Вихідний № у страхувальника № аркуша звіту icon

Вихідний № у страхувальника № аркуша звітуНазваВихідний № у страхувальника № аркуша звіту
Дата конвертації25.04.2013
Розмір232.37 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /таблиця_1 додатку4.docВихідний № у страхувальника № аркуша звіту

Вихідний № у страхувальника _____________№ аркуша звіту ____________


1. Звіт за місяць:


Рік:

2. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків3. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду УкраїниСтрахувальник ______________________________________________________________


(найменування страхувальника або прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи - підприємця)

4. Код основного виду економічної діяльності ___________________________
5. Клас професійного ризику виробництва

Бюджетна установа

Підприємство, організація всеукраїнської громадської організації інвалідів, зокрема товариств УТОГ, УТОС

Підприємство, організація громадської організації інвалідів
(позначка “х” вноситься у клітинку відповідного варіанта)


Міністерство, інший центральний орган

виконавчої влади______________________________

Середньооблікова кількість штатних


працівників за звітний період, осіб___________________,

у тому числі:

Місцезнаходження (місце проживання) __________ ____________________________ тел._______________

Організаційно-правова форма господарювання _______________________________________________

працівників, яким відповідно до чинного

законодавства встановлено інвалідність, осіб __________


реєстрації страхувальника________________________________

Кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру____________________
Назва банку ___________________________________

Кількість застрахованих осіб у звітному

періоді _________________,

у тому числі:

чоловіків ______________

жінок _________________

(показники кількості працівників зазначаються в цілих одиницях)

МФО ________________________________________

п/рахунку _________________________________


Обрана система оподаткування ___________________________


Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску


з/п

Назва показника


Сума (грн)

1

2


3

1

Загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, усього
1.1

сума нарахованої заробітної плати
1.2

сума винагород за договорами цивільно-правового характеру
1.3

сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця
1.4

сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів фондів соціального страхування, усього, у т.ч.:
1.4.1

сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
2

Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1+ р. 2.2 + р. 2.3)
2.1

Сума нарахованої заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1.1 + р. 2.1.2 + р. 2.1.3 + р. 2.1.4 + р. 2.1.5 + р. 2.1.6)
2.1.1

роботодавцями відповідно до класу професійного ризику виробництва (36,76 - 49,7%)
2.1.2

бюджетними установами (36,3%)
2.1.3

роботодавцями найманим працівникам із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах (45,96 %)
2.1.4

підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41 %)
2.1.5

підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %)
2.1.6

підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (5,5 %)
2.2

Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, усього (р. 2.2.1 + р. 2.2.2 )

2.2.1

Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, на яку нараховується єдиний внесок у розмірі (34,7%)

2.2.2

Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, нарахована підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3%)

2.3

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, усього (р.2.3.1+р.2.3.2+р.2.3.3+р.2.3.4)
2.3.1

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, на яку нараховується єдиний внесок у розмірі (33,2 %)

2.3.2

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахована підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41 %)

2.3.3

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахована підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС, (5,3%)

2.3.4

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахована підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (5,5%)

3

Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 )

3.1

на суми заробітної плати, усього (р.3.1.1+р.3.1.2+р.3.1.3+ р. 3.1.4 + р. 3.1.5 + р. 3.1.6)

3.1.1

на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями, відповідно до класу професійного ризику виробництва (р. 2.1.1 х (36,76%-49,7%))

3.1.2

на суми заробітної плати, нарахованої бюджетними установами (р. 2.1.2 х 36,3 %)
3.1.3

на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями найманим працівникам із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах (р. 2.1.3 х 45,96 %)
3.1.4

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (р. 2.1.4 х 8,41 %)
3.1.5

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (р. 2.1.5 х 5,3 %)
3.1.6

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (р. 2.1.6 х 5,5 %)
3.2

на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, усього (р. 3.2.1 + р. 3.2.2)
3.2.1

на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами (р. 2.2.1 х 34,7%)
3.2.2

на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, нарахованих підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (р.2.2.2х5,3%)
3.3

на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р.3.3.1+р.3.3.2+р.3.3.3+р.3.3.4)
3.3.1

на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р. 2.3.1 х 33,2 %)
3.3.2

на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (р. 2.3.2 х 8,41 %)
3.3.3

на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (р. 2.3.3 х 5,3 %)
3.3.4

на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (р. 2.3.4 х 5,5 %)
4

Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, з якої утримано єдиного внеску, усього (р. 4.1 + р. 4.2 + р. 4.3 ) ( відповідає значенню р. 2)

4.1

Сума заробітної плати застрахованих осіб, усього (р. 4.1.1 + р. 4.1.2 + р. 4.1.3)

4.1.1

осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) (3,6 %)

4.1.2

найманих працівників–інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС (2,85 %)
4.1.3

працівників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів України (6,1 %)
4.2

Сума винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, 2,6% (відповідає значенню р. 2.2)

4.3

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, 2% (відповідає значенню р. 2.3)

5

Утримано єдиного внеску, усього (р. 5.1 + р. 5.2 + р. 5.3 + р. 5.4 + р. 5.5)
5.1

р. 4.1.1х 3,6 %

5.2

р. 4.1.2 х 2,85 %

5.3

р. 4.1.3 х 6,1%
5.4

р. 4.2 х 2,6 %

5.5

р. 4.3 х 2%

6

Донараховано та/або доутримано єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах ( р. 6.1+р. 6.2+ р. 6.3)

6.1

Донараховано єдиного внеску (крім сум, зазначених у р. 6.2)

6.1.1

36,76-49,7%

6.1.2

36,3%

6.1.3

45,96 %

6.1.4

8,41%

6.1.5

5,3%

6.1.6

5,5%

6.1.7

34,7%

6.1.8

33,2%

6.2

Донараховано єдиного внеску за попередні звітні періоди внаслідок збільшення класу професійного ризику виробництва

6.3

Додатково утримано єдиного внеску

6.3.1

3,6 %

6.3.2

2,85%

6.3.3

6,1%

6.3.4

2,6%

6.3.5

2%

6.4

Сума виплат, на яку донараховано єдиний внесок
Зміст помилки
7

Зменшено суму єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)
7.1

Зменшено нарахування (крім сум, зазначених у р. 7.2)

7.1.1

36,76-49,7%

7.1.2

36,3%

7.1.3

45,96%

7.1.4

8,41 %

7.1.5

5,3%

7.1.6

5,5%

7.1.7

34,7 %

7.1.8

33,2 %

7.2

Зменшено суму єдиного внеску за попередні звітні періоди внаслідок зменшення класу професійного ризику виробництва

7.3

Зменшено утримань

7.3.1

3,6 %

7.3.2

2,85%

7.3.3

6,1%

7.3.4

2,6%

7.3.5

2%

7.4

Сума виплат, на яку зайво нараховано єдиний внесок
Зміст помилки
8

Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, всього (р. 3 + р. 5 + р. 6 – р. 7)у тому числі


8.1

р. 3.1.1 + р. 6.1.1 – р. 7.1.1 (36,76–49,7%)

8.2

р. 3.1.2 + р. 6.1.2 – р. 7.1.2 (36,3%)

8.3

р. 3.1.3 + р. 6.1.3 – р. 7.1.3 (45,96%)

8.4

р. 3.1.4 + р. 3.3.2 + р. 6.1.4 – р. 7.1.4 (8,41%)

8.5

р. 3.1.5 + р.3.2.2 + р. 3.3.3 + р. 6.1.5 – р. 7.1.5 (5,3%)

8.6

р. 3.1.6 + р. 3.3.4 + р. 6.1.6 – р. 7.1.6 (5,5%)

8.7

р. 3.2.1 + р. 6.1.7 – р. 7.1.7 (34,7%)

8.8

р. 3.3.1 + р. 6.1.8 – р. 7.1.8 (33,2%)

8.9

р. 5.1 + р. 6.3.1– р. 7.3.1 (3,6%)

8.10

р. 5.2 + р. 6.3.2 – р. 7.3.2 (2,85%)

8.11

р. 5.3 + р. 6.3.3 – р. 7.3.3 (6,1%)

8.12

р. 5.4 + р. 6.3.4 – р. 7.3.4 (2,6%)

8.13

р. 5.5 + р. 6.3.5 – р. 7.3.5 (2%)

8.14

р. 6.2 – р. 7.2
Дата формування у страхувальника

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р
Керівник

М.П.

(реєстраційний номер облікової картки платника податків)
(підпис)
(прізвище та ініціали)


Головний бухгалтер
(реєстраційний номер облікової картки платника податків)
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Додаток до таблиці 1 звіту за ________місяць 20__ рокуСума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду___________ грн.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду____________ грн.


Сальдо розрахунків рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням” на початок звітного періоду:

Дт ______ грн.

Кт _______ грн.,

у тому числі:

пеня __________ грн.;

штрафні санкції ________ грн.

Сальдо розрахунків рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням” на кінець звітного періоду:

Дт ______ грн.

Кт _______ грн.,

у тому числі:

пеня __________ грн.;

штрафні санкції ________ грн.


Виплачено заробітної плати усього ________ грн., у т.ч. у натуральній формі _______ грн.,

у т.ч.: виплачено у звітному періоді заробітної плати та інших виплат і винагород особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, нарахованих за період до 01.01.2011 ________________ грн.,

у т.ч.: виплачено у звітному періоді заробітної плати та інших виплат і винагород особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, нарахованих за період до 01.01.2004 ________________ грн.


1. Належить до сплати нарахованих за період до 01.01.2011:

1.1. Страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ____________ грн.

1.2. Страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ____________ грн.

1.3. Страхових внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробіття ____________ грн.

2. Належить до сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, нарахованого за період до 01.01.2004, __________________ грн.*


3. Виправлення помилок, допущених при нарахуванні внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01.01.2011:

3.1. Сума, на яку збільшено внески у зв'язку з виправленням помилки, у т.ч. ______________ грн.

3.1.1. 32%; 32,3%; 31,8%; 33,2%; 4%; 42%; 6,4%; 6,46%; 13,28%; 19,92%; 26,56% ________________ грн.

3.1.2. 0,5 – 5 % ________________ грн.

3.2. Сума виплати (заробітної плати, доходу), на яку донараховані страхові внески, ______________ грн.

3.3. Сума, на яку зменшено внески у зв'язку з виправленням помилки, у т.ч. ______________ грн.

3.3.1. 32%; 32,3%; 31,8%; 33,2%; 4%; 42%; 6,4%; 6,46%; 13,28%; 19,92%; 26,56% ________________ грн.

3.3.2. 0,5 – 5 % ________________ грн.

3.4. Сума виплати (заробітної плати, доходу), на яку зайво нараховані страхові внески, ______________ грн.

3.5. Виправлення допущеної помилки потребує змін

у персоніфікованому обліку застрахованих осіб так / ні

(необхідне підкреслити)

3.6. Зміст помилки ________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________


4. Встановлені строки виплати заробітної плати:

за першу половину місяця ________

за другу половину місяця ________

Головний бухгалтер __________________ ______________________________


(підпис) (прізвище та ініціали)


* Заповнюється платниками єдиного внеску, які мають заборгованість за розрахунками з Пенсійним фондом на 01.01.2004.

Примітка : Суми, зазначені у пунктах 1 та 2, підлягають сплаті окремо на рахунки фондів соціального страхування та Пенсійного фонду України.Схожі:

Вихідний № у страхувальника № аркуша звіту iconВихідний № у страхувальника: № аркуша звіту

Вихідний № у страхувальника № аркуша звіту iconВихідний № у страхувальника: № аркуша звіту

Вихідний № у страхувальника № аркуша звіту iconВихідний № у страхувальника: № аркуша звіту

Вихідний № у страхувальника № аркуша звіту iconВихідний № у страхувальника № аркуша звіту
Підприємство, організація всеукраїнської громадської організації інвалідів, зокрема товариств утог, утос
Вихідний № у страхувальника № аркуша звіту iconВихідний № у страхувальника № аркуша звіту
Особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях,...
Вихідний № у страхувальника № аркуша звіту iconВихідний № у страхувальника

Вихідний № у страхувальника № аркуша звіту iconВихідний № у страхувальника

Вихідний № у страхувальника № аркуша звіту iconВихідний № у страхувальника

Вихідний № у страхувальника № аркуша звіту iconВихідний № у страхувальника

Вихідний № у страхувальника № аркуша звіту iconВихідний № у страхувальника

Вихідний № у страхувальника № аркуша звіту iconВихідний № у страхувальника

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи