Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання Місяць, в якому подається звіт рік icon

Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання Місяць, в якому подається звіт рікНазваЗвіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання Місяць, в якому подається звіт рік
Дата конвертації25.04.2013
Розмір151.03 Kb.
ТипЗвіт
джерело
1. /додаток_7.docЗвіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання Місяць, в якому подається звіт рік


Додаток 7

до Порядку формування та подання

страхувальниками звіту щодо сум

нарахованого єдиного внеску на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування


Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання


1. Місяць, в якому подається звіт

рік


Подають

Терміни подання
Страхувальники, фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, які використовують працю фізичних осіб, районні (міські) управління праці та соціального захисту населення

органам Пенсійного фонду України (управлінням Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах)


протягом двох робочих днів після настання страхового випадку

Форма № Д7

за погодженням з Держкомстатом
2. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків3. Філія за реєстрацією в Пенсійному фонді УкраїниНайменування / Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________________

(страхувальник /фізична особа)

Місцезнаходження/ Місце проживання_____________________________________________________

Телефон ____________________________________________________________________________


Вихідний № у страхувальника___________________ ” ____”_________________20___року

(дата)

Код основного виду економічної діяльності __________________________

Код органу Пенсійного фонду України, до якого подається звіт ____________________________

з/п

Назва таблиці


Кількість аркушів

Кількість рядків
Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання
*

Страхувальник___________________________ _____________ ____________________

(реєстраційний номер облікової (підпис) (П.І.Б.)

картки платника податків)

М.П.

Головний бухгалтер ________________________ _____________ ___________________

(реєстраційний номер облікової (підпис) (П.І.Б.)

картки платника податків)

Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду України ___________

Дата реєстрації в органі Пенсійного фонду України ______________________

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду України, що прийняла звіт _______ _________

(підпис) (П.І.Б.)

Відмітка про внесення даних до системи персоніфікованого обліку:

“_____”_________________20___року ________________ _______________________

(дата) (підпис) (П.І.Б.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

лінія відрізу

Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ____місяць 20___року


Реєстраційний № звіту в органах Пенсійного фонду України __________________


Дата реєстрації в органах Пенсійного фонду України _________________________


Одержано відомостей на ___________________________ аркушах.


Відповідальна особа органу Пенсійного фонду України, що прийняла звіт __________ _____________

(підпис) (П.І.Б.)

М.П.Вихідний № у страхувальника _____________

№ аркуша звіту _______


Таблиця. Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання


1. Місяць, в якому подається звітрік


2. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/ реєстраційний
номер облікової картки платника податків3. Філія за реєстрацією в Пенсійному фонді України


(найменування страхувальника або прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи - підприємця)

Номер облікової картки застрахованої особи
Прізвище

Ім’я


По батькові

Код категорії застрахованої особи*
Громадянин України так


ні

Дата настання нещасного випадку або дата складання акта за формою П-4

Д


Д


.

М


М


.

Р


Р


Р


Р


Назва професії (посади, розряду, роботи) застрахованої особи, за якою вона працювала до настання страхового випадку _______________________________________________________________________________________

Період трудових відносин:
дата початку

Д


Д


.

М


М


.

Р


Р


Р


Рдата закінчення

Д


Д


.

М


М


.

Р


Р


Р


Р
з/п


Місяць та рік,

за який проведено нарахування

Кількість календарних днів (не враховуючи календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин**)


Сума нарахованої за розрахунковий період заробітної плати в межах максимальної величини, на яку нараховано єдиний внесок

(не враховуючи суми виплати *** ), грн

Відмітка про сплату єдиного внеску

(так, ні)
12

33456789101112Усього

*Код категорії ЗО - обирається з Таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток 2).

** Тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю і пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком.

*** Виплати по тимчасовій непрацездатності, відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком.

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

Підпис та прізвище страхувальника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / /
Дата

Д


Д


.

М


М


.

Р


Р


Р


РСхожі:

Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання Місяць, в якому подається звіт рік iconЗвіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання
Найменування / прізвище, ім’я, по батькові
Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання Місяць, в якому подається звіт рік iconЗвіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання
Страхувальники, фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, які використовують працю...
Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання Місяць, в якому подається звіт рік iconЗакон україни про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1999, n 46-47, ст. 403 )
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили...
Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання Місяць, в якому подається звіт рік iconЗвіт про фінансові результати за 2012 рік 5 Звіт про інший сукупний дохід за 2012 рік 7 Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік 8 Звіт про власний капітал за 2012 рік 10 примітки до фінансової звітності
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Хмельницькгаз» 1
Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання Місяць, в якому подається звіт рік iconЗвіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік 4 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 рік 5 Звіт про власний капітал за 2013 рік 6
Ошибка! Ошибка связи. Пояснення до фінансової звітності Прат «актив-страхування» 7
Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання Місяць, в якому подається звіт рік iconЗвіт про фінансовий стан (Баланс); Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати); Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал); Звіт про рух грошових коштів
Банк подає до Національного банку проміжну неконсолідовану фінансову звітність на паперових носіях у складі
Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання Місяць, в якому подається звіт рік iconПовідомлення про нещасний випадок, крім випадків із смертельним наслідком та групових Дата І час нещасного випадку (форма власності)
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання Місяць, в якому подається звіт рік iconЗвіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за 2012 рік
Доходи/(витрати),які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою,вищою або нижчою ніж ринкова
Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання Місяць, в якому подається звіт рік iconТріола-Зарплата в програму арм звіт страхувальника ( місячна персоніфікація )
Тріола Зарплата заходимо Звіти → дпа та соціальні фонди → Д11 Звіт пф – нарахування єв. І друкуємо звіт за той місяць, за який робимо...
Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання Місяць, в якому подається звіт рік iconЗвіт щодо фінансової звітності Вступний параграф
Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, загальну інформацію про діяльність Банку за рік, що минув на зазначену дату,...
Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання Місяць, в якому подається звіт рік iconЗвіт про погодинну генерацію реактивної електричної потужності за режимний робочий день (число, місяць, рік)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи