Українська асоціація інвестиційного бізнесу науково – практична конференція «управління активами: стратегії та ризики»
Українська асоціація інвестиційного бізнесу науково – практична конференція «управління активами: стратегії та ризики» icon

Українська асоціація інвестиційного бізнесу науково – практична конференція «управління активами: стратегії та ризики»НазваУкраїнська асоціація інвестиційного бізнесу науково – практична конференція «управління активами: стратегії та ризики»
Дата конвертації13.05.2013
Розмір52.43 Kb.
ТипРішення
джерело

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ


Науково – практична конференція


«УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ:

СТРАТЕГІЇ ТА РИЗИКИ»

(м.Ялта, 10-13 червня 2004р.)


РІШЕННЯ


За підсумками обговорення результатів діяльності інститутів спільного інвестування, розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення, стану ринку цінних паперів, проблем корпоративного управління в Україні учасники науково - практичної конференції к о н с т а т у ю т ь:


У 2003 році в Україні зберігалася позитивна динаміка економічного розвитку: зростання реального ВВП становило 8,5%, приріст обсягів промислового виробництва - 15,2%, обсяги інвестицій в основний капітал збільшились проти відповідного періоду 2002 року на 32,5%, вклади населення у банківській системі збільшилися на 68,2%, знизились кредитні та депозитні ставки.

Активно створювалися компанії з управління активами та інститути спільного інвестування: за станом на травень 2004 року на ринку вже працюють 52 ліцензованих ДКЦПФР компаній з управління активами, зареєстровано регламенти близько 50 інвестиційних фондів, обсяг емісій цінних паперів ІСІ перевищив 1,3 млрд. грн.

З 1 січня 2004 року набув чинності Закон України „Про недержавне пенсійне забезпечення”, почався процес розробки нормативно-правової бази для діяльності пенсійних фондів.

У 2003 році основним джерелом залучення фінансових ресурсів на ринку цінних паперів залишався випуск акцій та облігацій. При цьому ринкова капіталізація найбільших українських компаній залишається вкрай низькою, обсяги торгів на організаційно оформленому ринку не можуть задовольнити попит інвестиційних та пенсійних фондів, пропозиція фінансових інструментів для інвестицій дуже обмежена.

Факти порушення прав міноритарних акціонерів власниками великих пакетів акцій, менеджментом акціонерних товариств шляхом консолідації акцій через механізм значного збільшення їх номінальної вартості або „розмивання” пакету акцій при проведенні додаткової емісії акцій свідчать про відсутність в Україні цивілізованого корпоративного управління. Відсутність сучасної законодавчої бази для врегулювання корпоративних конфліктів істотно впливає на привабливість українського фондового ринку в цілому та довіру до інститутів спільного інвестування зокрема.

Зростаючі потреби реального сектору економіки України в інвестиційних ресурсах, забезпечення інноваційної складової розвитку підприємств, впровадження пенсійної реформи вимагають зосередження спільних зусиль органів державної влади та професійних учасників ринку цінних паперів на вирішенні таких завдань:


 1. Законодавче забезпечення діяльності на фондовому ринку:

 • прийняття Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (замість діючого Закону України "Про цінні папери та фондову біржу");

 • прийняття Законів України "Про похідні цінні папери", "Про строкові фінансові інструменти"; „Про іпотечні цінні папери”;

 • прийняття Закону України „Про валютне регулювання”;

 • внесення змін до податкового законодавства щодо скасування оподаткування внесків до недержавних пенсійних фондів;

 • прийняття Закону України "Про акціонерні товариства";

 • внесення змін до Закону України „Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”;

 • прийняття Державної програми приватизації на 2004-2006 роки та включення до неї способів продажу об"єктів приватизації, які передбачають участь портфельних інвесторів.
  1. Забезпечення розвитку інфраструктури фондового ринку:

 • запровадження випусків середньо- та довгострокових державних та муніципальних боргових цінних паперів, встановлення вагомих гарантій по них;

 • встановлення доходності по державних облігаціях з урахуванням індексу інфляції та нормативу доходності не меншому, ніж 4% річних;

 • створення умов для реалізації прав інституційних інвесторів (інвестиційних та пенсійних фондів) на придбання цінних паперів на міжнародних фондових ринках (скасування індивідуальних ліцензій НБУ на окремі операції);

 • спрощення процедури руху міжнародного капіталу на фондовому ринку України (репатріація інвестицій та/або доходів від інвестиційних операцій, інвестування резидентів України за кордоном, інвестування нерезидентів в Україні);

 • внесення змін до податкового законодавства щодо відмови від оподаткування інфляційної складової у вартості власного капіталу, курсових різниць інвестицій, внесених у валюті;

 • скасування податку на дивіденди фізичних осіб та нерезидентів (як подвійного податку на інвестиційні доходи);

 • сприяння виходу на ринок фінансових інструментів, забезпечених реальним ліквідним майном – в першу чергу іпотечних цінних паперів, пов’язаних з земельною реформою;

 • сприяння створенню рейтингового агентства, встановленню рейтингових оцінок акцій та облігацій вітчизняних емітентів;

 • розвиток засад саморегулювання на фондовому ринку.
  1. Розвиток діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів:

   • продовження спільної роботи ДКЦПФР та УАІБ з розробки нормативно-правової бази діяльності з управління активами пенсійних фондів, вдосконалення нормативно-правових актів з питань регулювання діяльності ІСІ;

   • продовження співпраці УАІБ та Державної Комісії з регулювання ринку фінансових послуг з питань створення та діяльності недержавних пенсійних фондів;

 • впровадження міжнародних стандартів діяльності з управління активами в практику роботи членів УАІБ;

   • вдосконалення розробленої УАІБ системи збору та обробки інформації про результати діяльності ІСІ;

   • формування позитивного іміджу інститутів спільного інвестування, в тому числі через організацію моніторингу їх діяльності, висвітлення результатів їх діяльності у ЗМІ, на Інтернет-сторінці УАІБ.4. Забезпечення впровадження в Україні цивілізованого корпоративного управління:

   • сприяння прийняттю Закону України "Про акціонерні товариства",

   • сприяння впровадженню в Україні Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.2003р. №571;

   • сприяння появі АТ, які відповідатимуть статусу публічних ( лістинг, двосторонні постійні котирування, постійні моніторинг в режимі он-лайн за угодами, інформаційна відкритість, гарантований захист прав інвесторів в депозитарній системі);

   • сприяння отриманню відповідних рейтингів цінними паперами таких публічних компаній для забезпечення можливості інвестувати в них кошти загальнообов”язкової накопичувальної пенсійної системи, недержавних пенсійних та інвестиційних фондів.


^ 5. Удосконалення системи розкриття інформації та забезпечення прозорості діяльності акціонерних товариств:

   • забезпечення розкриття акціонерними товариствами інформації, яка за змістом та формою подання відповідає міжнародним стандартам та орієнтована на потреби її користувачів – інвесторів;

   • удосконалення переліку особливої інформації, яка впливає на вартість цінних паперів АТ, та забезпечення її швидкого розкриття для ринку;

   • оперативне розкриття регулярної інформації емітентів для широкого загалу учасників ринку;

   • введення вимог про розкриття ВАТ проміжної фінансової звітності щоквартально або за півріччя.

Схожі:

Українська асоціація інвестиційного бізнесу науково – практична конференція «управління активами: стратегії та ризики» iconУкраїнська асоціація інвестиційного бізнесу ХХV науково-практична конференція “Професійне управління активами”
Українська асоціація інвестиційного бізнесу ХХV науково-практична конференція "Професійне управління активами"
Українська асоціація інвестиційного бізнесу науково – практична конференція «управління активами: стратегії та ризики» iconНовини української асоціації інвестиційного бізнесу 22. 06. 2009 р
Ялті відбулася традиційна літня науково-практична конференція Української асоціації інвестиційного бізнесу “Управління активами:...
Українська асоціація інвестиційного бізнесу науково – практична конференція «управління активами: стратегії та ризики» iconУкраїнська асоціація інвестиційного бізнесу науково – практична конференція «управління активами: інститути, інструменти, ринки»
Україні, стану ринку цінних паперів, тенденцій державного регулювання фінансових ринків та залучення інвестицій, проблем корпоративного...
Українська асоціація інвестиційного бізнесу науково – практична конференція «управління активами: стратегії та ризики» iconУкраїнська Асоціація Інвестиційного Бізнесу
Ххііі науково-практичній конференції “Управління активами: нові стратегії в нових умовах”
Українська асоціація інвестиційного бізнесу науково – практична конференція «управління активами: стратегії та ризики» iconУкраїнська асоціація інвестиційного бізнесу 19-та науково – практична конференція
Дкцпфр компаній з управління активами, зареєстровано регламенти 574 інвестиційних фондів, обсяг емісій цінних паперів ісі перевищив...
Українська асоціація інвестиційного бізнесу науково – практична конференція «управління активами: стратегії та ризики» iconНовини української асоціації інвестиційного бізнесу 16. 04. 2007 р
Ялта відбудеться традиційна Кримська науково–практична конференція Української асоціації інвестиційного бізнесу на тему Управління...
Українська асоціація інвестиційного бізнесу науково – практична конференція «управління активами: стратегії та ризики» iconУкраїнська асоціація інвестиційного бізнесу ХХVІІ науково-практична конференція
Сучасний стан фондового ринку та пріоритетні напрямки його реформування, Д. Тевелєв, Голова нкцпфр
Українська асоціація інвестиційного бізнесу науково – практична конференція «управління активами: стратегії та ризики» iconНовини української асоціації інвестиційного бізнесу 14. 05. 2012 р
«Професійне управління активами», яку щорічно організовує Українська асоціація інвестиційного бізнесу. XXVI конференція відбудеться...
Українська асоціація інвестиційного бізнесу науково – практична конференція «управління активами: стратегії та ризики» iconМ. Ялта Науково-практична конференція “Управління активами: нові стратегії в нових умовах”
Ялта Науково-практична конференція "Управління активами: нові стратегії в нових умовах"
Українська асоціація інвестиційного бізнесу науково – практична конференція «управління активами: стратегії та ризики» iconЗаступник Голови Правління Національного депозитарію України
Науково-практична конференція "Управління активами: нові стратегії в нових умовах " післяторговельна інфраструктура ринку похідних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи