Шановний Андрію Леонідовичу! Розглянувши оприлюднений на офіційному сайті Нацкомфінпослуг 04. 09. 2012 р проект рішення icon

Шановний Андрію Леонідовичу! Розглянувши оприлюднений на офіційному сайті Нацкомфінпослуг 04. 09. 2012 р проект рішенняНазваШановний Андрію Леонідовичу! Розглянувши оприлюднений на офіційному сайті Нацкомфінпослуг 04. 09. 2012 р проект рішення
Дата конвертації11.05.2013
Розмір45.04 Kb.
ТипРішення
джерело
Аудиторська палата України


Код ЄДРПО 00049972

04107 м.Київ, вул. Підгірна 1, оф.12

тел/факс (044) 484-54-65

www.apu.com.ua e-mail: apu@rql.net.ua
18.09.20122-894
№ 3566/12-5

від

12.09.2012


^ НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ


Голові Стасевському А.Л.^ Щодо проекту регуляторного акту

Шановний Андрію Леонідовичу!

Розглянувши оприлюднений на офіційному сайті Нацкомфінпослуг 04.09.2012 р. проект рішення «Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ», вважаємо за необхідне надати свої зауваження та пропозиції до деяких його норм.

1. Відповідно до пункту 1.8. проекту Порядку ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, «Нацкомфінпослуг за результатами аналізу або перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово – господарської діяльності небанківської фінансової установи, достовірність яких була підтверджена висновком (звітом) аудиторської фірми або аудитором, має право звернутись до аудиторської фірми або аудитору для надання пояснень. Аудиторська фірма або аудитор зобов’язані надати Нацкомфінпослуг на її вимогу письмові пояснення з викладених у запиті питань у встановлені нею строки».

Вказане вище положення проекту суперечить ст. 19 Закону України «Про аудиторську діяльність», згідно якої аудитори і аудиторські фірми зобов’язані зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту та виконанні інших аудиторських послуг. Крім того, відповідно до статті 23 Директиви 2006/43/ЄС від 17 травня 2006 року Європейського Парламенту та Ради про обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності, яка регулює аудиторську діяльність у країнах Європейського економічного простору, «держави-члени забезпечують захист усієї інформації та всіх документів, до яких мають доступ аудитор або аудиторська фірма під час проведення обов’язкового аудиту, адекватними правилами дотримання конфіденційності та професійної таємниці».

У зв’язку з наведеними вище пропонуємо у пункті 1.8. проекту Порядку зробити застереження, що аудиторська фірма або аудитор зобов’язані надати Нацкомфінпослуг на її вимогу письмові пояснення за умови дотримання вимог пункту 4 частини 1 статті 19 Закону України «Про аудиторську діяльність».

2. Відповідно до підпункту д). пункту 7.1 підставами для прийняття рішення Нацкомфінпослуг про виключення аудиторської фірми з Реєстру є, зокрема, невідповідність (більше двох разів протягом терміну дії Свідоцтва) складеного висновку (звіту) аудитора вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг, норм і стандартів аудиту, затверджених Аудиторською палатою України згідно з міжнародними стандартами аудиту та етики.


Проте, у нормах проекту Порядку не вказано, хто встановлює зазначені вище факти невідповідності висновку (звіту) аудитора.

Згідно з Законом «Про аудиторську діяльність» контроль за дотриманням аудиторами та аудиторськими фірмами вимог законодавства, стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів здійснює Аудиторська палата України. До повноважень Нацкомфінпослуг не віднесено функцію контролю за діяльністю аудиторських фірм.

Вважаємо, що виключення аудиторських фірм з Реєстру на підставі підпункту д) пункту 7.1 проекту Порядку можливе лише після здійснення Аудиторською палатою України перевірки та встановлення факту неналежного виконання професійних обов’язків.

3. Відповідно до пункту 7.2. проекту Порядку «У разі прийняття рішення про виключення аудиторської фірми або аудитора з Реєстру у випадках, передбачених в підпунктах „б”, „в”, „ґ” та „д” пункту 7.1 цього розділу, заявник може бути включеним до Реєстру не раніше ніж через рік з дати прийняття Нацкомфінпослуг рішення про виключення з Реєстру». Слід зазначити, що підставою для виключення з Реєстру відповідно до підпункту ґ) пункту 7.1 є «втрата аудиторською фірмою або аудитором права на здійснення аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», тобто виключення суб’єкта господарювання з Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, який веде Аудиторська палата України (далі – АПУ) відповідно до визначеного нею порядку (ст. 11 Закону України «Про аудиторську діяльність».

Порядком ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, затвердженим рішенням АПУ від 26.04.2007 № 176/7 (зі змінами та доповненнями), підставами для прийняття АПУ рішення про виключення аудиторської фірми або аудитора з Реєстру (п. 3.1. Порядку) поряд з фактами неналежного виконання професійних обов’язків визначено, зокрема, заява аудиторської фірми (аудитора) (підпункт 3.1.1.), ненадання необхідних документів для продовження терміну чинності Свідоцтва (підпункт 3.1.7) та ін. Крім того, відповідно до Порядку ведення Реєстру, затвердженого АПУ, у разі прийняття АПУ рішення про виключення аудиторської фірми або аудитора з Реєстру у випадках, передбачених підпунктами неналежного виконання своїх професійних обов’язків (пункт 3.1.4) та вчинення аудиторською фірмою (аудитором) перешкод при здійсненні АПУ контролю або непроходження аудиторською фірмою (аудитором) зазначеного контролю у визначений АПУ термін без поважних причин (пункт 3.1.8), заявник може подати документи для включення до Реєстру не раніше ніж через рік з дати прийняття АПУ рішення про виключення, а тому не матиме можливості включитись до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, протягом зазначеного періоду.

^ У зв’язку з наведеним вище пропонуємо виключити з пункту 7.2. проекту Порядку підпункт „ґ”.

З огляду на вище викладене, просимо розглянути та врахувати пропозиції до проекту рішення «Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ», оприлюдненого на офіційному сайті Нацкомфінпослуг 04.09.2012 р.
З повагою

Голова Аудиторської палати України І.І.Нестеренко


Куреза 483-60-46
Схожі:

Шановний Андрію Леонідовичу! Розглянувши оприлюднений на офіційному сайті Нацкомфінпослуг 04. 09. 2012 р проект рішення iconУкраїнська асоціація
Українська асоціація інвестиційного бізнесу (надалі – уаіб) розглянула оприлюднений на сайті дкцпфр 07. 04. 2009 року проект Методики...
Шановний Андрію Леонідовичу! Розглянувши оприлюднений на офіційному сайті Нацкомфінпослуг 04. 09. 2012 р проект рішення iconШановний Анатоліє Івановичу ! Українська асоціація інвестиційного бізнесу розглянула закон
Українська асоціація інвестиційного бізнесу розглянула законопроект «Про Фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку», оприлюднений...
Шановний Андрію Леонідовичу! Розглянувши оприлюднений на офіційному сайті Нацкомфінпослуг 04. 09. 2012 р проект рішення iconШановний Дмитре Михайловичу ! Українська асоціація інвестиційного бізнесу розглянула закон
Українська асоціація інвестиційного бізнесу розглянула законопроект «Про Фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку», оприлюднений...
Шановний Андрію Леонідовичу! Розглянувши оприлюднений на офіційному сайті Нацкомфінпослуг 04. 09. 2012 р проект рішення iconШановний Анатолію Івановичу ! Українська асоціація інвестиційного бізнесу розглянула закон
Українська асоціація інвестиційного бізнесу розглянула законопроект «Про Фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку», оприлюднений...
Шановний Андрію Леонідовичу! Розглянувши оприлюднений на офіційному сайті Нацкомфінпослуг 04. 09. 2012 р проект рішення iconФакс: (044) 496 06 02
Процес реєстрації ліків, які пройшли сертифікацію Європейським агентством з лікарських засобів (єма), міг би бути спрощений. Проект...
Шановний Андрію Леонідовичу! Розглянувши оприлюднений на офіційному сайті Нацкомфінпослуг 04. 09. 2012 р проект рішення iconПро надання інформації Державна фіскальна служба України Директору Інформаційно-довідкового Департаменту пану Романову І. Л. Шановний Іване Леонідовичу!
Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу та бажаємо успіхів у Вашій професійній діяльності
Шановний Андрію Леонідовичу! Розглянувши оприлюднений на офіційному сайті Нацкомфінпослуг 04. 09. 2012 р проект рішення iconКонцепція розвиту неперервної педагогічної освіти Преамбула
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту повідомляє про оприлюднення 10 вересня 2012 року на своєму офіційному веб-сайті (рубрика...
Шановний Андрію Леонідовичу! Розглянувши оприлюднений на офіційному сайті Нацкомфінпослуг 04. 09. 2012 р проект рішення iconРішення від 29. 11. 2012 №261/1 м. Київ Про внесення змін до складу Комісії Аудиторської палати України
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг) листа від 28. 11....
Шановний Андрію Леонідовичу! Розглянувши оприлюднений на офіційному сайті Нацкомфінпослуг 04. 09. 2012 р проект рішення iconЛ и с т №11/3-10. 21/6096-еп керівникам митних органів Про постанову Кабінету Міністрів України від 18. 03. 09 N 230 На офіційному сайті Конституційного Суду України 24. 06. 09 розміщено рішення
Конституції України (конституційності) підпунктів 5, 6 пункту 3 статті 3 «Прикінцеві положення» Закону України «Про Митний тариф...
Шановний Андрію Леонідовичу! Розглянувши оприлюднений на офіційному сайті Нацкомфінпослуг 04. 09. 2012 р проект рішення iconОголошення про початок проведення Конференції на офіційному сайті та методичному порталі управління освіти До 05. 11. 2013 Завідувач лкто дроботенко О. В. Підготовка інструментарію для проведення опитування
«Формування єдиного і повноцінного соціального середовища для виховання кожної дитини на засадах рівноправного партнерства сім’ї...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи