Методичні рекомендації з питань формування звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України icon

Методичні рекомендації з питань формування звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду УкраїниНазваМетодичні рекомендації з питань формування звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України
Сторінка1/6
Дата конвертації25.04.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
джерело
  1   2   3   4   5   6


Методичні рекомендації з питань формування звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010р. № 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2010р. за № 1014/18309 з врахуванням змін відповідно постанови правління Пенсійного фонду № 18-1 від 23.06.2011р.


Опис формата звіту

щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1014/18309 враховуючи зміни постанови правління Пенсійного фонду № 18-1 від 23.06.2011


Суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, річний звіт про нараховані та сплачені суми фіксованого розміру страхових внесків, звіт про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, звіт про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу, розрахунок суми внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування із сум грошового забезпечення, що підлягають сплаті, за звітні періоди 2009 року подаються у строки та за формами, встановленими Інструкцією про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженою постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 № 21-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за № 64/8663 (у редакції, що діяла до 01.01.2010).

Відомості про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (первинна звітність до системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду), за 2009 рік подаються у строки та за формою, встановленими Порядком формування та подання органами Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 № 7-6, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.08.2004 за № 1000/9599.

Облік застрахованих осіб та персоніфікований облік відомостей про суми заробітної плати (доходу) та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2010 року ведеться з застосуванням постанови правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 № 7-6 «Про Порядок формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.08.2004 за № 1000/9599.

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України 05.11.2009 № 26-1, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.11.2009 за № 1136/17152, регулює питання подання звіту до органів Пенсійного фонду України за звітні період з 1 січня 2010 року до 1 січня 2011 року.

З 1 січня 2011 року набрав чинності Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон).

Відповідно до статті 6 Закону Пенсійним фондом України розроблено Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, який затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2, яку зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.11.2009 за № 1136/17152 (далі - Порядок). Вищезазначений Порядок регулює питання подання звіту до органів Пенсійного фонду України за звітні періоди починаючи з 1 січня 2011 року враховуючи зміни постанови правління Пенсійного фонду № 18-1 від 23.06.2011


І. Опис додатка 4 до Порядку «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України» та вимоги щодо заповнення


 1. Заповнення титульного аркуша додатка 4.


Страхувальники зазначені в пункті 3.1 розділу ІІІ Порядку зобов’язані формувати та подавати до органів Пенсійного фонду звіт згідно з додатком 4 до Порядку не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом.

Базовим звітним періодом для них є календарний місяць.

На титульному аркуші додатка 4 зазначаються:

Реквізит 01. Звіт за місяць, рік: вказується звітний місяць (дві цифри) та рік (чотири цифри), за який формується та подається звіт. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит 02. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/ реєстраційний
номер облікової картки платника податків:


 • для юридичних осіб вноситься восьми-розрядний номер згідно з Державним реєстром підприємств, організацій України (ЄДРПОУ);

 • для фізичних осіб – підприємців вноситься десяти-розрядний номер, під яким вони зареєстровані як платники податків за довідкою ДПА з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО). Номер вноситься із реєстраційних документів страхувальника;

 • для юридичних осіб (наприклад, церква або юридичні особи нерезиденти), у яких не має коду ЄДРПОУ органом Пенсійного фонду буде присвоюватися власний номер за наступною маскою: РNNNNSSS, де «Р» – константа, що вказує на реєстрацію юридичної особи за номером, присвоєним в органі Пенсійного фонду; «NNNNN» - рівно п’ять цифр – код органу ПФУ районного рівня (з ведучим нулем) де здійснюється первинне взяття на облік страхувальника – юридичної особи; «SSS» - порядковий номер страхувальника з особливим Кодом (з ведучими нулями), якого взято на облік у даному органі Пенсійного фонду;

 • для фізичних осіб – підприємців, для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX – три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX – “БК”- константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; “NN”- дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); “ХХХХХХ” - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де “F” – латинська літера (константа), далі “NNNNNNNNN” – довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.


Реквізит 03. Філія за реєстрацією в Пенсійному фонді України: заповнюється згідно з реєстраційними даними страхувальника в органі Пенсійного фонду. Це поле заповнюється для страхувальників з числа відокремлених підрозділів юридичної особи, що розташовані поза її місцезнаходженням та виробляють продукцію або надають послуги в єдиному технологічному процесі з головною організацією, мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки по заробітній платі із застрахованими особами та нараховують і сплачують єдиний внесок.

Найменування страхувальника: у поле без клітинок вноситься коротка назва страхувальника відповідно до реєстраційних документів, а для страхувальника-фізичної особи — прізвище, ім’я та по батькові. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит 04. Вихідний № у страхувальника та дата: якщо страхувальник здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції, проставляється реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації страхувальника, який потім зазначається на кожному аркуші додатка 4. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються відповідальною особою страхувальника.

Реквізит 05. Код органу Пенсійного фонду, до якого подається звіт: вноситься код та назва органу Пенсійного фонду, у якому страхувальника зареєстровано як платника.

Реквізит 06. Перелік таблиць додатка 4: навпроти назви кожної із таблиць зазначається кількість аркушів та кількість рядків.

Навпроти тих таблиць, які не подаються до органів Пенсійного фонду, проставляються прочерки.

У графі “Кількість аркушів” зазначається кількість аркушів документів однієї таблиці.

У графі “Кількість рядків” зазначається кількість заповнених рядків на аркушах документів однієї таблиці для таблиць 5-9 додатка 4 до Порядку.

У графі “Усього” зазначаються загальна кількість аркушів документів та загальний підсумок заповнених рядків на цих аркушах.

Реквізит 07. Керівник:

 • для юридичних осіб – зазначається десяти-розрядний реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)), підпис та прізвище з ініціалами керівника підприємства;

 • для фізичних осіб –зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)) фізичної особи – підприємця, у відповідні поля вноситься підпис та прізвище фізичної особи. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит 08. Головний бухгалтер: для юридичних осіб – за наявності даної посади, зазначається десяти - розрядний реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)), підпис та прізвище з ініціалами головного бухгалтера; для фізичних осіб – даний реквізит не заповнюється. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит 09. Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду та дата реєстрації в органі Пенсійного фонду: зазначається номер, який автоматично надається кожному звіту при внесені відповідних відомостей відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що приймає звіт, із зазначенням дати. При внесенні відповідних відомостей до цього реквізиту відповідальна особа органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт обов`язково засвідчує ці відомості підписом із зазначенням прізвища з ініціалами.

Реквізит 10. Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ____місяць 20____року (далі Розписка): заповнюється відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт. В Розписці дублюються відомості занесені до реквізиту 09 та зазначається кількість аркушів документів отриманих від страхувальника разом з титульним аркушем (це кількість аркушів документів з графи «Усього» реквізиту 06 плюс «+» один аркуш). По лінії відрізу Розписка відрізається відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт, завіряється печаткою для довідок або штампом з грифом «ПРИЙНЯТО» та повертається страхувальнику.

Титульний аркуш та всі аркуші таблиць додатка 4 завіряються підписом керівника та головного бухгалтера (за наявності даної посади у страхувальника), засвідчуються печаткою (за наявності) страхувальника. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються відповідальною особою страхувальника і звіт передається до органу Пенсійного фонду.


^ 2. Заповнення таблиці 1 додатка 4 “Нарахування єдиного внеску”


При заповненні таблиці необхідно враховувати наступне:

У Таблиці вказуються всі передбачені в ній показники. У разі не заповнення того чи іншого рядка через відсутність операції цей рядок прокреслюється.

Таблиця заповнюється в гривнях з копійками.

У заголовній частині Таблиці відображається:

- Повне найменування страхувальника (відповідно до установчих документів) або прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи.

- Код основного виду економічної діяльності згідно довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, виданої органом статистики для юридичних осіб, для фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників згідно КВЕД зазначений ним при державній реєстрації.

 • Клас професійного ризику виробництва згідно повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску в органі Пенсійного фонду (для платників взятих на облік з 01.01.2011 року), згідно повідомлення про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва виданого робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (для платників взятих на облік до 01.01.2011 року).

Платником ставиться позначка “х” у відповідну клітинку, у разі, якщо платник:

 • бюджетна установа;

 • підприємство, організація веукраїнської громадської організації інвалідів, зокрема УТОГ, УТОС;

 • підприємство, організація громадської організації інвалідів.

- Міністерство, або інший центральному орган виконавчої влади (зазначається підпорядкованість платника)

- Місцезнаходження або місце проживання платника.

- Телефон.

- Організаційно-правова форма господарювання.

- Номер реєстрації страхувальника за даними повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску або повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків у відповідному органі Пенсійного фонду.

- Назва банку.

- МФО банку;

 • Номера поточних рахунків в установах банків.

- Середньооблікова кількість штатних працівників.

Зазначений показник визначається платником відповідно до наказу Держкомстату України від 28.09.2005 № 286, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722.

- у тому числі працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність.

Показник заповнюється відповідно до наказу Мінпраці від 10.02.2007 № 42, зареєстрованого в Мінюсті 13.02.2007 за № 117/13384.

- Кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру.

- Кількість застрахованих осіб у звітному місяці (особи, за яких подаються відомості до системи персоніфікованого обліку);

- у тому числі чоловіків, жінок;

- обрана система оподаткування (загальна, єдиний податок, фіксований податок, фіксований сільськогосподарський податок).

Таблиця 1 заповнюється платниками за звітний місяць у відповідності до бухгалтерських документів про нараховану заробітну плату, винагороди за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплату допомоги по тимчасовій непрацездатності за цей місяць незалежно від джерел фінансування цих виплат та від терміну їх фактичних виплат за період з 1 січня 2011 року.

Рядок 1 "Загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, усього” сума рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 без обмеження максимальною величиною, на яку нараховується єдиний внесок.


Інші виплати, що відображаються в Головній книзі платника страхових внесків за кредитом субрахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою", крім вищезазначених, не включаються до цього рядка.


^ Рядок 1.1 "Сума нарахованої заробітної плати".

Відображається заробітна плата звітного місяця за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в тому числі в натуральній формі, склад якої визначається Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 № 5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 р. за № 114/8713 та Законом України "Про оплату праці", без обмеження максимальною величиною.

Рядок 1.2 "Сума винагород за договорами цивільно-правового характеру".

Відображаються суми винагород нараховані роботодавцем у звітному місяці фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами без обмеження максимальною величиною.

^ Рядок 1.3 "Сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця"

Відображається нарахована сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця без обмеження максимальною величиною.

Навіть при формуванні звіту за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення АРМ Звіт страхувальника сума роботодавцем зазначається самостійно в ручному режимі.

^ Рядок 1.4 "Сума допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, яка виплачується за рахунок коштів фондів соціального страхування, усього. У т.ч.:"

Відображається нарахована сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів фондів державного соціального страхування без обмеження максимальною величиною.

Навіть при формуванні звіту за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення АРМ Звіт страхувальника сума роботодавцем зазначається самостійно в ручному режимі.

Рядок 1.4.1 "Сума допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, яка виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на виробництві

Відображається нарахована сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на виробництві без обмеження максимальною величиною.

Навіть при формуванні звіту за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення АРМ Звіт страхувальника сума роботодавцем зазначається самостійно в ручному режимі.

Рядок 2 "Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1+ р. 2.2 + р. 2.3) "

Відображається сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, а також оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця та допомога по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів фондів державного соціального страхування, з урахуванням максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок.

Рядок 2.1 “Сума нарахованої заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1.1 + р. 2.1.2 + р. 2.1.3 + р. 2.1.4 + р. 2.1.5 + р. 2.1.6)”

Відображається сума рядків 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 та 2.1.6

У рядку 2.1.1 "роботодавцями відповідно до класу професійного ризику виробництва (36,76-49,7%)" зазначаються суми заробітної плати, на які нараховується єдиний внесок відповідно до класу професійного ризику.

У рядку 2.1.2 "бюджетними установами (36,3%)" зазначаються суми заробітної плати, нараховані бюджетними установами, на які нараховується єдиний внесок.

У рядку 2.1.3 "роботодавцями найманим працівникам із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах (45,96 %)" зазначаються суми заробітної плати, нараховані особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, борт-інженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах, на які нараховується єдиний внесок.

У рядку 2.1.4 "підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41 %)” зазначаються суми заробітної плати, нараховані підприємствами, установами та організаціями найманим працівникам, які є інвалідами, на які нараховується єдиний внесок.

У рядку 2.1.5 "підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %)” зазначаються суми заробітної плати, на які нараховується єдиний внесок, нараховані підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці.

У рядку 2.1.6 “підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (5,5 %)” зазначаються суми заробітної плати працюючих інвалідів, на які нараховується єдиний внесок, нараховані підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці.

^ Рядок 2.2 “Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, 34,7%” відображаються суми винагород нараховані роботодавцем у звітному місяці фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (крім сум винагород нарахованих фізичним особам - підприємцям, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію їх як підприємців), на які нараховується єдиний внесок.

^ Рядок 2.3 "Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, 33,2 %”

Відображається нарахована сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця та сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів фондів державного соціального страхування, на яку нараховується єдиний внесок.

Рядок 3 " Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р.3.2 + р.3.3 )”

Відображається сума рядків 3.1, 3.2 та 3.3.

У рядку 3.1 “на суми заробітної плати, усього (р. 3.1.1 + р. 3.1.2 + р. 3.1.3 + р. 3.1.4 + р. 3.1.5 + р. 3.1.6)” відображається сума рядків 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6.

У рядку 3.1.1 "на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями, відповідно до класу професійного ризику виробництва (р. 2.1.1 х (36,76%-49,7%))" відображається сума єдиного внеску, яка розраховується у відсотках залежно від класу професійного ризику виробництва від суми заробітної плати зазначеної у рядку 2.1.1.

У рядку 3.1.2 "на суми заробітної плати, нарахованої бюджетними установами (р. 2.1.2 х 36,3 %)" відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми заробітної плати відображеної у рядку 2.1.2 на 36,3% (розмір єдиного внеску встановлений для бюджетних установ).

У рядку 3.1.3 "на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями найманим працівникам із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах (р. 2.1.3 х 45,96 %)" відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми заробітної плати відображеної у рядку 2.1.3 на 45,96%.

У рядку 3.1.4 "на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (р. 2.1.4 х 8,41 %)" відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми заробітної плати відображеної у рядку 2.1.4 на 8,41%.

У рядку 3.1.5 “на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (р. 2.1.5 х 5,3 %)” відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми заробітної плати відображеної у рядку 2.1.5 на 5,3%.

У рядку 3.1.6 “на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (р. 2.1.6 х 5,5 %)” відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми заробітної плати відображеної у рядку 2.1.6 на 5,5%.

У рядку 3.2 “на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами (р. 2.2 х 34,7%) відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми винагороди відображеної у рядку 2.2 на 34,7%.

У рядку 3.3 “на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р. 2.3 х 33,2 %)” відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми допомоги відображеної у рядку 2.3 на 33,2%.

Рядок 4 "Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, з якої утримано єдиного внеску, усього (р. 4.1 + р. 4.2 + р. 4.3) (відповідає значенню р. 2)" відображаються суми заробітної плати, інших виплат, винагород, нарахованих (виплачених) застрахованій особі відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, за виконання робіт (надання послуг) та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, з урахуванням максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок. Відображається сума рядків 4.1, 4.2 та 4.3 та відповідають значенню рядка 2.

Рядок 4.1 “Сума заробітної плати застрахованих осіб, усього (р. 4.1.1 + р. 4.1.2 + р. 4.1.3)” відображається сума рядків 4.1.1, 4.1.2 та 4.1.3 та відповідає значенню рядка 2.1.

Рядок 4.1.1 “осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) (3,6 %)” відображаються суми заробітної плати нарахованої роботодавцем особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, крім осіб, які працюють на посадах, робота на яких дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів, з яких утримується єдиний внесок у розмірі 3,6 %.

^ Рядок 4.1.2 “найманих працівників – інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС (2,85 %)” відображаються суми заробітної плати нарахованої найманим працівникам-інвалідам, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС.

Рядок 4.1.3 “працівників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів України (6,1 %)” відображаються суми заробітної плати нарахованої працівникам, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року, а також для льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах.

Рядок 4.2Сума винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, 2,6% (відповідає значенню р. 2.2)” відображаються суми винагород нараховані роботодавцем у звітному місяці фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами та відповідають значенню рядка 2.2.

Рядок 4.3 “Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, 2 % (відповідає значенню р. 2.3)” відображаються нараховані найманим працівникам суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та відповідають значенню рядка 2.3.

Рядок 5 "Утримано єдиного внеску, усього (р. 5.1 + р. 5.2 + р. 5.3 + р. 5.4 + р. 5.5)" дорівнює сумі рядків р. 5.1, р. 5.2, р. 5.3, р. 5.4, р. 5.5.

Відображаються суми утриманого єдиного внеску із сум, зазначених у рядках 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2, 4.3 за діючими розмірами залежно від категорії застрахованих осіб.

Рядок 5.1 "р. 4.1.1х 3,6 %" відображається сума єдиного внеску утриманого із заробітної плати застрахованих осіб у розмірі 3,6 % на підставі даних бухгалтерського обліку.

Рядок 5.2 "р. 4.1.2х 2,85 %" відображається сума єдиного внеску утриманого із заробітної плати застрахованих осіб у розмірі 2,85 % на підставі даних бухгалтерського обліку.

Рядок 5.3 "р. 4.1.3х 6,1 %" відображається сума єдиного внеску утриманого із заробітної плати застрахованих осіб у розмірі 6,1 % на підставі даних бухгалтерського обліку.

Рядок 5.4 "р. 4.2 х 2,6 %" відображається сума єдиного внеску утриманого із сум винагород фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами у розмірі 2,6 % на підставі даних бухгалтерського обліку.

^ Рядок 5.5 "р. 4.3 х 2 %" відображається сума єдиного внеску утриманого із сум допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 2% на підставі даних бухгалтерського обліку.

Рядок 6 "Донараховано та/або доутримано єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 6.1+р. 6.2+ р. 6.3)".

Відображається сума рядків 6.1, 6.2 та 6.3.

Рядки 6.1 та 6.3 заповнюються у випадках, якщо платником самостійно виявлено заниження сум нарахованого єдиного внеску на суми заробітної плати, винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих платником у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, які підтверджують нарахування виплат, на які платником самостійно донараховано та/або доутримано суму єдиного внеску.

Рядок 6.1 "Донараховано єдиного внеску (крім сум, зазначених у р. 6.2)"

Відображається сума рядків 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8.

Рядки 6.1.1 - 6.1.8

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених сум єдиного внеску у періодах, що передують звітному, в розрізі встановлених розмірів єдиного внеску.

Рядок 6.2 “Донараховано єдиного внеску за попередні звітні періоди внаслідок збільшення класу професійного ризику виробництва”

Заповнюється платником у разі зміни класу професійного ризику виробництва на підставі отриманого повідомлення органу Пенсійного фонду України за період з дати встановлення нового класу професійного ризику та розміру єдиного внеску.

Самостійно обчислену суму в результаті перерахунку (різниця між нарахованою сумою єдиного внеску по розміру, встановленому раніше, та нарахованою сумою єдиного внеску по встановленому розміру за зазначений період) платник відображає за звітний період, у якому ним отримано повідомлення Пенсійного фонду.

Рядок 6.3 "Додатково утримано єдиного внеску"

Відображається сума рядків 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5.

Рядки 6.3.1 - 6.3.5

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених сум єдиного внеску у періодах, що передують звітному, в розрізі встановлених розмірів єдиного внеску, залежно від категорії застрахованих осіб.

^ Рядок 6.4 “Сума виплат, на яку донараховано єдиний внесок”

Зазначається база нарахування єдиного внеску, на яку ним донараховано єдиний внесок.

При цьому, зазначений рядок не використовуються, якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, оскільки такі суми включаються до заробітної плати того місяця, у якому були здійснені їх нарахування (пункт 4.3.3 Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування).

^ Рядок "Зміст помилки"

Вказується період, в якому виявлено помилку, та вид виплати, на яку своєчасно не нараховано єдиний внесок.

За наявності декількох помилок описується кожна з них.

Рядок 7 "Зменшено суму єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)"

Відображається сума рядків 7.1, 7.2 та 7.3.

Рядки 7.1 та 7.3 заповнюються у випадках, якщо платником самостійно виявлено завищення сум нарахованого єдиного внеску на суми заробітної плати, винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих платником у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, які підтверджують нарахування виплат, на які платником самостійно донараховано та/або доутримано суму єдиного внеску.

Рядок 7.1 "Зменшено нарахування (крім сум, зазначених у р. 7.2)”

Відображається сума рядків 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8.

Рядки 7.1.1 - 7.1.8

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення сум, нарахованого єдиного внеску у періодах, що передують звітному, на суми виплат, які не є базою нарахування єдиного внеску, в розрізі встановлених розмірів єдиного внеску.

Крім того, зазначені рядки використовуються для коригування сум єдиного внеску, у зв’язку із зміноюм черговості їх зарахування до максимальної величини бази нарахування єдиного внеску передбаченої п.п. 4.3.2 п. 4.3 Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.10.2010 за № 994/18289 за минулі періоди.

Рядок 7.2 "Зменшено суму єдиного внеску за попередні звітні періоди внаслідок зменшення класу професійного ризику виробництва"

Заповнюється платником у разі зміни класу професійного ризику виробництва на підставі отриманого повідомлення органу Пенсійного фонду України за період з дати встановлення нового класу професійного ризику та розміру єдиного внеску.

Самостійно обчислену суму в результаті перерахунку (різниця між нарахованою сумою єдиного внеску по розміру, встановленому раніше, та нарахованою сумою єдиного внеску по встановленому розміру за зазначений період) платник відображає за звітний період, у якому ним отримано повідомлення Пенсійного фонду.

Рядок 7.3 “Зменшено утримань”

Відображається сума рядків 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5.

Рядки 7.3.1 - 7.3.5

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення відображених утриманих сум єдиного внеску на суми виплат, які не є базою для утримання (нарахування) єдиного внеску, в розрізі встановлених розмірів, залежно від категорії застрахованих осіб, у періодах, що передують звітному.

Крім того, зазначені рядки використовуються для коригування сум єдиного внеску, у зв’язку із зміною черговості їх зарахування до максимальної величини бази нарахування єдиного внеску передбаченої п.п. 4.3.2 п. 4.3 Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.10.2010 за № 994/18289 за минулі періоди.

Рядок 7.4 “Сума виплат, на яку зайво нараховано єдиний внесок”

Зазначається сума на яку у попередніх звітних періодах помилково чи зайво нараховано/утримано єдиний внесок.

^ Рядок "Зміст помилки"

Вказується період, в якому виявлено помилку, та вид виплати, на яку зайво нарахований єдиний внесок.

За наявності декількох помилок описується кожна з них.

^ Рядок 8 "Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, всього (р. 3 + р. 5 + р. 6 – р. 7)" відображається сума єдиного внеску, що визначається шляхом додавання даних зазначених у рядках 3, 5, 6 за мінусом даних рядка 7, та відповідає сумі рядків 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14.

При цьому кількість рахунків на які страхувальник перерахував єдиний внесок за відповідний звітний період повинна відповідати кількості заповнених рядків в діапазоні рядків від 8.1 до 8.14.

Зазначена сума підлягає сплаті на рахунки органів Пенсійного фонду України відкриті в органах Державної казначейської служби України.

Рядок 8.1 “р. 3.1.1 + р. 6.1.1 – р. 7.1.1 (36,76–49,7%)”

Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі встановленому Законом платнику, залежно від його класу професійного ризику виробництва (36,76% - 49,7%).

Рядок 8.2 “р. 3.1.2 + р. 6.1.2 – р. 7.1.2 (36,3%)”

Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 36,3 %, встановленому Законом для бюджетних установ.

Рядок 8.3 "р. 3.1.3 + р. 6.1.3 – р. 7.1.3 (45,96%)"

Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державної казначейської служби України для зарахування єдиного внеску у розмірі 45,96 %, встановленому Законом для платників, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах.

Рядок 8.4 "р. 3.1.4 + р. 6.1.4 – р. 7.1.4 (8,41%)"

Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 8,41 %, встановленому Законом для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, за таких інвалідів.

Рядок 8.5 “р. 3.1.5 + р. 6.1.5 – р. 7.1.5 (5,3%)”

Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 5,3 %, встановленому Законом для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці.

Рядок 8.6 “р. 3.1.6 + р. 6.1.6 – р. 7.1.6 (5,5%)”

Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 5,5 %, встановленому Законом для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці.

Рядок 8.7 “р. 3.2 + р. 6.1.7 – р. 7.1.7 (34,7%)”

Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 34,7 %.

Рядок 8.8 “р. 3.3 + р. 6.1.8 – р. 7.1.8 (33,2%)”

Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 33,2 %.

Рядок 8.9 “р. 5.1 + р. 6.3.1– р. 7.3.1 (3,6%)”

Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 3,6 %.

Рядок 8.10 “р. 5.2 + р. 6.3.2 – р. 7.3.2 (2,85%)”

Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 2,85 %.

Рядок 8.11 “р. 5.3 + р. 6.3.3 – р. 7.3.3 (6,1%)”

Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 6,1 %.

Рядок 8.12 “р. 5.4 + р. 6.3.4 – р. 7.3.4 (2,6%)”

Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 2,6 %.

Рядок 8.13 “р. 5.5 + р. 6.3.5 – р. 7.3.5 (2%)”

Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 2 %.

Рядок 8.14 “р. 6.2 – р. 7.2”

Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державної казначейської служби України для зарахування єдиного внеску, що спрямовується на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Додаток до таблиці 1 звіту за ________місяць 20__ року


У показнику “Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду” платники, які своєчасно не розрахувалися з працівниками по заробітній платі на 1 число звітного місяця відображають суми простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, тобто суми заробітної плати термін виплати якої настав до 1 числа звітного місяця.

Платники, які своєчасно здійснюють розрахунки з працівниками по заробітній платі зазначений рядок прокреслюють;

У показнику “Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду” відображаються суми заборгованості з виплати заробітної плати з урахуванням невиплачених сум заробітної плати строк сплати яких настав у звітному місяці.

У зазначених показниках враховується заборгованість з виплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності. Заборгованість з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та інших видів виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, депонована заробітна плата у зазначені показники не включаються.

Показники додатка "Сальдо розрахунків рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" на початок звітного періоду" (Дт, Кт, у тому числі по видах заборгованості) та "Сальдо розрахунків рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" на кінець звітного періоду" (Дт, Кт, у тому числі по видах заборгованості) відображаються за даними бухгалтерського обліку.

У рядку “Виплачено заробітної плати усього ________ грн., у т.ч. у натуральній формі _______ грн.,” зазначається сума виплаченої заробітної плати у звітному місяці (без застосування коефіцієнта для приведення її до нарахованої).

До натуральної форми оплати праці відноситься: видача продукції як власного виробництва, так і отримана за бартером; розрахунки з комунальними підприємствами з метою погашення заборгованості працівників за квартирну плату, комунальні та інші послуги; виплата товарами широкого вжитку через спеціальні магазини тощо.

У рядку “у т.ч.: виплачено у звітному періоді заробітної плати та інших виплат і винагород особами, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, нарахованих за період до 01.01.2011 ________________ грн.” зазначається сума виплаченої заробітної плати у звітному місяці (без застосування коефіцієнта для приведення її до нарахованої), нарахованої за період до 01.01.2011 року.


У рядку “у т.ч.: виплачено у звітному періоді заробітної плати та інших виплат і винагород особами, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, нарахованих за період до 01.01.2004 ________________ грн.” зазначається сума виплаченої заробітної плати у звітному місяці (без застосування коефіцієнта для приведення її до нарахованої), нарахованої за період до 01.01.2004 року.


Рядок 1. “Належить до сплати нарахованих за період до 01.01.2011:”

Рядок 1.1. “Страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ____________ грн.” відображається загальна сума страхових внесків, які підлягають сплаті до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від одержаної у звітному місяці заробітної плати, нарахованої за період до 01.01.2011 року.

Рядок 1.2. “Страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ____________ грн.” відображається загальна сума страхових внесків, які підлягають сплаті до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від одержаної у звітному місяці заробітної плати, нарахованої за період до 01.01.2011 року.

Рядок 1.3. “Страхових внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробіття ____________ грн.” відображається загальна сума страхових внесків, які підлягають сплаті до Фонду соціального страхування на випадок безробіття і від одержаної у звітному місяці заробітної плати, нарахованої за період до 01.01.2011 року.

Рядок 2. “Належить до сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, нарахованого за період до 01.01.2004, __________________ грн.*” відображається загальна сума страхових внесків, які підлягають сплаті до Пенсійного фонду України від одержаної у звітному місяці заробітної плати, нарахованої за період до 01.01.2004 року.

Рядок 3. “Виправлення помилок, допущених при нарахуванні внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01.01.2011:”

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення/заниження нарахованих сум страхових внесків відображених у звітності за періоди до 01.01.2011 року.

Рядок 3.1. “Сума, на яку збільшено внески у зв'язку з виправленням помилки, у т.ч. ______________ грн.”

Відображається сума рядків 3.1.1, 3.1.2.

Рядок 3.1.1. “32%; 32,3%; 31,8%; 33,2%; 4%; 42%; 6,4%; 6,46%; 13,28%; 19,92%; 26,56% ________________ грн.”

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено заниження нарахованих сум страхових внесків відображених у відповідних рядках у звітності за періоди до 01.01.2011 року.

Рядок 3.1.2. “0,5 – 5 % ________________ грн.”

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено заниження нарахованих сум страхових внесків відображених у рядку “Утримано” у звітності за періоди до 01.01.2011 року.

Рядок 3.2. “Сума виплати (заробітку, доходу), на яку донараховані страхові внески, ______________ грн.”

Платник зазначає суми виплат, на які ним донараховано страхові внески.

Рядок 3.3. “Сума, на яку зменшено внески у зв'язку з виправленням помилки, у т.ч. ______________ грн.”

Відображається сума рядків 3.3.1, 3.3.2.

Рядок 3.3.1. “32%; 32,3%; 31,8%; 33,2%; 4%; 42%; 6,4%; 6,46%; 13,28%; 19,92%; 26,56% ________________ грн.”

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення нарахованих сум страхових внесків відображених у відповідних рядках (нараховано страхових внесків по відповідних тарифах) у звітності за періоди до 01.01.2011 року.

Рядок 3.3.2. “0,5 – 5 % ________________ грн.”

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення нарахованих сум страхових внесків відображених у рядку “Утримано” у звітності за періоди до 01.01.2011 року.

Рядок 3.4. “Сума виплати (заробітку, доходу), на яку зайво нараховані страхові внески, ______________ грн.”

Платник зазначає суми виплат, на які ним зайво нараховані страхові внески.


Рядок 3.5. “Виправлення допущеної помилки потребує змін у персоніфікованому обліку застрахованих осіб” необхідно підкреслити слово “так” чи “ні”.

Рядок 3.6. “Зміст помилки”.

Вказується період, в якому виявлено помилку, та вид виплати, на яку зайво нарахований єдиний внесок.

За наявності декількох помилок описується кожна з них.

Рядок 4. “Встановлені строки виплати заробітної плати:”

Зазначаються дати отримання заробітної плати за першу та другу половину місяця.


^ 3. Заповнення таблиці 2 додатка 4 “Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб”


Таблиця заповнюється районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення.

При заповненні таблиці необхідно враховувати наступне.

У Таблиці вказуються всі передбачені в ній показники. У разі не заповнення того чи іншого рядка через відсутність операції цей рядок прокреслюється.

^ Таблиця заповнюється в гривнях з копійками.

Таблиця складається із двох розділів.


Розділ ІУ графі 3 розділу І “Кількість осіб, яким нарахована виплата у звітному місяці”.

Відображається кількість осіб по кожній категорії осіб, зазначених у рядках 1-4, 6 та 6.1, яким нарахована виплата у звітному місяці.

^ У графі 4 розділу І “Нараховано єдиного внеску у звітному місяці”.

Відображається сума нарахованого єдиного внеску за окремі категорії осіб, зазначених у рядках 1-4 розділу І таблиці 2, не менше мінімального страхового внеску за кожну особу.

У разі коли період, за який розраховується єдиний внесок у застрахованої особи менше календарного місяця, внесок розраховується у розмірі, пропорційному календарним дням місяця, за який він розраховується.

Обчислення єдиного внеску за зазначених осіб провадиться на підставі бухгалтерських та інших документів, які підтверджують нарахування (обчислення) допомоги, грошового забезпечення або компенсації.

^ У графі 5 розділу І “Нараховано єдиного внеску, у тому числі за попередні звітні періоди”.

Заповнюється платником у разі самостійного виявлення ним завищення або заниження нарахованих сум єдиного внеску у звітності за попередні звітні періоди.

У графі 6 розділу І “Нараховано єдиного внеску з початку року”.

Відображається сума нарахованого єдиного внеску наростаючим підсумком з початку року.


Розділ ІІ

Розрахунок суми єдиного внеску, що підлягає

сплаті за батьків-вихователів та прийомних батьків”


У рядку 1 розділу ІІ “Сума грошового забезпечення, на яку нараховується єдиний внесок” відображається нарахована за звітний місяць сума грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства (у разі, коли вони не працюють).

^ У рядку 2 розділу ІІ “Нараховано єдиного внеску (рядок 1 х 33,2%)” відображається сума єдиного внеску нарахованого за звітний місяць, яка розраховується шляхом множення суми грошового забезпечення нарахованого батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, які не працюють (зазначена у рядку 1 розділу ІІ таблиці 2 додатку 4) на 33,2 %.

^ У рядку 3 розділу ІІ “Збільшено єдиного внеску за попередні звітні періоди” відображається сума донарахованого єдиний внесок за попередні звітні періоди платником.

У рядку 3.1 розділу ІІ “Сума грошового забезпечення на яку збільшено єдиного внеску” відображається сума грошового забезпечення на яку збільшено суму єдиного внеску за попередні звітні періоди платником.

^ У рядку 4 розділу ІІ “Зменшено єдиного внеску за попередні звітні періоди” відображається сума зменшення єдиного внеску за попередні звітні періоди платником.

У рядку 4.1 розділу ІІ “Сума грошового забезпечення на яку зменшено єдиного внеску” відображається сума грошового забезпечення на яку зменшено суму єдиного внеску за попередні звітні періоди платником.


^ 4. Заповнення таблиці 3 додатка 4 “Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу”


Таблиця заповнюється військовими частинами та іншими військовими формуваннями.


^ У графі 2 таблиці 3 додатку 4 “Кількість осіб, яким нараховане грошове забезпечення у звітному місяці”.

Відображається кількість осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, СБУ, інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, а також в органах МВС, яким за звітний місяць нараховано грошове забезпечення.

^ У графі 3 таблиці 3 додатку 4 “Нараховано єдиного внеску у звітному місяці” відображається сума нарахованого єдиного внеску за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, СБУ, інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, а також в органах МВС, не менше мінімального страхового внеску за кожну особу.

У разі коли період, за який розраховується єдиний внесок у застрахованої особи менше календарного місяця, внесок розраховується у розмірі, пропорційному календарним дням місяця, за який він розраховується.

^ У графі 4 таблиці 3 додатку 4 “Нараховано єдиного внеску, у тому числі за попередні звітні періоди”

Заповнюється платником у разі самостійного виявлення ним завищення або заниження нарахованих сум єдиного внеску у звітності за попередні звітні періоди.

Зазначається сума донарахованого єдиного внеску або сума його зменшення, яка відображається у зазначеній графі зі знаком “мінус”.


^ У графі 5 таблиці 3 додатку 4 “Нараховано єдиного внеску з початку року”

Відображається сума нарахованого єдиного внеску наростаючим підсумком з початку року.


^ 5. Заповнення таблиці 4 додатка 4 “Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування

на суми грошового забезпечення”


Таблиця заповнюється військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), особам рядового і начальницького складу.

У показнику “Кількість осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення” відображається кількість застрахованих осіб з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб рядового і начальницького складу, яким у звітному місяці нараховано грошове забезпечення.


^ У рядку 1 таблиці 4 додатку 4 “Загальна сума грошового забезпечення”.

Відображаються суми грошового забезпечення за звітний місяць військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб рядового і начальницького складу без обмеження максимальною величиною, на яку нараховується єдиний внесок.

^ У рядку 2 таблиці 4 додатку 4 “Сума грошового забезпечення, на яку нараховується єдиний внесок (в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску)”.

Відображаються нараховані суми грошового забезпечення за звітний місяць військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб рядового і начальницького складу у межах максимальної величини з якої обчислюється єдиний внесок.

^ У рядку 3 таблиці 4 додатку 4 “Нараховано єдиного внеску, 34,7%” відображається сума, визначена шляхом множення суми, зазначеної у рядку 2 на 34,7%.

У рядку 4 таблиці 4 додатку 4 “Сума грошового забезпечення, з якого утримується єдиний внесок”.

Відображається сума грошового забезпечення за звітний місяць військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб рядового і начальницького складу у межах максимальної величини з якої утримується єдиний внесок.

^ У рядку 5 таблиці 4 додатку 4 “Утримано єдиного внеску із застрахованих осіб, 2,6%”.

Відображається сума утриманого єдиного внеску у розмірі 2,6% із сум грошового забезпечення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб рядового і начальницького складу за звітний місяць.

Рядок 6 таблиці 4 додатку 4 "Сума, на яку збільшено єдиний внесок у зв'язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах (р.6.1 + р. 6.2)".

Відображається сума рядків 6.1 та 6.2.

Рядок 6.1 "34,7%"

Заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених нарахованих сум єдиного внеску у рядку 3 таблиці 4 додатку 4 “Нараховано єдиного внеску, 34,7%” за попередні звітні періоди.

Рядок 6.2 "2,6%"

Заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених сум єдиного внеску у рядку 5 таблиці 4 додатку 4 “Утримано єдиного внеску із застрахованих осіб, 2,6%” за попередні звітні періоди.

Відображається сума донарахованого єдиного внеску у розмірі 2,6%.

Рядок 7 таблиці 4 додатку 4 "Сума, на яку зменшено єдиний внесок у зв'язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах (р.7.1 + р.7.2)"

Відображається сума рядків 7.1 та 7.2.

Рядок 7.1 таблиці 4 додатку 4 "34,7%"

Заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено завищення відображених нарахованих сум єдиного внеску у рядку 3 таблиці 4 додатку 4 “Нараховано єдиного внеску, 34,7%” за попередні звітні періоди.

Відображається сума зайво нарахованого єдиного внеску у розмірі 34,7%.

^ Рядок 7.2 таблиці 4 додатку 4 "2,6%"

Заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено завищення відображених сум єдиного внеску у рядку 5 таблиці 4 додатку 4 “Утримано єдиного внеску із застрахованих осіб, 2,6%” за попередні звітні періоди.


Відображається сума зайво утриманого єдиного внеску у розмірі 2,6%.

^ Рядок "Зміст помилки"

Вказується період, в якому виявлено помилку, а також сума та вид виплати, на яку не нараховано та/або зайво нараховано єдиний внесок.

За наявності декількох помилок описується кожна з них.

Рядок 8 таблиці 4 додатку 4 "Загальна сума єдиного внеску (рядки 3+5+6-7)" дорівнює сумі рядків 8.1 та 8.2.

Рядок 8.1 "Нараховано єдиного внеску 34,7% (рядки 3 + 6.1 - 7.1)"

Відображається сума нарахованого у звітному місяці єдиного внеску у розмірі 34,7%, яка перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду України в органі Державної казначейської служби України для зарахування єдиного внеску у розмірі 34,7 %.

Рядок 8.2 "Утримано єдиного внеску 2,6% (рядки 5 + 6.2 - 7.2)"

Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 2,6%.
  1   2   3   4   5   6Схожі:

Методичні рекомендації з питань формування звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України iconДодаток 6 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне...
Методичні рекомендації з питань формування звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України iconЛист від 03. 03. 2011 р. N 4149/05-10 Заповнення звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску
Закон), згідно з яким Пенсійним фондом розроблено новий Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого...
Методичні рекомендації з питань формування звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України iconПостанова правління Пенсійного фонду України 08. 10. 2010 №22-2 порядок
У цьому Порядку та в текстах таблиць звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування...
Методичні рекомендації з питань формування звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України iconДодаток 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України
Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування...
Методичні рекомендації з питань формування звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України iconДодаток 6 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України
Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування...
Методичні рекомендації з питань формування звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України iconЗвіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України
Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування...
Методичні рекомендації з питань формування звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України iconЗвіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України

Методичні рекомендації з питань формування звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України iconЗвіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України

Методичні рекомендації з питань формування звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України iconЗвіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України

Методичні рекомендації з питань формування звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України iconДо управління Пенсійного фонду України
Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи