Рішення n 352 від 29. 11. 2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2001 р за n 1040/6231 icon

Рішення n 352 від 29. 11. 2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2001 р за n 1040/6231НазваРішення n 352 від 29. 11. 2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2001 р за n 1040/6231
Дата конвертації14.05.2013
Розмір75.47 Kb.
ТипРішення
джерело

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


РІШЕННЯ


N 352 від 29.11.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 грудня 2001 р.

за N 1040/6231


Про затвердження Переліку посад та робіт, виконуваних

працівниками прямих учасників Національної депозитарної

системи та державних органів, які здійснюють контроль за

діяльністю Національної депозитарної системи і які

зобов'язані щорічно подавати відомості до Державної комісії з

цінних паперів та фондового ринку про належні їм та членам

їх сімей цінні папери та Порядку подання цих відомостей


Згідно з частиною четвертою статті 18 Закону України "Про

Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу

цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) Державна комісія з цінних

паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Перелік посад та робіт, виконуваних

працівниками прямих учасників Національної депозитарної системи та

державних органів, які здійснюють контроль за діяльністю

Національної депозитарної системи і які зобов'язані щорічно

подавати відомості до Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку про належні їм та членам їх сімей цінні папери

(додається).


2. Затвердити Порядок складання та подання до Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку працівниками прямих

учасників Національної депозитарної системи та державних органів,

які здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитарної

системи, щорічних відомостей про цінні папери, що є у власності

цих працівників та членів їх сімей ( z1041-01 ).


3. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку:

- від 16.07.1998 N 89 ( z0526-98 ) "Про встановлення переліку

посад та робіт, виконуваних працівниками прямих учасників

Національної депозитарної системи та державних органів, які

здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитарної

системи і які зобов'язані щорічно подавати відомості до Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку про належні їм та

членам їх сімей цінні папери", зареєстроване в Міністерстві

юстиції України 19.07.1998 за N 526/2966;

- від 11.05.2000 N 53 ( z0300-00 ) "Про внесення змін до

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від

16.07.1998 N 89 та затвердження Порядку складання та подання до

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку працівниками

прямих учасників Національної депозитарної системи та державних

органів, які здійснюють контроль за діяльністю Національної

депозитарної системи, щорічних відомостей про цінні папери, що є у

власності цих працівників та членів їх сімей", зареєстроване в

Міністерстві юстиції України 24.05.2000 за N 300/4521;

- від 04.09.2001 N 245 ( z0837-01 ) "Про унесення змін та

доповнень до нормативно-правових актів Державної комісії з цінних

паперів та фондового ринку", зареєстроване в Міністерстві юстиції

України 25.09.2001 за N 837/6028.


4. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів

(О.Величко) у двомісячний термін розробити програмне забезпечення

для ведення бази даних про цінні папери працівників прямих

учасників Національної депозитарної системи та державних органів,

які здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитарної

системи, що є у власності цих працівників та членів їх сімей.


5. Працівники прямих учасників Національної депозитарної

системи та державних органів, які здійснюють контроль за

діяльністю Національної депозитарної системи і які зобов'язані

щорічно подавати відомості до Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку про належні їм та членам їх сімей цінні папери,

для подання зазначених відомостей за бажанням можуть скористатись

програмою для формування даних у електронному вигляді. Програмне

забезпечення для формування зазначених відомостей у двомісячний

термін буде розміщено на офіційній WEB-сторінці Комісії.


6. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів

(Величко О.Г.) спільно з юридичним управлінням (Волохов Л.А.)

забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві

юстиції України.


7. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Н.Піскун)

опублікувати рішення відповідно до чинного законодавства.


8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена

Комісії - заступника Голови М.Волкова.


Голова Комісії О.Мозговий


Протокол засідання Комісії

від 29 листопада 2001 року N 50


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів та

фондового ринку

29.11.2001 N 352


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 грудня 2001 р.

за N 1040/6231


Перелік

посад та робіт, виконуваних працівниками прямих учасників

Національної депозитарної системи та державних органів, які

здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитарної

системи і які зобов'язані щорічно подавати відомості до

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про

належні їм та членам їх сімей цінні папери


1. Перелік посад працівників прямих учасників Національної

депозитарної системи, які виконують організаційно-розпорядчі

обов'язки:

керівники депозитаріїв, зберігачів, реєстраторів власників

іменних цінних паперів та їх заступники;

керівники структурних підрозділів та їх заступники;

начальники відділів та прирівнених до них структурних

підрозділів у складі управлінь та їх заступники (у разі наявності

таких заступників);

начальники підвідділів та прирівнених до них структурних

підрозділів у складі самостійних відділів та їх заступники (у разі

наявності таких заступників);

помічники керівників та заступників керівників або посадові

особи, прирівнені до них.


2. Перелік посад працівників державних органів, які

здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитарної

системи:

керівники державних органів, їх заступники та прирівняні до

них;

керівники структурних підрозділів та їх заступники;

начальники відділів у складі управління, підвідділів у складі

самостійного відділу, помічники керівників державних органів;

головні спеціалісти управлінь, відділів;

провідні спеціалісти відділів.

До робіт, які виконують працівники державних органів, що

здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитарної

системи належать: здійснення працівниками державних органів

перевірок прямих учасників Національної депозитарної системи та

доступ до інформації, при виконанні службових обов'язків, щодо

стану особових рахунків емітентів та власників цінних паперів.


3. Перелік робіт, які виконуються працівниками депозитаріїв:

зберігання та облік глобальних сертифікатів;

обслуговування емісії цінних паперів;

обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних

паперів;

зберігання цінних паперів, що передані депозитарію

зберігачами;

обслуговування кореспондентських рахунків інших депозитаріїв;

складання зведеного облікового реєстру рахунків власників

цінних паперів;

розрахунково-клірингові операції щодо угод з цінними

паперами;

ведення обліку цінних паперів;

формування звітів, що характеризують обіг цінних паперів.


4. Перелік робіт, які виконуються працівниками зберігачів:

зберігання цінних паперів, переданих зберігачу власниками;

проведення знерухомлення цінних паперів;

відкриття та ведення рахунків у цінних паперах власників;

облік прав власності на цінні папери та ведення обліку цінних

паперів;

відображення на рахунках у цінних паперах наслідків операцій

емітента щодо випущених ним цінних паперів.


5. Перелік робіт, які виконуються працівниками реєстраторів

власників іменних цінних паперів:

ведення складання реєстру на дату обліку;

особових рахунків емітента та зареєстрованих осіб;

складання балансу між кількістю цінних паперів, розміщених

емітентом, та кількістю цінних паперів, що належать власникам та

передані номінальним утримувачам;

здійснення записів у системі реєстру про підтвердження

переходу або передачу права власності, обтяження цінних паперів

зобов'язаннями;

внесення змін до системи реєстру на підставі здійснення

емітентом операцій з випущеними ним цінними паперами (анулювання,

зміна номінальної вартості, інші операції, пов'язані зі зміною

умов випуску цінних паперів);

підготовка загальних зборів акціонерного товариства за

дорученням емітента.


Начальник управління звітності

учасників ринку цінних паперів О.ВеличкСхожі:

Рішення n 352 від 29. 11. 2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2001 р за n 1040/6231 iconНаказ №1340 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 грудня 2008 р за №1152/15843 Про затвердження Порядку атестації інструкторів, які здійснюють спеціальну або спеціалізовану підготовку моряків
Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-вр ), пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 31. 01. 2001 n 83 ( 83-2001-п...
Рішення n 352 від 29. 11. 2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2001 р за n 1040/6231 iconНаказ №1340 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 грудня 2008 р за №1152/15843 Про затвердження Порядку атестації інструкторів, які здійснюють спеціальну або спеціалізовану підготовку моряків
Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-вр ), пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 31. 01. 2001 n 83 ( 83-2001-п...
Рішення n 352 від 29. 11. 2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2001 р за n 1040/6231 iconНаказ №112/182 від 13. 09. 2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 листопада 2001 р за №939/6130 Про затвердження Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва,
Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та постанови Кабінету Міністрів...
Рішення n 352 від 29. 11. 2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2001 р за n 1040/6231 iconПоложення про порядок накладення адміністративних штрафів Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року n 563 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 січня 2002 р за n 62/6350
Закону України "Про банки І банківську діяльність" Правління Національного банку України постановляє
Рішення n 352 від 29. 11. 2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2001 р за n 1040/6231 iconЗатверджено Наказ Міністерства освіти і науки України 16. 07. 2001 р. №521 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2001 року за №644/5835
України на винаходи або Державного реєстру деклараційних патентів України на корисні моделі (далі реєстр) відомостей про передачу...
Рішення n 352 від 29. 11. 2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2001 р за n 1040/6231 iconНаказ №370 Зареєстровано у Міністерстві юстиції України від 10. 04. 2008 №293/14984 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінтрансзв’язку України від 27. 05. 2005 №266
«Про портові збори» та пункту 1 наказу Міністерства транспорту України від 15. 12. 2000 №711 «Про внесення змін і доповнень до Зборів...
Рішення n 352 від 29. 11. 2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2001 р за n 1040/6231 iconНаказ №1245 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2008 р за №1064/15755 Про покладання обов'язків з підтвердження кваліфікації осіб, відповідальних за охорону суден, та видачі їм свідоцтв «Офіцер з охорони судна»
Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів ( 896 035 ), пунктів 1 та 3 постанови Кабінету Міністрів України від 31....
Рішення n 352 від 29. 11. 2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2001 р за n 1040/6231 iconНаказ №1245 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2008 р за №1064/15755 Про покладання обов'язків з підтвердження кваліфікації осіб, відповідальних за охорону суден, та видачі їм свідоцтв «Офіцер з охорони судна»
Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів ( 896 035 ), пунктів 1 та 3 постанови Кабінету Міністрів України від 31....
Рішення n 352 від 29. 11. 2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2001 р за n 1040/6231 iconЗатверджено Наказ Міністерства освіти і науки України 03. 08. 2001 р. №574 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2001 року за №716/5907
Міністерства освіти і науки України, розгляду, публікації та внесення до Державного реєстру патентів України на промислові зразки...
Рішення n 352 від 29. 11. 2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2001 р за n 1040/6231 iconПоложення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу міністерство освіти І науки україни наказ n 45 від 05. 02. 2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2001 р
Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи