Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Державній службі молоді та спорту Форма для подання запиту на отримання публічної інформації Розпорядник інформації icon

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Державній службі молоді та спорту Форма для подання запиту на отримання публічної інформації Розпорядник інформаціїНазваПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у Державній службі молоді та спорту Форма для подання запиту на отримання публічної інформації Розпорядник інформації
Дата конвертації09.05.2013
Розмір125.96 Kb.
ТипПоложення
джерело
Додаток

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Державній службі молоді та спорту 

 

Форма для подання запиту

на отримання публічної інформації

 

Розпорядник інформації Державна служба молоді та спорту України вул. Еспланадна, 42, м. Київ, 01601

Запитувач

Козлов Олександр Михайлович,

Комсомольський бульвар, будинок №54, квартира №127, місто Маріуполь, Донецька область, 87541, Україна,

Е-mail: us8idz@mail.ru , моб.тел. +38-067-760-14-07
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи, поштова або електронна адреса, контактний телефон) 

^ ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

На сайті громадського об’єднання «Ліга радіоаматорів України» http://uarl.org.ua/load/pravila_sorevnovanij_po_radiosportu_red_2012g/6-1-0-254 розміщено Правила змагань з радіоспорту, які начебто затверджені 06 березня 2012 року Першим заступником голови Державної служби молоді та спорту України Глущенком С.В. та в той же день Президентом ЛРУ Лякіним А.В.. Дати оприлюднення, та дат набрання чинності та зупинення їх дії вказані Правила не містять.

Дані про місця офіційного оприлюднення та в інший спосіб забезпечення доступу до цієї публічної інформації, відповідно до п. 2.1 «а» Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Державній службі молоді та спорту» від 28.02.2012 року № 230, знайти не виявилось можливим.

Інформаційні запити від 27 липня 2012 року, та від 07 січня 2013 року направлені до Державної служби молоді та спорту України щодо отримання копії Правил змагань з радіоспорту, затверджених 06 березня 2012 року Першим заступником Голови Державної служби молоді та спорту України Глущенком С.В. та в той же день Президентом ЛРУ Лякіним А.В. до цього часу належним чином не виконані.

В листі №К-10/43 від 11 січня 2013 року, підписаному першим заступником Голови Державної служби молоді та спорту України Глущенком С.В., тільки повідомляється про те що копія направляється вдруге на інформаційний запит від 07 січня 2013 року і що першого разу направлялись копії Правил (електронна та паперова), відповідно до мого інформаційного запиту від 27 липня 2012 року.

Електронною поштою дійсно від імені Івана Захарчука, без зазначення посади в поважному державному органі Держмолодьспорту, надіслано листа(копія додається), яким повідомлялось, що відповідно до інформаційного запиту від 30.07.2012 (вхідний № К 351) про надання публічної інформації надаються Правила змагань з радіоспорту, затверджені першим заступником Голови Державної служби молоді та спорту України Глущенко С.В. 06.03.2012 року, і що ще направлено відповідь листом у друкованому варіанті.

Лист у друкованому варіанті до цього часу так і не надійшов.

До цього електронного листа додано файл «^ Правила змагань2012радіоспорт.doc» (додається), який ніяким чином неможливо визнати копією чинного документу, оскільки, ні підписів, ні печаток, ні дат, ні того, що ця копія кимось завірена і відповідає оригіналу вказаний файл не містить, тобто цей файл не відповідає вимогам Національного стандарту ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів», зокрема, положенням пункту 5.27 ДСТУ 4163-2003, в якому зазначено, що «відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії і проставляють нижче реквізиту 23*.

^ Приклад

Згідно з оригіналом

Секретар Підпис Ініціал(и), прізвище

26.06.2001»

(*реквізит 23 – це підпис в кінці документу)

Відповідно до п.п. 76-77 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року №1242, «установа може засвідчувати копії лише тих документів, що створюються в ній, а також у випадках, передбачених в абзаці другому цього пункту. Копія документа виготовляється і видається тільки з дозволу керівника установи, його заступників або керівника структурного підрозділу. Відмітка "Копія" проставляється на лицьовому боці у верхньому правому кутку першого аркуша документа. Напис про засвідчення документа складається із слів "Згідно з оригіналом", найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища, дати засвідчення копії і проставляється нижче реквізиту документа "Підпис", наприклад:

^ Згідно з оригіналом

Провідний спеціаліст

відділу організації діловодства підпис ініціали (ініціал

імені), прізвище

Дата

Напис про засвідчення копії скріплюється печаткою із зазначенням на ній найменування відповідної установи (без зображення герба) або печаткою структурного підрозділу (служби діловодства, служби кадрів, бухгалтерії тощо) установи.»

Згідно п.п. 15,26,76,77 Інструкції з діловодства у Державній службі молоді та спорту України, затвердженої наказом Держмолодьспорту від 12.06.2012 року № 2525, «документ, що складається в Держмолодьспорті, повинен містити обов'язкові для певного його виду реквізити, що розміщуються в установленому порядку, а саме: повне та скорочене відтворення найменування Державної служби молоді та спорту України, назву виду документа (крім листів), дату, реєстраційний індекс документа, заголовок до тексту, текст, підпис.

^ Під час підготовки організаційно-розпорядчих документів працівники Держмолодьспорту оформляють їх з урахуванням вимог ДСТУ 4163-2003.

У Держмолодьспорті можуть засвідчуватись копії лише тих документів, що створюються в ньому, а також у випадках, передбачених в абзаці другому цього пункту. Копія документа виготовляється і видається тільки з дозволу Голови, першого заступника, заступника Голови та керівника структурного підрозділу, який є виконавцем зазначеного документа або відповідає за його зберігання.

^ Відмітка "Копія" проставляється на лицьовому боці у верхньому правому кутку першого аркуша документа.

Напис про засвідчення документа складається із слів "Згідно з оригіналом", найменування посади, особистого підпису особи, як засвідчує копію, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища, дати засвідчення копії і проставляється нижче реквізиту документа "Підпис", наприклад:

^ Згідно з оригінало

Головний спеціаліст відділу контролю, діловодства та звернень громадян

підпис ініціали (ініціал імені), прізвище

Дата

Напис про засвідчення копії скріплюється печаткою структурного підрозділу».

Отримані від Держмолодьспорту вчора(16 січня 2013 року) папери, на інформаційний запит від 07 січня 2012 року, як і отриманий на інформаційний запит електронний варіант від 27 липня 2012 року, будь-що з зазначеного в наведених інструкціях не містять.

На надісланих 59 аркушах паперу нічого більше немає, крім цього надпису,

з якого вбачається, що начальником відділу неолімпійських видів спорту прошнуровано та пронумеровано 59 аркушів якихось паперів Ліги радіоаматорів України. Це безперечно заслуговує на пошану, така неоціненна поміч службових осіб Держмолодьспорту по наведенню порядку в паперах громадської організації ЛРУ, яка ніяк не спроможеться виконати вимоги ст.20 Закону України «Про фізкультуру...» щодо перевтілення у спортивну федерацію, і, відповідно до того моменту не може писати ніякі правила змагань. Але де ж, на надісланій копії твердження будь-якої посадової особи Держмолодьспорту про те що та копія відповідає оригіналу і що ця посадова особа цю істину засвідчує своїм підписом, а Держмолодьспорт скріпляє той підпис та ту клятву відповідності своєю печаткою. Немає в паперах навіть натяку на дотримання пункту 5.27 Національного стандарту ДСТУ 4163-2003 - нічого. Тобто це не документ, а така собі макулатура, бо відповідність оригіналу нічим не підтверджена, тому використовувати і посилатись на такий «недодокумент» ніде не можливо.

З огляду на викладене, викликають великий сумнів твердження, викладені в листі №К-10/43 від 11 січня 2013 року, підписаному першим заступником Голови Державної служби молоді та спорту України Глущенком С.В., про те що належним чином засвідчена копія направляється вдруге і що першого разу направлялись будь які копії електронних чи паперових документів, відповідно до мого інформаційного запиту від 27 липня 2012 року.

Тому на підтвердження вказаної в зазначеному листі інформації щодо належного виконання інформаційного запиту від 27 липня 2012 року(відн. №К-351) прошу направити належним чином засвідчену копію листа Держмолодьспорту від 03 серпня 2012 року (вих. №К-351), копію поштових квитанцій про відправку саме Держмолодьспортом такого листа і копії належним чином засвідчених Правил, касових чеків чи інших документів, що підтверджують таку відправку(фіскальний чек, опис, реєстр, свідчення очевидців тощо), а також документів, які свідчать про отримання такого поштового відправлення (повідомлення, розписка, явка з повинною тощо)

Таким чином, ні першого, ні другого разу інформаційні запити, як від 27 липня 2012 року так і від 7 січня 2013 року, стосовно надання публічної інформації щодо Правил змагань з радіоспорту. так і залишились не виконаними, бо замість документів надсилається всілякий мотлох та відписки.

Але в мене ще не вмерла надія, що може з третьої спроби Держмолодьспорт спроможеться подолати непереможні для нього висоти належного копіювання документів і належним чином, виконавши всі вимоги Законів, підзаконних нормативно-правових актів та внутрішніх керівних документів, виконає свої зобов’язання, покладені на нього Законом України «Про інформацію».

Відповідно до ч.2 ст. 40 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (в редакції Закону України від 17 листопада 2009 року №1724-VI, що діяла до внесення змін відповідно із Законом №5460-VI від 16.10.2012 року, який згідно ст.1 Прикінцевих положень цього Закону набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування в газеті «Голос України» від 04.12.2012 — № 230, а саме з 5 грудня 2012 року), правила спортивних змагань з видів спорту розроблялися всеукраїнською спортивною федерацією з виду спорту з урахуванням правил спортивних змагань відповідної міжнародної спортивної федерації та затверджувались центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, тобто Держмолодьспортом України, з урахуванням пропозицій відповідних всеукраїнських спортивних федерацій. Офіційні спортивні змагання з видів спорту проводились за правилами спортивних змагань, затвердженими відповідно до вимог цієї статті в зазначеній редакції до 05 грудня 2012 року.

Після 05 грудня 2012 року діє нова редакція ч.2 ст.40 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», відповідно до якої правила спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні, включають вимоги до учасників змагань, відповідних спортивних споруд, спеціального обладнання та інвентарю, умови та порядок визначення результатів та переможців змагань, розробляються всеукраїнською спортивною федерацією з виду спорту з урахуванням правил спортивних змагань відповідної міжнародної спортивної федерації і з 05 грудня 2012 року затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, тобто Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України а не Держмолодьспортом, з урахуванням пропозицій відповідних всеукраїнських спортивних федерацій.

Таким чином, з дня набрання чинності Закону №5460-VI від 16.10.2012 року, який згідно ст.1 Прикінцевих положень цього Закону набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування в газеті «Голос України» від 04.12.2012 — № 230, а саме з 5 грудня 2012 року, Правила змагань з радіоспорту, затверджені 06 березня 2012 року Першим заступником Голови Державної служби молоді та спорту України Глущенком С.В., втратили чинність з 05 грудня 2012 року, тобто з моменту набрання чинності ч.2 ст.40 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», і з 05 грудня 2012 року офіційні спортивні змагання можуть проводитись лише за Правилами змагань, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту (далі МОН України), оскільки Закон не передбачає будь-яке продовження чинності будь-яких правил змагань, затверджених Держмолодьспортом, після набрання чинності зазначеним Законом.

Тобто Держмолодьспорт повинен, відповідно до ст.2 Прикінцевих положень Закону №5460-VI від 16.10.2012 року привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, а саме видати документ, що зупиняє дію згадуваних Правил з 05 грудня 2012 року.


      До того ж, Ліга радіоаматорів України не може розробляти правила змагань з радіоспорту та подавати їх на затвердження до МОН України, оскільки не є всеукраїнською спортивною федерацією  http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/7827  і взагалі, відповідно до положень ст.20 Закону України "Про фізкультуру і спорт" не є федерацією спорту і не може нею бути, оскільки навіть в її назві немає назви спорту, що є безумовною вимогою зазначеної норми Закону(ст.20).

За відсутності на теренах України будь-якої всеукраїнської федерації радіоспорту центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, тобто МОН України не може затверджувати правила змагань у відсутність можливості не тільки отримати самі розроблені саме федерацією радіоспорту, а ні ким не будь іншим, а й отримати пропозиції від всеукраїнських спортивних федерацій, як того вимагає Закон(ст.40).


  В зазначеному електронному варіанті Правил, розміщеному на сайті ЛРУ, зазначено, що ті Правила розроблені саме ЛРУ, а оскільки ЛРУ не є спортивною федерацією, то нею і не могли розроблятись такі правила, бо це є порушенням ст.40 Закону України «Про фізкультуру і спорт»

Крім того, в світі не існує жодної міжнародної спортивної федерації з радіоспорту, а Міжнародний союз радіоаматорів IARU, членом якого є ЛРУ, не є міжнародною федерацією радіоспорту навіть з огляду на їх Статут-Constitution of the International Amateur Radio Union http://www.iaru.org/constitution.html в якому навіть немає спогаду про родіоспорт (докладніше тут http://radon.doolru.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2889:2012-08-24-05-40-33&catid=37:common&Itemid=59#comment-9229 і тут http://radon.doolru.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3104&catid=43&Itemid=65 )

Про відповідну міжнародну радіоспортивну федерацію, включену до Переліку, що відповідно до ч.8 ст.20 Закону України «Про фізкультуру і спорт», в редакції Закону №5460-VI від 16.10.2012 року з 05 грудня 2012 року, вже затверджується не Держмолодьспортом, а МОН України, з урахуванням пропозицій Національного олімпійського комітету, Спортивного комітету, Національного комітету спорту інвалідів, на цей момент, ніхто не чув і мабуть ніколи не почує за відсутності такої.

А тому, як до ^ 5 грудня 2012 року, так і після, ті Правила розроблятись з урахуванням правил спортивних змагань відповідної міжнародної спортивної федерації ніяким чином не могли і не можуть тому, що таких правил, саме міжнародної спортивної ФЕДЕРАЦІЇ(не організації) не існує у Всесвіті.


       Всі ці обставини викликають сумнів в тому, чи є то офіційний текст Правил змагань з радіоспорту, чи розроблялись такі правила у відповідності з положеннями ст.40 Закону України «Про фізкультуру і спорт» і чи додержувались при затвердженні Держмолодьспортом таких Правил положення цього Закону, та чи дотримується Держмолодьспорт Прикінцевих положень Закону №5460-VI від 16.10.2012 року .

Тому, прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" все-таки надати: належним чином засвідчену тверду копію вказаних Правил змагань з радіоспорту, в редакції 2012 року, на поштову адресу, з відображенням усіх реквізитів(дат узгодження та затвердження, підписів, печаток тощо)


(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа) 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):  

на поштову адресу: Козлов Олександр Михайлович, Комсомольський бульвар, будинок №54, квартира №127, місто Маріуполь, Донецька область, 87541,Україна


(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

(маю зауважити, що відповідно до п.58 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1155, адреса, за якою пересилається поштове відправлення (поштовий переказ), зазначається у такому порядку:

-найменування адресата (одержувача) у називному відмінку (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, для юридичних осіб - повне найменування підприємства, установи, організації, а також посада, ім'я та прізвище);

-найменування вулиці, номер будинку, квартири;

-найменування населеного пункту, району, області;

-поштовий індекс;

-країна призначення.

За правилами колізії в даному випадку діють Правила надання послуг поштового зв’язку, оскільки постанова КабМіну за юридичною силою вища ніж Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Державній службі молоді та спорту» від 28.02.2012 року № 230.

А тому адреса зазначена не в тому порядку, як вказано в вашому додатку до наказу Держмолодьспорту від 28.02.2012 року № 230 (формі), який знаходиться протиріччі з Правилами надання послуг поштового зв’язку)

належним чином, з дотриманням Національних стандартів та діючих інструкцій, засвідчені копії Правил змагань з радіоспорту, затверджених 06 березня 2012 року Першим заступником Голови Державної служби молоді та спорту України Глущенком С.В. та наказу або іншого документу яким, відповідно до ч.2ст.40 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»(в редакції Закону №5460-VI від 16.10.2012 року) відповідно до ст.2 Перехідних положень до Закону №5460-VI від 16.10.2012 року, припинена чинність Правил змагань з радіоспорту, затверджених 06 березня 2012 року Першим заступником Голови Державної служби молоді та спорту України Глущенком С.В.

17 січня 2013 року ______________
(дата) (підпис) 

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок

Зобов’язуюсь оплатити фактичні витрати на копіювання та друк визначені наказом Держмолодьспорту України в межах граничних норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію".

Платіжні реквізити(р/рахунок, МФО ...) та суму, яка підлягає сплаті за копіювання прошу повідомити на електронну адресу us8idz@mail.ru

_____ (підпис)
Схожі:

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Державній службі молоді та спорту Форма для подання запиту на отримання публічної інформації Розпорядник інформації iconПро затвердження Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти І науки, молоді та спорту України з метою реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації»,
Ступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади...
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Державній службі молоді та спорту Форма для подання запиту на отримання публічної інформації Розпорядник інформації iconПро затвердження Порядку складання та подання запитів на отримання публічної інформації, форм подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні Державної податкової служби України Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" ( ),
Про затвердження Порядку складання та подання запитів на отримання публічної інформації, форм подання [ ]
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Державній службі молоді та спорту Форма для подання запиту на отримання публічної інформації Розпорядник інформації iconНаказ №115 Про забезпечення доступу до публічної інформації в центрі
«Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в апараті, структурних підрозділах обласної державної адміністрації...
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Державній службі молоді та спорту Форма для подання запиту на отримання публічної інформації Розпорядник інформації iconНаказ №125 Про організацію роботи щодо доступу до публічної інформації у Херсонському обласному управлінні лісового та мисливського господарства
Відповідно до статей 14, 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та враховуючи подання прокуратури Херсонської області...
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Державній службі молоді та спорту Форма для подання запиту на отримання публічної інформації Розпорядник інформації iconФорма подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні Державної податкової служби України, від запитувача телефоном

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Державній службі молоді та спорту Форма для подання запиту на отримання публічної інформації Розпорядник інформації iconНаказ №14 с м. т. Диканька Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547/2011 «Питання забезпечення органами...
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Державній службі молоді та спорту Форма для подання запиту на отримання публічної інформації Розпорядник інформації iconФорма подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні Державної податкової служби України, від юридичної особи електронною поштою

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Державній службі молоді та спорту Форма для подання запиту на отримання публічної інформації Розпорядник інформації iconФорма подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні Державної податкової служби України, від фізичної особи в письмовому вигляді

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Державній службі молоді та спорту Форма для подання запиту на отримання публічної інформації Розпорядник інформації iconФорма подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні Державної податкової служби України, від фізичної особи електронною поштою

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Державній службі молоді та спорту Форма для подання запиту на отримання публічної інформації Розпорядник інформації iconФорма подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні Державної податкової служби України, від юридичної особи в письмовому вигляді

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи