Проект затверджено наказ Пенсійного фонду України від 2010 р. № Опис формата звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, icon

Проект затверджено наказ Пенсійного фонду України від 2010 р. № Опис формата звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку,НазваПроект затверджено наказ Пенсійного фонду України від 2010 р. № Опис формата звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку,
Сторінка1/7
Дата конвертації20.06.2013
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4   5   6   7


ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Пенсійного фонду України

від _________2010 р. № ____


Опис формата звіту

щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 05.11.2009 № 26-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 1136/17152 24.11.2009


Головні вимоги по формуванню звіту в перехідному періоді та подання коригуючих або скасовуючих звітів


Суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, річний звіт про нараховані та сплачені суми фіксованого розміру страхових внесків, звіт про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, звіт про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу, розрахунок суми внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування із сум грошового забезпечення, що підлягають сплаті, за звітні періоди 2009 року подаються у строки та за формами, встановленими Інструкцією про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженою постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 № 21-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за
№ 64/8663 (у редакції, що діяла до 01.01.2010).

Відомості про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (первинна звітність до системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду), за 2009 рік подаються у строки та за формою, встановленими Порядком формування та подання органами Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 № 7-6, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.08.2004 за № 1000/9599.

Облік застрахованих осіб та персоніфікований облік відомостей про суми заробітної плати (доходу) та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за періоди до 1 січня 2010 року ведеться з застосуванням постанови правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 № 7-6 «Про Порядок формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.08.2004 за № 1000/9599.

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України 05.11.2009 № 26-1, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.11.2009 за № 1136/17152 (далі – Порядок), регулює питання подання звіту до органів Пенсійного фонду України за звітні періоди починаючи з 1 січня 2010 року.


Враховуючи вищезазначене, головні вимоги по формуванню звіту згідно з додатком 4 до Порядку в перехідному періоді такі:

1. Якщо у страхувальника в грудні 2009 року застрахованим особам були нараховані суми заробітку (доходу) за дні відпустки, для вірного занесення відомостей до облікової картки застрахованої особи, в січні 2010 року додатково до основного звіту згідно з додатком 4 до Порядку страхувальнику необхідно сформувати звіт, який буде містити: а) титульний аркуш додатка 4; б) таблицю 7 додатка 4.

В таблиці 7 додатка 4 такого звіту повинні бути відображені лише суми заробітку (доходу) за дні відпустки (з кодом типу нарахувань – 3), що нараховані в 2009 році.

2. Якщо застрахованим особам страхувальником нараховані суми з тимчасової втрати працездатності за період 2009 року після 01.01.2010, то такі суми в звітності до органів Пенсійного фонду необхідно страхувальнику відобразити двічі. Тобто, при формуванні річної звітності за 2009 звітний рік та в таблиці 7 додатка 4 до Порядку того місяця, в якому нараховані ці суми.

При цьому слід врахувати випадки, коли крім суми з тимчасової втрати працездатності нарахованої в 2010 за період 2009, інших нарахувань у застрахованої особи немає. («Сума лікарняних» = «Сума заробітку (доходу), яка враховується для пенсії»). В такому випадку, допустимі нульові значення в графі «Сума внеску із заробітку (доходу)» при формуванні річної звітності за 2009 рік.

3. В таблиці 7 додатка 4 до Порядку суми перерахунків заробітку (доходу), пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю відображаються з кодом типів нарахувань – 6. (У випадках, якщо застрахованій особі нарахували заробітну плату/дохід за повний відпрацьований місяць, а з 26 числа застрахована особа захворіла, то перерахунок заробітної плати та страхових внесків із заробітку/доходу (1-5%) (відображається в таблиці 7 додатку 4 по типу нарахувань з кодом 6), а нарахована сума з тимчасової втрати працездатності на підставі лікарняного листка відображається в таблиці 7 додатка 4 по типах нарахувань з кодами 1 та 2).

4. Суми сторнованої допомоги по тимчасовій непрацездатності та сторнованих відпускних відображаються у таблиці 7 додатка 4 до Порядку з кодами типів нарахувань 1, 2 та 3 зі знаком мінус (-).

5. Так, як Порядок не передбачає коригування сум заробітку (доходу) застрахованих осіб за попередні періоди, Пенсійним фондом України прийнято рішення для відображення донарахованих сум заробітної плати за січень-квітень 2010 року, що пов’язані з прийняттям Закону України «Про Державний бюджет на 2010 рік», використовувати код типу нарахувань 9 (9 – суми донарахувань заробітку (доходу) за січень-квітень 2010 року, пов’язані з прийняттям Закону України «Про Державний бюджет на 2010 рік») в таблиці 7 додатка 4 до Порядку.

Суми донарахувань заробітку (доходу) за січень-квітень 2010 вносяться окремо до поля відповідного місяця .

Даний код типу нарахувань дозволяє вносити за період січень-квітень 2010 року як додатні, так і від’ємні значення.


Головні вимоги по формуванню коригуючих або скасовуючих звітів згідно з додатками 4-7 до Порядку такі:

1. Якщо страхувальником при формувані звіту згідно з додатком 4 до Порядку за звітний місяць помилково не сформовано таблиці 5 та 8 додатку 4 до Порядку, то такому страхувальнику необхідно сформувати ці таблиці, з типом форми «Початкова», та разом з титульним аркушем звіту надати до органів Пенсійного фонду. (Такий звіт класифікується як коригуючий до основного.)

2. Коригуюча таблиця 5 додатку 4 до Порядку формується страхувальником, якщо було допущено помилку:

в прізвищі, імені, по-батькові;

в даних щодо початку та припинення трудових відносин застрахованої особи;

не було включено застраховану особу, з якою у звітному періоді було укладено або розірвано трудовий договір.

Коригуючою вносяться зміни до раніше поданих відомостей за певний звітний період. При цьому у таблицю страхувальником вносяться значення усіх реквізитів, включаючи і відкориговані.

3. Скасовуючі таблиці 5-10 додатку 4, таблиці 4-5 додатку 5, таблиця 1 додатку 6 та таблиця 1 додатку 7 до Порядку формуються та подаються до органів Пенсійного фонду у випадках, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту:

за певний звітний місяць в повному обсязі;

по одній застрахованій особі, в ідентифікаційному номері якої було допущено помилку. При цьому в таблиці з типом «скасовуюча» вносяться значення усіх реквізитів для застрахованої особи, в номері якої було допущено помилку, аналогічні значенням таблиці з типом «початкова».

Такий звіт повинен в собі містити: а) титульний аркуш додатку; б) таблиці з типом форми «скасовуюча»; в) таблиці з типом форми «початкова».

Детальний опис по типу форми «скасовуюча» наведено для реквізитів «Тип» та «Тип форми» кожної із таблиць додатків 4-7 до Порядку, що містить даний реквізит.


І. Опис додатка 4 до Порядку «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України» та вимоги щодо заповнення  1. Заповнення титульного аркуша додатка 4.


Страхувальники зазначені в пункті 2.1 розділу ІІ Порядку формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно з додатком 4 до Порядку не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення базового звітного періоду.

Базовим звітним періодом для них є календарний місяць.

На титульному аркуші додатка 4 зазначаються:

Реквізит 01. Звіт за місяць, рік: вказується звітний місяць (дві цифри) та рік (чотири цифри), за який формується та подається звіт. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит 02. Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер: для юридичних осіб вноситься восьми-розрядний номер згідно з Державним реєстром підприємств, організацій України (ЄДРПОУ). Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності вноситься десяти-розрядний номер, під яким вони зареєстровані як платники податків за довідкою ДПА з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО). Номер вноситься із реєстраційних документів страхувальника.

Для юридичних осіб (наприклад, церква або юридичні особи нерезиденти), у яких не має коду ЄДРПОУ органом Пенсійного фонду буде присвоюватися власний номер за наступною маскою: РNNNNSSS, де «Р» - константа, що вказує на реєстрацію юридичної особи за номером, присвоєним в органі Пенсійного фонду; «NNNN» - рівно чотири цифри – код органу ПФУ районного рівня (з ведучим нулем, але без п’ятої цифри коду), де здійснюється первине взяття на облік страхувальника – юридичної особи; «SSS» - порядковий номер страхувальника з особливим Кодом (з ведучими нулями), якого взято на облік у даному органі Пенсійного фонду.

Для фізичних осіб – суб`єктів підприємницької діяльності, які з релігійних переконань відмовилися від ідентифікаційного номеру (ДРФО), про що мають відповідну відмітку у паспорті, зазначаються паспортні дані: серія та номер (БКNNXXXXXX – «БК» - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; «NN» - дві українські літери серії паспорту (верхній регістр); «ХХХХХХ» - шість цифр номеру паспорту (з ведучими нулями). Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит 03. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: заповнюється згідно з реєстраційними даними страхувальника в органі Пенсійного фонду. Це поле заповнюється для страхувальників з числа відокремлених підрозділів юридичної особи, що розташовані поза її місцезнаходженням та виробляють продукцію або надають послуги в єдиному технологічному процесі з головною організацією, мають окремий баланс, самостійно ведуть розрахунки по заробітній платі із застрахованими особами та нараховують і сплачують страхові внески.

Назва страхувальника: у поле без клітинок вноситься коротка назва страхувальника відповідно до реєстраційних документів, а для страхувальника-фізичної особи — прізвище, ім’я та по батькові. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит 04. Вихідний № у страхувальника та дата: якщо страхувальник здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції, проставляється реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації страхувальника, який потім зазначається на кожному аркуші додатка 4. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються відповідальною особою страхувальника.

Реквізит 05. Код органу Пенсійного фонду, до якого подається звіт: вноситься код та назва органу Пенсійного фонду, у якому страхувальник зареєстрований як платник страхових внесків.

Реквізит 06. Перелік таблиць додатка 4: навпроти назви кожної із таблиць зазначається кількість аркушів та кількість рядків.

Навпроти тих таблиць, які не подаються до органів Пенсійного фонду, проставляються прочерки.

У графі “Кількість аркушів” зазначається кількість аркушів документів однієї таблиці.

У графі “Кількість рядків” зазначається кількість заповнених рядків на аркушах документів однієї таблиці для таблиць 5-10 додатка 4 до Порядку.

У графі “Усього” зазначаються загальна кількість аркушів документів та загальний підсумок рядків у цих аркушах.

Реквізит 07. Керівник: для юридичних осіб – зазначається десяти-розрядний ідентифікаційний номер (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)), підпис та прізвище з ініціалами керівника підприємства; для фізичних осіб – зазначається ідентифікаційний номер (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)) фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності, у відповідні поля вноситься підпис та прізвище фізичної особи. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит 08. Головний бухгалтер: для юридичних осіб – при наявності посади, зазначається десяти-розрядний ідентифікаційний номер (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)), підпис та прізвище з ініціалами головного бухгалтера; для фізичних осіб – даний реквізит не заповнюється. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит 09. Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду та дата реєстрації в органі Пенсійного фонду: зазначається номер, який автоматично надається кожному звіту при внесені відповідних відомостей відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що приймає звіт, із зазначенням дати. При внесенні відповідних відомостей до цього реквізиту відповідальна особа органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт обов`язково засвідчує ці відомості підписом із зазначенням прізвища з ініціалами.

Реквізит 10. Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ____місяць 20____року (далі Розписка): заповнюється відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт. В Розписці дублюються відомості занесені до реквізиту 09 та зазначається кількість аркушів документів отриманих від страхувальника разом з титульним аркушем (це кількість аркушів документів з графи «Усього» реквізиту 06 плюс «+» один аркуш). По лінії відрізу Розписка відрізається відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт, завіряється печаткою для довідок або штампом з грифом «ПРИЙНЯТО» та повертається страхувальнику.

Титульний аркуш та всі аркуші таблиць додатка 4 завіряються підписом керівника та головного бухгалтера (при наявності даної посади у страхувальника), засвідчуються печаткою (за наявності) страхувальника. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються відповідальною особою страхувальника і звіт передається до органу Пенсійного фонду.


^ 2. Заповнення таблиці 1 додатка 4 “Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”


При заповненні таблиці необхідно враховувати наступне:

У Таблиці вказуються всі передбачені в ній показники. У разі не заповнення того чи іншого рядка через відсутність операції цей рядок прокреслюється.

Таблиця заповнюється в гривнях з копійками.

У заголовній частині Таблиці відображається:

- повна назва платника (відповідно до установчих документів);

- підпорядкованість платника міністерству, або іншому центральному органу виконавчої влади;

- місцезнаходження або місце проживання платника;

- телефон;

- форма власності;

- код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер;

- номер реєстрації платника за даними повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків у відповідному органі Пенсійного фонду;

- назва банку;

- МФО банку;

- номера поточних рахунків в установах банків;

- середньооблікова чисельність штатних працівників. Зазначений показник визначається платником відповідно до наказу Держкомстату України від 28.09.2005 № 286, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722, та проставляється вручну;

- у тому числі середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність. Показник заповнюється відповідно до наказу Мінпраці від 10.02.2007 № 42, зареєстрованого в Мінюсті 13.02.2007 за № 117/13384, та проставляється вручну;

- кількість застрахованих осіб у звітному місяці (особи, за яких подаються відомості до системи персоніфікованого обліку);

- кількість осіб, які виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру (показник проставляється вручну);

- обрана система оподаткування (загальна, єдиний податок, фіксований податок, фіксований сільськогосподарський податок).


^ Таблиця складається з трьох розділів.

I Розділ


Заповнюється платниками за звітний місяць у відповідності до розрахунково-платіжних документів про нараховану заробітну плату найманим працівникам або за виконану роботу за цей місяць незалежно від джерел фінансування цих виплат та від терміну їхніх фактичних виплат за період з 1 січня 2004 року.
  1   2   3   4   5   6   7Схожі:

Проект затверджено наказ Пенсійного фонду України від 2010 р. № Опис формата звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, iconПроект затверджено наказ Пенсійного фонду України від 2010 р. № Опис формата звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку,
Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 05. 11. 2009 №26-1,...
Проект затверджено наказ Пенсійного фонду України від 2010 р. № Опис формата звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, iconОпис формата звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 05.
Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 05. 11. 2009 №26-1,...
Проект затверджено наказ Пенсійного фонду України від 2010 р. № Опис формата звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, iconЗвіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України
Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування...
Проект затверджено наказ Пенсійного фонду України від 2010 р. № Опис формата звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, iconДодаток 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України
Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування...
Проект затверджено наказ Пенсійного фонду України від 2010 р. № Опис формата звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, iconДодаток 6 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України
Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування...
Проект затверджено наказ Пенсійного фонду України від 2010 р. № Опис формата звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, iconАбо зняття зайво нарахованої заробітної плати
Пенсійний фонд України розглянув Ваші листи №68-01-1540 та №68-01-1541 від 19. 10. 2010 про заповнення звіту щодо сум нарахованих...
Проект затверджено наказ Пенсійного фонду України від 2010 р. № Опис формата звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, iconМетодичні рекомендації з питань формування звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України
Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08. 10. 2010р. №22-2,...
Проект затверджено наказ Пенсійного фонду України від 2010 р. № Опис формата звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, iconДодаток 8 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного
Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
Проект затверджено наказ Пенсійного фонду України від 2010 р. № Опис формата звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, iconПостанова правління Пенсійного фонду України 08. 10. 2010 №22-2 порядок
У цьому Порядку та в текстах таблиць звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування...
Проект затверджено наказ Пенсійного фонду України від 2010 р. № Опис формата звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, iconДодаток 2 до підпункту 6 пункту 1 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду До управління Пенсійного фонду України

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи