основна й професійна освіта учасника;

5) Громадська професійна діяльність і публічне визнання учасника.

5.3. Секретар Журі Конкурсу обробляє анкети та есе учасників, визначає й акцентує при подальшому розгляді Журі конкурсу їх ключові професійні та особистісні характеристики на підставі Методики визначення номінантів Конкурсу.

5.4. Журі конкурсу розглядає надані Секретарем Журі конкурсу матеріали і визначає з числа учасників Конкурсу кілька (не більше п'ятнадцяти) кращих, які визнаються номінантами Конкурсу, та беруть участь у другому етапі Конкурсу з метою визначення його лауреатів та переможця.

Другий етап Конкурсу

5.5. Другий етап Конкурсу полягає в індивідуальному очному (в т.ч. в режимі відеоконференції) інтерв'ю Журі з кожним з номінантів. Інтерв'ю проводиться з метою уточнення інформації про номінантів, повідомленої ними, а також відомостей, отриманих Журі з відкритих джерел.

5.6. За результатами інтерв'ю члени Журі конкурсу, які проводили його, готують коротке резюме, яке передають секретареві Журі конкурсу. Секретар Журі конкурсу узагальнює наявні відомості про номінантів, інформацію, отриману в ході інтерв'ю, і готує довідки про кожного номінанта для підведення підсумків Конкурсу.

Підведення підсумків Конкурсу

5.7. З метою підведення підсумків Конкурсу Журі проводить підсумкове засідання, в ході якого серед номінантів визначаються:

• ТОП-10 корпоративних секретарів України;

• два Почесних лауреата Конкурсу «Корпоративний секретар року»;

• Переможець Конкурсу «Корпоративний секретар року».

5.8. Підсумкове голосування Журі конкурсу організовує Секретар Журі конкурсу, який направляє кожному члену Журі конкурсу електронною поштою довідки про номінантів, бюлетень, що містить список номінантів, та інструкцію щодо його заповнення. У разі проведення підсумкового засідання в заочній формі, Секретар Журі також інформує про терміни направлення заповненого бюлетеня.

5.9. Кожен член Журі конкурсу, отримавши довідки про номінантів та бюлетень, знайомиться інформацією, що міститься в них, заповнює бюлетень у відповідності з інструкцією, підписує і направляє його скан-копію Секретареві Журі конкурсу у строк, встановлений для голосування. Бюлетені, заповнені з порушенням інструкції або направлені пізніше встановленого строку, вважаються недійсними і до підрахунку не приймаються. У разі очного засідання бюлетені заповнюються на місці і відразу передаються Секретареві Журі Конкурсу.

5.10. У випадках, коли на голосування виносяться кандидатури номінантів Конкурсу, пов'язаних (родинні стосунки, спільна професійна діяльність, трудові відносини з одними і тими ж або спорідненими юридичними особами тощо) з певним членом Журі конкурсу, такий член Журі не бере участі в голосуванні щодо відповідного номінанта.

5.11. Процес голосування являє собою привласнення номінантам рангів від 1 до N, де N - кількість номінантів в списку, а 1 - вищий ранг. При цьому напроти імені кожного номінанта обов'язково проставляється ранг, який не повинен повторюватися в інших номінантів.

5.12. По завершенні голосування Секретар Журі конкурсу проводить підрахунок рангів й узагальнює результати голосування з внесенням до протоколу підсумкового засідання Журі конкурсу, який підписують Голова та Секретар Журі конкурсу.

5.13. У випадках, коли кілька номінантів набирають рівну кількість балів, усі вони визначаються, відповідно, переможцями або лауреатами Конкурсу.

5.14. Підписаний протокол підсумкового засідання Журі конкурсу та бюлетені для голосування, які є невід'ємною частиною такого протоколу, інші документи, пов’язані з роботою Журі конкурсу, Секретар Журі конкурсу передає Голові Організаційного комітету конкурсу для опублікування результатів Конкурсу та організації церемонії нагородження його переможців.

^ 6. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ЛАУРЕАТІВ КОНКУРСУ

6.1. Церемонія нагородження переможців та лауреатів Конкурсу проводиться в урочистій обстановці у присутності представників бізнес-спільноти, органів державної влади, експертів та засобів масової інформації. Дата та місце проведення церемонії нагородження затверджуються Організаційним комітетом.

6.2. Імена переможців і лауреатів Конкурсу до моменту проведення церемонії нагородження переможців та лауреатів Конкурсу не розголошуються.

6.3. Неодмінною умовою вручення нагороди Конкурсу є особиста присутність на церемонії вручення переможця або лауреата. У разі відсутності переможця або лауреата Конкурсу Організаційний комітет знаходить можливість в подальшому передати йому нагороду Конкурсу.

6.4. Церемонія нагородження є останнім заходом Конкурсу, після її закінчення Конкурс «Корпоративний секретар року» вважається завершеним, повноваження Організаційного комітету та Журі конкурсу - припиненими.
Схожі:

Регламент проведення щорічного конкурсу iconНаказ №22 Про створення оргкомітету з проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у 2014 році
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року №1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу...
Регламент проведення щорічного конкурсу iconРегламент проведення 1-го Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Фінансова веселка набу» Київ 2013 Регламент проведення
України з банківськими продуктами, які допомагають заощаджувати кошти, а саме з депозитними програмами та картковим рахунком до депозиту,...
Регламент проведення щорічного конкурсу iconНаказ №31 Про проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у 2013 році
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року №1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу...
Регламент проведення щорічного конкурсу iconНаказ №67 Про результати першого туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у 2014 році
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року №1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу...
Регламент проведення щорічного конкурсу iconНауково-практичн у к
Здійснювати організаційне та методичне забезпечення проведення на базі Центру заходів в рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу...
Регламент проведення щорічного конкурсу iconПро проведення Національного етапу щорічного Міжнародного дитячого екологічного форуму «Зелена планета»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України спільно з Національним еколого-натуралістичним центр учнівської молоді оголошують...
Регламент проведення щорічного конкурсу iconНаказ №377 Про проведення обласного етапу щорічного огляду-конкурсу на кращу підготовку загальноосвітніх навчальних закладів до нового 2009-2010 навчального року
Харківської області та з метою активізації роботи керівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних...
Регламент проведення щорічного конкурсу iconТема номера: „корпоративне право
Підсумки IV всеукраїнського щорічного конкурсу нотаріусів «Єдина нотаріальна практика» у номінації «Нотаріус року» 8
Регламент проведення щорічного конкурсу iconАнкета учасника щорічного Конкурсу
Перша вища освіта (найменування внз, спеціальність, кваліфікація (бакалавр/спеціаліст/магістр), рік завершення навчання)
Регламент проведення щорічного конкурсу iconНачальник відділу освіти Михайло Чорний
Департаменту освіти І науки облдержадміністрації інформуємо, що у 2013 році виповнюється 80 років із дня заснування заводу “Вінницяхліб”....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи