Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування icon

Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхуванняНазваДовідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Дата конвертації09.05.2013
Розмір84.75 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /poryadok_zvit/poryadok_пфу.doc
2. /poryadok_zvit/додаток 6/додаток_6.doc
3. /poryadok_zvit/додаток1/категор_страхувальник.doc
4. /poryadok_zvit/додаток3/додаток3.doc
5. /poryadok_zvit/додаток4/таблица_1-4додатку4.doc
6. /poryadok_zvit/додаток4/таблица_5додатку4.doc
7. /poryadok_zvit/додаток4/титульний_аркуш_додаток_4.doc
8. /poryadok_zvit/додаток5/дод_5_вар_2.doc
9. /poryadok_zvit/постанова.doc
Постанова правління Пенсійного фонду України 08. 10. 2010 №22-2 порядок
Звіт про суми єдиного внеску, передбачених договором про добровільну участь у системі загальнообов`язкового державного соціального страхування, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів Пенсійного фонду України
Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Додаток 3 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
Вихідний № у страхувальника: 2 Продовження додатка 4
Таблиця Трудові відносини застрахованих осіб
Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України
Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску Звіт за рік
Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24. 10. 2007 №1261, правління Пенсійного фонду України постановля є


Додаток 1

до Порядку формування та подання

страхувальниками звіту щодо сум

нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування


Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування


з/п


Код категорії страху-вальника


Назва категорій страхувальників


Повна назва
  1. Юридичні особи – страхувальники


111

Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію їх як підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.


Коротка назва: ЮО на загальних підставах113

Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію їх як підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами, що обрали особливий спосіб оподаткування – єдиний податок.


Коротка назва: ЮО на єдиному податку114

Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію їх як підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами, що обрали особливий спосіб оподаткування – фіксований сільськогосподарський податок.


Коротка назва: ЮО на фіксованому сільськогосподарському податку120

Колективні та орендні підприємства, сільськогосподарські кооперативи та фермерські господарства, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок).


Коротка назва: колективні, орендні підприємства130

Дипломатичні представництва і консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), створених відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами.


Коротка назва: дипломатичні представництва України140

Д

Продовження додатка 3

ипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на території України.


Коротка назва: іноземні дипломатичні представництва150


Підприємства, установи, організації, військові частини та органи, які виплачують заробітну плату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу.


Коротка назва: організації – не роботодавці160

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.


Коротка назва: Фонд страхування від безробіття170

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання України.


Коротка назва: Фонд страхування від нещасного випадку на виробництві180

Районні (міські) управління праці та соціального захисту населення.


Коротка назва: Управління праці та соціального захисту населення2. Фізичні особи – страхувальники

211

Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які сплачують єдиний внесок від суми доходу, отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, у тому числі ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію їх як підприємців).


Коротка назва: ФО-СПД на загальних підставах212

Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування – фіксований податок, у тому числі ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію їх як підприємців).


Коротка назва: ФО-СПД на фіксованому податку213

Продовження додатка 3

Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування – єдиний податок, у тому числі ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію їх як підприємців).


Коротка назва: ФО-СПД на єдиному податку221

Фізична особа – член сім’ї суб’єкта підприємницької діяльності, який сплачує внески від суми доходу, отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.


Коротка назва: член сім’ї ФО-СПД на загальних підставах222

Фізична особа – член сім’ї суб’єкта підприємницької діяльності, який обрав особливий спосіб оподаткування.


Коротка назва: член сім’ї ФО-СПД на ОСО230

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно – займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями.


Коротка назва: особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність241

Особи, які досягли 16-річного віку, не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та уклали договір на добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.


Коротка назва: добровільні учасники242

О

Продовження додатка 3

соби, які на підставі частини третьої статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” здійснюють доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.


Коротка назва: особа, яка доплачує243

Платники, які відповідно до статті 10 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” мають право на добровільну сплату єдиного внеску.


Коротка назва: добровільна сплата єдиного внескуДиректор департаменту

персоніфікованого обліку,

інформаційних систем та мереж О.М. Малецький
Схожі:

Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування iconДовідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування iconДовідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування iconДовідник категорій страхувальників, які сплачують страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
Колективні та орендні підприємства, сільськогосподарські кооперативи та фермерські господарства, у тому числі ті, які обрали особливий...
Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування iconПенсійний фонд україни лист від 13. 05. 2008 р. N 8158/03-20 Щодо сплати збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з відчуження легкових
Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування юридичні та фізичні особи сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування...
Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування iconЗакон україни про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1999, n 46-47, ст. 403 )
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили...
Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування iconТаблиця відповідності кодів категорій застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування

Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування iconТаблиця відповідності кодів категорій застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування

Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування iconЗакон україни про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2011, n 2-3, ст. 11 )
Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування iconЗакон україни про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування Із змінами І доповненнями, внесеними Податковим кодексом України
Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування iconПро затвердження Порядку реєстрації та обліку свідоцтв про загальнообов'язкове державне соціальне страхування в органах Пенсійного фонду України
З метою ефективної організації виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 р. N 1306 "Про затвердження Порядку...
Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування iconПро затвердження Порядку видачі та зразка свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування Відповідно до статті 8 Кабінет Міністрів України постановляє
Відповідно до статті 8 Основ законодавства України про загальнообов\'язкове державне соціальне страхування Кабінет Міністрів України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи