Місцезнаходження (місце проживання) icon

Місцезнаходження (місце проживання)НазваМісцезнаходження (місце проживання)
Дата конвертації29.04.2013
Розмір116.13 Kb.
ТипДокументи
джерело

Додаток 23

до пункту 11.11 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої Постановою Правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 р. N 21-1 (у редакції постанови Правління Пенсійного Фонду України від 25 січня 2008 р. N 3-3)


Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади _______________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання)

_______________________________________________________

_____________________________________ тел. ______________

Форма власності ________________________________________

Код за ЄДРПОУ (номер згідно з ДРФО)________­­­_____________

N реєстрації платника __________________

Назва банку ____________________________________________

_______________________________________________________

МФО _____________________________

N п/рахунку _______________________

Обрана система оподаткування ___________________________

_______________________________________________________

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за звітний період (заповнюється відповідно до наказу Держкомстату України від 28.09.2005 N 286, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722) __________________


у тому числі:

середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (заповнюється відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 10.02.2007 N 42, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2007 за N 117/13384) ___________________


Середня чисельність працівників, які виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру________________


Кількість застрахованих осіб у звітному періоді ___________

Платник ________________________________________________________________________

(назва - для юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи)


^ РОЗРАХУНОК СУМИ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ

НА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ,

ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ СПЛАТІ

ЗА ____________МІСЯЦЬ 200_ РОКУ


Розрахунок подається платником до органів Пенсійного фонду України протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

(грн.)

N з/п

Назва показника

Сума

1

2

3
І розділ

За період з 01.01.2004
1

Сума рядків 1.1 та 1.2
1.1

Загальна сума фактичних витрат на оплату праці та інших виплат, пов’язаних з відносинами трудового наймуу т. ч.:
1.1.1

а) сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності
1.1.2

б) сума допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
1.2

Суми доходу, що розподіляється між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств
2

Фактичні витрати на оплату праці, суми перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та суми допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та суми доходу, що розподіляються між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств, на які нараховуються внески, усього (рядки 2.1+2.2+2.3)
2.1

Для 33,2%
2.1.1

у т.ч. для 33,2% суми винагород за угодами цивільно-правового характеру платників фіксованого сільськогосподарського податку
2.2

Для 4%
2.3

Для 42%
3

Нараховано, усього (рядки 3.1+3.2)
3.1

Нараховано (крім платників фіксованого сільськогосподарського податку), усього

(рядки 3.1.1+3.1.2+3.1.3)
3.1.1

33,2%
3.1.2

4%
3.1.3

42%
3.2

Нараховано платниками фіксованого сільськогосподарського податку, усього

(рядки 3.2.1.1+3.2.2)
3.2.1

33,2%
3.2.1.1

у т.ч. 33,2% суми винагород за угодами цивільно-правового характеру
3.2.2

26,56% (рядок 2.1 – рядок 2.1.1)  26,56%
4

Загальний оподатковуваний дохід (заробітна плата), з якого утримуються внески із застрахованих осіб
5

^ Утримано 2%, 1-5%
6

Сума, на яку збільшено внески у зв’язку з виправленням помилки в період після 01.01.2004
6.1

32%, 32,3%, 31,8%, 33,2%, 4%, 42%, 6,4%, 6,46%, 13,28%, 19,92%, 26,56%
6.2

0,5 – 5%
6 а

Сума виплати (заробітку, доходу), на яку донараховані страхові внески
7

Сума, на яку зменшено внески у зв’язку з виправленням помилки в період після 01.01.2004
7.1

32%, 32,3%, 31,8%, 33,2%, 4%, 42%, 6,4%, 6,46%, 13,28%, 19,92%, 26,56%
7.2

0,5 – 5%
7 а

Сума виплати (заробітку, доходу), на яку зайво нараховані страхові внескиЗміст помилки
8

Загальна сума страхових внесків за розділом І ( рядки 3+5+6-7)
8.1

(рядки 3+ 6.1-7.1)
8.2

(рядки 5+6.2-7.2)ІІ розділ*

Розрахунки за внесками (зборами) за період до 01.01.2004
1

^ Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці
2

Підлягає сплаті внесків (збору) згідно з графою 4 додатка до розрахунку, усього
2.1

32%
2.2

4%
2.3

42%
2.4

1-5%
3

Сума, на яку збільшено внески (збір) у зв’язку з виправленням помилки за період до 01.01.2004
4

Сума, на яку зменшені внески у зв’язку з виправленням помилки за період до 01.01.2004Зміст помилки
5

Загальна сума внесків (збору) за розділом ІІ (рядки 2+3-4)

ІІІ РОЗДІЛ**

^ СУМИ, НАРАХОВАНІ У ЗВІТНОМУ БАЗОВОМУ ПЕРІОДІ ЗА МИНУЛІ

ТА МАЙБУТНІ МІСЯЦІ, НА ЯКІ НАРАХОВУЮТЬСЯ СТРАХОВІ ВНЕСКИ


^ Назва місяця

Сума за минулий період

Сума за майбутній період


Операції за додатковими ставками у звітному періоді здійснювалися / не здійснювалися.

(необхідне підкреслити)


М.П.Керівник______________

(підпис)

_____________________

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер_________

(підпис)

___________________

(прізвище та ініціали)


"__"______________________ 200_ р.


Відмітка про результати камеральної перевірки працівника органу ПФУ:

_____________________________________________________________________


Підпис ________________

"___" ___________200_ р.

-------------

* Заповнюється платниками, які визначали своє зобов’язання за виплаченою заробітною платою.

** Заповнюється платниками, які включають зазначені суми в розрахунок за звітний базовий період.


^ ДОДАТОК ДО РОЗРАХУНКУ СУМИ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ

НА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ,

ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ СПЛАТІ ЗА ________МІСЯЦЬ 200_ РОКУ


І. Розділ*


Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду________ грн.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду________ грн.

Сальдо розрахунків рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" на початок звітного періоду:

Дт ______ грн..

Кт _______ грн., у тому числі:

відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б"-"з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ____________ грн.;

відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пункту "а" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ____________ грн;

пеня __________ грн;

фінансові санкції ________ грн;

інші ______________грн.

Сальдо розрахунків рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" на кінець звітного періоду:

Дт ______ грн.

Кт _______ грн, у тому числі:

відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б"-"з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ____________ грн;

відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пункту "а" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ____________ грн;

пеня _____________ грн;

фінансові санкції ________ грн;

інші _____________грн.

Довідково: виплачено заробітної плати та інших виплат та винагород, пов’язаних з відносинами трудового найму, у звітному періоді:

усього ____________ грн,

у т.ч. у натуральній формі ___________ грн. **


ІІ. Розділ***


^ Місяць, за який виплачується заробітна плата

Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці (чистий)

^ Коефіцієнт К=НЗП:ВЗП

Належить до сплати

Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці, приведений до нарахованого

усього

у тому числі

32%

(гр.2гр.332%)

4%

(гр.2 гр.34%)

42%

(гр.2гр.342%)

1-5%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

К – поправний коефіцієнт, який обраховується щомісяця.

НЗП – нарахована заробітна плата за місяць.

ВЗП – заробітна плата до виплати за місяць.


Головний бухгалтер__________________

(підпис)

______________________________

(прізвище та ініціали)

------------------

* Заповнюють усі платники.

** Відповідно до статті 23 Закону України "Про оплату праці" із змінами та доповненнями.

*** Заповнюється платниками внесків, які мають заборгованість за розрахунками з Пенсійним фондом на 01.01.2004 (у т.ч. і за наявності заборгованості з виплати заробітної плати).Схожі:

Місцезнаходження (місце проживання) iconПоложення про виготовлення, зберігання І реалізацію торгових патентів заявка на придбання торгового патенту
Місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта підприємницької діяльності, телефон (факс)
Місцезнаходження (місце проживання) iconЦентральне сховище Національного банку України вул. Пухівська, 7-А, м. Київ, 02660
Найменування і місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи
Місцезнаходження (місце проживання) iconДекларація про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання
Найменування суб'єкта господарювання юридичної особи та її місцезнаходження або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи та її...
Місцезнаходження (місце проживання) iconРішення суду про стягнення аліментів не виконується;  особа перебуває під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, визнана в установленому порядку недієздатною;  місце проживання особи не встановлено
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від оплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання...
Місцезнаходження (місце проживання) iconПриложение №3 новый о бразец разрешения на выезд ребенка строго по образцу! Обязательны выделенные фразы !!!!
Савчука Володимира Андрійовича, 21червня 1991 року народження, (№ дитячого проїздного документа), у супроводі одного з нас Савчук...
Місцезнаходження (місце проживання) iconОголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме
Затвердити перелік друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, в яких у 2009 році розміщуються оголошення...
Місцезнаходження (місце проживання) iconОголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме
Затвердити перелік друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, в яких у 2010 році розміщуються оголошення...
Місцезнаходження (місце проживання) iconФорма №9-опп № " " 20 року заява про зняття з обліку у зв'язку із зміною місцезнаходження (місця проживання)

Місцезнаходження (місце проживання) iconАплікаційна форма на участь у тренінгу рамках проекту «Прозора освіта –Давай зробимо це»
Місце проживання
Місцезнаходження (місце проживання) iconПозивач (п. і. б.) що проживає за адресою: індекс (місце проживання) Номер засобу зв'язку Відповідач
Я,, працюю на підставі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи