Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 24. 07. 2006р icon

Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 24. 07. 2006рНазваНовини української асоціації інвестиційного бізнесу 24. 07. 2006р
Дата конвертації14.05.2013
Розмір154.18 Kb.
ТипДокументи
джерелоНОВИНИ


Української асоціації інвестиційного бізнесу 24.07.2006р.)*****


20 липня 2006 року відбулося засідання Круглого столу на тему „Розвиток Національної депозитарної системи та створення Центрального депозитарію України”.

Причиною, яка призвела до проведення Круглого столу, стала неповага з боку представників органів державної влади до позиції учасників ринків капіталів в частині розробки законопроекту «Про систему депозитарного обліку цінних паперів».

Не знайшовши підтримки своєї позиції в процесі розробки законопроекту, який був направлений Урядом без врахування думок ринку, Українська асоціація інвестиційного бізнесу разом з учасниками ринку організували «Круглий стіл» із залученням широких кіл засобів масової інформації, на якому висловили протест недалекоглядної позиції розробників законопроекту і обговорили шляхи можливого доопрацювання законопроекту, який стосується системи депозитарного обліку цінних паперів в Україні.

Зокрема, учасники ринку ще раз підкреслили недоцільність створення центрального елементу цієї системи – Центрального депозитарію на базі Національного депозитарію України, враховуючи, що Національний депозитарій ніколи не був ринковим інститутом і не займався депозитарною діяльністю.

На цьому столі ринок чітко визначив свою позицію відносно участі держави в управлінні Центральним депозитарієм. Зокрема, позиція ринку в цьому плані - частка держави в центральному депозитарію не повинна перевищувати блокуючого пакету акцій (25+1% акцій).

Враховуючи, що держава розпочавши приватизаційні процеси і зробивши фактично все населення України дрібними міноритарними акціонерами, на думку учасників Круглого столу, саме держава повинна компенсувати населенню, перш за все малозабезпеченим його верствам, вартість послуг з обслуговування акцій, отриманих в процесі приватизації, в депозитарній системі України.

Крім того учасники Круглого столу категорично висловились проти того, щоб регулятор в особі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку одночасно мав можливість управляти державною часткою Центрального депозитарію.

Учасниками ринку ще раз було підкреслено, що система депозитарного обліку цінних паперів це суто технічна система, яка призвана забезпечити облік і обіг цінних паперів і ні в якому разі не може бути використана для вирішення політичних цілей або працювати в інтересах окремих фінансово-промислових груп, що з‘являється можливим у разі підтримання Верховною Радою України законопроекту, який розроблений без врахування думок учасників ринку.

Учасники Круглого столу зазначили, що у разі якщо Центральний депозитарій буде створений у відповідності із законопроектом, який направлений до Верховної Ради України, виникає загроза використання його в своїх цілях окремими політичними та бізнесовими групами і такий депозитарій не відповідає світовій практиці.

Учасники Круглого столу, попередньо провівши обговорення цього питання через Асоціації в широкому колі учасників ринку, прийняли рішення звернутися з відкритим листом – зверненням до Президента України і Уряду, які своїми рішеннями заклали помилкові, на погляд учасників ринку, основи створення системи депозитарного обліку цінних паперів. В цьому зверненні вони наполягають на перегляді Президентом і Урядом таких рішень і поверненні проекту Закону України «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» для доопрацювання. Одночасно учасники ринку звернулися до Уряду з пропозицією створити робочу групу для доопрацювання законопроекту, до якої обов‘язково залучити учасників ринку і які є користувачами депозитарних послуг, уважно прислухатися до їх думок в процесі доопрацювання відповідного законопроекту. Підкреслюючі при цьому, що діяюча система депозитарного обліку цінних паперів дуже застаріла і недосконала і потребує швидкого доопрацювання

Зі свого боку професійні учасники ринку цінни висловили готовність до співпраці з органами влади для більш швидкої розбудови надійної відповідаючої світовим стандартам системи депозитарного обліку цінних паперів.


*****

21 липня 2006 року відбулося засідання Ради УАІБ. На засіданні Ради розглянуто питання про видачу подання на отримання ліцензій компаніям по управлінню активами ТОВ „КУА „АНТАРА” (м. Київ); ТОВ КУА „Опіка-Капітал” (м. Київ); ТОВ КУА «А Інвест» (м. Київ); ТОВ „КУА „ФІНКОНСУЛ” (м.Одеса); ТОВ КУА „Добробуд-Інвест” (м.Черкаси); ТОВ „КУА „Іст Вест Груп” (м.Київ); ТОВ „КУА „Інвестиційний капітал Україна” (м.Київ); ТОВ „КУА „Інвестиційні ресурси” (м.Вишневе Київської обл.); ТОВ „КУА „Експерт Ессет Менеджмент” (м.Чернігів); ТОВ КУА „Систем Ессет Менеджмент” (м.Київ); ТОВ „КУА „ВіЕйБі Ессет Менеджмент” (м.Київ); ТОВ „КУА „ПАРАНГОН” (м.Севастополь).

При цьому Рада УАІБ відмовила в поданні на отримання ліцензії двом компаніям ТОВ „КУА „Профіт-Актив” (м.Київ) та ТОВ КУА та АПФ „Фінком Ессет Менеджмент” (м.Київ) внаслідок недотримання ними умов регламенту вступу нових членів до УАІБ. Крім того на Раді УАІБ прийнятий до Асоціації новий член ТОВ „Адміністратор пенсійних фондів „Україна-Сервіс” (м.Київ).

Рада обговорила за участі члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку С.Бірюка питання якості підготовки та заповнення форм звітності і бухгалтерського обліку. За результатами обговорення дирекції УАІБ доручено розробити Методичні рекомендації заповнення форм звітності і бухгалтерського обліку для ІСІ при поданні документів на підтвердження відповідності ІСІ вимогам щодо мінімального обсягу активів та організувати семінари для бухгалтерів КУА з цих питань.

На Засіданні Ради також схвалені проекти договорів про співпрацю з Федерацією роботодавців України та з Українським товариством оцінювачів.

Рада розглянула звіт дирекції УАІБ про виконання плану та бюджету УАІБ за ІІ квартал 2006 року. Відзначено, що робота Дирекції УАІБ у звітному періоді суттєво активізувалася. Також був обговорений і підтриманий план роботи та бюджет УАІБ на ІІІ квартал 2006 року.

Посилюючу увагу до дотримання внутрішніх положень Асоціації, Рада на своєму засіданні затвердила рішення Дисциплінарного комітету стосовно порушень в роботі керівництва ТОВ «Управління фондових активів». Наслідком цього є припинення членства цієї КУА в Асоціації.

З матеріалами рішень Ради Асоціації можна ознайомитися в її дирекції.

Наступне засідання Ради УАІБ планується провести у вересні 2006 року.

*****

Щотижнева аналітика діяльності відкритих ІСІ в Україні

13.07.2006 –19.07.2006р.

Показник

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Класичний"

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Преміум - фонд збалансований"

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Парекс фонд Українських Облігацій"

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Парекс Український Збалансований фонд"

Компанія з управління активами (КУА)

ВАТ “Кінто”

ТОВ “Управляюча компанія “Сократ”

ТОВ КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Україна"

Дата реєстрації

11.05.2004

20.05.2005

13.06.2005

13.06.2005

Дата досягнення нормативів

14.07.2004

13.10.2005

06.12.2005

17.01.2006

Номінальна вартість ІС, грн

100

1000

10

10

Вартість чистих активів

35 674 133,54

2 146 340,00

5 319 785,62

7 859 211,93

Кількість розміщених ІС, шт

136913

1753

486269

725689

Вартість чистих активів на один ІС, грн

260,56

1224,38

10,94

10,83

Приріст вартості чистих активів на один ІС за останній тиждень

-0,26%

-0,62%

0,18%

-0,09%

Темп приросту вартості чистих активів на один ІС з початку заснування фонду

160,56%

22,44%

9,40%

8,30%

Доходність вкладень в фонд з дати досягнення нормативів, % річних

79,73%

29,35%

15,25%

16,55%


Динаміка індексу зростання доходності фондів з 13.07.2006 – 19.07.2006р.

Парекс Український Збалансований фонд

Парекс фонд Українських ОблIгацIй

Класичний

ПремIум - фонд збалансований

Індекс ПФТС

0,9991

1,0018

0,9974

0,9938

1,0119
^

Доходність вкладень у відкриті фонди, банківські депозити та дорогоцінні метали з 20.06.06 по 19.07.2006р, %
Доходність вкладень в відкриті фонди, банківські депозити та дорогоцінні метали з 01.01.06 по 01.07.2006р, % річних
Висновок: негативні тенденції на фондовому ринку України за останній тиждень вплинули на доходність відкритих ІСІ за аналогічний період, середня доходність по яких зменшилась за період з 13.07.2006 по 19.07.2006р. на 0,1975%. Однак ці негативні коливання майже не вплинули на доходність фондів за більш тривалий період їх функціонування – за 6 місяців 2006 року середня доходність відкритих ІСІ склала 20,94%, перевищивши рівень доходності по банківським депозитам.


*****

Відбулося чергове засідання Консультаційно-експертної ради ДКЦПФР

Минулого тижня відбулося чергове засідання Консультаційно-експертної ради Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якій взяли участь представники УАІБ. На засіданні обговорювалися проекти законів «Про акціонерні товариства» та «Про систему депозитарного обліку цінних паперів». Згідно із законопроектом «Про акціонерні товариства» акціонерні товариства за типом поділятимуться на товариства, що здійснюють публічне розміщення акцій (публічні товариства) та товариства, що здійснюють приватне розміщення акцій (приватні товариства). При цьому у прикінцевих положеннях документу передбачено, що закриті акціонерні товариства, створені до набрання чинності цим законом, вважатимуться товариствами, що здійснювали приватне розміщення акцій.

Проектом закону «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» передбачена уніфікація видів депозитарної діяльності. Згідно з документом Депозитарною установою є юридична особа, що створена та функціонує у формі господарського товариства, отримала відповідну ліцензію (ліцензії) та в установленому порядку проваджує депозитарну діяльність. Видами депозитарної діяльності депозитарної установи є: діяльність із складення реєстру власників іменних цінних паперів; діяльність із зберігання цінних паперів; діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування; діяльність із зберігання активів пенсійних фондів. Поряд із цим, проектом передбачається перехід до електронної форми випуску цінних паперів, створення центрального депозитарію, окреслені механізми функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів.

Під час обговорення законопроекту «Про акціонерні товариства» члени Ради зазначили, що у ході його опрацювання було вирішено ряд проблем, які спостерігалися під час роботи над попередніми проектами, однак, він містить низку недоліків. Вони, зокрема, пов’язані із визначенням афілійованих осіб, значного пакету акцій, ринкової вартості цінних паперів тощо. В свою чергу, члени КЕР в цілому схвалили концепцію законопроекту «Про систему депозитарного обліку цінних паперів», проте вказали на технічні проблеми її реалізації. Найбільшою з них є механізм створення центрального депозитарію. За результатами обговорення профільним секціям КЕР було доручено узагальнити пропозиції щодо обох законопроектів і розглянути їх на наступних засіданнях Ради. Крім того, члени КЕР подадуть до Комісії свої пропозиції щодо законопроекту «Про участь громадськості у формуванні (та реалізації) державної і місцевої політики».

Директор департаменту корпоративних відносин ДКЦПФР Олексій Петрашко представив на засіданні КЕР проект Положення про порядок реєстрації випуску акцій, розроблений на виконання Закону «Про цінні папери та фондовий ринок». У ньому виписана технологічна процедура реєстрації випуску акцій й при цьому особлива увага приділена розкриттю інформації емітентами акцій. КЕР вирішила проаналізувати цей документ й ще раз розглянути його на своєму засіданні.

Начальник управління спільного інвестування ДКЦПФР Євген Іванов презентував проекти Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів та Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами, які також розроблені на виконання Закону «Про цінні папери та фондовий ринок». У першому документі, зокрема, передбачені нові вимоги до розміру активів та власного капіталу КУА, а у другому – детально прописані питання управління цінними паперами. Члени Ради вирішили в цілому з певними зауваженнями схвалити ці документи.

*****


Мінекономіки має намір поліпшити прогноз зростання ВВП на 2006 рік

За словами першого заступника міністра економіки Сергія Романюка, Мінекономіки має намір переглянути убік збільшення прогноз показника валового внутрішнього продукту України на 2006 рік, повідомляє агентство УНІАН. При цьому він не повідомив нові прогнозні показники, посилаючись на те, що Мінекономіки поки що не має остаточних статистичних даних розвитку економіки за підсумками першого півріччя. Пан Романюк також нагадав, що перший прогнозний показник був установлений, з огляду на невизначеність, на той час, із цінами на газ, і був песимістичним.

Слід нагадати, що Державний комітет статистики України поліпшив показник зростання ВВП за підсумками І кварталу 2006 року на 0,8% - до 3,2%. В свою чергу зростання ВВП у січні-червні поточного року склало 5%, а у червні - 9,5%. У березні 2006 року Кабінет Міністрів України погіршив прогноз зростання ВВП в 2006 році до 6%. Раніше Мінекономіки прогнозувало зростання ВВП в 2006 році на 7%, однак після прийняття Державного бюджету на 2006 рік і підписання газових контрактів з Росією Міністерство відкликало свої прогнози.


*****


Фінансовий результат підприємств України за січень-травень 2006 року склав 18,3 млрд. грн.

Згідно з даними Державного комітету статистики підприємства України (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень-травень 2006 року одержали фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування у сумі 18,3 млрд. грн., або 74,3% від обсягів за відповідний період минулого року. При цьому, 61,8% підприємств були прибутковими і отримали 29,4 млрд. грн. прибутку, що на 6,7% менше ніж за січень-травень 2005 року. Найбільше прибуткових підприємств виявилося у сфері освіти, держаного управління, роздрібній торгівлі побутовими товарами та їх ремонті. Збитково працювало 38,2% підприємств, якими допущено збитків на суму 11,1 млрд. грн., що в 1,6 раза більше проти відповідного періоду попереднього року. Найбільше збиткових підприємств спостерігалося на транспорті та зв’язку, а також у будівництві.

У промисловості фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за січень-травень поточного року становив 10,9 млрд. грн. При цьому 56,6% промислових підприємств працювали прибутково і отримали прибуток у сумі 15,3 млрд. грн., а 43,4% - збитково й отримали збиток у сумі 4,4 млрд. грн. Найбільше прибуткових підприємств виявилося в целюлозно-паперовій промисловості та видавничій справі, металургії та обробленні металу, хімічній та нафтохімічній промисловості, а збиткових - у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води, добувній промисловості.


*****

Зростання промислового виробництва в Україні за 9 місяців 2006 року прогнозується на рівні 4%

Міністерство економіки прогнозує зростання промислового виробництва за 9 місяців 2006 року на рівні 4%, повідомляє офіційний сайт Міністерства. Як зазначається у прогнозі, вагомим фактором, вплив якого на розвиток промисловості стане більш відчутним із наближенням зими та накопиченням боргів за використані та несплачені енергоносії, поряд із зовнішнім попитом, залишиться ціна на природний газ. Найбільшим чином вартість газу відобразиться на фінансовому стані галузей, що мають високу його частку у собівартості виробленої продукції (насамперед, це хімічна та нафтохімічна промисловість, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, металургія та оброблення металу), а також галузей з низьким рівнем рентабельності (легка, харчова промисловість і частина підгалузей машинобудування).

У результаті, якщо у 2005 році частка вартості газу у собівартості виробленої продукції склала 3%, то вже у 2006 році, при середньозваженій вартості газу на кордоні України $95, вона складе 5% і рентабельність по промисловості в цілому не перевищуватиме 5%.

Слід зазначити, що металургійний, хімічний та енергетичний комплекси споживають у середньому три чверті природного газу, що використовується промисловістю. Проте частка вартості газу у собівартості продукції найбільш високою є у хімічній та нафтохімічній промисловості (у середньому по галузі – це п’ята частина), азотне виробництво якої використовує газ як технологічну сировину. Майже 10 відсотків складає вартість газу у собівартості енергетичного комплексу, у металургії вона заходиться на рівні 7%. Для пом’якшення негативного впливу цього фактора у подальшому, підприємства розпочали роботу із збільшення інвестицій у нові технології заради підвищення конкурентоспроможності продукції і збереження ринків збуту.

Машинобудування, харчова і легка промисловість не мають високої залежності від вартості спожитого газу (через невелику частку його у собівартості продукції - у середньому 2-4%). Отже, на короткостроковому періоді (коли чинник зростання цін через міжгалузеві зв’язки ще не матиме своєї дії) вплив від підвищення вартості газу буде незначний. Це може стати імпульсом для якісних структурних змін у промисловості у бік збільшення частки інвестиційно спрямованої галузі – машинобудування (яке протягом кількох попередніх років уже демонструвала високі темпи росту) та закріплення позитивної динаміки зростання виробництва у подальшому.

Підвищення доходів населення і у подальшому стимулюватиме збільшення внутрішнього попиту та, відповідно, нарощування випуску продукції соціально спрямованих галузей (харчової і легкої промисловості).


*****


ЄБРР хоче випускати облігації в гривнях

За інформацією представництва Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в Україні банк вивчає можливість випуску облігацій в українській національній валюті з метою залучення коштів для кредитування проектів у гривнях, повідомляє «КоммерсантЪ-Украина». ЄБРР має намір залучати кошти в гривнях у комерційних банків, а у подальшому, після нарощування портфеля проектів у місцевій валюті, вийти на ринок із цінними паперами.

В ЄБРР вважають, що запровадження такого механізму буде корисно як власне банку, так і його позичальникам. При цьому для реалізації даного проекту необхідно внести зміни у чинне українське законодавство, щоб нерезиденти одержали право випускати облігації на фондовому ринку країни. Слід нагадати, що раніше заступник голови Національного банку України Олександр Савченко повідомляв, що ЕБРР звернувся до влади України із проханням дозволити кредитування в гривнях на території нашої країни.


*****

За останній тиждень Індекс ПФТС зріс на 4,32 пункту


Індекс та обсяги торгів в ПФТС за 21.07.2006 р.

Обсяг

Індекс ПФТС

Індекс ПФТС-Cbonds

Індекс ПФТС-Cbonds/TR

358 834 830,62

380,27

98,25

128,28


*****

У першому півріччі 2006 року прибутковість пенсійних коштів громадян Росії, переданих в управління державної керуючої компанії «Внешэкономбанк» склала 2,5% річних

У першому півріччі 2006 року прибутковість пенсійних коштів громадян Росії, переданих в управління державної керуючої компанії «Внешэкономбанк» склала 2,5% річних, повідомляє сайт «Национальной лиги управляющих» (Росія). При цьому дана прибутковість є кращою за показник І кварталу поточного року, який дорівнював 0,26%. Відповідно до умов управління коштами пенсіонерів «Внешэкономбанк» може вкладати ці гроші тільки в державні боргові зобов’язання. Торік прибутковість інвестування пенсійних коштів, якими управляє «Внешэкономбанк» зросла до 12,07% річних з 7,33% - в 2004 році. Слід зазначити, що в 2005 році Пенсійний фонд Росії передав в управління державній керуючій компанії «Внешэкономбанк» 67,84 млрд. руб. пенсійних накопичень. За станом на кінець 2005 року ринкова вартість інвестиційного портфеля державної керуючої компанії «Внешэкономбанк» склала 176,5 млрд. руб.

Складено за матеріалами сайтів Інтернет-агентств та власною інформацієюСхожі:

Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 24. 07. 2006р iconНовини української асоціації інвестиційного бізнесу 06. 11. 2006р
До уваги членів уаіб! 29-30 листопада 2006 року м. Києві при підтримці Української асоціації інвестиційного бізнесу відбудеться ІІ...
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 24. 07. 2006р iconНовини української асоціації інвестиційного бізнесу 11. 09. 2006р
...
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 24. 07. 2006р iconНовини української асоціації інвестиційного бізнесу 18. 09. 2006р
...
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 24. 07. 2006р iconНовини української асоціації інвестиційного бізнесу 04. 09. 2006р
...
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 24. 07. 2006р iconНовини української асоціації інвестиційного бізнесу 17. 07. 2006р

Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 24. 07. 2006р iconНовини української асоціації інвестиційного бізнесу 16. 10. 2006р
В засіданні Круглого столу прийняли участь представники урядових органів, науковці, представники ринку та члени Української асоціації...
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 24. 07. 2006р iconНовини української асоціації інвестиційного бізнесу 16. 10. 2006р
В засіданні Круглого столу прийняли участь представники урядових органів, науковці, представники ринку та члени Української асоціації...
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 24. 07. 2006р iconНовини української асоціації інвестиційного бізнесу 16. 04. 2007 р
Ялта відбудеться традиційна Кримська науково–практична конференція Української асоціації інвестиційного бізнесу на тему Управління...
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 24. 07. 2006р iconНовини української асоціації інвестиційного бізнесу 19. 06. 2006р
Круглий стіл” на тему: „Довіра та обізнаність населення як складова інвестиційного клімату в Україні”
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 24. 07. 2006р iconНовини української асоціації інвестиційного бізнесу 02. 04. 2007 р
...
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 24. 07. 2006р iconНовини української асоціації інвестиційного бізнесу 19. 03. 2007 р
Києві відбудуться загальні звітно-виборні Збори членів Української асоціації інвестиційного бізнесу, на яких буде підведено підсумки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи